Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Ελμουάρνο

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.243.Α

Τα όντα λοιπόν αυτά, όπως κι εμείς, δεν είναι παρά Κεστσαπμαρτνιανά όντα, στα οποία η φυσιολογική έκκριση εκείνης της ιερής ουσίας, που συνέχεια δημιουργείται μέσα τους, πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με το αντίθετο φύλο — όταν τη χρησιμοποιούν για τη διαιώνιση του είδους μέσω της ιερής διαδικασίας του «Ελμουάρνο». Τα τρίμυαλα όμως όντα, όσα τυχαία γλίτωσαν από την καταστροφή, δεν την χρησιμοποιούσαν πια για την επένδυση των ανώτερων σωμάτων τους, και καθώς εκείνη την εποχή ζούσαν ήδη με τρόπο που δεν άρμοζε σε τρίκεντρα όντα, όταν υποχρεώθηκαν να παραμείνουν επί πολλά έτη δικά τους, χωριστά από τα όντα του αντίθετου φύλου, άρχισαν να καταφεύγουν, για την έκκριση της ιερής ουσίας Εξιοεχάρυ, σε διάφορες παρά φύσιν μεθόδους.

23.243-4.Α

Στον πλανήτη Γη, όπως και στους άλλους πλανήτες του Σύμπαντός μας που κατοικούνται από Κεστσαπμαρτνιανά όντα — δηλαδή από τρίμυαλα όντα που ο σχηματισμός των ιερών Εξιοεχάρυ τους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ον, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στην παρουσία δύο διαφορετικών και ανεξάρτητων φύλων — η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα Εξιοεχάρυ των όντων αντίθετου φύλου, δηλαδή του «άντρα» και της «γυναίκας», είναι η εξής: κατά το σχηματισμό του Εξιοεχάρυ στην παρουσία των όντων αρσενικού γένους συμμετέχει η άγια «καταφατική» ή «θετική» δύναμη του ιερού Τριαμαζικάμνω, ενώ κατά το σχηματισμό του Εξιοεχάρυ του θηλυκού γένους συμμετέχει η άγια «αρνητική» δύναμη, ή «δύναμη αντίδρασης», του ίδιου ιερού νόμου.

23.244.Α

Χάρη στην πολυεύσπλαχνη πρόνοια του ΠΑΤΕΡΑ Όλων Όσων Υπάρχουν στο Σύμπαν, και σύμφωνα με τη εντολή Του που είναι προσαρμοσμένη στη συνολική τάξη της Μεγάλης Μητέρας Φύσης, κατά τη διαδικασία που πραγματώνεται ανάμεσα σε δύο όντα διαφορετικού φύλου και ονομάζεται «διαδικασία του ιερού Ελμουάρνο» — κάτω από ορισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος και με τη συμμετοχή της τρίτης ξέχωρα εντοπισμένης άγιας δύναμης του ιερού Τριαμαζικάμνω, της «Συμφιλιωτικής» δύναμης — η συγχώνευση των δύο Εξιοεχάρυ που σχηματίζονται μέσα στα δύο αυτά ανεξάρτητα όντα δημιουργεί την αρχή του σχηματισμού ενός νέου όντος.

23.251.Α

Την εποχή εκείνη, τα γήινα τρίμυαλα όντα υπεύθυνης ηλικίας που οι άλλοι τα ονόμαζαν «αστρολόγους» — εκτός από τις παρατηρήσεις και τις έρευνες που έκαναν σε διάφορες άλλες κοσμικές συγκεντρώσεις με σκοπό την συστηματική επέκταση αυτού του κλάδου της επιστήμης τους — αναλάμβαναν απέναντι στα όντα του περιβάλλοντός τους και πολλές άλλες συγκεκριμένες και ουσιαστικές υποχρεώσεις.

23.251-2.Α

Μεταξύ των κυριοτέρων υποχρεώσεών τους ήταν και το να δίνουν — όπως ακριβώς κάνουν και οι Τζιρλικνέρ μας — συμβουλές σε όλα τα ζευγάρια των «πιστών» τους, όπως έλεγαν τότε, σχετικά με το χρόνο και τη μορφή της ιερής πράξης του «Ελμουάρνο», ανάλογα με τον τύπο των ζευγαριών αυτών, για μια επιθυμητή και ταιριαστή σύλληψη των αποτελεσμάτων τους. Έπειτα, αφού πραγματοποιόντουσαν τα αποτελέσματα αυτά — τα «νεογέννητα», όπως τα έλεγαν — έπρεπε να φτιάξουν το «Ομπλεκιουνερίς» τους, εκείνο δηλαδή που οι σύγχρονοι ευνοούμενοί σου ονομάζουν «ωροσκόπιο»· με βάση το «Ομπλεκιουνερίς» αυτό, αναλάμβαναν μετά την υποχρέωση — είτε αυτοί οι ίδιοι είτε μέσω αντιπροσώπων τους — να τα καθοδηγούν, πρώτα καθ’ όλη την περίοδο του σχηματισμού τους, μέχρι την υπεύθυνη ύπαρξη, και μετά, κατά τη διαδικασία αυτής της ίδιας της ύπαρξης, και να τους δίνουν όλες τις αναγκαίες υποδείξεις, συνεκτιμώντας, φυσικά, και τους κοσμικούς νόμους, που τους διασαφήνιζαν συνεχώς, τους σχετικούς με τη δράση των αποτελεσμάτων άλλων μεγάλων κοσμικών συγκεντρώσεων πάνω στη διαδικασία της οντικής ύπαρξης των όντων όλων των πλανητών.

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.311-2.Β

Μ’ αυτή την ευκαιρία, μάθε ότι υπάρχει ακόμα μέσα στο Μεγαλόκοσμό μας ένας πλανήτης επάνω στον οποίο ο ιερός νόμος του Επταπαραπαρσινόχ πραγματώνει την πλήρη διαδικασία του, για τη συνέχιση του είδους των τρίμυαλων όντων, μέσα από τρία ανεξάρτητα άτομα.

Πρέπει άλλωστε να γνωρίσεις κάπως λεπτομερέστερα αυτόν τον ασυνήθιστο πλανήτη, επειδή τα όντα που κατοικούν εκεί εκτιμούνται ιδιαίτερα, παντού μέσα στο Μεγάλο μας Σύμπαν, και θεωρούνται η ιδανικότερη μορφή τρίμυαλου όντος από όλες τις αμέτρητες μορφές εξωτερικής επένδυσης. Όλοι εξάλλου οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι που υπάρχουν σήμερα, καθώς και τα περισσότερα ιερά Άτομα τα πλησιέστερα στην Αιωνιότητα μας, προέρχονται από τούτον ακριβώς το θαυμαστό πλανήτη.

Αυτός ο πλανήτης λέγεται «Μοντικθεό» και ανήκει στο σύστημα του «Πρωτόκοσμου».

Κατοικείται από τρίμυαλα όντα, όμοια με όλα τα άλλα όντα που βλέπουν το φως στους άλλους πλανήτες του Μεγαλόκοσμού μας. Η εξωτερική τους εμφάνιση μοιάζει πολύ με τη δική μας. Και ο μετασχηματισμός των αναγκαίων κοσμικών ουσιών για τη συνολική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία, σύμφωνα με τον ιερό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ, γίνεται μέσα από την παρουσία τους σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που γίνεται και μέσα από τη δική μας και από αυτή των ευνοουμένων σου που κατοικούν τον πλανήτη Γη.

Αυτός ο ιερός νόμος πραγματώνει την πλήρη διαδικασία του, μέσα από τρία είδη όντων, μονάχα ως προς τη συνέχιση του είδους τους: γι’ αυτό κι εκείνα τα όντα ονομάστηκαν «Τριακρκομνιανά». Όπως λοιπόν εμείς ονομάζουμε τα όντα διαφορετικού φύλου «Ακταβάς» και «Πασσαβάς» — και στον πλανήτη σου «άντρας» και «γυναίκα» — έτσι και στον πλανήτη Μοντικθεό, τα όντα διαφορετικού φύλου λέγονται αντιστοίχως «Μάρτνα», «Σπίρνα» και «Όκινα». Και παρόλο που όλα μοιάζουν εξωτερικά, η εσωτερική τους δομή διαφέρει εντελώς.

39.312.Β

Η διαδικασία συνέχισης του είδους γίνεται σ’ αυτά με τον ακόλουθο τρόπο:

39.312.Β

Και τα τρία όντα διαφορετικού φύλου ιερουργούν ταυτόχρονα το «ιερό Ελμουάρνο» — αυτό που οι ευνοούμενοί σου ονομάζουν «σύλληψη». Αφού πραγματοποιηθεί το «ιερό Ελμουάρνο», ή «σύλληψη», μένουν χωριστά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, τελείως απομονωμένα μεταξύ τους· το καθένα τους όμως υπάρχει με σαφέστατα καθορισμένες τις προθέσεις, τις προσλήψεις και τις εκδηλώσεις του.

 

42 Ο Βεελζεβούλ στην Αμερική

42.164-5.Γ

«Η φαγούρα κάνει αρχικά τα παιδιά να τρίβονται και να ξύνονται ασυνείδητα.

«Όμως, καθώς σ’ εκείνες τις περιοχές του οργανισμού βρίσκονται όλες οι απολήξεις των νεύρων που δημιουργήθηκαν από τη Μεγάλη Φύση για την ειδική απαραίτητη αίσθηση της εκπλήρωσης της ιερής διαδικασίας του Ελμουάρνο, η οποία εμφανίζεται στους ενήλικες προς το τέλος του ζευγαρώματος, το γεγονός ότι τρίβονται ή ξύνονται — κυρίως κατά τις περιόδους που επιτελείται μέσα στα παιδικά όργανα μια προκαταρκτική διαδικασία για τη μελλοντική σεξουαλική λειτουργία — τα κάνει να νιώσουν μια κάποια ευχάριστη αίσθηση. Από τότε, νιώθοντας ενστικτωδώς ποια είναι η κίνηση που τους δίνει αυτή την ευχάριστη αίσθηση, αρχίζουν να τρίβουν εκείνες τις περιοχές με δική τους πρωτοβουλία, ακόμα κι όταν δεν αισθάνονται καθόλου φαγούρα. Πράγμα που κάνει τις τάξεις των μικρών “Μουρντουρτενιστών” να αυξάνονται αλματωδώς στη Γη από μέρα σε μέρα.

 

44 Για το Βεελζεβούλ, η ανθρώπινη αντίληψη της δικαιοσύνης είναι, μιλώντας αντικειμενικά, μία «καταραμένη αυταπάτη»

44.268.Γ

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που συγκέντρωσα, και από τις διάφορες ειδικές μεθόδους των ερευνών μου, αποκαλύφθηκε ότι το τρίμυαλο γήινο ον, που ονομαζόταν Μακάρυ Κρονμπέρνκσιον, εμφανίστηκε στην ήπειρο Ατλαντίδα σαν αποτέλεσμα της ιερής διαδικασίας του «Ελμουάρνο» ανάμεσα σε δύο τρίμυαλα όντα διαφορετικού φύλου που μόλις είχαν φτάσει στην υπεύθυνη ηλικία.