Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Πανταχουπαρόν

 

3 Η αιτία που καθυστέρησε η πτώση του σκάφους Καρνάκ

3.56.Α

Όταν ήμασταν νέοι, όλα τα σκάφη για διαστημική και διαπλανητική επικοινωνία λειτουργούσαν ακόμα με την κοσμική ύλη «Ελεκιλπομαγτίστζεν», που συγκροτείται από δύο διακεκριμένα μέρη του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ.

Και για να παράγουν αυτή την ουσία τα παλαιότερα σκάφη ήταν αναγκαίο να μεταφέρουν όλα εκείνα τα καύσιμα.

 

16 Η σχετικότητα της έννοιας του Χρόνου

16.114-5.Α

Θα σ’ ενδιαφέρει να μάθεις ότι ένα μέρος όλων αυτών των υπολογισμών μου το κοινοποίησε ο Μέγας Αρχιμηχανικός του Σύμπαντος, η Αυτού Υπερμετρότης ο Αρχάγγελος Αλγκεμαθάντ — ΕΙΘΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΑΝΚΛΑΝΤ… Μου τους εξήγησε κατά τη διαμονή του στον πλανήτη Άρη, όπου κατέφθασε με την ιδιότητα του ιερού μέλους της τρίτης Ανώτατης Επιτροπής, επ’ ευκαιρία της πρώτης καταστροφής που υπέστη ο πλανήτης Γη.

Μετά, κατά το ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα μου, αυτές οι πληροφορίες συμπληρώθηκαν από τον κυβερνήτη του υπερδιαστημικού σκάφους Πανταχουπαρόν, κατά τη διάρκεια μερικών φιλικών συζητήσεων που είχα μαζί του.

 

17 Το Αρχι-παράλογο
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Βεελζεβούλ, ο ήλιος μας ούτε φωτίζει ούτε θερμαίνει.

17.131.Α

Τις ιδιαιτερότητες, τώρα, που χαρακτηρίζουν το Πανταχού Παρόν και στα Πάντα Διεισδύον Ενεργό Στοιχείο Οκιντανόχ, καθώς και τα περαιτέρω αποτελέσματα που ανάγονται σ’ αυτές, θα τις κατανοήσεις σε βάθος μόνον αργότερα, όταν θα σου έχω πια εξηγήσει λίγο-πολύ λεπτομερειακά, όπως άλλωστε σου το υποσχέθηκα, τους θεμελειώδεις νόμους της Δημιουργίας και Συντήρησης του Κόσμου.

17.131.Α

Στο μεταξύ, θα σου περιγράψω τα αποδεικτικά πειράματα, που σχετίζονταν με την ύπαρξη αυτής της Πανταχού Παρούσας κοσμικής κρυστάλλωσης, στα οποία συμμετείχα αυτοπροσώπως.

 

18 Το Αρχι-εξωφρενικό

18.135.Α

«Όλα αυτά τα ειδικά μηχανήματα που έχω εφεύρει, μου έδωσαν τη δυνατότητα να διευκρινίσω ορισμένα σημαντικότατα θέματα σχετικά με το Πανταχού Παρόν και στα Πάντα Διείσδυαν Οκιντανόχ· μου χρησιμεύουν καταρχήν για να συγκεντρώνω τα τρία κύρια μέρη του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ κατά τη διάρκεια των διαπλανητικών και επιπλανητικών διαδικασιών, και κατόπιν για να τα συγχωνεύω τεχνητά σ’ ένα ενιαίο σύνολο· και τέλος, αφού τα ξεχωρίσω, πάλι με τεχνητό τρόπο, να μελετώ τις ειδικές ιδιότητες του κάθε μέρους στις ιδιαίτερες εκδηλώσεις του».

18.135-6.Α

Τελειώνοντας, μας έδειξε το Χραχαρτσάχα και μας εξήγησε ότι, μ’ εκείνη την πειραματική συσκευή, κάθε συνηθισμένο ον μπορούσε να κατανοήσει ξεκάθαρα και σε όλες τους τις λεπτομέρειες τις ιδιότητες των τριών μερών — τα οποία είναι τελείως ανεξάρτητα τόσο στη φύση τους όσο και στις εκδηλώσεις τους — του «Ενός και Μοναδικού Ενεργού Στοιχείου», τα χαρακτηριστικά του οποίου συγκροτούν την κύρια αιτία για όλα όσα υπάρχουν στο Σύμπαν. Πρόσθεσε, έπειτα, πως κάθε συνηθισμένο ον μπορούσε να πεισθεί τελεσίδικα ότι τα όντα δεν μπορούν ούτε να νιώσουν ούτε να αντιληφθούν κανένα από τα αποτελέσματα των φυσιολογικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα με αυτή τη Πανταχού Παρούσα Συμπαντική ουσία· και ότι τα μόνα τα οποία μπορούν να γίνουν αντιληπτά από ορισμένες οντικές λειτουργίες είναι τα αποτελέσματα διαδικασιών οι οποίες εκτυλίσσονται με αφύσικο τρόπο — εξ αιτίας κάποιας εξωτερικής αιτίας, που προέρχεται είτε από συνειδητές πηγές είτε από τυχαία μηχανικά αποτελέσματα.

18.140.Α

Μετά από τις επεξηγήσεις του, ο Γκορναχούρ Χαρχάρχ μου πρότεινε να μπω μαζί του μέσα στο χώρο επιδείξεων της νέας του εφεύρεσης, για να γίνω επιτόπου μάρτυρας κάποιων ιδιαίτερων εκδηλώσεων του Πανταχού Παρόντος και στα Πάντα Διεισδύοντος Ενεργού Στοιχείου.

18.155.Α

Μου υποσχέθηκε ότι αμέσως θα έδινε διαταγές ώστε, κατά το επόμενο ταξίδι του, το υπερδιαστημικό σκάφος Πανταχουπαρόν να φορτώσει οτιδήποτε τους υπόδειχνα.

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.267.Α

Αργότερα όμως, παιδί μου, όταν παγιώθηκαν οριστικά εκεί κάτω οι αφύσικες συνθήκες της συνηθισμένης οντικής ύπαρξης, και όταν η Μεγάλη Φύση αναγκάστηκε, για τους λόγους που σου είπα, ανάμεσα σε άλλα περιοριστικά μέτρα, να εκφυλίσει και τη λειτουργία των οπτικών τους οργάνων μέχρι το επίπεδο της λεγόμενης «Κοριτεσνοχνιανής» όρασης — όραση που προσιδιάζει στην παρουσία μονόμυαλων και δίμυαλων μόνο όντων — το είδωλο κάθε μικρής ή μεγάλης κοσμικής συγκέντρωσης γινόταν αντιληπτό μόνον όταν πραγματωνόταν στους κόλπους του Πανταχού Παρόντος Ενεργού Στοιχείου Οκιντανόχ, στην ατμόσφαιρα του πλανήτη τους, η ιερή διαδικασία «Αϊεϊοϊουοά», όταν δηλαδή — σύμφωνα με μια κατανόηση που αρμόζει στις δικές τους προσλήψεις — ήτανε «βαθύ σκοτάδι».

23.267-8.Α

Και το δεύτερο γεγονός, που είναι επακόλουθο του εκφυλισμού της όρασής τους ως το Κοριτεσνοχνιανό επίπεδο, βασίζεται σ’ ένα νόμο κοινό σε όλα τα όντα, ότι δηλαδή τα αποτελέσματα κάθε εκδήλωσης του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ δεν γίνονται αντιληπτά από τα όργανα της όρασης παρά μόνο μετά την άμεση επαφή με τις δονήσεις που σχηματίζονται στα όντα και πραγματοποιούν τη λειτουργία του οπτικού οργάνου, προκειμένου αυτό να αντιληφθεί, στη δεδομένη στιγμή, το είδωλο των κοσμικών συγκεντρώσεων· αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ γίνονται αντιληπτά μόνο στην περίπτωση που πραγματώνονται μέσα σε συγκεκριμένα όρια που εξαρτώνται από την προσληπτική ποιότητα του συγκεκριμένου οργάνου, πέρα από τα οποία παύει η «αδράνεια της παρόρμησής» του· τα όντα αυτά δεν βλέπουν, με άλλα λόγια, παρά μόνο εκείνα τα αντικείμενα που βρίσκονται σχεδόν δίπλα τους.

23.272.Α

Για να καταλάβεις όμως, παιδί μου, τέλεια το νόημα του τελευταίου αυτού συμβόλου, που σχετίζεται με το υλικό που εκεί το λένε «κεχριμπάρι», πρέπει να ξέρεις ότι το κεχριμπάρι είναι ένας από τους επτά πλανητικούς σχηματισμούς, στη συγκρότηση των οποίων συμμετέχουν εξίσου τα τρία ξεχωριστά, ανεξάρτητα και ιερά μέρη του Πανταχού Παρόντος Ενεργού Στοιχείου Οκιντανόχ· και τούτοι οι ενδοπλανητικοί και επιπλανητικοί σχηματισμοί χρησιμεύουν στη διαδικασία της πλανητικής πραγμάτωσης σαν «εμπόδια» στις τρεις διακεκριμένες ροές αυτών των τριών άγιων μερών που εντοπίζονται ανεξάρτητα.»

 

30 Η Τέχνη

30.99.Β

Η φωσφορίζουσα αντανάκλαση των οπλών οφειλόταν στο ότι το μηχανοστάσιο εξέπεμπε προς εκείνο το μέρος του πλοίου τα ιερά μέρη του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ, αφού τα είχε συμπυκνώσει στις απαιτούμενες αναλογίες.

 

33 Ο Βεελζεβούλ επαγγελματίας υπνωτιστής

33.155.Β

Ορισμένα μέλη της εταιρίας αυτής, έχοντας ήδη κάποια γνώση του Πανταχού Παρόντος Ιερού Οκιντανόχ, ανακάλυψαν μετά από επίμονους μόχθους πώς να αποσπούν διαδοχικά από την ατμόσφαιρά τους, καθώς και από διάφορους επιπλανητικούς σχηματισμούς, το καθένα από τα τρία άγια μέρη του, και, διατηρώντας αυτές τις ιερές κοσμικές ουσίες «φορείς δυνάμεων» σε συμπυκνωμένη μορφή, πώς να τις χρησιμοποιούν για τις πειραματικές επιστημονικές τους έρευνες.

33.155-6.Β

Τα μέλη αυτής της μεγάλης σοφής εταιρίας κατάφεραν μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούν το ξεχωριστά εντοπισμένο τρίτο μέρος του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ — την ιερή «εξουδετερωτική δύναμη» ή «συμφιλιωτική δύναμη — για να φέρνουν κάθε «οργανικό» πλανητικό σχηματισμό σε τέτοια κατάσταση, που η παρουσία του να διατηρεί για πάντα όλα τα ενεργά στοιχεία που περιείχε τη δεδομένη στιγμή· με άλλα λόγια, μπορούσαν να αναστέλλουν ή και να σταματούν πλήρως την αναπόφευκτη «αποσύνθεση» του.

 

35 Αλλαγή στην καθορισμένη τροχιά της πτώσης του διαστημόπλοιου Καρνάκ

35.215.Β

Το ξέρω καλά, αγαπητέ μου κυβερνήτη, ότι το έργο που σας αναθέτω δεν είναι εύκολο, επειδή έτυχε στο παρελθόν να γίνω μάρτυρας των δυσκολιών του εγχειρήματος, όταν εζήτησα να επισκεφτώ για πρώτη φορά τον πλανήτη Δεσκαλδίνω ύστερα από τη χάρη που μου δόθηκε, κατά την επιστροφή μου προς τον πλανήτη Καρατάς, τον τόπο όπου γεννήθηκα· ο κυβερνήτης τότε του διαστημικού σκάφους Πανταχουπαρόν, ο οποίος συμφώνησε να το κάνει, προσπάθησε να στρέψει την πτώση του σκάφους προς την κατεύθυνση της ατμόσφαιρας εκείνου του πλανήτη.

Ξεπέρασε τότε με μεγάλο κόπο όλες τις δυσκολίες, και κατάφερε να κάνει αυτό που του ζήτησα, δίνοντας μου έτσι τη δυνατότητα, πριν επιστρέψω στην πατρίδα μου, να πάω στον πλανήτη Δεσκαλδίνω, όπου είχα την ευτυχία να χαιρετήσω το δημιουργό της σημερινής οντικής μου ουσίας, τον μεγάλο Σαρουνουρισάν, και να λάβω εκεί ό,τι πολυτιμότερο και προσφιλέστερο για μένα — την «ευλογία του δημιουργού».

35.215-6.Β

— Στις διαταγές σας, Σεβασμιότατε. Θα σκεφτώ τον τρόπο για να ικανοποιήσω την επιθυμία σας. Αγνοώ τα εμπόδια που συνάντησε ο κυβερνήτης του σκάφους Πανταχουπαρόν, αλλά στην ευθεία μεταξύ του Άγιου Πλανήτη του Καθαρτηρίου και του πλανήτη Δεσκαλδίνω συναντάμε ένα ηλιακό σύστημα που λέγεται Σαλτζμανίνο, το οποίο περικλείει πολλές από εκείνες τις κοσμικές συγκεντρώσεις που προορίζονται από τη μέγιστη Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία για το μετασχηματισμό και την ακτινοβολία της ύλης Τζιλνοτράγο. Επομένως το σκάφος μας, το Καρνάκ, θα δυσκολευτεί να συνεχίσει την πτώση του σε ευθεία γραμμή μέσα από εκείνο το σύστημα.

Τέλος πάντων, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα προσπαθήσω, Σεβασμιότατε, να ικανοποιήσω την επιθυμία που εκφράσατε.»

 

45 Κατά το Βεελζεβούλ το γεγονός ότι οι άνθρωποι βγάζουν τον ηλεκτρισμό από τη Φύση και τον ξοδεύουν χρησιμοποιώντας τον είναι μία από τις κυριότερες αιτίες της ελάττωσης της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής

45.282.Γ

Μόλις φτάσαμε, λάβαμε μια εντολή Άνωθεν που μας παρακινούσε, εμένα όπως και όσα όντα της φυλής μας επιθυμούσαν να επιστρέψουν στον τόπο της έλευσής τους, να πάμε με το σκάφος Ευκαιρία στον πλανήτη Κρόνο, όπου το μεγάλο διαστρικό σκάφος Πανταχουπαρόν ερχόταν για να μας πάει στον προορισμό μας.

45.286.Γ

Μόλις φτάσαμε, ο αρχηγός των μελών της φυλής μας τα οποία κατοικούσαν εκεί ήρθε να μας βρει και μας ανακοίνωσε το περιεχόμενο ενός Αιθερογράμματος που είχε λάβει πριν λίγο και έλεγε ότι το μεγάλο διαστρικό σκάφος «Πανταχουπαρόν» δεν θα πλησίαζε τον πλανήτη Κρόνο παρά στην αρχή του «Χρε-χρι-χρα».

45.287.Γ

Με ευχαρίστησε και μου είπε ότι η ύπαρξη του Ραούρχ κυλούσε ομαλότατα, και ότι είχε γίνει διάδοχος του από κάθε άποψη, αφού είχε διαλέξει, όπως κάποτε και ο ίδιος, να κάνει σκοπό της υπεύθυνης ύπαρξής του τη συστηματική μελέτη της πανταχού παρούσης ουσίας Οκιντανόχ.

45.287-8.Γ

Μου είπε στη συνέχεια ότι χάρη στις επιστημονικές ανακαλύψεις του διαδόχου του, όχι μόνο οι παράγοντες των πεποιθήσεων που κάποτε κρυσταλλώθηκαν στο είναι του, μετά από πολλά χρόνια επίμονων μόχθων, είχαν όλες πια ξεκρυσταλλωθεί, αλλά ότι είχε φτάσει να καταστρέψει όλες τις συσκευές δικής του επινόησης, που προορίζονταν για τις έρευνες γύρω από την πανταχού παρούσα κοσμική ουσία, μεταξύ των οποίων ήταν και η περίφημη «μη-ακτινοβόλος λυχνία» του. Έπειτα είπε συμπερασματικά, με έναν βαθύ αναστεναγμό:

45.289-90.Γ

Ενώ όμως μιλούσαμε, παιδί μου, για διάφορα θέματα, είχα την περιέργεια να ρωτήσω το βαφτιστικό μου για ποιους λόγους κρυσταλλώθηκαν στην παρουσία του τα δεδομένα που του δημιούργησαν την παρόρμηση να ενδιαφερθεί σοβαρά για τη γνώση όλων των εκφάνσεων της κοσμικής ουσίας του πανταχού-παρόντος Οκιντανόχ και τον αξίωσαν να κάνει σημαντικές, κατά τον παραγωγό του, κοσμικές ανακαλύψεις. Ύστερα από τις λεπτομερείς του απαντήσεις, μου έγινε φανερό ότι η αφύσικη ύπαρξη των ευνοουμένων σου σίγουρα ασκεί μια ολέθρια δράση πάνω στη φυσιολογική ύπαρξη και τη συνειδητή τελειοποίηση των όντων που κατοικούν στον πλανήτη Άρη· ταυτόχρονα βρήκα στην ακριβέστατη απάντηση του, τη θεμελιωμένη σε επιστημονικές βάσεις, στοιχεία κατάλληλα να λύσουν το πρόβλημα το οποίο ο γερο-αρειανός φίλος μου, ο μεγάλος Τουφ-νεφ-τεφ, μου είχε ζητήσει να εξετάσει.

45.290.Γ

«Αυτό ακριβώς το γεγονός έγινε, από τη στιγμή που το διαπίστωσα, η αιτία του αυξημένου ενδιαφέροντος μου για την πανταχού παρούσα κοσμική ουσία, καθώς και για τη βαθιά μελέτη όλων των εκφάνσεων της.

45.290-1.Γ

«Το αποτέλεσμα των μετέπειτα πειραματικών ερευνών μου ήταν ότι απόκτησα, από την αρχή, μια αναρίθμητη σειρά αποδείξεων κάθε είδους, που μου επέτρεψε να διευκρινίσω, τόσο στον εαυτό μου όσο και στους άλλους, το γεγονός ότι η κοσμική ουσία Οκιντανόχ είναι ένα από τα στοιχεία της συνολικής παρουσίας της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας, όπως και κάθε άλλου πλανήτη, στοιχείο που συμμετέχει στην εμφάνιση όλων των πλανητικών και επιπλανητικών σχηματισμών — στους οποίους εννοείται ότι συμπεριλαμβάνεται και το “Χραπρχαλιχροχνιανό” μέρος κάθε όντος — καθώς και στη στήριξη της ύπαρξής τους.

45.291-2.Γ

«Τέλος, κατάφερα να ξεκαθαρίσω στο νου μου, με μεγάλη ακρίβεια κι απ’ όλες τις απόψεις, και μετά να αποδείξω στους άλλους, το γεγονός ότι η κοσμική ουσία Οκιντανόχ, που βρίσκεται στην ατμόσφαιρά μας και διαρκώς ανανεώνεται, είναι απαραίτητη στην συνολική παρουσία του πλανήτη μας, και συγκροτεί μάλιστα τον σημαντικότερο από τους παράγοντες της εμφάνισης και της συντήρησης της ύπαρξης, καθώς και ότι η ουσία κάθε “σχετικά ανεξάρτητου” ενδοπλανητικού και επιπλανητικού σχηματισμού, ακριβώς όπως και η ουσία των όντων με όλα τα συστήματα μυαλών και με όλες τις εξωτερικές επενδύσεις, εξαρτώνται και πάλι από τούτη την κοσμική ουσία· και τελικά ότι η δυνατότητα για τα τρίμυαλα όντα να τελειοποιηθούν και να συνενωθούν κάποτε με την Πρωταρχική Αιτία ύπαρξης όλων των πραγμάτων εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από αυτήν.

45.292.Γ

«Σου επαναλαμβάνω ότι τα αποτελέσματα όλων των πειραματικών ερευνών μου μου επέτρεψαν να αντιληφθώ ξεκάθαρα και να αποκτήσω τα αναμφισβήτητα δεδομένα, που απόδειχναν στα όντα του περιβάλλοντος μου ότι, από κάθε άποψη, η καταστροφή, στην παρουσία του πλανήτη και στην ατμόσφαιρα του, της κοσμικής ουσίας του πανταχού παρόντος Οκιντανόχ ισοδυναμεί σχεδόν με τη συνειδητή καταστροφή ολόκληρου του μόχθου και των αποτελεσμάτων της Αγιότατης Πρωταρχικής Αιτίας όλων όσων υπάρχουν».

45.292.Γ

Ενώ ο Γκορναχούρ Ραούρχ μου εξηγούσε τις ιδιότητες της πανταχού παρούσας κοσμικής ουσίας Οκιντανόχ και τις αναπόφευκτες συνέπειες που συνεπάγεται η εξαγωγή της από τη συνολική παρουσία κάθε πλανήτη και η τελική καταστροφή της, μια υποψία γεννήθηκε μέσα μου, και ήρθαν στη μνήμη μου κάθε είδους εικόνες, σχετικές με προηγούμενες εντυπώσεις της συνηθισμένης ύπαρξης των ευνοουμένων σου — που είχα αντιληφθεί, είτε στη διάρκεια της παραμονής μου κοντά τους, είτε όταν τους παρατηρούσα προσεκτικά από τον πλανήτη Άρη — εικόνες που αφορούσαν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους, κατά καιρούς, έβγαζαν από τη φύση του πλανήτη τους αυτή την ουσία, ή τα διακεκριμένα μέρη της, και τα χρησιμοποιούσαν αφελώς για εγωιστικούς σκοπούς.

45.293.Γ

Στο σύνολο αυτής της ουσίας, ή στα διακεκριμένα μέρη της, που και για εκείνα τα όντα είναι ιερή, έδωσαν κατά καιρούς πολλά και διάφορα ονόματα· σήμερα, ονομάζουν το αποτέλεσμα της συνένωσης και της αλληλοκαταστροφής των δύο μερών της πανταχού παρούσας ουσίας: «ηλεκτρισμό».

45.293.Γ

Και πραγματικά, παρόλο που είχαν ήδη ανακαλύψει επανελημμένα σε παλιότερες εποχές, πάντα εννοείται συμπτωματικά, πώς να εξάγουν από τη φύση του πλανήτη τους και πώς να χρησιμοποιούν για διάφορους «αφελώς εγωιστικούς» σκοπούς τα διακεκριμένα μέρη της πανταχού παρούσας ουσίας, της απόλυτα απαραίτητης για τις φυσιολογικές κοσμικές διαδικασίες, ποτέ δεν την κατάστρεφαν σε τόσο μεγάλες ποσότητες όσο σήμερα.