Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Κεστσαπμαρτνιανά

 

14 Όπου διαφαίνεται μια προοπτική που δεν υπόσχεται τίποτα το ευχάριστο

14.95.Α

ΠΡΕΠΕΙ να σου πω ότι, αρχικά, τα όντα εκείνου του πλανήτη είχαν μια παρουσία όμοια με των τρίμυαλων όντων που λέγονται «Κεστσαπμαρτνιανά» και εμφανίζονται σε όλους τους αντίστοιχους πλανήτες του Μεγάλου μας Σύμπαντος, και είχαν επίσης την ίδια διάρκεια ύπαρξης με όλα τα άλλα τρίμυαλα όντα.

14.95.Α

Οι διάφορες αλλαγές στην παρουσία τους άρχισαν κυρίως μετά τη δεύτερη καταστροφή που έγινε σ’ αυτόν τον πλανήτη, και κατά τη διάρκεια της οποίας καταποντίστηκε η κυριότερη ήπειρός του που ονομαζόταν «Ατλαντίδα».

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.241.Α

Πραγματικά, κατά τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή, μαζί με την κυριότερη ήπειρο Ατλαντίδα, καταποντίστηκαν στα βάθη εκείνου του κακότυχου πλανήτη πολλοί μεγάλοι και μικροί όγκοι στεριάς και στη θέση τους εμφανίστηκαν νέοι σχηματισμοί.

Αυτές οι μετατοπίσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μερικών ημερών σε διάφορα μέρη της συνολικής παρουσίας της Γης, συνοδεύτηκαν από επανειλημένους σεισμούς και από εκδηλώσεις που δεν μπορούσαν παρά να προκαλέσουν τη φρίκη στη συνείδηση και στις αισθήσεις των όντων κάθε είδους.

23.241.Α

Αυτή την περίοδο, πολλοί τρίμυαλοι ευνοούμενοί σου, μαζί με όντα άλλων μορφών, μονόμυαλα και δίμυαλα, που έτυχε να μείνουν, όπως κι αυτοί, σώα και αβλαβή, βρέθηκαν αναπάντεχα πάνω σε νεοσχηματισμένες ηπείρους — σε μέρη που τους ήταν τελείως άγνωστα.

Τότε ακριβώς, πάρα πολλά από τα παράδοξα εκείνα τρίμυαλα Κεστσαπμαρτνιανά όντα ενεργητικού και παθητικού φύλου, ή, όπως λένε, ένας μεγάλος αριθμός «αντρών» και «γυναικών», αναγκάστηκαν για μερικά χρόνια να υπάρχουν χωριστά τα μεν από τα δε, στερημένα δηλαδή από το αντίθετο φύλο.

23.243.Α

Τα όντα λοιπόν αυτά, όπως κι εμείς, δεν είναι παρά Κεστσαπμαρτνιανά όντα, στα οποία η φυσιολογική έκκριση εκείνης της ιερής ουσίας, που συνέχεια δημιουργείται μέσα τους, πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με το αντίθετο φύλο — όταν τη χρησιμοποιούν για τη διαιώνιση του είδους μέσω της ιερής διαδικασίας του «Ελμουάρνο». Τα τρίμυαλα όμως όντα, όσα τυχαία γλίτωσαν από την καταστροφή, δεν την χρησιμοποιούσαν πια για την επένδυση των ανώτερων σωμάτων τους, και καθώς εκείνη την εποχή ζούσαν ήδη με τρόπο που δεν άρμοζε σε τρίκεντρα όντα, όταν υποχρεώθηκαν να παραμείνουν επί πολλά έτη δικά τους, χωριστά από τα όντα του αντίθετου φύλου, άρχισαν να καταφεύγουν, για την έκκριση της ιερής ουσίας Εξιοεχάρυ, σε διάφορες παρά φύσιν μεθόδους.

23.243-4.Α

Στον πλανήτη Γη, όπως και στους άλλους πλανήτες του Σύμπαντός μας που κατοικούνται από Κεστσαπμαρτνιανά όντα — δηλαδή από τρίμυαλα όντα που ο σχηματισμός των ιερών Εξιοεχάρυ τους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ον, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στην παρουσία δύο διαφορετικών και ανεξάρτητων φύλων — η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα Εξιοεχάρυ των όντων αντίθετου φύλου, δηλαδή του «άντρα» και της «γυναίκας», είναι η εξής: κατά το σχηματισμό του Εξιοεχάρυ στην παρουσία των όντων αρσενικού γένους συμμετέχει η άγια «καταφατική» ή «θετική» δύναμη του ιερού Τριαμαζικάμνω, ενώ κατά το σχηματισμό του Εξιοεχάρυ του θηλυκού γένους συμμετέχει η άγια «αρνητική» δύναμη, ή «δύναμη αντίδρασης», του ίδιου ιερού νόμου.

23.245.Α

Στο μεταξύ πρέπει σχετικά με το θέμα αυτό να ξέρεις, ότι, λόγω του κοσμικού νόμου που σου ανέφερα, το Εξιοεχάρυ το οποίο σχηματίζεται στην παρουσία ενός τρίμυαλου όντος που διαθέτει όργανα αντίληψης και μετασχηματισμού για τον εντοπισμό του άγιου καταφατικού μέρους του ιερού Τριαμαζικάμνω, ενός δηλαδή Κεστσαπμαρτνιανού όντος αρσενικού φύλου, δεν μπορεί ποτέ, σε κανέναν πλανήτη, προικισμένο με φυσιολογική ύπαρξη, του Μεγάλου μας Σύμπαντος, να συγχωνευτεί με το Εξιοεχάρυ που σχηματίζεται στην παρουσία δίμυαλων Κεστσαπμαρτνιανών όντων αντίθετου φύλου.

23.245.Α

Αντίθετα, το Εξιοεχάρυ που σχηματίζεται στα Κεστσαπμαρτνιανά τρίμυαλα όντα «θηλυκού» φύλου μπορεί μερικές φορές, όταν η ένωση των κοσμικών δυνάμεων γίνεται με κάποιο ιδιαίτερο συνδυασμό, υπό την επίδραση και πάλι του νόμου της «συγγένειας του συνόλου των δονήσεων» και κάτω από ορισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος, να συγχωνευτεί τέλεια με το Εξιοεχάρυ που σχηματίζεται σε δίμυαλα Κεστσαπμαρτνιανά όντα «αρσενικού» φύλου — τη φορά όμως αυτή με την ιδιότητα του ενεργητικού παράγοντα της διαδικασίας πραγματοποίησης του θεμελιώδους ιερού Τριαμαζικάμνω.

23.245.Α

Με λίγα λόγια, στον πλανήτη σου δημιουργήθηκε, τα τρομερά εκείνα χρόνια, ένα φαινόμενο πολύ σπάνιο μέσα στο Σύμπαν· έγινε δηλαδή συγχώνευση των Εξιοεχάρυ δύο Κεστσαπμαρτνιανών όντων αντίθετου φύλου και διαφορετικού συστήματος μυαλών, μια συγχώνευση που έγινε αιτία να εμφανιστούν οι πρόγονοι των «παρεξηγημένων» εκείνων γήινων όντων που ονομάζονται σήμερα πίθηκοι, και που δεν αφήνουν σε ησυχία τους ευνοούμενούς σου μέχρι σημείου ν’ αναστατώνουν εντελώς, από καιρό σε καιρό, τον παράδοξο νου τους.

23.245.Α

Όταν πέρασε η τρομερή αυτή περίοδος και αποκαταστάθηκε πάλι στον πλανήτη σου μία κάπως φυσιολογική διαδικασία συνηθισμένης ύπαρξης, και όταν ξαναντάμωσαν οι ευνοούμενοί σου των δύο φύλων και ζευγάρωναν πάλι μαζί, η διαιώνιση του είδους στα «όντα-πιθήκους» πραγματωνόταν πια, από κει και ύστερα, μεταξύ ομοίων.

23.246.Α

Και η διαιώνιση του είδους των «όντων-πιθήκων» που εμφανίστηκαν ανώμαλα εκεί κάτω, μπόρεσε να συνεχιστεί μεταξύ τους επειδή η σύλληψη των πρώτων αυτών αφύσικων όντων έγινε κάτω από τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες που προανέφερα, χάρη στις οποίες προσδιορίζεται η παρουσία των μελλοντικών Κεστσαπμαρτνιανών όντων ενεργητικού ή παθητικού φύλου.

23.246.Α

Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της υπερβολικά αφύσικης αυτής εκδήλωσης των τρίμυαλων όντων του πλανήτη σου είναι ότι υπάρχουν εκεί πολλά είδη απογόνων των πρώτων όντων-πιθήκων, με μεγάλη ποικιλία εξωτερικών μορφών· το καθένα από τα διαφορετικά αυτά είδη έχει εξάλλου εντυπωσιακή ομοιότητα με τη μία ή την άλλη μορφή δίμυαλων τετραπόδων όντων, που υπάρχουν ακόμα και σήμερα.

23.246.Α

Και τούτο συμβαίνει διότι, κατά την πράξη της συγχώνευσης που έγινε στην αρχή της εμφάνισης των προγόνων εκείνων των πιθήκων, το Εξιοεχάρυ των τρίμυαλων Κεστσαπμαρτνιανών όντων «θηλυκού φύλου» ενώθηκε με το ενεργητικό Εξιοεχάρυ των πιο ποικιλόμορφων τετραπόδων όντων που υπάρχουν ακόμα και σήμερα.

23.252.Α

Επιπλέον, όταν έφτανε ο έβδομος χρόνος της ύπαρξης ενός από εκείνα τα όντα, του καθόριζε, πάντοτε σύμφωνα με το Ομπλεκιουνερίς του, το ον του αντίθετου φύλου που του αντιστοιχούσε για την εκπλήρωση ενός από πιο σημαντικά οντικά καθήκοντα, τη συνέχιση του είδους — με άλλα λόγια του υπεδείκνυε, όπως θα έλεγαν οι ευνοούμενοί σου, μια «σύζυγο» ή έναν «σύζυγο».

23.252.Α

Οι ευνοούμενοί σου εκείνης της εποχής, το σωστό να λέγεται, ακολουθούσαν πιστά τις συμβουλές των αστρολόγων, όσο αυτοί υπήρχαν ανάμεσά τους, και δεν γινόταν συζυγική ένωση παρά μόνο σύμφωνα με τις υποδείξεις τους.

23.252-3.Α

Έτσι τα ζευγάρια ταιριάζανε πάντοτε σαν τύποι, με την ίδια σχεδόν ακρίβεια που ταιριάζουν και σε όλους τους άλλους πλανήτες που κατοικούνται από Κεστσαπμαρτνιανά όντα.

Οι αρχαίοι εκείνοι γήινοι «αστρολόγοι», αν και απείχαν πολύ από το να γνωρίζουν πολλές κοσμικές Τρωγωαυτοεγωκρατικές αλήθειες, πετύχαιναν σ’ αυτά τα ζευγαρώματα, επειδή ήξεραν τουλάχιστον πολύ καλά τους νόμους της δράσης των διάφορων πλανητών του ηλιακού τους συστήματος πάνω στα όντα που ζούσαν στον πλανήτη τους, δηλαδή τη δράση των πλανητών πάνω στο ον κατά τη στιγμή της σύλληψης του ως προς το μελλοντικό σχηματισμό του, και στη συνέχεια κατά την περίοδο της πλήρους απόκτησης της οντότητας ενός υπεύθυνου όντος.

 

28 Ο κύριος ένοχος της καταστροφής των Άγιων Εργασιών του Ασιάτα Σεϊμάς

28.345.Α

Έμαθα λοιπόν ότι ο Λεντροχαμσανίν εμφανίστηκε, ή, όπως το λένε εκεί κάτω, «γεννήθηκε», στην ήπειρο της Ασίας, στην πρωτεύουσα της Νινευή, που ονομαζόταν τότε Κρονμπουχόν.

28.345.Α

Η σύλληψή του έγινε με την ένωση δύο ετερογενών Εξιοεχάρυ, που είχαν σχηματιστεί σε δύο, ηλικιωμένα πια, Κεστσαπμαρτνιανά τρίμυαλα όντα.

 

37 Η Γαλλία

37.244-5.Β

Πραγματικά, σύμφωνα μ’ αυτόν το συγκεκριμένο κοσμικό νόμο, όλα τα άτομα που ανήκουν στα Κεστσαπμαρτνιανά όντα θηλυκού φύλου είναι, κατά το μετασχηματισμό των κοσμικών ουσιών, οι πηγές των ενεργών στοιχείων τα οποία, στους μετέπειτα κοσμικούς σχηματισμούς, θα χρησιμέψουν, με τη συγχώνευσή τους, στη διαδικασία του μεγάλου ιερού νόμου του Τριαμαζικάμνω, σαν δεύτερη άγια δύναμη· με άλλα λόγια, τα θηλυκά όντα θα αντιπροσωπεύουν πάντοτε την αρνητική ή παθητική αρχή.

37.245.Β

Σύμφωνα λοιπόν με τον κοσμικό νόμο για τον οποίο σου μιλάω, οι πηγές που προορίζονται να μετασχηματίσουν τα ενεργά στοιχεία, που χρησιμεύουν σαν παθητική αρχή, δεν είναι ποτέ ελεύθερες να έχουν τις όποιες ανεξάρτητες εκδηλώσεις. Οι μόνες που μπορούν να απολαμβάνουν αυτή την ανεξαρτησία είναι οι πηγές που προορίζονται για το μετασχηματισμό των ενεργών στοιχείων τα οποία πρέπει να χρησιμεύουν ως «Άγια Κατάφαση», ή ως «ενεργητική αρχή», στο ιερό Τριαμαζικάμνω.

37.245.Β

Γι’ αυτό και οι πηγές που χρησιμεύουν σαν παθητική αρχή δεν μπορούν να είναι υπεύθυνες για τις εκδηλώσεις τους· με άλλα λόγια, δεν μπορούν να είναι «ενήλικες».

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.310-1.Β

Τώρα, παιδί μου, πριν εμπλακούμε σε λεπτομερέστερες εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα ανώτερα οντικά σώματα επενδύονταν και τελειοποιούνταν στη συνολική παρουσία των πρώτων Τεταρτόκοσμων, καθώς κι αυτών που αργότερα ονομάστηκαν «όντα», το θεωρώ απαραίτητο να σου δώσω μερικές πληροφορίες για το πώς συνέβη εμείς, οι οποίοι εμφανιστήκαμε στον πλανήτη Καρατάς, όπως και τα όντα που είδαν το φως στον πλανήτη σου τη Γη, να μην είμαστε πια, σαν τα πρώτα όντα που προήλθαν από τον άμεσο μετασχηματισμό των Τεταρτόκοσμων, όντα «Πολορμεντερχτικά» — ή, όπως τα λένε ακόμα και στις μέρες μας, «Μονενφυή» — αλλά όντα «Κεστσαπμαρτνιανά», με άλλα λόγια, σχεδόν ημι-όντα, κάτι που κάνει την πλήρη διαδικασία του ιερού Επταπαραπαρσινόχ να μην πραγματώνεται πια μέσα από εμάς, ούτε και μέσα από τους τρίμυαλους ευνοουμένους σου του πλανήτη Γη, ακριβώς όπως πραγματωνόταν τότε σε εκείνους. Και είμαστε όντα Κεστσαπμαρτνιανά επειδή το τελευταίο θεμελιώδες Στόπιντερ του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, αυτό που σήμερα ονομάζεται από όλα σχεδόν τα όντα του Μεγαλόκοσμού μας «ιερό Ασαγκιπρωτοεχάρυ», δε βρίσκεται στο κέντρο του πλανήτη πάνω στον οποίο εμφανιστήκαμε — όπως συμβαίνει γενικά στους περισσότερους πλανήτες του Μεγαλόκοσμού μας — αλλά στο κέντρο του δορυφόρου του, του μικρού εκείνου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος που τον λέμε «Πρνοχ-Παϊόχ», και αποτελεί, για τον πλανήτη μας τον Καρατάς, ό,τι είναι για τον πλανήτη Γη τα παλιά του κομμάτια, τα οποία σήμερα λέγονται «Σελήνη» και «Ανούλιος».

39.311.Β

Επομένως η πλήρης διαδικασία του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, που διέπει τη συνέχιση του είδους, δεν εκπληρώνεται μέσα από ένα μόνο ον, όπως στους Τεταρτόκοσμους, αλλά μέσα από δύο όντα διαφορετικού φύλου, τα οποία εμείς τα λέμε «Ακταβάς» και «Πασσαβάς», και στη Γη λέγονται, «άντρας» και «γυναίκα».

 

44 Για το Βεελζεβούλ, η ανθρώπινη αντίληψη της δικαιοσύνης είναι, μιλώντας αντικειμενικά, μία «καταραμένη αυταπάτη»

44.268.Γ

Επειδή το ζευγάρι αυτό είχε, από κάθε άποψη, μια υγιή κληρονομικότητα, και καθώς στην ήπειρό τους οι εξωτερικές συνθήκες της συνηθισμένης ύπαρξης ήταν ακόμη κάπως φυσιολογικές και αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ευνοϊκές για τούτο το ζευγάρι, το αποτέλεσμα της ιερής διαδικασίας τους, δηλαδή ο «γιος» τους, που αργότερα ονομάστηκε Μακάρυ Κρονμπέρνκσιον, δέχτηκε στην παρουσία του, από την αρχή της εμφάνισης του και κατά τη διάρκεια της νηπιακής του ηλικίας, δεδομένα που ήταν σχεδόν απαράλλαχτα με εκείνα τα οποία λαμβάνουν κατά την έλευσή τους, προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο είναι για τη μελλοντική υπεύθυνη ύπαρξή τους, τα Κεστσαπμαρτνιανά τρίμυαλα όντα όλων των άλλων πλανητών του Μεγαλόκοσμού μας.

Καθώς δε οι παραγωγοί του, ή «γονείς» του, όπως τους λένε, έτυχε να νιώσουν την επιθυμία να προετοιμάσουν το αποτέλεσμά τους για να γίνει ένα υπεύθυνο ον που θα κάνει το επάγγελμα του «σοφού», και καθώς έτυχε να του βρουν κατάλληλους οδηγούς, αυτός, μόλις έφτασε στην υπεύθυνη ηλικία, έγινε ένας πρώτης τάξεως σοφός — για τον πλανήτη Γη, φυσικά.