Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Εξιοεχάρυ

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.241.Α

Πριν σου πω πώς έγιναν όλα αυτά, θα σου μιλήσω διεξοδικά για την ιερή ουσία που δημιουργείται στην παρουσία κάθε όντος, αδιάκριτα από το «σύστημα μυαλών», ως τελικό αποτέλεσμα των εξελικτικών μετασχηματισμών κάθε οντικής τροφής.

Η ιερή αυτή ουσία, που εμφανίζεται μέσα στην παρουσία όλων των όντων, ονομάζεται σχεδόν παντού «Εξιοεχάρυ»· αλλά οι ευνοούμενοί σου, στον πλανήτη Γη, την ονομάζουν «σπέρμα».

23.241-2.Α

Χάρη στην πολυεύσπλαχνη προνοητικότητα και την εντολή του ΚΟΙΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ και σύμφωνα με την πραγματοποίηση της Μεγάλης Φύσης, η ιερή αυτή ουσία σχηματίζεται στην παρουσία όλων των όντων, αδιάκριτα από το «σύστημα μυαλών» και την εξωτερική επένδυση, για να εκπληρώνουν όλα τους, με την μεσολάβησή της, συνειδητά ή αυτόματα, το μέρος εκείνο του οντικού τους καθήκοντος που είναι η διαιώνιση του είδους· στην παρουσία όμως των τρίμυαλων όντων, η ουσία αυτή δημιουργείται επίσης και για να την μετασχηματίζουν συνειδητά για το δικό τους Είναι και την επένδυση των ανώτερων οντικών τους σωμάτων.

23.242.Α

Πριν από τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή — την οποία τα σύγχρονα τρίμυαλα όντα ορίζουν με τις λέξεις: «η καταστροφή της ηπείρου Ατλαντίδος» — τον καιρό που άρχιζαν να κρυσταλλώνονται μέσα στην παρουσία τους διάφορες συνέπειες των ιδιοτήτων του οργάνου Κουνταμπάφερ, εμφανίστηκε σιγά-σιγά μέσα τους μια οντική παρόρμηση, που αργότερα κυριάρχησε πάνω τους.

23.242.Α

Η παρόρμηση αυτή ονομάζεται σήμερα «ηδονή», και για να την ικανοποιήσουν είχανε φτάσει στο σημείο να ζούνε με τρόπο ανάξιο για τρίκεντρα όντα, δηλαδή τα περισσότερα κατάντησαν, με τον καιρό, να χρησιμοποιούν την έκκριση της ιερής αυτής οντικής ουσίας αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση αυτής της παρόρμησης.

23.242.Α

Κι έτσι που λες, παιδί μου, τα περισσότερα τρίμυαλα όντα του πλανήτη Γη προκαλούσαν από τότε τη διαδικασία έκκρισης αυτής της ουσίας, που δημιουργείται συνέχεια μέσα τους, και εκτός από τις περιόδους εκείνες που καθιερώθηκαν κανονικά από τη Μεγάλη Φύση για τα διάφορα όντα, ανάλογα με την οργάνωσή τους, και με μοναδικό σκοπό τη διαιώνιση του είδους· και αφού τα περισσότερα απ’ αυτά έπαψαν να τη χρησιμοποιούνε πια συνειδητά για την επένδυση των ανώτερων οντικών τους σωμάτων, το αποτέλεσμα ήταν, όταν δεν την απέρριπταν με μέσα που εκείνο περίπου τον καιρό τους είχαν γίνει μηχανικά, να νιώθουν, όπως είναι φυσικό, μία κατάσταση που λέγεται «Σιρκλινιμάνα», κάτι που αυτά τα ίδια την εκφράζουν με τις λέξεις: «δεν είμαι στα καλά» — κατάσταση που συνοδεύεται πάντα από μία «μηχανική ταλαιπωρία».

23.242-3.Α

Να μου θυμίσεις, με την πρώτη ευκαιρία, να σου εξηγήσω διεξοδικά καθετί που αφορά την περίοδο στην οποία αναφέρθηκα, αυτήν που καθιερώθηκε από τη Φύση για να επιδίδονται τα όντα «διαφόρων μυαλικών συστημάτων» στη φυσιολογική διαδικασία της χρησιμοποίησης των «Εξιοεχάρυ» για τη διαιώνιση του είδους.

23.243.Α

Τα όντα λοιπόν αυτά, όπως κι εμείς, δεν είναι παρά Κεστσαπμαρτνιανά όντα, στα οποία η φυσιολογική έκκριση εκείνης της ιερής ουσίας, που συνέχεια δημιουργείται μέσα τους, πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με το αντίθετο φύλο — όταν τη χρησιμοποιούν για τη διαιώνιση του είδους μέσω της ιερής διαδικασίας του «Ελμουάρνο». Τα τρίμυαλα όμως όντα, όσα τυχαία γλίτωσαν από την καταστροφή, δεν την χρησιμοποιούσαν πια για την επένδυση των ανώτερων σωμάτων τους, και καθώς εκείνη την εποχή ζούσαν ήδη με τρόπο που δεν άρμοζε σε τρίκεντρα όντα, όταν υποχρεώθηκαν να παραμείνουν επί πολλά έτη δικά τους, χωριστά από τα όντα του αντίθετου φύλου, άρχισαν να καταφεύγουν, για την έκκριση της ιερής ουσίας Εξιοεχάρυ, σε διάφορες παρά φύσιν μεθόδους.

23.243.Α

Όμως, σχετικά με τη δυνατότητα της πραγματοποίησης της αφύσικης αυτής συγχώνευσης των δύο ετερογενών Εξιοεχάρυ, προκειμένου να γίνει η σύλληψη και ο σχηματισμός ενός νέου πλανητικού σώματος κάποιου όντος, είναι απαραίτητο να σου εξηγήσω και τούτο:

23.243-4.Α

Στον πλανήτη Γη, όπως και στους άλλους πλανήτες του Σύμπαντός μας που κατοικούνται από Κεστσαπμαρτνιανά όντα — δηλαδή από τρίμυαλα όντα που ο σχηματισμός των ιερών Εξιοεχάρυ τους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ον, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στην παρουσία δύο διαφορετικών και ανεξάρτητων φύλων — η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα Εξιοεχάρυ των όντων αντίθετου φύλου, δηλαδή του «άντρα» και της «γυναίκας», είναι η εξής: κατά το σχηματισμό του Εξιοεχάρυ στην παρουσία των όντων αρσενικού γένους συμμετέχει η άγια «καταφατική» ή «θετική» δύναμη του ιερού Τριαμαζικάμνω, ενώ κατά το σχηματισμό του Εξιοεχάρυ του θηλυκού γένους συμμετέχει η άγια «αρνητική» δύναμη, ή «δύναμη αντίδρασης», του ίδιου ιερού νόμου.

23.244.Α

Χάρη στην πολυεύσπλαχνη πρόνοια του ΠΑΤΕΡΑ Όλων Όσων Υπάρχουν στο Σύμπαν, και σύμφωνα με τη εντολή Του που είναι προσαρμοσμένη στη συνολική τάξη της Μεγάλης Μητέρας Φύσης, κατά τη διαδικασία που πραγματώνεται ανάμεσα σε δύο όντα διαφορετικού φύλου και ονομάζεται «διαδικασία του ιερού Ελμουάρνο» — κάτω από ορισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος και με τη συμμετοχή της τρίτης ξέχωρα εντοπισμένης άγιας δύναμης του ιερού Τριαμαζικάμνω, της «Συμφιλιωτικής» δύναμης — η συγχώνευση των δύο Εξιοεχάρυ που σχηματίζονται μέσα στα δύο αυτά ανεξάρτητα όντα δημιουργεί την αρχή του σχηματισμού ενός νέου όντος.

23.244.Α

Μια τόσο αφύσικη συγχώνευση δύο ετερογενών Εξιοεχάρυ θα ήταν αδύνατη, σ’ αυτή την περίπτωση, αν δεν, υπήρχε ένας κοσμικός νόμος που ονομάζεται «νόμος της συγγένειας του συνόλου των δονήσεων» — ένας νόμος που εμφανίστηκε μετά τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή που υπέστη εκείνος ο άμοιρος πλανήτης, και του οποίου η δράση ακόμα συνεχίζεται στη συνολική του παρουσία.

23.245.Α

Στο μεταξύ πρέπει σχετικά με το θέμα αυτό να ξέρεις, ότι, λόγω του κοσμικού νόμου που σου ανέφερα, το Εξιοεχάρυ το οποίο σχηματίζεται στην παρουσία ενός τρίμυαλου όντος που διαθέτει όργανα αντίληψης και μετασχηματισμού για τον εντοπισμό του άγιου καταφατικού μέρους του ιερού Τριαμαζικάμνω, ενός δηλαδή Κεστσαπμαρτνιανού όντος αρσενικού φύλου, δεν μπορεί ποτέ, σε κανέναν πλανήτη, προικισμένο με φυσιολογική ύπαρξη, του Μεγάλου μας Σύμπαντος, να συγχωνευτεί με το Εξιοεχάρυ που σχηματίζεται στην παρουσία δίμυαλων Κεστσαπμαρτνιανών όντων αντίθετου φύλου.

23.245.Α

Αντίθετα, το Εξιοεχάρυ που σχηματίζεται στα Κεστσαπμαρτνιανά τρίμυαλα όντα «θηλυκού» φύλου μπορεί μερικές φορές, όταν η ένωση των κοσμικών δυνάμεων γίνεται με κάποιο ιδιαίτερο συνδυασμό, υπό την επίδραση και πάλι του νόμου της «συγγένειας του συνόλου των δονήσεων» και κάτω από ορισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος, να συγχωνευτεί τέλεια με το Εξιοεχάρυ που σχηματίζεται σε δίμυαλα Κεστσαπμαρτνιανά όντα «αρσενικού» φύλου — τη φορά όμως αυτή με την ιδιότητα του ενεργητικού παράγοντα της διαδικασίας πραγματοποίησης του θεμελιώδους ιερού Τριαμαζικάμνω.

23.245.Α

Με λίγα λόγια, στον πλανήτη σου δημιουργήθηκε, τα τρομερά εκείνα χρόνια, ένα φαινόμενο πολύ σπάνιο μέσα στο Σύμπαν· έγινε δηλαδή συγχώνευση των Εξιοεχάρυ δύο Κεστσαπμαρτνιανών όντων αντίθετου φύλου και διαφορετικού συστήματος μυαλών, μια συγχώνευση που έγινε αιτία να εμφανιστούν οι πρόγονοι των «παρεξηγημένων» εκείνων γήινων όντων που ονομάζονται σήμερα πίθηκοι, και που δεν αφήνουν σε ησυχία τους ευνοούμενούς σου μέχρι σημείου ν’ αναστατώνουν εντελώς, από καιρό σε καιρό, τον παράδοξο νου τους.

23.246.Α

Και τούτο συμβαίνει διότι, κατά την πράξη της συγχώνευσης που έγινε στην αρχή της εμφάνισης των προγόνων εκείνων των πιθήκων, το Εξιοεχάρυ των τρίμυαλων Κεστσαπμαρτνιανών όντων «θηλυκού φύλου» ενώθηκε με το ενεργητικό Εξιοεχάρυ των πιο ποικιλόμορφων τετραπόδων όντων που υπάρχουν ακόμα και σήμερα.

 

28 Ο κύριος ένοχος της καταστροφής των Άγιων Εργασιών του Ασιάτα Σεϊμάς

28.345.Α

Η σύλληψή του έγινε με την ένωση δύο ετερογενών Εξιοεχάρυ, που είχαν σχηματιστεί σε δύο, ηλικιωμένα πια, Κεστσαπμαρτνιανά τρίμυαλα όντα.

28.345.Α

Ήταν ο «πρωτότοκος» των γερασμένων και πλούσιων γονιών του που, αν και είχαν πραγματοποιήσει πολλές φορές πριν από αυτόν τη «συγχώνευση» των Εξιοεχάρυ τους, παρόλα αυτά, όπως αργότερα ανακάλυψα, επειδή, ήταν πολύ απασχολημένοι με τη δημιουργία περιουσίας, και μη θέλοντας καθόλου να ενοχληθούν, κατάφευγαν, μετά από κάθε πραγματοποίηση των ιερών αυτών συγχωνεύσεων τους, στο λεγόμενο «Τουσί», ή, σύμφωνα με την έκφραση που χρησιμοποιούν σήμερα, στην «έκτρωση».

28.346.Α

Έτσι επισκέφθηκαν όλους τους «ιερούς τόπους» που είχαν οργανωθεί εκεί γι’ αυτό το σκοπό, με εξαίρεση φυσικά του δικού τους «ιερού βουνού», και κατέφυγαν σε πολλά από τα λεγόμενα «ιατρικά μέσα», που υποτίθεται ότι διευκόλυναν τη συγχώνευση των ετερογενών Εξιοεχάρυ. Και όταν επιτέλους, κατά τύχη, πραγματοποιήθηκε αυτή η ένωση, τότε γεννήθηκε το «πολυπόθητο αποτέλεσμα», που ονομάστηκε αργότερα Λεντροχαμσανίν.

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.302.Β

Συγκεκριμένα ονόματα δόθηκαν επίσης σε όλες τις «πρόσκαιρες ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις» που εμφανίζονται πάνω στον καθένα από τους αναρίθμητους κόσμους κατά τη διάρκεια των εξελικτικών και των ενελικτικών διαδικασιών των θεμελιωδών ιερών νόμων.

39.302.Β

Δεν θα απαριθμήσω τα ονόματα όλων των «κέντρων βάρους» που κρυσταλλώνονται στον καθένα από τους κόσμους· θα κατονομάσω μόνο τα «κεντροβαρικά ενεργά στοιχεία» που κρυσταλλώνονται μέσα στους κόσμους στους οποίους θα αναφερθούν οι κατοπινές επεξηγήσεις μου — αυτά δηλαδή που κρυσταλλώνονται στην παρουσία των Τεταρτόκοσμων, όπου συγκροτούν «προσωπικά ανεξάρτητα κέντρα βάρους».

39.302-3.Β

Αυτές οι ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις που συγκροτούνται μέσα στους Τεταρτόκοσμους έχουν τα ακόλουθα ονόματα:

1. Πρωτοεχάρυ
2. Δευτεροεχάρυ
3. Τριτοεχάρυ
4. Τεταρτοεχάρυ
5. Πεντοεχάρυ
6. Εξιοεχάρυ
7. Ρεζουλζάριον

39.328.Β

Το ένα μέρος από τις συγκεκριμένες ουσίες της «παρεγκεφαλίδας» χρησιμοποιείται με τη σειρά του για τις ανάγκες του πλανητικού σώματος· το άλλο, καθώς κατέρχεται «μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο» κατά μήκος των «νευρικών γαγγλίων» της ράχης και του στήθους, συγκεντρώνεται τελικά μέσα στους «όρχεις» ή μέσα στις «ωοθήκες», που είναι, στη συνολική παρουσία των όντων, τόποι συγκέντρωσης των «οντικών Εξιοεχάρυ», τα οποία αποτελούν για τα όντα το πιο ιερό απόκτημα. Πρέπει να ξέρεις ότι ο «ιδιαίτερος τρόπος» που ανάφερα ονομάζεται «Τρνλβά».

39.328.Β

Και τότε αυτές οι κοσμικές ουσίες, οι οποίες εισχώρησαν στα «όντα-συσκευές» για να συνεχίσουν εκεί μέσα την εξέλιξή τους, δηλαδή, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το «κατώτερο Μντνελ-ιν» της βασικής ανταλλαγής των ουσιών, μετασχηματίζονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύνολο κοσμικών ουσιών, η παραγωγή του οποίου αποτελεί την αυτόματη δικαίωση του λόγου ύπαρξης όλων γενικά των όντων, και ιδιαίτερα των σημερινών τρίμυαλων όντων που κατοικούν στον πλανήτη Γη. Το σύνολο αυτό των κοσμικών ουσιών ονομάζεται παντού «Εξιοεχάρυ».

39.328-9.Β

Λοιπόν, παιδί μου, τούτα τα «Εξιοεχάρυ», που προέρχονται από την εξέλιξη της πρώτης οντικής τροφής μέσα από τα «όντα-συσκευές», έχουν δονήσεις αντίστοιχες προς το τελευταίο Στόπιντερ του οντικού Επταπαραπαρσινόχ, και φθάνουν, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα αυτού του Στόπιντερ, ως το «θεληματικά πραγματοποιήσιμο ανώτερο Μντνελ-ιν» του νόμου του Επταπαραπαρσινόχ. Αλλά, για να πετύχουν το μετασχηματισμό τους σε καινούργιες ουσίες, ανώτερης τάξης, και να αποκτήσουν δονήσεις αντίστοιχες προς τη ζωογονητική δύναμη της επόμενης βαθμίδας, προς το πέμπτο δηλαδή Στόπιντερ της θεμελιώδους διαδικασίας του ιερού κοσμικού Επταπαραπαρσινόχ, τους χρειάζεται οπωσδήποτε η εξωτερική βοήθεια την οποία μπορούν να προσφέρουν, στην παρουσία των τρίμυαλων όντων, μόνο οι παράγοντες που συγκροτούνται από τα οντικά Πάρτκντολγκ-καθήκοντα, για τα οποία σου μίλησα πολλές φορές — με άλλα λόγια οι παράγοντες που ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ευδόκησε να ορίσει σαν τα πρέποντα μέσα τα οποία επιτρέπουν σε ορισμένους Τεταρτόκοσμους να γίνουν, ενώ θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του συνολικού κοσμικού Ιρανιρανουμάνζ, αρωγοί στη διοίκηση του διευρυνόμενου κόσμου. Αυτοί οι παράγοντες που είναι το μόνο μέχρι σήμερα μέσο για να αφομοιωθούν οι αναγκαίες κοσμικές ουσίες για την επένδυση και την τελειοποίηση των ανώτερων οντικών σωμάτων ονομάζονται σήμερα: «συνειδητή εργασία» και «θεληματική ταλαιπωρία».

39.329.Β

Θα ήταν καλό να υπογραμμίσουμε και να σημειώσουμε εδώ, ότι, από το σύνολο εκείνων των πολύ συγκεκριμένων κοσμικών ουσιών οι οποίες συγκροτούνται και βρίσκονται πάντοτε μέσα στη συνολική παρουσία των ευνοουμένων σου, αυτοί γνωρίζουν καλά μόνο τα «οντικά Εξιοεχάρυ» που ονομάζουν «σπέρμα» — και το οποίο έχουν πια γίνει μάστορες στο να το υποβάλλουν σε κάθε είδους «κόλπα».

39.329.Β

Με το όνομα όμως αυτό προσδιορίζουν και θεωρούν μόνο όσες ουσίες συγκροτούνται μέσα στην παρουσία των όντων αρσενικού φύλου, χωρίς να δίνουν κανένα όνομα και καμιά βαρύτητα στο σύνολο των «ύστατων ουσιών» που συγκροτούνται στα όντα θηλυκού φύλου.

39.329.Β

Το σύνολο αυτό των ουσιών που κρυσταλλώνονται αναπόφευκτα στην παρουσία των όντων ως τελικό αποτέλεσμα των μετασχηματισμών της πρώτης οντικής τροφής τους, παύοντας, από τότε που τα όντα αμελούν να εκτελούν τα οντικά τους Πάρτκντολγκ-καθήκοντα, να δέχεται, σύμφωνα με το ιερό Επταπαραπαρσινόχ, την απαραίτητη εξωτερική βοήθεια για να επιτύχει την εξέλιξη του, δηλαδή τη μεταστοιχείωση του σε νέα ενεργά στοιχεία ανώτερης τάξης, ενελίσσεται πάλι προς το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε, για να ξαναγίνει τελικά ίδιο με τις κρυσταλλώσεις που ήταν προηγουμένως.

Από τότε, αυτές οι ενελικτικές διαδικασίες έγιναν παράγοντες που προκαλούν στη συνολική τους παρουσία την εμφάνιση των αναρίθμητων «ασθενειών» τους, που, και μόνο επειδή τις έχουν, υπονομεύουν το σχηματισμό της ατομικότητάς τους, συντομεύοντας τη διάρκεια της ύπαρξής τους.

39.329-30.Β

Οι ευνοούμενοί σου από τη Γη, και κυρίως αυτοί της σημερινής εποχής, έπαψαν εντελώς να χρησιμοποιούν συνειδητά τα «οντικά Εξιοεχάρυ», είτε για τη δική τους τελειοποίηση, είτε για τη συνειδητή αναπαραγωγή ενός καινούργιου όντος κατ’ εικόνα τους.

39.332.Β

Εκεί θα σου εξηγήσω με λεπτομέρειες πού και πώς γίνεται το ιερό μυστήριο Σερουαζάρ για την συνέχιση του είδους, σε ποια περίπτωση και με ποιον τρόπο πραγματοποιείται και ποια αποτελέσματα επιφέρει η συγχώνευση των δύο διαφορετικών «οντικών Εξιοεχάρυ», τα οποία επιτελούν το μετασχηματισμό τους, το πρώτο ως καταφατική αρχή, μέσα από τα «όντα-συσκευές» που είναι τα «Ακταβάς» στον πλανήτη μας Καρατάς και τα όντα αρσενικού φύλου στον πλανήτη Γη, και το δεύτερο ως αρνητική αρχή, μέσα από τα «όντα συσκευές» που είναι τα «Πασσαβάς» στον πλανήτη μας Καρατάς και τα όντα θηλυκού φύλου στον πλανήτη Γη.

39.340.Β

Για να νιώσεις και να καταλάβεις καλύτερα — μέχρι την υπερβατική φώτιση — την έννοια των εκφράσεων που χρησιμοποίησα, «γέλιο της κότας» και «ρετσινόλαδο», πρέπει να πω και για μια άλλη συνέπεια των «υπερ-ραδιουργιών» των ευνοουμένων σου, που αυτή τη φορά αφορά τα «οντικά Εξιοεχάρυ» και κυρίως γιατί έτσι θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις με κάπως πιο συγκεκριμένο τρόπο ορισμένες ιδιαιτερότητες, που ήδη σου υπέδειξα, του θεμελιώδους κοσμικού νόμου του ιερού Επταπαραπαρσινόχ.

39.340.Β

Μετά την καταστροφή της Ατλαντίδος, ορισμένες γνώσεις για την προέλευση και την πραγματική σημασία των «οντικών Εξιοεχάρυ»διατηρήθηκαν και μεταδόθηκαν, κι αυτές επίσης, από γενιά σε γενιά.

39.340-1.Β

Εδώ και τριάντα ή τριάντα πέντε από τους αιώνες τους, μετά από μια μεγάλη διαδικασία αμοιβαίας καταστροφής, οι περισσότεροι από αυτούς — όπως συμβαίνει πάντοτε μετά τις φοβερές παρεκτροπές τους — άρχισαν να βλέπουν τα πράγματα όπως είναι πραγματικά, και να βρίσκουν λιγότερη ικανοποίηση στις συνθήκες της συνηθισμένης τους ύπαρξης· έτσι, ορισμένοι από αυτούς, που ένιωσαν με ιδιαίτερη δύναμη το κενό της ύπαρξής τους, αναζητώντας έναν τρόπο να γεμίσουν αυτό το κενό, έμαθαν κατά τύχη την ύπαρξη των αποσπασμάτων της γνώσης που αφορούσαν τη σημασία των οντικών Εξιοεχάρυ και που είχαν διασωθεί με την αυθεντική τους μορφή.

39.341.Β

Αυτές οι αποσπασματικές αλλά αυθεντικές πληροφορίες απόδειχναν με πειστικότατο τρόπο ότι τους ήταν δυνατό να τελειοποιηθούν μέσα από το υλικό των «Εξιοεχάρυ» ή «σπέρματος», το οποίο σχηματιζόταν μέσα τους· δυστυχώς όμως γι’ αυτούς, δεν τους υπόδειχναν τι έπρεπε να κάνουν για να πετύχουν το σκοπό τους, ούτε πώς έπρεπε να το κάνουν.

39.342.Β

Υπάρχουν σήμερα εκεί κάτω πολλά τέτοια μοναστήρια, και είναι αλήθεια ότι «πολυάριθμοι «μοναχοί» που αποσύρονται εκεί απέχουν αυστηρότατα από το να αποβάλλουν με τον συνηθισμένο τρόπο την ουσία των «οντικών Εξιοεχάρυ», ή «σπέρματος», που σχηματίζεται μέσα τους, εννοείται όμως ότι η εγκράτειά τους δε δίνει ποτέ κανένα αισθητό αποτέλεσμα· και δεν το δίνει, επειδή ούτε που περνάει από το μυαλό αυτών των κακόμοιρων σημερινών «μοναχών» η ιδέα ότι, για να μπορέσει η τελειοποίηση του εαυτού τους να γίνει μέσα από αυτή την ουσία, πρέπει να απορροφούν θεληματικά και να αφομοιώνουν συνειδητά τη δεύτερη και την τρίτη οντική τροφή — πράγμα που είναι δυνατό μόνο σε όποιον προηγουμένως μπόρεσε να συνηθίσει όλα τα μέρη της παρουσίας του να εκπληρώνουν συνειδητά τα δύο «ιερά οντικά Πάρτκντολγκ-καθήκοντα», τα οποία είναι η «συνειδητή εργασία», και η «θεληματική ταλαιπωρία».

39.342-3.Β

Έτσι, παιδί μου, επειδή εκείνοι η γήινοι μοναχοί, και ιδιαίτερα οι σύγχρονοι, δεν μπορούν πια να βοηθήσουν θεληματικά την παραπέρα εξέλιξη αυτής της ουσίας που σχηματίζεται αναπόφευκτα μέσα τους από τη συνεχή χρήση της πρώτης οντικής τροφής — δηλαδή επειδή δεν πραγματώνουν πια στη συνολική τους παρουσία, ούτε σκόπιμα ούτε αυτόματα κανένα οντικό Πάρτκντολγκ-καθήκον — και ταυτόχρονα δεν την αποβάλλουν με τον φυσιολογικό τρόπο που προνοήθηκε από τη Φύση, αυτή η ουσία αναγκάζεται να ενελιχθεί μέσα τους.

Κατά τη διάρκεια της ενέλιξης των οντικών Εξιοεχάρυ, ή «σπέρματος», παρασκευάζεται στη συνολική τους παρουσία, εκτός από τις πολλές ενδιάμεσες ουσίες που παράγει αυτή η ενελικτική διαδικασία, μια συγκεκριμένη ουσία που έχει την ιδιότητα να προκαλεί δύο διαφορετικές δράσεις στη συνολική λειτουργία του πλανητικού σώματος ενός όντος.

39.343.Β

Η πρώτη δράση αυτής της συγκεκριμένης ουσίας είναι ότι ευνοεί την υπερβολική συσσώρευση του «Καρατζιάγκα», ή, όπως το λένε εκεί πέρα, του «λίπους». Ενώ η δεύτερη, ευνοεί την εμφάνιση και τη διάδοση, σε ολόκληρο το πλανητικό σώμα, των «Ποϊζονινοσκιριανών δονήσεων».

39.344.Β

Όσο για την αιτία για την οποία, σε ορισμένους από αυτούς τους μοναχούς, η ενελικτική διαδικασία των Εξιοεχάρυ προκαλεί, αντί της συσσώρευσης του λίπους, τις Ποϊζονινοσκιριανές δονήσεις, υπάρχει και πάλι εκεί κάτω, γι’ αυτό το θέμα, μια πολύ εμπεριστατωμένη «θεωρία», την οποία επεξεργάστηκε εδώ και πολλούς αιώνες κάποιος «καθολικός μοναχός», και η οποία αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αυτό συμβαίνει, γιατί οι «κοκαλιάρηδες» μοναχοί ασχολούνταν με ζήλο, κατά τη διάρκεια της νεότητας της ύπαρξής τους, με μια απασχόληση που προκαλεί την εμφάνιση στο πρόσωπο των εφήβων της Γης κάτι «σπυριών», που τα γνωρίζει ακόμα και η σημερινή τους ιατρική.

39.344.Β

Για να αντιληφθείς και να καταλάβεις ολότελα τη σημασία της εγκράτειας αυτού του είδους για τους σημερινούς μοναχούς εκεί κάτω, μου απομένει να σου εκμυστηρευτώ κάτι για το οποίο βεβαιώθηκα κατά την τελευταία μου παραμονή ανάμεσά τους, όταν έμαθα ότι η ενελικτική διαδικασία των Εξιοεχάρυ έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική διευκόλυνση και επομένως την ενίσχυση, μέσα στην παρουσία των δυστυχισμένων μοναχών που εφαρμόζουν την εγκράτεια, της κρυστάλλωσης των διαφόρων συνεπειών των ιδιοτήτων του οργάνου Κουνταμπάφερ».