Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Τρωγωαυτοεγωκράτης

 

16 Η σχετικότητα της έννοιας του Χρόνου

16.109.Α

Έχε υπόψη σου, επίσης, ότι «ημέρα» ονομάζουν και την Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία η οποία επιτελείται περιοδικά μέσα στην ατμόσφαιρα του πλανήτη τους — όπως και σε όλες τις ατμόσφαιρες όπου πραγματοποιείται η κοσμική διαδικασία που φέρει, όπως σου είπα, το όνομα «Ιλνοσοπάρνο» — την οποία εμείς ονομάζουμε «Κστατσαβάχτ»· εκείνοι την καθορίζουν με την έκφραση «είναι μέρα», και στην αντίθετη της διαδικασία, αυτό που εμείς ονομάζουμε «Κλντατσαχτί», δίνουν το όνομα «νύχτα»· και τότε λένε: «είναι νύχτα».

16.116.Α

Η πρώτη «αρχή» οντικής ύπαρξης, αυτή που λέγεται «Φουλασνιταμνιανή», προσιδιάζει σε όλα τα τρίμυαλα όντα που κατοικούν σε κάθε πλανήτη του Μεγάλου μας Σύμπαντος. Ο κυριότερος σκοπός και ο λόγος που υπάρχουν αυτά τα όντα είναι να χρησιμεύουν στο μετασχηματισμό των κοσμικών ουσιών, οι οποίες απαιτούνται για τη «συνολική κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία».

 

17 Το Αρχι-παράλογο
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Βεελζεβούλ, ο ήλιος μας ούτε φωτίζει ούτε θερμαίνει.

17.121-2.Α

Ξέρεις όμως, παιδί μου, ρώτησε ο Βεελζεβούλ το Χασίν, πώς και γιατί παράγονται γενικά στις ατμόσφαιρες ορισμένων πλανητών, κατά τη διάρκεια Τρωγωαυτοεγωκρατικών διαδικασιών, τα φαινόμενα «Κστατσαβάχτ», «Κλντατσαχτί», «Ταϊνολαίρ», «Πεϊσακίρ» και άλλα, τα οποία οι ευνοούμενοί σου ονομάζουν «φως της ημέρας», «σκοτάδι», «κρύο», «ζέστη», κ.λπ.;

Αν δεν το έχεις καταλάβει καλά, θα σου το ξεκαθαρίσω λιγάκι.

17.122.Α

Μάθε, πρώτα απ’ όλα, ότι όλα όσα δημιουργήθηκαν προσχεδιασμένα, καθώς και όλα όσα αναφάνηκαν αυτόματα μέσα στο Σύμπαν, υπάρχουν και συντηρούνται μόνο με βάση την «κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία».

17.122.Α

Αυτή η Μέγιστη κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία πραγματώθηκε από το ΑΙΩΝΙΟ μας ΠΑΝ-ΟΝ, αφού ήδη υπήρχε ο Μέγιστος και Αγιότατος Απόλυτος Ήλιος μας, που ήταν και είναι ακόμα και σήμερα, ο κύριος τόπος ύπαρξης του ΠΟΛΥΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ μας.

17.122.Α

Το σύστημα αυτό, το οποίο στηρίζει όλα όσα εμφανίζονται και υπάρχουν, πραγματώθηκε από τον ΑΙΩΝΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ μας για να διενεργείται η «ανταλλαγή των ουσιών» ή η «αμοιβαία θρέψη» όλων όσων υπάρχουν στο Σύμπαν, έτσι ώστε ν’ αναχαιτίζεται, στον Απόλυτο Ήλιο, η δράση του αμείλικτου Ηρωπάς.

17.122.Α

Η Μέγιστη αυτή κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία επιτελείται πάντοτε και στα πάντα, σύμφωνα με τους δύο θεμελιώδεις κοσμικούς νόμους, ο πρώτος από τους οποίους ονομάζεται «θεμελιώδες Ιερό Επταπαραπαρσινόχ Πρώτης Τάξης» και ο δεύτερος «θεμελιώδες Ιερό Τριαμαζικάμνω Πρώτης Τάξης».

17.122-3.Α

Στο εσωτερικό, λοιπόν, και στην επιφάνεια αυτών των σχηματισμών, πραγματώνονται οι διαδικασίες που λέγονται «ενέλιξη» και «εξέλιξη», πάντοτε σύμφωνα με τους δύο ιερούς θεμελιώδεις νόμους· και όλα τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών μέσα στις ατμόσφαιρες — από κει και πέρα, με τη μεσολάβηση των ίδιων των ατμοσφαιρών — συγχωνεύονται για να εξασφαλίσουν εκείνη τη «θρεπτική ανταλλαγή».

17.128.Α

Σημείωσε, παιδί μου, ότι αυτές οι εντοπίσεις, ή μυαλά των όντων, δεν τους χρησιμεύουν μόνο σαν συσκευές προορισμένες να μετασχηματίζουν τις αντίστοιχες κοσμικές ουσίες για τους σκοπούς του Μέγιστου γενικού κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη, αλλά αποτελούν επίσης τα μέσα με τα οποία τα όντα μπορούν να τελειοποιηθούν συνειδητά.

17.131.Α

Οι κρυσταλλώσεις της πρώτης και της τρίτης άγιας αρχής που γίνονται μέσα τους εξυπηρετούν σχεδόν αποκλειστικά τη συνολική, κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία· και μόνο οι κρυσταλώσεις του δεύτερου μέρους του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ, της Άγιας Άρνησης, χρησιμεύουν στην επένδυση της δικής τους παρουσίας. Και έτσι η παρουσία των περισσοτέρων τους συγκροτείται μόνο από το πλανητικό τους σώμα το οποίο, σαν τέτοιο, θα καταστραφεί για πάντα.

 

19 Ο Βεελζεβούλ μιλάει για τη δεύτερη κάθοδό του στον πλανήτη Γη

19.159-60.Α

«Σ’ αυτόν πλέον τον ανεξάρτητο πλανήτη», συνέχισε η Συγκαταβατικότητά Του «έχει πια αρχίσει η διαδικασία του σχηματισμού της ατμόσφαιρας, η οποία του είναι απαραίτητη όπως και σε κάθε πλανήτη που συμβάλλει στην πραγματοποίηση του Μέγιστου γενικού κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη.

«Τώρα όμως, Σεβασμιότατε, η διαδικασία του κανονικού σχηματισμού της ατμόσφαιρας σ’ εκείνο το μικρό πλανήτη που εμφανίστηκε απροσδόκητα, εμποδίζεται από μία ανεπιθύμητη συγκυρία, της οποίας αιτία είναι τα τρίμυαλα όντα που εμφανίστηκαν και κατοικούν στον πλανήτη Γη.

 

21 Η πρώτη επίσκεψη του Βεελζεβούλ στις Ινδίες

21.203.Α

Κι ένα από τα μπιχλιμπίδια τους, στην ήπειρο της Ατλαντίδος — όπως και σ’ ολόκληρη τη Γη σήμερα — ήταν ακριβώς αυτό το «μαργαριτάρι».

Τα «μαργαριτάρια», παιδί μου, σχηματίζονται μέσα σε ορισμένα μονόμυαλα όντα που ζουν στις «Σαλιακουριάπες» του πλανήτη Γη, δηλαδή στις ζώνες που λέγονται «Χεντραλισπάνα» και βρίσκονται μέσα στη συνολική παρουσία κάθε πλανήτη, χρησιμεύοντας στην πραγμάτωση της διαδικασίας του Μέγιστου γενικού κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη. «Χεντραλισπάνα» σημαίνει «αίμα του πλανήτη», και στη γλώσσα των ευνοουμένων σου λέγεται «νερό».

21.205-6.Α

Όταν εκείνη η τρίτη ομάδα των τρίμυαλων όντων μεγάλωσε σημαντικά, έτυχε, πολλά από αυτά, κατά το σχηματισμό τους, ν’ αποκτήσουν «Χασναμουσιανές» ιδιότητες. Φτάνοντας στην υπεύθυνη ηλικία, αυτά τα όντα άρχισαν να διαδίδουν ιδέες περισσότερο ολέθριες απ’ ό,τι συνήθως, και, από τότε, μέσα στην παρουσία των περισσότερων τρίκεντρων όντων εκείνης της ομάδας, κρυσταλλώθηκε μια ιδιαίτερη ψυχική ιδιότητα που γέννησε ένα συντελεστή αντίθετο από τη φυσιολογική «θρεπτική ανταλλαγή» που πραγματοποιείται από τον Μέγιστο γενικό κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη.

Μόλις έμαθαν γι’ αυτό το λυπηρό αποτέλεσμα — που για άλλη μια φορά εμφανιζόταν πάνω στον ίδιο πλανήτη — ορισμένα Αγιότατα Άτομα, επιθυμώντας να ρυθμίσουν την ύπαρξη των όντων εκείνης της ομάδας σε σχέση με αυτήν ολόκληρου του ηλιακού συστήματος, με τρόπο λίγο-πολύ υποφερτό, συμφώνησαν να τους στείλουν ένα Ιερό Άτομο ειδικών προσόντων.

Αυτό το άγιο Άτομο επενδύθηκε με το πλανητικό σώμα ενός γήινου τρίμυαλου όντος το οποίο πήρε, όπως σου έχω πει, το όνομα «Άγιος Βούδας» — κι όλα αυτά έγιναν πολλούς αιώνες πριν από την πρώτη μου επίσκεψη στη χώρα της Περλανίας

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.252-3.Α

Έτσι τα ζευγάρια ταιριάζανε πάντοτε σαν τύποι, με την ίδια σχεδόν ακρίβεια που ταιριάζουν και σε όλους τους άλλους πλανήτες που κατοικούνται από Κεστσαπμαρτνιανά όντα.

Οι αρχαίοι εκείνοι γήινοι «αστρολόγοι», αν και απείχαν πολύ από το να γνωρίζουν πολλές κοσμικές Τρωγωαυτοεγωκρατικές αλήθειες, πετύχαιναν σ’ αυτά τα ζευγαρώματα, επειδή ήξεραν τουλάχιστον πολύ καλά τους νόμους της δράσης των διάφορων πλανητών του ηλιακού τους συστήματος πάνω στα όντα που ζούσαν στον πλανήτη τους, δηλαδή τη δράση των πλανητών πάνω στο ον κατά τη στιγμή της σύλληψης του ως προς το μελλοντικό σχηματισμό του, και στη συνέχεια κατά την περίοδο της πλήρους απόκτησης της οντότητας ενός υπεύθυνου όντος.

 

24 Ο Βεελζεβούλ πετάει στον πλανήτη Γη για πέμπτη φορά

24.287.Α

Ο Πέρσης μονάρχης είχε πράγματι πολλά στίφη, επειδή, εκείνα τα χρόνια, η «προνοητική προσαρμοστικότητα» της Μεγάλης Φύσης προκάλεσε στα όντα του τμήματος της επιφάνειας του πλανήτη, όπου βρισκόταν η κοινότητα στην οποία έτυχε να είναι μονάρχης, την αύξηση αυτού που ονομάζουν «γεννητικότητα»· ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο, πραγματοποιόταν αυτό που ήταν απαραίτητο για τη συνολική κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία, δηλαδή από εκείνη την περιοχή του πλανήτη σου έπρεπε να εκπορευθούν περισσότερες από εκείνες τις δονήσεις που δημιουργούνται από την καταστροφή οντικών υπάρξεων.»

 

27 Η τάξη πραγμάτων που δημιούργησε ο Αγιότατος Ασιάτα Σεϊμάς για την ανθρώπινη ύπαρξη

27.341.Α

Έτσι επιβεβαιωνόταν πρακτικά ένας από τους κοσμικούς νόμους που ονομάζεται «νόμος της εξισορρόπησης των δονήσεων», δονήσεων που είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης και της ενέλιξης των κοσμικών ουσιών οι οποίες χρειάζονται για τον Μέγιστο κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη.

 

28 Ο κύριος ένοχος της καταστροφής των Άγιων Εργασιών του Ασιάτα Σεϊμάς

28.358-9.Α

Στο δεύτερο είδος Χασναμουσιανών Ατόμων — στη συνολική παρουσία των οποίων έχει ήδη επενδυθεί το «σώμα Κεστζάν» — οι εξιλεωτικές ταλαιπωρίες οφείλονται καταρχήν, για τους δύστυχους αυτούς σχηματισμούς που απελευθερώθηκαν από το πλανητικό τους τρίμυαλο σώμα, στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να τελειοποιηθούν χωρίς να επενδυθούν με ένα πλανητικό σώμα, ούτε μπορούν να ξεριζώσουν από την παρουσία τους εκείνο το ολέθριο «κάτι», που μερικές φορές αποκτούν χωρίς να φταίνε, αλλά το οποίο είναι, παντού και πάντα μέσα στο Σύμπαν, εμπόδιο στη κανονική πορεία της «συνολικής Τρωγωαυτοεγωκρατικής κοσμικής διαδικασίας»· από την άλλη μεριά, επειδή δεν υπόκεινται σε αποσύνθεση — λόγω της ιδιότητας «Τουρινορίνο» — σε καμία από τις σφαίρες του ηλιακού συστήματος στο οποίο σχηματίστηκαν, πρέπει αναπόφευκτα να επενδύσουν ένα νέο πλανητικό σώμα, και στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι το σώμα ενός όντος με εξωτερική μορφή κάποιου «μονόμυαλου» ή «δίμυαλου» συστήματος, πράγμα που τα υποχρεώνει — επειδή η ύπαρξη αυτών των πλανητικών σχηματισμών είναι πολύ σύντομη — να ξαναρχίζουν τα πάντα διαρκώς από την αρχή, με τη μορφή ενός διαφορετικού όντος του ίδιου πλανήτη, χωρίς την παραμικρή βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της επένδυσης τους.

 

29 Οι καρποί των αρχαίων πολιτισμών και τα άνθη των συγχρόνων

29.24-5.Β

Αργότερα όμως, όταν άρχισαν να υπάρχουν με τρόπο όλο και λιγότερο αντάξιο για τρίμυαλα όντα και σταμάτησαν τελείως να πραγματοποιούν στην παρουσία τους τα οντικά Πάρτκντολγκ-καθήκοντα που προβλέπονται από τη Μεγάλη Φύση, τα μόνα κατάλληλα να προμηθεύσουν στην παρουσία των τρίκεντρων όντων τα δεδομένα για την επένδυση των ανώτερων μερών της — και όταν σα συνέπεια όλων αυτών, η ποιότητα της ακτινοβολίας τους δεν ανταποκρινόταν πια στις απαιτήσεις της μεγάλης παγκόσμιας Τρωγωαυτοεγωκρατικής διαδικασίας — η Μεγάλη Φύση αναγκάστηκε, για να αποκαταστήσει την «ισορροπία των δονήσεων», να προσαρμόσει προοδευτικά τη διάρκεια της ύπαρξής τους στην αρχή που λέγεται «Ιτοκλανότζ», αυτήν που διέπει γενικά παντού τη διάρκεια της ύπαρξης των μονόμυαλων και δίμυαλων όντων, τα οποία στερήθηκαν των δυνατοτήτων που δόθηκαν στα τρίμυαλα όντα και επομένως είναι ανίκανα να πραγματοποιήσουν στις παρουσίες τους τα Πάρτκντολγκ-καθήκοντα που πρόβλεψε η Φύση.

 

31 Η έκτη και τελευταία παραμονή του Βεελζεβούλ στην επιφάνεια της Γης

31.109.Β

Σίγουρα, τα σημερινά όντα εκεί κάτω, αυτά που εκπροσωπούν τις «σπουδαίες» κοινότητες, αγνοούν, όπως είναι φυσικό, τους αληθινούς λόγους για τους οποίους η τάδε ή η δείνα ομάδα των ομοίων τους που κατοικούν στο τάδε μέρος της επιφάνειας του πλανήτη τους, ή που συναπαρτίζουν την άλφα ή βήτα κοινότητα, γίνεται κάποτε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα «σπουδαία» ή «ισχυρή».

31.109.Β

Ούτε καν υποψιάζονται ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό, σίγουρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιαίτερη ποιότητα των όντων εκείνων των «κοινοτήτων», και ότι αυτό εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το μέρος του πλανήτη στο οποίο η μέγιστη συμπαντική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία απαιτεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της αρμονικής κίνησης ολόκληρου του ηλιακού τους συστήματος, μια αύξηση δονήσεων, που προέρχονται είτε από την ακτινοβολία τους, είτε από τη διαδικασία του ιερού Ρασκουάρνο τους.

31.125.Β

Στο ξενοδοχείο που διαλέξαμε να μείνουμε, κατοικούσε, στο διπλανό μας δωμάτιο, ένα ζευγάρι πολύ συμπαθητικών όντων, τα οποία είχαν πρόσφατα τελέσει το μυστήριο της ένωσης του ενεργητικού με το παθητικό, για να υπηρετήσουν, συνεχίζοντας το είδος τους, τη μέγιστη συμπαντική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία, ή, όπως θα έλεγαν οι ίδιοι, μόλις είχαν «παντρευτεί», και περνούσαν ακόμα το μήνα του μέλιτος.

 

32 Ο υπνωτισμός

32.141.Β

Πραγματικά, αφού δεν χρησιμοποιούνται πια για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, οι συγκεκριμένες κοσμικές κρυσταλλώσεις, κατά τη διάρκεια κάποιων μετατοπίσεων που γίνονται μέσα στην ατμόσφαιρα, συγκεντρώνονται σε ορισμένα στρώματα της, και εισχωρούν στον καθένα από τους ευνοουμένους σου ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες που τους περιβάλλουν και την εσωτερική κατάσταση της συνολικής τους παρουσίας, κατάσταση η οποία άλλωστε εξαρτάται, πρώτα απ’ όλα, από τη μορφή των σχέσεων μεταξύ τους. Όμως, όταν πια εισχωρήσουν μέσα τους, καθώς και στις φυσικές συσκευές μεταστοιχείωσης των κοσμικών υλικών για τον Μέγιστο γενικό κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, και δεν συναντήσουν εκεί το «υπόβαθρο» που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της διαδικασίας του «Ντζαρτκλόμ», αυτές οι κρυσταλλώσεις, κατά τη διάρκεια των μετέπειτα εξελίξεων ή ενελίξεων που απαιτούνται για να μετασχηματιστούν σε νέες κρυσταλλώσεις κατάλληλες γι’ αυτόν τον πλανήτη, και πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός τους, ασκούν στα πλανητικά σώματα, επηρεασμένες από διάφορους άλλους συμπτωματικούς συντελεστές, την επίδραση η οποία χαρακτηρίζει αυτήν ειδικά την αρρώστια που πρόσφατα εμφανίστηκε εκεί κάτω.

 

35 Αλλαγή στην καθορισμένη τροχιά της πτώσης του διαστημόπλοιου Καρνάκ

35.215-6.Β

— Στις διαταγές σας, Σεβασμιότατε. Θα σκεφτώ τον τρόπο για να ικανοποιήσω την επιθυμία σας. Αγνοώ τα εμπόδια που συνάντησε ο κυβερνήτης του σκάφους Πανταχουπαρόν, αλλά στην ευθεία μεταξύ του Άγιου Πλανήτη του Καθαρτηρίου και του πλανήτη Δεσκαλδίνω συναντάμε ένα ηλιακό σύστημα που λέγεται Σαλτζμανίνο, το οποίο περικλείει πολλές από εκείνες τις κοσμικές συγκεντρώσεις που προορίζονται από τη μέγιστη Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία για το μετασχηματισμό και την ακτινοβολία της ύλης Τζιλνοτράγο. Επομένως το σκάφος μας, το Καρνάκ, θα δυσκολευτεί να συνεχίσει την πτώση του σε ευθεία γραμμή μέσα από εκείνο το σύστημα.

Τέλος πάντων, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα προσπαθήσω, Σεβασμιότατε, να ικανοποιήσω την επιθυμία που εκφράσατε.»

 

37 Η Γαλλία

37.244.Β

Αν βέβαια οι Γάλλοι δικαστές, και γενικά οι δικαστές όλου του πλανήτη, ήξεραν ότι υπάρχει μέσα στο Σύμπαν ένας συγκεκριμένος νόμος, που αφορά όλες ανεξαιρέτως τις ζωές που υπηρετούν τον Μέγιστο Τρωγωαυτοεγωκράτη για το μετασχηματισμό των κοσμικών ουσιών, τότε θα είχαν αναμφίβολα μία τελείως διαφορετική γνώμη για την κατανόηση αυτού που ονομάζουν «ενηλικίωση».

 

38 Η θρησκεία

38.276.Β

Μόλις αρχίζει μια νέα περιφορά, το νήμα εξαφανίζεται τελείως.

38.276.Β

Κι εξαφανίζεται επειδή, σύμφωνα με τον θεμελιώδη ιερό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ, η εξέλιξη και η ενέλιξη των κοσμικών ουσιών, που χρειάζονται στον Μέγιστο Τρωγωαυτοεγωκράτη, μέσα στην ατμόσφαιρα η οποία περιβάλλει κάθε πλανήτη, χρησιμεύουν, πάλι, μόνο για την τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή περιορίζονται μέσα στα όρια της «αυτόνομης δραστηριότητας» εκείνου του δεδομένου ηλιακού συστήματος· επομένως όλες ανεξαίρετα οι κοσμικές ουσίες που βρίσκονται μέσα στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιφοράς, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και το νήμα που λέγαμε, μετασχηματίζονται αμέσως σε κοσμικές ουσίες που ταιριάζουν σ’ αυτή την ατμόσφαιρα.

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.295-6.Β

Αλλά καθώς αυτή η καινούργια αρχή απαιτούσε κατάλληλες πηγές που βρίσκονταν έξω από τον Αγιότατο Απόλυτο Ήλιο, απ’ όπου θα μπορούσαν να αναβλύζουν τέτοιες δυνάμεις και να εισρέουν μέσα Του, η παντοδύναμη ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ μας αναγκάστηκε να δημιουργήσει το Μεγαλόκοσμό μας, με όλους τους κόσμους των διάφορων βαθμίδων και όλους τους σχετικά ανεξάρτητους κοσμικούς σχηματισμούς που βρίσκονται μέσα του.

Και από τότε, το σύστημα που διατηρεί την ύπαρξη του Απόλυτου Ήλιου καλείται «Τρωγωαυτοεγωκράτης».

39.300.Β

Και τα αποτελέσματα της εξέλιξης και της ενέλιξης αυτών των ενεργών στοιχείων, πραγματοποιώντας την Τρωγωαυτοεγωκρατική αρχή ύπαρξης, μέσω της αμοιβαίας θρέψης και συντήρησης όλων των πραγμάτων του Σύμπαντος, συγκρότησαν στο σύνολό τους την κοινή κοσμική διαδικασία «Ιρανιρανουμάνζ», ή, όπως ήδη σου είπα, αυτό που η αντικειμενική επιστήμη ονομάζει «παγκόσμια ανταλλαγή ουσιών».

39.301-2.Β

Τα Χερουβείμ μας, έδωσαν επίσης ονόματα στις εκπορεύσεις και στις ακτινοβολίες που εκλύονται απ’ όλους τους διαφορετικής κλίμακας κόσμους και μέσα από τις οποίες εκπληρώνεται ο Μέγιστος κοσμικός Τρωγωαυτοεγωκράτης.

Τα ονόματα που τους έδωσαν υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας, και είναι:

39.302.Β

1. Για τις εκπορεύσεις του Ίδιου του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου, όπως ήδη σου είπα: «Θεομερτμάλογος», ή «Θεός ο Λόγος».

39.302.Β

2. Για τις ακτινοβολίες καθενός από τους Ήλιους Δεύτερης Τάξης: «Μεντοκιφετζόιν».

39.302.Β

3. Για τις ακτινοβολίες κάθε πλανήτη χωριστά: «Δυναμουμτζόιν».

39.302.Β

4. Γι’ αυτές των μικρόκοσμων: «Φωτοϊντζόιν».

39.302.Β

5. Για τις ακτινοβολίες που εκλύονται από τους Τεταρτόκοσμους: «Χανμπλεντζόιν».

39.302.Β

6. Για τις ακτινοβολίες του συνόλου των πλανητών κάθε ηλιακού συστήματος: «Αστρολουολουσιτζόιν».

39.302.Β

7. Για το σύνολο των ακτινοβολιών όλων των πρωτοεμφανιζόμενων Ήλιων Δεύτερης Τάξης «Πολοροθεοπάρλ».

39.302.Β

Ονόμασαν τέλος το σύνολο των αποτελεσμάτων που προκύπτουν απ’ όλες τις μικρές ή μεγάλες κοσμικές πηγές «συνολικό κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ».

39.304.Β

Έτσι, λοιπόν, εκείνη η θεία προσοχή που δόθηκε στους Τεταρτόκοσμους είχε σαν αποτέλεσμα να τους προσφέρει, μια και είναι συσκευές που υπηρετούν τον Μέγιστο κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, την ακόλουθη δυνατότητα: εκτός από τις κοσμικές ουσίες που μετασχηματίζονταν μέσα από αυτούς, τόσο για τις ανάγκες αυτής της μέγιστης διαδικασίας όσο και για τις απαραίτητες απώλειες στη διαδικασία της δικής τους ύπαρξης — ουσίες αποτελούμενες αποκλειστικά από κοσμικές κρυσταλλώσεις που προκύπτουν από μετασχηματισμούς του ίδιου του πλανήτη όπου εκείνοι οι Τεταρτόκοσμοι είδαν το φως — παρουσιάζονταν στη συνολική τους παρουσία και αποτελέσματα ανάλογα προς εκείνα που προέρχονται από κοσμικές πηγές ανώτερης τάξης και επομένως συγκροτούνται από δονήσεις μιας μεγαλύτερης «ζωογονητικότητας».

39.311-2.Β

Μ’ αυτή την ευκαιρία, μάθε ότι υπάρχει ακόμα μέσα στο Μεγαλόκοσμό μας ένας πλανήτης επάνω στον οποίο ο ιερός νόμος του Επταπαραπαρσινόχ πραγματώνει την πλήρη διαδικασία του, για τη συνέχιση του είδους των τρίμυαλων όντων, μέσα από τρία ανεξάρτητα άτομα.

Πρέπει άλλωστε να γνωρίσεις κάπως λεπτομερέστερα αυτόν τον ασυνήθιστο πλανήτη, επειδή τα όντα που κατοικούν εκεί εκτιμούνται ιδιαίτερα, παντού μέσα στο Μεγάλο μας Σύμπαν, και θεωρούνται η ιδανικότερη μορφή τρίμυαλου όντος από όλες τις αμέτρητες μορφές εξωτερικής επένδυσης. Όλοι εξάλλου οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι που υπάρχουν σήμερα, καθώς και τα περισσότερα ιερά Άτομα τα πλησιέστερα στην Αιωνιότητα μας, προέρχονται από τούτον ακριβώς το θαυμαστό πλανήτη.

Αυτός ο πλανήτης λέγεται «Μοντικθεό» και ανήκει στο σύστημα του «Πρωτόκοσμου».

Κατοικείται από τρίμυαλα όντα, όμοια με όλα τα άλλα όντα που βλέπουν το φως στους άλλους πλανήτες του Μεγαλόκοσμού μας. Η εξωτερική τους εμφάνιση μοιάζει πολύ με τη δική μας. Και ο μετασχηματισμός των αναγκαίων κοσμικών ουσιών για τη συνολική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία, σύμφωνα με τον ιερό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ, γίνεται μέσα από την παρουσία τους σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που γίνεται και μέσα από τη δική μας και από αυτή των ευνοουμένων σου που κατοικούν τον πλανήτη Γη.

Αυτός ο ιερός νόμος πραγματώνει την πλήρη διαδικασία του, μέσα από τρία είδη όντων, μονάχα ως προς τη συνέχιση του είδους τους: γι’ αυτό κι εκείνα τα όντα ονομάστηκαν «Τριακρκομνιανά». Όπως λοιπόν εμείς ονομάζουμε τα όντα διαφορετικού φύλου «Ακταβάς» και «Πασσαβάς» — και στον πλανήτη σου «άντρας» και «γυναίκα» — έτσι και στον πλανήτη Μοντικθεό, τα όντα διαφορετικού φύλου λέγονται αντιστοίχως «Μάρτνα», «Σπίρνα» και «Όκινα». Και παρόλο που όλα μοιάζουν εξωτερικά, η εσωτερική τους δομή διαφέρει εντελώς.

39.313.Β

Είναι άλλωστε πολύ φρόνιμο να πάρουμε τους ευνοουμένους σου για παράδειγμα, επειδή παρόλο που η διαδικασία μετασχηματισμού των ουσιών για τη συνέχιση του είδους τους δεν γίνεται πια, ούτε σ’ εμάς, ούτε στα γήινα τρίμυαλα όντα, όπως γινόταν στα πρώτα όντα που προέρχονταν κατευθείαν από τους Τεταρτόκοσμους, εντούτοις αυτός ο μετασχηματισμός λειτουργεί ακριβώς όπως και στους αρχικούς Τεταρτόκοσμους. Ταυτόχρονα θα βρεις εδώ πληροφορίες για ορισμένες λιγότερο σημαντικές λεπτομέρειες, που αφορούν τις ιδιαιτερότητες του παράξενου ψυχισμού τους, καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντιλαμβάνονται και βλέπουν το κυριότερο οντικό καθήκον τους — που είναι να υπηρετούν τη γενική κοσμική διαδικασία του Ιρανιρανουμάνζ — καταστρέφοντας, για να γεμίσουν τις κοιλίτσες τους, κάθε είδους πραγματοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται, σύμφωνα με τους νόμους, για το καλό ολόκληρου του Μεγαλόκοσμού μας.

39.314.Β

Τώρα, παιδί μου, σου το ξαναλέω: καθένας από τους ευνοουμένους σου είναι, σαν κι εμάς, και όπως όλα τα άλλα τρίκεντρα όντα του Μεγαλόκοσμού μας, μια μηχανή που προορίζεται για τον Μέγιστο Κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, όπως ακριβώς και οι αρχικοί Τεταρτόκοσμοι από τους οποίους προήλθαν οι πρόγονοι των σημερινών όντων του πλανήτη Γη και των άλλων πλανητών του Μεγάλου μας Σύμπαντος.

Οι κοσμικές ουσίες που αντιστοιχούν στα επτά Στόπιντερ του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, θα μπορούσαν έτσι να μετασχηματιστούν μέσω αυτών. Και ακόμα και σήμερα, ο καθένας από αυτούς, ενώ θα υπηρετούσε μηχανικά τον Μέγιστο Κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να αντλεί από τις κοσμικές ουσίες που θα μετασχηματίζονταν περνώντας από μέσα του, οτιδήποτε του ήταν απαραίτητο για την επένδυση και την τελειοποίηση των δύο ανώτερων οντικών του σωμάτων. Πραγματικά, κάθε τρίμυαλο ον που βλέπει το φως στον πλανήτη σου αντιπροσωπεύει αφεαυτού, από κάθε άποψη, όπως άλλωστε και κάθε άλλο τρίμυαλο ον, μια άποψη του Μεγαλόκοσμου.

39.318.Β

Αλλά από τότε που η διαδικασία της συνηθισμένης τους οντικής ύπαρξης υπέστη τόσο σοβαρές μεταβολές, η Μεγάλη Φύση αναγκάστηκε, για ορισμένους λόγους που οφείλονται στη συνολική κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία, να τροποποιήσει το σύστημα εντόπισης αυτού του μυαλού, χωρίς να καταστρέψει τη λειτουργία του.

39.319.Β

Έτσι λοιπόν, ακριβώς όπως κι εμείς, τα τρίμυαλα όντα του πλανήτη Γη δεν είναι μόνο συσκευές για το μετασχηματισμό — χάρη στις ιδιότητες των τριών δυνάμεων του θεμελιώδους κοσμικού Τριαμαζικάμνω — των κοσμικών ουσιών που χρειάζεται ο Μέγιστος Τρωγωαυτοεγωκράτης, αλλά έχουν τη δυνατότητα, όσο απορροφούν εκείνες τις ουσίες που προέρχονται από τις τρεις ανεξάρτητες πηγές, να αφομοιώνουν, εκτός από τις απαραίτητες για τη συντήρηση της ύπαρξής τους ουσίες, και ορισμένες που προορίζονται για την επένδυση και την τελειοποίηση των ανώτερων οντικών σωμάτων τους.

39.320.Β

Αν και αυτές οι ιερές ουσίες που αποτελούν την ύψιστη οντική τροφή δεν σταμάτησαν ποτέ να εισδύουν μέσα τους, τώρα εισέρχονται — κυρίως στα σημερινά εκείνα όντα — από μόνες τους, χωρίς τη συμμετοχή της συνειδητής τους πρόθεσης, και μόνο κατά το μέτρο που τους είναι απαραίτητες για τους μετασχηματισμούς που πραγματώνονται μέσα από αυτούς, όπως απαιτούν η συνολική Τρωγωαυτοεγωκρατική αρμονία και η απαιτούμενη από τη Φύση αυτόματη διαιώνιση του είδους τους.

39.322.Β

Και τώρα, παιδί μου, ας ασχοληθούμε με τις ίδιες τις διαδικασίες του μετασχηματισμού, οι οποίες γίνονται με τη μεσολάβηση τέτοιων μηχανών, όπως είναι όλοι οι ευνοούμενοί σου, κατά τη διάρκεια των εξελικτικών και ενελικτικών κινήσεων όλων των κοσμικών ουσιών που εξυπηρετούν το σύνολο της διαδικασίας του Μέγιστου Τρωγωαυτοεγωκράτη. Και σ’ αυτούς όπως και σ’ εμάς — όπως άλλωστε και σε όλους τους κόσμους, μεγάλους ή μικρούς του κοινού μας Μεγαλόκοσμου — αυτοί οι μετασχηματισμοί είναι αυστηρά καθορισμένοι από τους δύο θεμελιώδεις κοσμικούς νόμους: το ιερό Επταπαραπαρσινόχ και το ιερό Τριαμαζικάμνω.

39.322.Β

Πριν σου εξηγήσω τον τρόπο που μετασχηματίζονται οι κοσμικές ουσίες οι οποίες εισχωρούν μέσα στην παρουσία των τρίμυαλων όντων, με τη μορφή της «πρώτης οντικής τροφής», για να υπηρετήσουν το σύνολο της κοσμικής Τρωγωαυτοεγωκρατικής διαδικασίας, καθώς και την επένδυση και τελειοποίηση των ανώτερων μερών τους — υπό τον όρο ότι διαθέτουν την επιθυμητή στάση απέναντι σ’ αυτή τη διαδικασία — θα σου πω καταρχήν, για να έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα, ότι οι Τρωγωαυτοεγωκρατικές διαδικασίες κάθε είδους οι οποίες επιτελούνται στο Μεγαλόκοσμό μας παράγουν εκατοντάδες εκατοντάδων «ενεργά στοιχεία», προικισμένα με συγκεκριμένες υποκειμενικές ιδιότητες, κι αυτά τα «ενεργά στοιχεία» συμμετέχουν στη συγκρότηση νέων σχηματισμών.

39.323.Β

Τα εκατοντάδες ενεργά στοιχεία τα οποία ανήκουν στις επτά Οκταπανατσαχιανές τάξεις και είναι προικισμένα με επτά υποκειμενικές ιδιότητες, ανάμεσα στις οποίες κυριαρχούν οι ικανότητες «ζωογόνησης» και «αποσύνθεσης» συγκροτούν στο σύνολό τους το θεμελιώδες κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ από το οποίο εξαρτάται η πραγματοποίηση του Μέγιστου κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη, του αλάθητού μας σωτήρα, από τη νομοτελειακή δράση του αμείλικτου Ηρωπάς.

39.326.Β

Εδώ, παιδί μου, θα βρεις στις εξηγήσεις μου τον τρόπο να κατανοήσεις ξεκάθαρα τη διαφορά ανάμεσα στον «Αυτοεγωκράτη» και στον «Τρωγωαυτοεγωκράτη», τη διαφορά, δηλαδή, ανάμεσα στο πανάρχαιο «Αυτοεγωκρατικό» σύστημα της διατήρησης της ύπαρξης του Απόλυτου Ήλιου και στο «Τρωγωαυτοεγωκρατικό» σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη δημιουργία του Μεγαλόκοσμου.

39.329-30.Β

Οι ευνοούμενοί σου από τη Γη, και κυρίως αυτοί της σημερινής εποχής, έπαψαν εντελώς να χρησιμοποιούν συνειδητά τα «οντικά Εξιοεχάρυ», είτε για τη δική τους τελειοποίηση, είτε για τη συνειδητή αναπαραγωγή ενός καινούργιου όντος κατ’ εικόνα τους.

39.330.Β

Αυτές οι ιερές κοσμικές ουσίες, όταν σχηματιστούν με τον τρόπο που σου είπα, χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση του Μέγιστου Κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη, χωρίς καμιά συμμετοχή της οντικής τους συνείδησης ή της ατομικής τους επιθυμίας, είτε στην ακούσια σύλληψη ενός νέου κατ’ εικόνα τους όντος, το οποίο δεν είναι παρά το αξιοθρήνητο αποτέλεσμα της συγχώνευσης δύο ιερών ουσιών των δύο φύλων, που αντιπροσωπεύουν τις δύο αντίθετες δυνάμεις του ιερού Τριαμαζικάμνω — συγχώνευση που συντελείται κατά την εκπλήρωση της λειτουργίας η ικανοποίηση της οποίας κατέληξε να είναι το κυριότερο βίτσιο των σημερινών τρίμυαλων όντων, που επηρεάζονται από την «κληρονομιά» των αρχαίων Ρωμαίων.

 

40 Ο Βεελζεβούλ διηγείται πώς οι άνθρωποι έμαθαν και εν συνεχεία ξέχασαν τον θεμελιώδη κοσμικό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ

40.31.Γ

Για την «επτάφθογγη κλίμακα ήχων», όμως, η οποία τους κληροδοτήθηκε από τα όντα της αρχαίας Κίνας, χρειάζεται να σου δώσω όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, καταρχήν επειδή έτσι θα καταλάβεις καλύτερα τους νόμους των δονήσεων που επιτρέπουν τον προσδιορισμό και τη γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, και στη συνέχεια γιατί έστειλα στο σπίτι, ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα που σκόπιμα κατασκευάστηκαν από τα τρίμυαλα όντα που σου αρέσουν και τα χρησιμοποιούν καθημερινά στη συνηθισμένη τους ύπαρξη, ένα «όργανο παραγωγής ήχων» με το όνομα «πιάνο», στο οποίο οι «χορδές» που παράγουν τους ήχους είναι διευθετημένες και μπορούν να κουρδιστούν όπως στο «Ντζεντβόχ», το δεύτερο δηλαδή από τα βασικά μέρη της περίφημης πειραματικής συσκευής Αλλά-ατταπάνν, το δημιούργημα των αξιόλογων δίδυμων αδελφών.

Όταν επιστρέψουμε στον αγαπημένο μας Καρατάς, θα μπορέσω να σου κάνω στο πιάνο μια άμεση επίδειξη αυτού που ονομάζεται «σειρά διαδοχής των διαδικασιών αμοιβαίας συγχώνευσης των δονήσεων». Χάρη στις πρακτικές μου εξηγήσεις θα μπορέσεις να αντιληφθείς καλύτερα και να κατανοήσεις μέχρις ένα ορισμένο σημείο το πώς και με ποια σειρά πραγματώνεται στον Μεγαλόκοσμό μας η διαδικασία του Μέγιστου Τρωγωαυτοεγωκράτη, και με ποιον τρόπο αναδύονται οι μεγάλες και οι μικρές κοσμικές συγκεντρώσεις.

40.38.Γ

Γι’ αυτό, παιδί, μου, η «κινέζικη υποδιαίρεση της επτάφθογγης ηχητικής οκτάβας» που απλοποιήθηκε από τον Τσάι-Γιου και έφτασε μέχρι τους σύγχρονους ευνοουμένους σου, οι οποίοι την εφαρμόζουν σήμερα σε όλα τα όργανα παραγωγής ήχων που σου απαρίθμησα, μπορεί ακόμα να χρησιμεύσει, όπως σου είπα, στην «άμεση συγκριτική μελέτη» και στην κατά προσέγγιση γνώση του τρόπου με τον οποίο συγκροτούνται οι κοσμικές ουσίες με διαφορετική πυκνότητα και ζωογονητικότητα, στη διάρκεια της μέγιστης Τρωγωαυτοεγωκρατικής διαδικασίας, αρχίζοντας από αυτό που λέγεται «ροή των δονήσεων που γεννώνται οι μεν από τις δε», και τον τρόπο με τον οποίο ενώνονται και χωρίζονται για να σχηματίσουν μεγάλες και μικρές, σχετικά ανεξάρτητες συγκεντρώσεις, πραγματωποιώντας έτσι το γενικό κοσμικό Ιρανιρανουμάνζ.

40.46-7.Γ

Σ’ αυτή την εντυπωσιακή πειραματική συσκευή, το Λαβ-μερτζ-νοχ, ο Κινγκ-Του-Τοζ διάταξε και κούρδισε, με τη μέθοδο υπολογισμού των αξιόλογων αδελφών, τόσες ακριβώς χορδές παραγωγής δονήσεων όσες είναι και οι διαδοχικές πηγές του Σύμπαντος, από τον οποιοδήποτε πλανήτη μέχρι τον Πρωτόκοσμο, στην παρουσία των οποίων οι δονήσεις των κοσμικών ουσιών, ενώ μεταβάλλονται νομοτελειακά, συγχωνεύονται κατάλληλα κατά την Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία, για να επιφέρουν όλες τις περαιτέρω πραγματώσεις.

 

42 Ο Βεελζεβούλ στην Αμερική

42.115.Γ

Πρέπει εδώ να σου πω, ότι τα ενεργά στοιχεία από τα οποία η Φύση σχημάτισε όλους τους κοσμικούς σχηματισμούς — τόσο αυτούς που μπορούν να μετασχηματίζονται από τους Τεταρτόκοσμους κατά την κατανάλωση των προϊόντων τα οποία προορίζονται για την πρώτη τους τροφή, όσο και αυτούς από τους οποίους σχηματίζονται όλες οι άλλες πνευματοποιημένες η μισο-πνευματοποιημένες εμφανίσεις — αναγκάζονται, μόλις έρθει η ώρα τους, και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κι αν βρίσκονται, να αποχωριστούν από τη μάζα στους κόλπους της οποίας είχαν συγχωνευτεί κατά την Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία, με κάποια ορισμένη σειρά.

42.119.Γ

Πρέπει, για να είμαστε δίκαιοι, να σημειώσουμε ότι αν και από το σιτάρι δεν παίρνουν τίποτα που να τους επιτρέπει να υπηρετήσουν καλύτερα και πιο συνειδητά τη Μεγάλη Φύση, παράγοντας τα σκουλίκια των εντέρων βοηθούν ασυνείδητα πάρα πολύ τον πλανήτη τους στη σωστή εξυπηρέτηση του Μέγιστου γενικού κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη. Μήπως και τα σκουλίκια δεν είναι όντα, με τη μεσολάβηση των οποίων μετασχηματίζονται οι κοσμικές ουσίες;

 

43 Ο Βεελζεβούλ εκθέτει τις απόψεις του για την περιοδική διαδικασία αμοιβαίας καταστροφής των ανθρώπων

43.234.Γ

Με αυτή την ευκαιρία θα μάθεις πώς αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί «τοπική Φύση», όταν κάτι απρόβλεπτο εμποδίζει τη σωστή λειτουργία της για τις ανάγκες του κοινού κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη, προσαρμόζεται έτσι που τα αποτελέσματα της να μπορούν να συγχωνεύονται προσαρμοζόμενα προς αυτή τη μέγιστη κοσμική διαδικασία.

43.237.Γ

Όλες οι υποθέσεις που είχε κάνει ο Κούρδος Αταρνάχ ήταν σχεδόν σύμφωνες προς την ουσία την ίδια της μεγάλης θεμελιώδους κοσμικής διαδικασίας του συμπαντικού Τρωγωαυτοεγωκράτη, που σου εξήγησα με λίγο-πολύ λεπτομεριακό τρόπο όταν σου μίλησα για τον Άγιο Πλανήτη του Καθαρτηρίου.

43.245.Γ

Κατά την περίοδο εκείνη, όχι μόνο ελαττώθηκε η «θνησιμότητά» τους, αλλά το ίδιο συνέβηκε και στη «γεννητικότητά» τους.

43.245.Γ

Κι αυτό επειδή, καθώς τότε τα γήινα όντα ζούσαν όπως αρμόζει λίγο-πολύ σε τρίκεντρα όντα, οι εκπορεύσεις τους έδιναν δονήσεις συγγενέστερες προς αυτές που απαιτούσε η Μεγάλη Φύση για τον Μέγιστο γενικό κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, και ιδιαίτερα για τη συντήρηση της Σελήνης και του Ανούλιου. Έκτοτε η Μεγάλη Φύση προσαρμοζόταν ασταμάτητα, ελαττώνοντας τη γεννητικότητά τους, πολύ δε περισσότερο επειδή, κατά την περίοδο που θα ακολουθούσε, θα έπρεπε να ελαττωθεί και η ανάγκη για δονήσεις που προορίζονταν να υποστηρίζουν την ύπαρξη του πλανήτη Σελήνη.

43.248.Γ

Εκείνα μάλιστα τα όντα σκέφτηκαν έναν σοφότατο και πρακτικότατο τρόπο για να εκπληρώνουν δύο από τις οντικές τους υποχρεώσεις — την τελειοποίηση δηλαδή των ανώτερων οντικών τους σωμάτων και την εξυπηρέτηση του Μέγιστου Τρωγωαυτοεγωκράτη — συνενώνοντας και επιτελώντας τες ταυτόχρονα.

 

44 Για το Βεελζεβούλ, η ανθρώπινη αντίληψη της δικαιοσύνης είναι, μιλώντας αντικειμενικά, μία «καταραμένη αυταπάτη»

44.261.Γ

Τους εξηγούσε πώς και γιατί κατείχε η κάθε συγκεκριμένη κοσμική συγκέντρωση αυτή ή την άλλη ακριβώς θέση, και τους δίδασκε τις ιδιαιτερότητες της αλληλεπίδρασης αυτών των συγκεντρώσεων κατά τη συνολική κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία.

 

47 Νομοτελειακό αποτέλεσμα μιας αμερόληπτης σκέψης

47.311.Γ

«Ελέησέ με και συγχώρεσέ με, συγχώρεσε αυτό το τρίκεντρο ον που υπάρχει τόσο πολύν καιρό, αλλά που για κακή του τύχη — μόνο και μόνο επειδή, κατά την προπαρασκευαστική του ηλικία, κανείς από τους συγγενείς του δεν βοήθησε να σχηματιστούν μέσα του οι ψυχικοί παράγοντες που παρέχουν την ικανότητα της εντατικής εκπλήρωσης των αναγκαίων σε κάθε τρίμυαλο ον οντικών Πάρτκντολγκ-καθηκόντων — δεν είχε τη διορατικότητα να νιώθει κάπου-κάπου, ούτε καν από ένστικτο, την παν-οντική και ακράδαντη πραγματικότητα την κρυμμένη κάτω από περιβλήματα τα οποία καλύπτουν, σύμφωνα με τον κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, μια πραγματικότητα ιερή για καθετί που αναπνέει, και η οποία ονομάζεται “αντικειμενικός Νους”».