Study of Beelzebub's Tales

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Το Αρχι-παράλογο
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Βεελζεβούλ, ο ήλιος μας ούτε φωτίζει ούτε θερμαίνει.

Περίληψη

Ο Βεελζεβούλ συνεχίζοντας την αφήγησή του σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του ψυχισμού των τρίμυαλων όντων του πλανήτη Γη, για να δείξει στον Χασίν το πόσο λείπει από την παρουσία τους η λειτουργία που ονομάζεται «ενστικτώδης αίσθηση της πραγματικότητας», του εξηγεί με ποιον τρόπο καταλαβαίνουν και ερμηνεύουν τους λόγους για τους οποίους εμφανίζονται στον πλανήτη τους, περιοδικά, τα κοσμικά φαινόμενα που ονομάζουν «φως της ημέρας», «σκοτάδι», «ζέστη», «κρύο», κ.λπ.

Για να μπορέσει ν’ αντιληφθεί ο Χασίν πως παράγονται στις ατμόσφαιρες των πλανητών αυτά τα φαινόμενα, αναφέρεται εν συντομία σε ζητήματα που αφορούν τους κυριότερους νόμους της Δημιουργίας και της Συντήρησης του Σύμπαντος. Εξηγεί στον Χασίν ότι όλα όσα αναφάνηκαν αυτόματα μέσα στο Σύμπαν, υπάρχουν και συντηρούνται μόνο με βάση την «κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία» και ότι το σύστημα αυτό, το οποίο στηρίζει όλα όσα εμφανίζονται και υπάρχουν, πραγματώθηκε από τον ΑΙΩΝΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΌ ΜΑΣ για να διενεργείται η «ανταλλαγή των ουσιών» ή η «αμοιβαία θρέψη» όλων όσων υπάρχουν στο Σύμπαν, έτσι ώστε ν’ αναχαιτίζεται, στον Απόλυτο Ήλιο, η δράση του αμείλικτου Ηρωπάς και ότι η Μέγιστη αυτή κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία επιτελείται πάντοτε και στα πάντα, σύμφωνα με τους δύο θεμελιώδεις κοσμικούς νόμους, το «Θεμελιώδες Ιερό Επταπαραπαρσινόχ Πρώτης Τάξης» και το «Θεμελιώδες Ιερό Τριαμαζικάμνω Πρώτης Τάξης».

Επισημαίνει ότι η Αντικειμενική Επιστήμη βεβαιώνει ότι «τα πάντα, χωρίς εξαίρεση, μέσα στο Σύμπαν είναι ύλη» και ότι το «Αιθεροκρίλνο» είναι η πρωταρχική ουσία με την οποία είναι γεμάτο το Σύμπαν, και χρησιμεύει ως βάση για το καθετί που υπάρχει.

Ο Βεελζεβούλ συνεχίζει λέγοντας ότι, μόνο μία κοσμική κρυστάλλωση, που υπάρχει με το όνομα «Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ», παρόλο που κι αυτή έχει ως βάση της το Αιθεροκρίλνο, αντλεί άμεσα την προέλευσή της από τις τρεις Άγιες αρχές του «ιερού Θεομερτμάλογου», δηλαδή από τις εκπορεύσεις του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου και ότι αυτή είναι η κύρια αιτία των περισσότερων κοσμικών φαινομένων και ιδίως των φαινομένων που συμβαίνουν μέσα στις ατμόσφαιρες.

Αναφέρεται στο «Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ» και στις ιδιαιτερότητές του και στη σχέση του Πανταχού Παρόντος Ενεργού Στοιχείου Οκιντανόχ, με τα διάφορα μυαλικά συστήματα των όντων, συστήματα που ονομάζονται «μονόμυαλο» «δίμυαλο» και «τρίμυαλο» και επισημαίνει ότι τα τρίμυαλα όντα έχουν τη δυνατότητα της προσωπικής τους τελειοποίησης, διότι στη συνολική τους παρουσία είναι εντοπισμένα τρία κέντρα, ή οντικά μυαλά στα οποία κατασταλάζουν οι τρεις άγιες αρχές του Τριαμαζικάμνω, μόλις το Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ υποστεί τη διαδικασία του Ντζαρτκλόμ. Τα όντα που έχουν το τρίμυαλο σύστημα μπορούν, με τη συνειδητή και σκόπιμη εκπλήρωση των οντικών Πάρτκντολγκ-καθηκόντων τους, να οδηγήσουν την παρουσία τους ως την κατάσταση που καλείται «Σακρονουλαντσακνιανή» μπορούν δηλαδή να γίνουν Άτομα που έχουν το δικό τους ιερό νόμο του Τριαμαζικάμνω. Επειδή όμως τα τρίμυαλα όντα του πλανήτη Γη, έπαψαν πλέον οριστικά να εκπληρώνουν τα οντικά τους Πάρτκντολγκ-καθήκοντα σαν συνέπεια των αφύσικων συνθηκών ύπαρξης που βαθμιαία δημιούργησαν από μόνα τους, η μόνη από τις τρεις άγιες αρχές όλων όσων υπάρχουν, που μεταστοιχειώνεται για τη δική τους παρουσία, είναι η «αρνητική αρχή».

Υπόσχεται στον Χασίν ότι θα του περιγράψει τα αποδεικτικά πειράματα, που σχετίζονταν με την ύπαρξη αυτής της Πανταχού Παρούσας κοσμικής κρυστάλλωσης, στα οποία συμμετείχε αυτοπροσώπως, στον πλανήτη Κρόνο.

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

17.120.Α

ΓΙΑ να αντιληφθείς κάπως, καλέ μου Χασίν, το πόσο λείπει από την παρουσία των τρίκεντρων όντων που κατοικούν στον πλανήτη Γη — και μάλιστα από τα όντα των τελευταίων περιόδων — η λειτουργία που ονομάζεται «ενστικτώδης αίσθηση της πραγματικότητας», αυτή που αρμόζει σε κάθε τρίμυαλο ον του Μεγάλου μας Σύμπαντος, θα είναι αρκετό, νομίζω, αν σου εξηγήσω με ποιον τρόπο καταλαβαίνουν και ερμηνεύουν τους λόγους για τους οποίους εμφανίζονται στον πλανήτη τους, περιοδικά, τα κοσμικά φαινόμενα που ονομάζουν «φως της ημέρας», «σκοτάδι», «ζέστη», «κρύο», κ.λπ.

17.120.Α

Όλα τα τρίμυαλα όντα εκείνου του πλανήτη, όταν φτάνουν στην υπεύθυνη ηλικία, όλα χωρίς εξαίρεση, είναι κατηγορηματικά πεπεισμένα, κάτω από την επιρροή πολλών «αμπελοφιλοσοφιών» που υπάρχουν εκεί κάτω με το όνομα «επιστήμες», ότι αυτά τα φαινόμενα φτάνουν έτοιμα μέχρι τον πλανήτη τους, απ-ευ-θεί-ας από τον ήλιο τους. Κι όπως θα ’λεγε σε τέτοιες περιπτώσεις και ο Ναστραντίν Χότζας: «άρες μάρες κουκουνάρες».

17.120.Α

Το πιο παράξενο στην περίπτωση αυτή είναι ότι εκτός από μερικά όντα τα οποία έζησαν εκεί κάτω πριν από τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή, ούτε ένα από αυτά δεν έχει ποτέ ως τώρα εκφράσει την παραμικρή αμφιβολία σχετικά μ’ αυτή την πεποίθηση.

17.120-1.Α

Και όχι μόνο κανένα τους δεν αμφισβήτησε ποτέ την πηγή τούτων των φαινομένων — αν και ο αλλόκοτος νους τους παρουσιάζει μια κάποια ομοιότητα με υγιή λογική — αλλά και κανένα τους δε χρησιμοποίησε ποτέ ως τώρα γύρω απ’ αυτό το θέμα την ιδιόρρυθμη ιδιότητα του ψυχισμού τους, που μόνο τα τρίμυαλα όντα εκείνου του πλανήτη έχουν, που λέγεται «φαντασία».

17.121.Α

Κι ο Βεελζεβούλ ξανάρχισε μ’ ένα πικρό χαμόγελο:

17.121.Α

— Εσύ, παιδί μου, έχεις κανονική παρουσία τρίμυαλου όντος και μία «Οσκιάνο» — ή, όπως λένε εκεί κάτω στη Γη, μία «παιδεία» — σκόπιμα εμφυτευμένη στην ουσία σου και θεμελιωμένη σε μία ηθική που στηρίζεται μόνο στις εντολές και στις υποδείξεις του ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝ-ΟΝΤΟΣ και των Αγιότατων Ατόμων που βρίσκονται κοντά του… Παρόλα αυτά, αν κατά τύχη βρισκόσουν ανάμεσά τους, δε θα μπορούσες να συγκρατήσεις το «οντικό Παρχιτρογκούλ» σου, δηλαδή τη διαδικασία η οποία στη Γη ονομάζεται «ασυγκράτητο εσωτερικό ξεκαρδιστικό γέλιο» — και το ξεκαρδιστικό σου γέλιο θα ήταν ασταμάτητο μπροστά στην έκπληξή τους αν ξαφνικά αντιλαμβανόντουσαν και κατανοούσαν ότι από τον ήλιο, όχι μόνο δεν έρχεται στον πλανήτη τους καθόλου «φως», «θερμότητα» κ.λπ., αλλά ότι ακόμη και ο ίδιος ο ήλιος τους, που υποθέτουν πως είναι «πηγή φωτός και θερμότητας», είναι ξεπαγιασμένος ο ίδιος, σχεδόν όσο και ο ψωριάρης σκύλος του σεβαστού μας Ναστραντίν Χότζα.

17.121.Α

Στην πραγματικότητα, η επιφάνεια εκείνης της «πηγής θερμότητας», όπως και οι επιφάνειες όλων των συνηθισμένων Ήλιων του Μεγάλου μας Σύμπαντος, είναι ίσως καλύτερα σκεπασμένη με πάγους απ’ ότι η επιφάνεια την οποία ονομάζουν «Βόρειο Πόλο».

17.121.Α

Αυτή η «διάπυρη» εστία θα προτιμούσε σίγουρα να δανειστεί και η ίδια λίγη «θερμότητα» από κάποια άλλη πηγή κοσμικής ουσίας παρά να στέλνει ένα μέρος από τη δική της σ’ έναν οποιονδήποτε πλανήτη, και ιδιαίτερα σ’ αυτόν που, έχοντας σπάσει την μια πλευρά του, κατάντησε το σακάτικο τέρας το οποίο σήμερα αποτελεί για κείνο το καημένο σύστημα Ορς «οδυνηρή καταισχύνη».

17.121-2.Α

Ξέρεις όμως, παιδί μου, ρώτησε ο Βεελζεβούλ το Χασίν, πώς και γιατί παράγονται γενικά στις ατμόσφαιρες ορισμένων πλανητών, κατά τη διάρκεια Τρωγωαυτοεγωκρατικών διαδικασιών, τα φαινόμενα «Κστατσαβάχτ», «Κλντατσαχτί», «Ταϊνολαίρ», «Πεϊσακίρ» και άλλα, τα οποία οι ευνοούμενοί σου ονομάζουν «φως της ημέρας», «σκοτάδι», «κρύο», «ζέστη», κ.λπ.;

Αν δεν το έχεις καταλάβει καλά, θα σου το ξεκαθαρίσω λιγάκι.

17.122.Α

Αν και υποσχέθηκα να σου εξηγήσω λεπτομερώς τους κυριότερους νόμους της Δημιουργίας και Συντήρησης του Σύμπαντος μια άλλη φορά, ωστόσο για να μπορέσεις να συλλάβεις καλύτερα αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα, και για να αφομοιώσεις καλύτερα όσα ήδη σου είπα, μου φαίνεται απαραίτητο να θίξω τώρα, έστω και με συντομία, τα ζητήματα που αφορούν αυτούς τους κοσμικούς νόμους.

17.122.Α

Μάθε, πρώτα απ’ όλα, ότι όλα όσα δημιουργήθηκαν προσχεδιασμένα, καθώς και όλα όσα αναφάνηκαν αυτόματα μέσα στο Σύμπαν, υπάρχουν και συντηρούνται μόνο με βάση την «κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία».

17.122.Α

Αυτή η Μέγιστη κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία πραγματώθηκε από το ΑΙΩΝΙΟ μας ΠΑΝ-ΟΝ, αφού ήδη υπήρχε ο Μέγιστος και Αγιότατος Απόλυτος Ήλιος μας, που ήταν και είναι ακόμα και σήμερα, ο κύριος τόπος ύπαρξης του ΠΟΛΥΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ μας.

17.122.Α

Το σύστημα αυτό, το οποίο στηρίζει όλα όσα εμφανίζονται και υπάρχουν, πραγματώθηκε από τον ΑΙΩΝΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ μας για να διενεργείται η «ανταλλαγή των ουσιών» ή η «αμοιβαία θρέψη» όλων όσων υπάρχουν στο Σύμπαν, έτσι ώστε ν’ αναχαιτίζεται, στον Απόλυτο Ήλιο, η δράση του αμείλικτου Ηρωπάς.

17.122.Α

Η Μέγιστη αυτή κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία επιτελείται πάντοτε και στα πάντα, σύμφωνα με τους δύο θεμελιώδεις κοσμικούς νόμους, ο πρώτος από τους οποίους ονομάζεται «θεμελιώδες Ιερό Επταπαραπαρσινόχ Πρώτης Τάξης» και ο δεύτερος «θεμελιώδες Ιερό Τριαμαζικάμνω Πρώτης Τάξης».

17.122.Α

Κάτω από τη δράση των δύο αυτών ιερών κοσμικών νόμων αναδύονται αρχικά από την ουσία που λέγεται «Αιθεροκρίλνο», κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, διάφορες «κρυσταλλώσεις». Και από αυτές τις κρυσταλλώσεις συγκροτούνται με τη σειρά τους, πάλι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, διάφοροι μεγάλοι ή μικροί κοσμικοί σχηματισμοί, λίγο-πολύ ανεξάρτητοι.

17.122-3.Α

Στο εσωτερικό, λοιπόν, και στην επιφάνεια αυτών των σχηματισμών, πραγματώνονται οι διαδικασίες που λέγονται «ενέλιξη» και «εξέλιξη», πάντοτε σύμφωνα με τους δύο ιερούς θεμελιώδεις νόμους· και όλα τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών μέσα στις ατμόσφαιρες — από κει και πέρα, με τη μεσολάβηση των ίδιων των ατμοσφαιρών — συγχωνεύονται για να εξασφαλίσουν εκείνη τη «θρεπτική ανταλλαγή».

17.123.Α

Το «Αιθεροκρίλνο» είναι η πρωταρχική ουσία με την οποία είναι γεμάτο το Μεγάλο μας Σύμπαν, η οποία χρησιμεύει ως βάση για το καθετί που υπάρχει.

17.123.Α

17.123.Α

Σχετικά με το θέμα αυτό, η Αντικειμενική Επιστήμη βεβαιώνει ότι «τα πάντα, χωρίς εξαίρεση, μέσα στο Σύμπαν είναι ύλη».

17.123.Α

Μάθε ακόμα ότι μόνο μία κοσμική κρυστάλλωση, που υπάρχει με το όνομα «Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ», παρόλο που κι αυτή έχει ως βάση της το Αιθεροκρίλνο, αντλεί άμεσα την προέλευσή της από τις τρεις Άγιες αρχές του «ιερού Θεομερτμάλογου», δηλαδή από τις εκπορεύσεις του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου.

17.123.Α

Αυτό το «Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ» ή «Πανταχού Παρόν Ενεργητικό Στοιχείο», που συμμετέχει παντού στο Σύμπαν στο σχηματισμό όλων των εμφανίσεων, μικρών και μεγάλων, είναι η κύρια αιτία των περισσότερων κοσμικών φαινομένων και ιδίως των φαινομένων που συμβαίνουν μέσα στις ατμόσφαιρες.

17.123.Α

Για να μπορέσεις επίσης να καταλάβεις, έστω και ελάχιστα, το Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ, πρέπει να μάθεις ότι ο δεύτερος θεμελιώδης κοσμικός νόμος, το Ιερό Τριαμαζικάμνω, συνδυάζει τρεις ανεξάρτητες δυνάμεις· με άλλα λόγια, ο ιερός αυτός νόμος εκδηλώνεται μέσα στο Σύμπαν παντού και πάντα, χωρίς εξαίρεση, με τρεις ανεξάρτητες όψεις.

17.123.Α

Οι τρεις αυτές όψεις υπάρχουν στο Σύμπαν με τις εξής ονομασίες:

Η πρώτη λέγεται «Άγια Κατάφαση».
Η δεύτερη, «Άγια Άρνηση».
Η τρίτη, «Άγια Συμφιλίωση».

17.123.Α

Και να γιατί η Αντικειμενική Επιστήμη έχει μεταξύ άλλων διατυπώσεων που αφορούν αυτόν τον ιερό νόμο και τις τρεις ανεξάρτητες δυνάμεις του, τον ακόλουθο ορισμό:

«Νόμος του οποίου τα αποτελέσματα γίνονται αιτίες για νέα αποτελέσματα, και του οποίου η λειτουργία προϋποθέτει πάντα τρεις ανεξάρτητες εκδηλώσεις, ριζικά αντίθετου χαρακτήρα, που είναι παρούσες μέσα του σε κατάσταση λανθανουσών ιδιοτήτων, αόρατες και ακατάληπτες».

17.124.Α

Ακόμα, παιδί μου, και ο ιερός μας Θεομερτμάλογος, η πρωταρχική δηλαδή εκπόρευση του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου μας, από τη στιγμή της εμφάνισής του, συμμορφώνεται σ’ αυτό το νόμο, και στις μεταγενέστερες πραγματοποιήσεις του δίνει αντίστοιχα αποτελέσματα.

17.124.Α

Το Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ εμφανίζεται στο διάστημα έξω από τον Αγιότατο Απόλυτο Ήλιο, και προέρχεται από τη συγχώνευση αυτών των τριών ανεξάρτητων δυνάμεων σε μία και μοναδική· αργότερα, κατά τη διάρκεια των περαιτέρω ενελίξεών του, τροποποιείται αντίστοιχα, ως προς τη «ζωογόνο δύναμη των δονήσεών» του, ανάλογα με τα περάσματά του μέσα από αυτά που ονομάζονται «Στόπιντερ» ή «κέντρα βάρους» του θεμελιώδους ιερού Επταπαραπαρσινόχ.

17.124.Α

Σου επαναλαμβάνω ότι το Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ συμμετέχει πάντα αναγκαστικά, μαζί με άλλες ήδη καθορισμένες κοσμικές κρυσταλλώσεις, στους κοσμικούς σχηματισμούς, μικρούς ή μεγάλους, σε όποιο μέρος του Σύμπαντος κι αν εμφανίζονται και όποιες κι αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος.

17.124.Α

Αυτή η «Μοναδική Κοσμική Κρυστάλλωση», αυτό «το Ενεργό Στοιχείο», έχει πολλές ιδιότητες εντελώς δικές του, και οι χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες του προκαλούν τα περισσότερα κοσμικά φαινόμενα — χωρίς να εξαιρούνται τα φαινόμενα για τα οποία μιλήσαμε που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα ορισμένων πλανητών.

17.124.Α

Το Πανταχού Παρόν Ενεργό Στοιχείο έχει, όπως σου είπα, πολλές εντελώς δικές του ιδιαιτερότητες, αλλά μας αρκεί, στη συζήτησή μας, να γνωρίσουμε μόνο δύο από αυτές.

17.124-5.Α

Η πρώτη είναι η εξής: όταν συμπυκνώνεται μια νέα κοσμική ενότητα, το Πανταχού Παρόν Ενεργό Στοιχείο δεν συγχωνεύεται μαζί της, ούτε και μεταστοιχειώνεται στην ολότητα του σε κάποιο δεδομένο σημείο του νέου σχηματισμού — όπως κάνουν όλες οι άλλες κρυσταλλώσεις μέσα σε όλους τους κοσμικούς σχηματισμούς. Αλλά μόλις εισχωρήσει, έτσι όπως είναι σύσσωμο, μέσα σε κάποια κοσμική ενότητα, αμέσως του συμβαίνει κάτι που λέγεται «Ντζαρτκλόμ», δηλαδή διασπάται στις τρεις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες το γέννησαν. Έπειτα η καθεμιά από αυτές τις τρεις αρχές, ξεχωριστά, καθορίζει στην ίδια την κοσμική ενότητα, την ανεξάρτητη συγκέντρωση τριών άλλων διακεκριμένων σχηματισμών. Και έτσι το Πανταχού Παρόν Ενεργό Στοιχείο δημιουργεί, στην αρχή κάθε νέου σχηματισμού, πηγές για την ενδεχόμενη εκδήλωση του δικού του ιερού νόμου του Τριαμαζικάμνω.

17.125.Α

Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι, για να εξασφαλιστεί η πρόσληψη και η περαιτέρω χρήση τούτης της ιδιαιτερότητας του Πανταχού Παρόντος Ενεργού Στοιχείου με σκοπό να επιτευχθεί μια κατάλληλη πραγματοποίηση, οι διακεκριμένες του πηγές υπάρχουν και λειτουργούν σε κάθε σχηματισμό ή κοσμική ενότητα, όσο διαρκεί η ύπαρξη της.

17.125.Α

Και μόνο μετά την ολοκληρωτική καταστροφή τούτης της «ενότητας», οι άγιες αρχές του ιερού Τριαμαζικάμνω, που είναι εντοπισμένες μέσα στο Πανταχού Παρόν Ενεργό Στοιχείο Οκιντανόχ, συγχωνεύονται πάλι για να ξαναμετατραπούν σε Οκιντανόχ, αλλά αυτή τη φορά με δονήσεις που έχουν μια διαφορετική ζωογόνο δύναμη.

17.125.Α

Όσο για τη δεύτερη ιδιαιτερότητα του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ, που και πάλι προσιδιάζει μόνο σ’ αυτό, και την οποία θα πρέπει απαραίτητα να διευκρινίσουμε αμέσως, αφού αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας, θα την καταλάβεις μόνο αφού πληροφορηθείς ένα θεμελιώδη κοσμικό νόμο δεύτερης τάξης, ο οποίος υπάρχει στο Σύμπαν με το όνομα «Ιερό Αϊεϊοϊουοά»

17.125.Α

Αυτός ο κοσμικός νόμος είναι ο ακόλουθος:

«Κάθε μεγάλος ή μικρός σχηματισμός, όταν έρθει σε άμεση επαφή με τις “εκπορεύσεις” του Απόλυτου Ήλιου ή οποιουδήποτε άλλου ήλιου, υφίσταται μία διαδικασία που λέγεται “Τύψεις”, κατά τη διάρκεια της οποίας καθένα από τα μέρη του, αποτέλεσμα μιας από τις άγιες αρχές του Ιερού Τριαμαζικάμνω, “εξεγείρεται”, και “κρίνει” τις προηγούμενες αντιλήψεις και τις τρέχουσες ανάρμοστες εκδηλώσεις άλλου μέρους της ολότητάς του, που είναι αποτέλεσμα μιας άλλης Άγιας Αρχής του ίδιου Ιερού Νόμου του Τριαμαζικάμνω».

17.125.Α

Το Πανταχού Παρόν Ενεργό Στοιχείο Οκιντανόχ υφίσταται κι αυτό τούτη την ιερή διαδικασία του «Αϊεϊοϊουοά», ή των «Τύψεων».

17.125-6.Α

Η ιδιαιτερότητα αυτού του στοιχείου σ’ αυτή τη διαδικασία συνίσταται στο ότι ενώ, κατά τη διάρκεια της άμεσης δράσης γύρω του τού ιερού Θεομερτμάλογου ή των εκπορεύσεων κάποιου συνηθισμένου ήλιου, αυτό διασπάται στα τρία αρχικά του μέρη, τα οποία εν συνεχεία υπάρχουν με τρόπο σχεδόν ανεξάρτητο, μόλις η δράση αυτή κοπάσει, τα μέρη του συγχωνεύονται εκ νέου για να υπάρξουν σαν ένα σύνολο ενιαίο.

17.126.Α

Εδώ, παιδί μου, νομίζω πως καλό θα ήταν να σου επισημάνω ανάμεσα στα άλλα και ένα ενδιαφέρον γεγονός, που αφορά τον παράξενο ψυχισμό των συνηθισμένων τρίμυαλων όντων του πλανήτη που τόσο σου αρέσει· αυτό το γεγονός αναφέρεται στις «επιστημονικές εικασίες» τους, όπως τις λένε.

Μέσα στους τόσους αιώνες που παρατηρούσα και μελετούσα τον ψυχισμό τους — κατά τη διάρκεια των οποίων, από την αρχή κιόλας της εμφάνισής τους, γεννήθηκαν οι επιστήμες τους, που αργότερα θα έφταναν, κατά περιόδους, όπως κάθε πράγμα εκεί κάτω, σ’ ένα κάπως υψηλό επίπεδο τελειότητας — είχα πολλές φορές την ευκαιρία να διαπιστώσω, ότι παρόλο που εκατομμύρια τρίμυαλα όντα από αυτά που ονομάζονται «σοφοί» πρέπει να εμφανίστηκαν σε κάθε τόπο ανάμεσά τους ανά τους αιώνες, ούτε καν πέρασε από το μυαλό κάποιου απ’ όλους αυτούς — με μοναδική εξαίρεση έναν Κινέζο που λεγόταν Τσουν-Κιλ-Τες, για τον οποίο θα σου μιλήσω με λεπτομέρειες αργότερα — ότι υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στα δύο κοσμικά φαινόμενα που ονομάζονται «εκπόρευση» και «ακτινοβολία».

17.126.Α

Ούτε ένας απ’ όλους εκείνους τους «σοφούς της συμφοράς» δεν κατανόησε ποτέ ότι οι διαφορές ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο κοσμικές διαδικασίες είναι ίδιες ακριβώς μ’ εκείνες που ο σεβάσμιος Ναστραντίν Χότζας χαρακτήριζε κάποτε με τα ακόλουθα λόγια:

«Μοιάζουν μεταξύ τους όσο μοιάζει η γενειάδα του διάσημου Άγγλου Σαίξπηρ με το όχι λιγότερο φημισμένο γαλλικό “Αρμανιάκ”».

17.126-7.Α

Για να μπορέσεις να καταλάβεις καλύτερα τα φαινόμενα που παράγονται μέσα στις ατμόσφαιρες, πρέπει να μάθεις και να θυμάσαι πάντοτε ότι κατά τις περιόδους που το Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ υφίσταται το «Ντζαρτκλόμ», κάτω από τη δράση της ιερής διαδικασίας του «Αϊεϊοϊουοά», το μέρος του καθαρού Αιθεροκρίλνο — δηλαδή το «αναλοίωτο» μέρος του — που εισχωρεί απαραίτητα σε όλους τους κοσμικούς σχηματισμούς και χρησιμεύει, ας πούμε, για να συνδέει μεταξύ τους όλα τα ενεργά στοιχεία αυτών των σχηματισμών, αποσπάται προσωρινά από αυτό, για να ενοποιηθεί και πάλι μόλις τα τρία κύρια μέρη του Οκιντανόχ ξανασυγχωνευτούν.

17.127.Α

Τώρα, είναι απαραίτητο να θέσουμε για λίγο ένα άλλο ερώτημα: ποια είναι η σχέση του Πανταχού Παρόντος Ενεργού Στοιχείου Οκιντανόχ με τη συνολική παρουσία των όντων κάθε είδους, και ποια κοσμικά αποτελέσματα εμφανίζονται χάρη σ’ αυτό.

17.127.Α

Είναι απαραίτητο να θέσουμε αυτό το ερώτημα, γιατί έτσι θα αποκαλυφθεί ένα γεγονός το οποίο θα σου επιτρέψει να αντιληφθείς καλύτερα τις διαφορές που παρουσιάζουν τα διάφορα μυαλικά συστήματα των όντων, συστήματα που ονομάζονται «μονόμυαλο» «δίμυαλο» και «τρίμυαλο».

17.127.Α

Πρέπει πρώτα απ’ όλα να μάθεις ότι κάθε κοσμική συγκέντρωση που λέγεται «μυαλό» συγκροτείται από τις κρυσταλλώσεις των οποίων ο σχηματισμός έχει ως καταφατική αρχή τη μία ή την άλλη από τις αντίστοιχες άγιες δυνάμεις του θεμελιώδους Ιερού Τριαμαζικάμνω, οι οποίες εμπεριέχονται στο Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ. Και από τούτες ακριβώς τις εντοπίσεις πραγματώνονται μέσα στην παρουσία των όντων οι κατοπινές πραγματοποιήσεις αυτών των άγιων δυνάμεων.

17.127.Α

Αργότερα θα σου εξηγήσω λεπτομερώς και την ίδια τη διαδικασία του πρώτου σχηματισμού των οντικών μυαλών στην παρουσία των όντων. Στο μεταξύ θα σου πω λίγα λόγια για τα αποτελέσματα που προκαλεί το Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ με τη μεσολάβηση των οντικών μυαλών.

17.127.Α

Το Πανταχού Παρόν Ενεργό Στοιχείο Οκιντανόχ διεισδύει στην παρουσία των όντων από τα τρία είδη της οντικής τροφής.

17.127.Α

Κι αυτό γιατί το Οκιντανόχ συμμετέχει επίσης, αναγκαστικά, όπως σου είπα, στην αφομοίωση όλων των ουσιών που χρησιμεύουν ως οντική τροφή και επομένως εμπεριέχεται πάντοτε σ’ αυτές τις ουσίες.

17.127-8.Α

Λοιπόν, παιδί μου, η βασική ιδιαιτερότητα του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ είναι ότι, καθώς υφίσταται τη διαδικασία «Ντζαρτκλόμ» μέσα στην παρουσία των όντων, την υφίσταται, τη φορά αυτή, χωρίς να έρθει σε επαφή με τις εκπορεύσεις μιας μεγάλης κοσμικής συγκέντρωσης· και οι παράγοντες αυτής της διαδικασίας στην παρουσία των όντων είναι: είτε τα αποτελέσματα των Πάρτκντολγκ-καθηκόντων που πραγματοποιούνται συνειδητά από τα ίδια τα όντα — και για τα οποία θα σου μιλήσω, λεπτομερέστερα αργότερα — είτε η διαδικασία της Μεγάλης Φύσης που υπάρχει στο Σύμπαν με την ονομασία «Κερκουλνουαρνιανή πραγμάτωση», η οποία συνίσταται στην «πραγματοποίηση-του-απαιτούμενου-συνόλου-των-δονήσεων-μέσω-προσαρμογής».

Αυτή η τελευταία διαδικασία πραγματώνεται στα όντα χωρίς την παραμικρή συμμετοχή της συνειδητότητάς τους.

17.128.Α

Και στις δύο περιπτώσεις, μόλις το Οκιντανόχ διεισδύσει στην παρουσία ενός όντος και υποστεί το Ντζαρτκλόμ, το καθένα από τα συστατικά του μέρη συγχωνεύεται με όσα συστατικά μέρη των προσλήψεων του όντος τού αντιστοιχούν τη δεδομένη στιγμή, ανάλογα με τη «συγγένεια των δονήσεών» τους, και έπειτα συγκεντρώνεται στις εντοπίσεις που του αρμόζουν, δηλαδή στα αντίστοιχα μυαλά.

Αυτές οι συγχωνεύσεις ονομάζονται «Οντικά Ιμπουλσάκρι».

17.128.Α

Σημείωσε, παιδί μου, ότι αυτές οι εντοπίσεις, ή μυαλά των όντων, δεν τους χρησιμεύουν μόνο σαν συσκευές προορισμένες να μετασχηματίζουν τις αντίστοιχες κοσμικές ουσίες για τους σκοπούς του Μέγιστου γενικού κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη, αλλά αποτελούν επίσης τα μέσα με τα οποία τα όντα μπορούν να τελειοποιηθούν συνειδητά.

17.128.Α

Αυτός ο τελευταίος στόχος εξαρτάται εξάλλου από την ποιότητα των «Ιμπουλσάκρι» που συγκεντρώνονται ή, όπως λέγεται επίσης, που κατασταλάζουν στα οντικά μυαλά.

17.128.Α

Σε ότι αφορά την ποιότητα των «Οντικών Ιμπουλσάκρι», υπάρχει, μέσα στις άμεσες εντολές της ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΣΑΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ μας, μια ειδική εντολή, την οποία τηρούν αυστηρά όλα τα τρίμυαλα όντα του Μεγάλου μας Σύμπαντος, και η οποία εκφράζεται ως εξής:

«Φυλάξου πάντα από τις προσλήψεις που θα μπορούσαν να αμαυρώσουν την καθαρότητα των μυαλών σου».

17.128-9.Α

Τα τρίμυαλα όντα έχουν τη δυνατότητα της προσωπικής τους τελειοποίησης, διότι στη συνολική τους παρουσία είναι εντοπισμένα τρία κέντρα, ή οντικά μυαλά στα οποία κατασταλάζουν οι τρεις άγιες αρχές του Τριαμαζικάμνω, μόλις το Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ υποστεί τη διαδικασία του Ντζαρτκλόμ, και αποκτούν τη δυνατότητα μιας περαιτέρω πραγματοποίησης, αυτή τη φορά ανεξάρτητης.

17.129.Α

Λοιπόν, γεγονός είναι ότι τα όντα που έχουν το τρίμυαλο σύστημα μπορούν, με τη συνειδητή και σκόπιμη εκπλήρωση των οντικών Πάρτκντολγκ-καθηκόντων τους, να χρησιμοποιήσουν για τη δική τους παρουσία τις τρεις άγιες δυνάμεις του Οκιντανόχ, απελευθερωμένες δια του Ντζαρτκλόμ, και να οδηγήσουν την παρουσία τους ως την κατάσταση που καλείται «Σακρονουλαντσακνιανή»· μπορούν δηλαδή να γίνουν Άτομα που έχουν το δικό τους ιερό νόμο του Τριαμαζικάμνω, αυτόν που τους δίνει τη δυνατότητα να απορροφήσουν συνειδητά και να επενδύσουν ολοκληρωτικά στη συνολική τους παρουσία το «Ιερό» εκείνο που ευνοεί μέσα στις κοσμικές ενότητες, μεταξύ των άλλων, την πραγμάτωση της λειτουργίας του Αντικειμενικού ή Θείου Νου.

17.129.Α

Ωστόσο, παιδί μου, συμβαίνει κάτι το φοβερό. Παρόλο που τα τρίμυαλα όντα του πλανήτη Γη που σε ενδιαφέρουν διαθέτουν κι αυτά, μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή τους, τρεις ανεξάρτητες εντοπίσεις, ή «οντικά μυαλά», μέσω των οποίων μετασχηματίζονται, με την προοπτική μιας περαιτέρω κατάλληλης πραγμάτωσης, οι τρεις άγιες αρχές του Ιερού Τριαμαζικάμνω τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την τελειοποίηση του εαυτού τους, η συμφορά είναι ότι λόγω των ακατάλληλων συνθηκών της συνηθισμένης οντικής ύπαρξης που δημιούργησαν μόνα τους, αφήνουν αυτές τις δυνατότητες να χτυπούν μάταια τα φτερά τους.

17.129.Α

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι, στα τρίμυαλα όντα του πλανήτη Γη, τα οντικά μυαλά βρίσκονται τοποθετημένα στα ίδια μέρη του πλανητικού τους σώματος που βρίσκονται και τα δικά μας. Έτσι:

17.129.Α

1. Το μυαλό που προορίζεται από τη Μεγάλη Φύση για τη συγκέντρωση και για την περαιτέρω πραγμάτωση της πρώτης άγιας δύναμης του Ιερού Τριαμαζικάμνω, η οποία λέγεται «Άγια Κατάφαση», είναι τοποθετημένο στο κεφάλι τους.

17.129-30.Α

2. Το δεύτερο μυαλό, το οποίο μετασχηματίζει και κρυσταλλώνει τη δεύτερη άγια δύναμη του Ιερού Τριαμαζικάμνω, την «Άγια Άρνηση», είναι τοποθετημένο, όπως και σε μας, καθ’ όλο το μήκος της πλάτης τους, στο μέρος που λέγεται «σπονδυλική στήλη».

17.130.Α

3. Όσο για το μέρος της συγκέντρωσης το οποίο χρησιμεύει και ως πηγή εκδήλωσης της τρίτης άγιας δύναμης του Ιερού Τριαμαζικάμνω, της «Άγιας Συμφιλίωσης», η εξωτερική μορφή του οντικού τούτου μυαλού στα τρίμυαλα όντα εκεί κάτω δε μοιάζει καθόλου με το δικό μας.

17.130.Α

Πρέπει να ξέρεις ότι, στα πρώτα τρίμυαλα όντα εκεί κάτω, αυτό το οντικό μυαλό ήταν τοποθετημένο στο ίδιο μέρος του πλανητικού σώματος που βρίσκεται και το δικό μας και είχε την ίδια ακριβώς εξωτερική μορφή· αλλά για πολλούς λόγους που θα τους καταλάβεις μόνος σου μέσα από τις ιστορίες μου, η Μεγάλη Φύση αναγκάστηκε να μεταβάλει σιγά-σιγά τούτο το μυαλό τους και να του δώσει τη σημερινή του μορφή.

17.130.Α

Στα σημερινά τρίμυαλα όντα εκεί κάτω, αυτό το οντικό μυαλό, αντί να είναι εντοπισμένο σε μία συγκεντρωμένη μάζα, όπως προσιδιάζει στην παρουσία όλων των άλλων τρίμυαλων όντων του Μεγάλου μας Σύμπαντος, είναι διασπαρμένο σε διάφορα μέρη, και καθένα από αυτά τα μέρη, ανάλογα με τη «συγκεκριμένη λειτουργία» του, εντοπίζεται σε διαφορετικό μέρος του πλανητικού τους σώματος.

17.130.Α

Παρόλο που και στην εξωτερική μορφή του αυτό το οντικό κέντρο περιλαμβάνει διάφορα σημεία συγκέντρωσης, εντούτοις όλα συνδέονται το ένα με το άλλο μέσα από τη λειτουργία τους, έτσι που αυτό το σύνολο των διάσπαρτων τμημάτων μπορεί να λειτουργεί ακριβώς όπως ταιριάζει στη φύση του.

17.130.Α

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα σημεία συγκέντρωσης βρίσκονται μέσα στην ίδια περιοχή του πλανητικού τους σώματος όπου θα όφειλε κανονικά να βρίσκεται εκείνο το οντικό μυαλό, μέσα δηλαδή στο στήθος τους.

Τα ίδια τα όντα ονομάζουν αυτές τις διακεκριμένες εντοπίσεις της συνολικής τους παρουσίας «νευρικά γάγγλια», και το σύνολο των νευρικών τους γαγγλίων το λένε «Ηλιακό Πλέγμα»

17.130-1.Α

Λοιπόν, παιδί μου, το Οκιντανόχ υφίσταται και μέσα στην παρουσία των ευνοουμένων σου τη διαδικασία του Ντζαρτκλόμ, και η καθεμία από τις τρεις άγιες αρχές του συγχωνεύεται ξεχωριστά με άλλες κοσμικές κρυσταλλώσεις, με σκοπό την αντίστοιχη πραγμάτωση. Επειδή όμως έπαψαν πλέον οριστικά να εκπληρώνουν τα οντικά τους Πάρτκντολγκ-καθήκοντα σαν συνέπεια των αφύσικων συνθηκών ύπαρξης που βαθμιαία δημιούργησαν από μόνα τους, η μόνη από τις τρεις άγιες αρχές όλων όσων υπάρχουν, που μεταστοιχειώνεται για τη δική τους παρουσία, είναι η «αρνητική αρχή».

17.131.Α

Οι κρυσταλλώσεις της πρώτης και της τρίτης άγιας αρχής που γίνονται μέσα τους εξυπηρετούν σχεδόν αποκλειστικά τη συνολική, κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία· και μόνο οι κρυσταλώσεις του δεύτερου μέρους του Πανταχού Παρόντος Οκιντανόχ, της Άγιας Άρνησης, χρησιμεύουν στην επένδυση της δικής τους παρουσίας. Και έτσι η παρουσία των περισσοτέρων τους συγκροτείται μόνο από το πλανητικό τους σώμα το οποίο, σαν τέτοιο, θα καταστραφεί για πάντα.

17.131.Α

Τις ιδιαιτερότητες, τώρα, που χαρακτηρίζουν το Πανταχού Παρόν και στα Πάντα Διεισδύον Ενεργό Στοιχείο Οκιντανόχ, καθώς και τα περαιτέρω αποτελέσματα που ανάγονται σ’ αυτές, θα τις κατανοήσεις σε βάθος μόνον αργότερα, όταν θα σου έχω πια εξηγήσει λίγο-πολύ λεπτομερειακά, όπως άλλωστε σου το υποσχέθηκα, τους θεμελειώδεις νόμους της Δημιουργίας και Συντήρησης του Κόσμου.

17.131.Α

Στο μεταξύ, θα σου περιγράψω τα αποδεικτικά πειράματα, που σχετίζονταν με την ύπαρξη αυτής της Πανταχού Παρούσας κοσμικής κρυστάλλωσης, στα οποία συμμετείχα αυτοπροσώπως.

17.131.Α

Πρέπει όμως να ξέρεις ότι δεν παρακολούθησα αυτά τα πειράματα στον πλανήτη Γη, αλλά στον πλανήτη Κρόνο. Και δεν ήταν οι ευνοούμενοί σου αυτοί που τα έκαναν· έγιναν από ένα τρίμυαλο ον που ήταν αληθινός μου φίλος καθ’ όλη τη διάρκεια της εξορίας μου σ’ εκείνο το ηλιακό σύστημα, και για τον οποίο σου υποσχέθηκα να μιλήσω εκτενέστερα.