Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Πολορμεντερχτικό

 

9 Η αιτία της γέννησης της Σελήνης

9.76.Α

Λοιπόν, παιδί μου, εμφανίστηκαν και στον πλανήτη Γη «Αναλογίες-του-Όλου» ή, όπως επίσης ονομάζονται, «Μικρόκοσμοι»· και στη συνέχεια, αυτοί οι Μικρόκοσμοι, συγκρότησαν τη λεγόμενη «Οντουριστολνιανή» ή «Πολορμεντερχτική» βλάστηση.

9.76.Α

Ακόμα πιο έπειτα, οι Μικρόκοσμοι σχημάτισαν ομάδες, όπως συνήθως γίνεται, για να συγκροτήσουν διάφορες μορφές «Τεταρτόκοσμων», με τρία συστήματα μυαλών.

Και ανάμεσα σ’ αυτούς τους τελευταίους, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι δίποδοι «Τεταρτόκοσμοι» που πριν λίγο τους αποκάλεσες «γλίτσηδες».

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.310-1.Β

Τώρα, παιδί μου, πριν εμπλακούμε σε λεπτομερέστερες εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα ανώτερα οντικά σώματα επενδύονταν και τελειοποιούνταν στη συνολική παρουσία των πρώτων Τεταρτόκοσμων, καθώς κι αυτών που αργότερα ονομάστηκαν «όντα», το θεωρώ απαραίτητο να σου δώσω μερικές πληροφορίες για το πώς συνέβη εμείς, οι οποίοι εμφανιστήκαμε στον πλανήτη Καρατάς, όπως και τα όντα που είδαν το φως στον πλανήτη σου τη Γη, να μην είμαστε πια, σαν τα πρώτα όντα που προήλθαν από τον άμεσο μετασχηματισμό των Τεταρτόκοσμων, όντα «Πολορμεντερχτικά» — ή, όπως τα λένε ακόμα και στις μέρες μας, «Μονενφυή» — αλλά όντα «Κεστσαπμαρτνιανά», με άλλα λόγια, σχεδόν ημι-όντα, κάτι που κάνει την πλήρη διαδικασία του ιερού Επταπαραπαρσινόχ να μην πραγματώνεται πια μέσα από εμάς, ούτε και μέσα από τους τρίμυαλους ευνοουμένους σου του πλανήτη Γη, ακριβώς όπως πραγματωνόταν τότε σε εκείνους. Και είμαστε όντα Κεστσαπμαρτνιανά επειδή το τελευταίο θεμελιώδες Στόπιντερ του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, αυτό που σήμερα ονομάζεται από όλα σχεδόν τα όντα του Μεγαλόκοσμού μας «ιερό Ασαγκιπρωτοεχάρυ», δε βρίσκεται στο κέντρο του πλανήτη πάνω στον οποίο εμφανιστήκαμε — όπως συμβαίνει γενικά στους περισσότερους πλανήτες του Μεγαλόκοσμού μας — αλλά στο κέντρο του δορυφόρου του, του μικρού εκείνου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος που τον λέμε «Πρνοχ-Παϊόχ», και αποτελεί, για τον πλανήτη μας τον Καρατάς, ό,τι είναι για τον πλανήτη Γη τα παλιά του κομμάτια, τα οποία σήμερα λέγονται «Σελήνη» και «Ανούλιος».

 

40 Ο Βεελζεβούλ διηγείται πώς οι άνθρωποι έμαθαν και εν συνεχεία ξέχασαν τον θεμελιώδη κοσμικό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ

40.12.Γ

Για να μπορέσεις να καταλάβεις και να αντιληφθείς καλύτερα γιατί και πώς αυτός ο μικρός επιπλανητικός σχηματισμός, που λέγεται «Γκουλγκουλιάν» ή παπαρούνα, επέτρεψε στους δύο γήινους σοφούς να ανακαλύψουν ξανά εκείνον τον μεγάλο κοσμικό νόμο, πρέπει να ξέρεις καταρχήν ότι, σε όλους τους πλανήτες και σε όλους τους επιπλανητικούς και ενδοπλανητικούς σχηματισμούς, και ιδιαίτερα σε όσους αποτελούν αυτό που λέγεται «χλωρίδα», εμφανίζονται, με σκοπό το μετασχηματισμό των κοσμικών ουσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Ιρανιρανουμάνζ, τρεις τάξεις κρυσταλλώσεων.

40.12.Γ

Οι κρυσταλλώσεις που ανήκουν στην πρώτη τάξη ονομάζονται «Ουναστραλνιανές εμφανίσεις»· όσες ανήκουν στη δεύτερη τάξη, «Οχταστραλνιανές εμφανίσεις»· και όσες ανήκουν στην τρίτη τάξη, «Πολορμεντερχτικές εμφανίσεις».

40.12.Γ

Με την μεσολάβηση των «Ουναστραλνιανών» εμφανίσεων μετασχηματίζονται, στη διάρκεια των εξελικτικών ή ενελικτικών διαδικασιών, οι κοσμικές κρυσταλλώσεις, ή «ενεργά στοιχεία», που προέρχονται μόνο από στοιχεία που μετασχηματίζονται από τον ίδιο τον πλανήτη όπου συγκροτείται αυτό το είδος των επιπλανητικών ή ενδοπλανητικών σχηματισμών, εν όψει του γενικού κοσμικού Ιρανιρανουμάνζ.

40.12-3.Γ

Με τη μεσολάβηση των «Οχταστραλνιανών» εμφανίσεων μετασχηματίζονται, εκτός από τις κοσμικές κρυσταλλώσεις για τις οποίες μόλις σου μίλησα, και τα «ενεργά στοιχεία» που προέρχονται από ουσίες οι οποίες μετασχηματίζονται από τον ίδιο τον ήλιο και από τους άλλους πλανήτες του δεδομένου ηλιακού συστήματος.

40.13.Γ

Και με τη μεσολάβηση των εμφανίσεων τρίτης τάξης που ονομάζονται «Πολορμεντερχτικές», μετασχηματίζονται, εκτός από τις κοσμικές εμφανίσεις των δύο πρώτων τάξεων, τα «ενεργά στοιχεία» που προέρχονται από τον μετασχηματισμό των ουσιών διάφορων κοσμικών συγκεντρώσεων οι οποίες ανήκουν σε άλλα «ηλιακά συστήματα» του κοινού μας Μεγαλόκοσμου.

40.13.Γ

Ο επιπλανητικός σχηματισμός που είναι γνωστός στον πλανήτη σου με τ’ όνομα «άνθος της παπαρούνας» ανήκει σ’ αυτήν ακριβώς την τάξη των Πολορμεντερχτικών εμφανίσεων· μέσα από αυτές, διενεργείται η εξέλιξη ή η ενέλιξη του συνόλου εκείνων των αποτελεσμάτων μετασχηματισμού όλων των άλλων «κεντροβαρικών κοσμικών συγκεντρώσεων» που διεισδύουν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη σου στη διάρκεια της γενικής κοσμικής διαδικασίας που λέγεται «συμπαντική διάδοση των ακτινοβολιών όλων των κοσμικών συγκεντρώσεων».

40.13.Γ

Έτσι λοιπόν, παιδί μου, όταν εγκαταστάθηκαν στον νέο τους μόνιμο τόπο ύπαρξης, σ’ εκείνη την ακόμα νεότατη Κίνα, οι δύο αξιόλογοι γήινοι σοφοί, ο Τσουν-Κιλ-Τες και ο Τσουν-Τρο-Πελ, ξανάρχισαν τη θεληματική εκπλήρωση του οντικού Πάρτκντολγκ-καθήκοντός τους, που είχε διακοπεί άθελά τους, το οποίο σχετιζόταν με τη σταδιοδρομία που είχαν επιλέξει για την υπεύθυνη ύπαρξή τους, δηλαδή τις επιστημονικές έρευνες στον τομέα της ιατρικής.

40.13.Γ

Βάλθηκαν λοιπόν να μελετούν το σύνολο των κοσμικών ουσιών που από πολύ παλιά οι ευνοούμενοί σου είχαν μάθει να βγάζουν από ένα Πολορμεντερχτικό φυτό, σύνολο που το έλεγαν «όπιο» και σήμαινε στη γλώσσα των όντων της ομάδας τους, «χορηγός ονείρων».

40.13.Γ

Αυτά τα δύο σημαντικά αδέλφια καταπιάστηκαν με τη μελέτη του όπιου επειδή παρατήρησαν, μαζί με πολλά άλλα τρίμυαλα όντα του καιρού τους, ότι η λήψη ενός κάποιου εκχυλίσματος εκείνης της ουσίας εξαφάνιζε πρόσκαιρα κάθε αίσθηση πόνου.

40.13-4.Γ

Άρχισαν να ερευνούν τη δράση όλων των ιδιοτήτων του, ελπίζοντας να ανακαλύψουν μια μέθοδο που θα τους επέτρεπε να εκμεταλευτούν μια από τις ιδιότητες του για να καταστρέψουν, ή τουλάχιστον να περιορίσουν, μια «ψυχική αρρώστια» με ιδιάζουσα μορφή και πολύ διαδεδομένη τότε ανάμεσα στους γύρω τους πρόσφυγες.

40.14.Γ

Κατά τις έρευνές τους, παρατήρησαν καταρχήν ότι το όπιο περιλάμβανε επτά ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις, προικισμένες με πολύ συγκεκριμένες υποκειμενικές ιδιότητες.

40.16.Γ

Και για να ορίσουν τα ενεργά στοιχεία του Πολορμεντερχτικού προϊόντος που λέγεται «όπιο», πρόσθεταν απλώς τον αριθμό που αντιστοιχούσε στο «ειδικό βάρος» του.

40.19.Γ

Μέσω της συσκευής «Αλλά-ατταπάνν», μπόρεσαν τότε να αποδείξουν στον εαυτό τους και να δείξουν στους άλλους ότι τα τρία «παροδικά αποτελέσματα» των κοσμικών διαδικασιών, δηλαδή το Πολορμεντερχτικό προϊόν που καλείται «όπιο», η «λευκή ακτίνα» και ο «ήχος», περιείχαν στην ίδια την ουσία τους μια κοινή ιδιότητα — με άλλα λόγια ότι αυτά τα τρία κοσμικά φαινόμενα, με την ολωσδιόλου διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, είχαν ακριβώς την ίδια «δομή πραγμάτωσης», πράγμα που τους παρείχε, για να εκδηλωθούν, την ίδια «νομοτέλεια», η οποία γεννούσε αμοιβαίες δράσεις· και ότι χάρη σ’ αυτή τη νομοτέλεια, οι τρεις αυτές φαινομενικά ανεξάρτητες και διαφορετικής όψεως εκδηλώσεις δρούσαν η μία πάνω στην άλλη όπως ακριβώς και στο εσωτερικό των δικών τους ορίων. Με άλλα λόγια, το «Ντούζτζακο» αυτών των αποτελεσμάτων δρα στο αντίστοιχο «Ντούζτζακο» κάποιου άλλου αποτελέσματος ακριβώς όπως πρέπει να συμβαίνει στα πλαίσια του δεδομένου «Ντούζτζακο» το οποίο είναι η μία από τις επτά εκφάνσεις του άλλου ολόκληρου κοσμικού αποτελέσματος.

40.22.Γ

Η μικρή σφαίρα, η χαμηλότερη, είχε, ακριβώς μπροστά στο μέρος του Λουσοτσεπάνα που το διαπερνούσαν οι «θετικές έγχρωμες ακτίνες», ένα βαθούλωμα με ιδιαίτερο σχήμα, όπου τοποθετούσαν, για τα πειράματα, είτε το ολοκληρωμένο Πολορμεντερχτικό προϊόν που ονομαζόταν «όπιο», είτε ένα από τα ενεργά στοιχεία του, που είχε απομονωθεί για τις ανάγκες του πειράματος.

40.26.Γ

Εάν, τέλος, κάποια χρωματιστή ακτίνα και κάποιες ηχητικές δονήσεις έπεφταν ταυτόχρονα σ’ ένα από τα ενεργά στοιχεία του όπιου, το οποίο είχε επιλεγεί από αυτά που ο αριθμός των δονήσεών τους ήταν μικρότερος από το σύνολο των δονήσεων της έγχρωμης ακτίνας και του ήχου, εκείνο το ενεργό στοιχείο του όπιου μετασχηματιζόταν σ’ ένα άλλο, του οποίου ο αριθμός των δονήσεων ανταποκρινόταν ακριβώς στο σύνολο των δονήσεων που έβγαιναν από εκείνες τις δύο διαφορετικές αιτίες, και ούτω καθεξής.

40.29.Γ

Μέσα στις αποσπασματικές πληροφορίες οι οποίες έφτασαν αυτόματα σ’ αυτούς, υπήρχαν καταρχήν πολλές μέθοδοι που επιτρέπουν να εξάγονται από το Πολορμεντερχτικό προϊόν που ονομάζεται «όπιο» μερικά από τα ανεξάρτητα ενεργά στοιχεία του· υπήρχε επίσης ο «νόμος συνδυασμού των χρωμάτων»· και τέλος, η «επτάφθογγη κλίμακα των ήχων».

40.29.Γ

Όσον αφορά την πρώτη από τις τρεις πληροφορίες τις σχετικές με τα πρακτικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τον νου των τρίμυαλων όντων της αρχαίας Κίνας, πρέπει να σου πω ότι ορισμένα από τα συστατικά μέρη του προϊόντος που ονομάζεται «όπιο», επειδή είχαν την ιδιαίτερη ιδιότητα να ασκούν μια ευχάριστη επίδραση στον αφύσικο συνολικό ψυχισμό τους, άρχισαν να τα χρησιμοποιούν συνέχεια, κι έτσι η γνώση των μεθόδων για την εξαγωγή ορισμένων ανεξάρτητων ενεργών στοιχείων του μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά και έφτασε στους σημερινούς ευνοουμένους σου.

40.29.Γ

Ακόμα και σήμερα, εξάγουν έναν μεγάλο αριθμό των διακεκριμένων στοιχείων του και τα χρησιμοποιούν με πάθος για να ικανοποιήσουν τις συνέπειες, τις ήδη κρυσταλλωμένες μέσα τους, των ιδιοτήτων του οργάνου Κουνταμπάφερ.

40.29.Γ

Τα στοιχεία που εξάγονται από τη συνολική σύνθεση αυτού του Πολορμεντερχτικού προϊόντος πήραν φυσικά νέες ονομασίες από τους σημερινούς ευνοουμένους σου.

40.29.Γ

Ένας σύγχρονος «ιδιόρρυθμος χημικός σοφός», κάποιος Μεντελέγιεφ, έχει συγκεντρώσει τα ονόματα όλων των γνωστών ενεργών στοιχείων, και τα έχει δήθεν ταξινομήσει σύμφωνα με τα «ατομικά βάρη» τους.

40.29.Γ

Αν και η ταξινόμηση του δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα με την πραγματικότητα, μπορεί κανείς πάντως να ανασχηματίσει κατά προσέγγιση, σύμφωνα μ’ αυτά τα «ατομικά βάρη», την ταξινόμηση που καθιέρωσαν οι μεγάλοι γήινοι σοφοί της Κίνας.

40.29-30.Γ

Από τα τετρακόσια ενεργά στοιχεία του «όπιου» που τότε γνώριζαν τα αξιόλογα αδέλφια, οι σύγχρονοι χημικοί της Γης δεν μπορούν πια να εξάγουν παρά μόνο σαράντα δύο, τα οποία σήμερα έχουν τα ακόλουθα ονόματα:

1. Μορφίνη4. Πορφυροΐνη
2. Πρωτοπίνη5. Όπιο ή ναρκωτίνη
3. Λανθοπίνη6. Παραμορφίνη ή θεβαΐνη
7. Φορμίνη ή ψευδο-μορφίνη25. Μεκονιντίνη
8. Μεταμορφίνη26. Παπαβερίνη
9. Γνωσκοπίνη27. Κρυπτονίνη
10. Ολεοπίνη28. Καντμινίνη
11. Ατροπίνη29. Κολομονίνη
12. Πιροτίνη30. Κοϊλονονίνη
13. Ρεαντίνη31. Κοταρμίνη
14. Τικτουτίνη32. Υδροκοταρμίνη
15. Κολοτίνη33. Οπιανίνη (μεκονίνη)
16. Ξανθαλίνη34. Μεκονοϊοζίνη
17. Ζουτίνη35. Λιστοτορίνη
18. Τριτοπίνη36. Φυκτονοζίνη
19. Λαβδαμίνη37. Κοδεΐνη
20. Λαβδανοσίνη38. Ναρκείνη
21. Ποδοτορίνη39. Ψευδο-κοδεΐνη
22. Αρκατοσίνη40. Μικροπαραΐνη
23. Τοκιτοσίνη41. Μικροθεβαΐνη
24. Λικτονοσίνη42. Μεσαΐνη