Study of Beelzebub's Tales

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
Αλλαγή στην καθορισμένη τροχιά της πτώσης του διαστημόπλοιου Καρνάκ

Περίληψη

Καθώς ο Β. συνομιλούσε με τους δικούς του, τον ειδοποίησαν ότι ο κυβερνήτης του σκάφους Καρνάκ ζητούσε την άδεια να του μιλήσει ιδιαιτέρως. Μόλις ο Βεελζεβούλ συναίνεσε, ο κυβερνήτης μπήκε, στράφηκε προς αυτόν τον χαιρέτησε με σεβασμό και του είπε πως αν επιθυμούσε κατά την επιστροφή του να πλησιάσουν στον Άγιο Πλανήτη του Καθαρτηρίου για να δει εκεί την οικογένεια του γιου του Τουιλάν, θα έπρεπε να δώσει τώρα εντολή επειδή σε λίγο θα διασχίσουνε το ηλιακό σύστημα Χαλμιάν, και αν, περνώντας το, δεν αλλάξουνε αμέσως την κατεύθυνση του σκάφους τους, θα αυξήσουνε κατά πολύ τη διάρκεια της πτώσης τους.

Ο Βεελζεβούλ ζήτησε από τον κυβερνήτη να αλλάξει λίγο πορεία μετά την επίσκεψή τους στον Άγιο Πλανήτη του Καθαρτηρίου, έτσι που να μπορέσουνε να μπούνε σε τροχιά προς την επιφάνεια του πλανήτη Δεσκαλδίνω ο οποίος είναι ο μόνιμος τόπος ύπαρξης του μεγάλου Σαρουνουρισάν του πρώτου του διδάσκαλου, και για τον οποίο νιώθει άσβεστη οντική παρόρμηση για μια βαθύτατη ευγνωμοσύνη. Ήξερε ότι αυτό το έργο δεν είναι εύκολο, επειδή έτυχε στο παρελθόν να γίνει μάρτυρας των δυσκολιών του εγχειρήματος, όταν ζήτησε από τον κυβερνήτη τότε του διαστημικού σκάφους Πανταχουπαρόν, να στρέψει την πτώση του σκάφους προς την κατεύθυνση της ατμόσφαιρας εκείνου του πλανήτη για να επισκεφτεί για πρώτη φορά τον πλανήτη Δεσκαλδίνω ύστερα από τη χάρη που του δόθηκε, κατά την επιστροφή του προς τον πλανήτη Καρατάς, τον τόπο όπου γεννήθηκε. Ο κυβερνήτης του είπε ότι αγνοεί τα εμπόδια που συνάντησε ο κυβερνήτης του σκάφους Πανταχουπαρόν, αλλά στην ευθεία μεταξύ του Άγιου Πλανήτη του Καθαρτηρίου και του πλανήτη Δεσκαλδίνω συναντάνε ένα ηλιακό σύστημα που λέγεται Σαλτζμανίνο, το οποίο περικλείει πολλές από εκείνες τις κοσμικές συγκεντρώσεις που προορίζονται από τη μέγιστη Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία για το μετασχηματισμό και την ακτινοβολία της ύλης Τζιλνοτράγο. Επομένως το σκάφος Καρνάκ, θα δυσκολευτεί να συνεχίσει την πτώση του σε ευθεία γραμμή μέσα από εκείνο το σύστημα. Όμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ικανοποιήσει την επιθυμία του.

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

35.214.Β

ΚΑΘΩΣ ο Βεελζεβούλ μιλούσε με τους δικούς του, τον ειδοποίησαν ότι ο κυβερνήτης του σκάφους ζητούσε την άδεια να του μιλήσει ιδιαιτέρως.

35.214.Β

Μόλις ο Βεελζεβούλ συναίνεσε, ο κυβερνήτης μπήκε, στράφηκε προς αυτόν, τον χαιρέτησε με σεβασμό και του είπε:

35.214.Β

— Σεβασμιότατε, στην αρχή του ταξιδιού μας, ευαρεστηθήκατε να μου πείτε ότι ίσως αποφασίζατε, κατά την επιστροφή μας, να πλησιάσουμε στον Άγιο Πλανήτη του Καθαρτηρίου, για να δείτε εκεί την οικογένεια του γιου σας του Τουιλάν. Αν αυτή είναι πραγματικά η πρόθεσή σας, θα ήταν καλύτερα να μου δώσετε τώρα την εντολή, επειδή σε λίγο θα διασχίσουμε το ηλιακό σύστημα Χαλμιάν, και αν, περνώντας το, δεν αλλάξουμε αμέσως την κατεύθυνση του σκάφους μας, θα αυξήσουμε κατά πολύ τη διάρκεια της πτώσης μας.

35.214.Β

— Συμφωνώ, αγαπητέ μου κυβερνήτη, αποκρίθηκε ο Βεελζεβούλ, δεν θα ήταν άσχημα να περάσουμε από αυτόν τον Άγιο Πλανήτη. Ποιος ξέρει; Ίσως να μην έχω ξανά μια τέτοια ευκαιρία να πάω εκεί και να ξαναδώ την οικογένεια του αγαπημένου μου γιου, του Τουιλάν.

35.214.Β

Ο κυβερνήτης, αφού χαιρέτησε, έκανε να αποσυρθεί, όταν ο Βεελζεβούλ φάνηκε να θυμήθηκε κάτι:

35.214.Β

— Περιμένετε, αγαπητέ μου κυβερνήτη, έχω να σας απευθύνω ακόμα μία παράκληση.

Κι όταν ο κυβερνήτης, πλησιάζοντας, κάθισε στη θέση που του έδειξε, ο Βεελζεβούλ συνέχισε:

35.214-5.Β

— Θα σας ζητήσω, μετά την επίσκεψή μας στον Άγιο Πλανήτη του Καθαρτηρίου, να συγκατατεθείτε να αλλάξετε την πορεία του σκάφους μας Καρνάκ, έτσι που να μπορέσουμε να μπούμε σε τροχιά προς την επιφάνεια του πλανήτη Δεσκαλδίνω.

35.215.Β

Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο πλανήτης είναι σήμερα ο μόνιμος τόπος ύπαρξης του μεγάλου Σαρουνουρισάν, του πρώτου μου διδάσκαλου, ο οποίος ήταν η βασικότερη αιτία της πνευματοποίησης όλων των μερών τούτης της συνολικής παρουσίας που είναι σήμερα δική μου.

35.215.Β

Και θα ήθελα, πριν επιστρέψουμε στον τόπο της έλευσης μου, να επωφεληθώ από την περίσταση, όπως το έχω ξανακάνει άλλη μία φορά, και να προσπέσω στα πόδια εκείνου που πρωτοδημιούργησε την αληθινή μου ουσία, για ένα λόγο παραπάνω αφού, αυτή τη στιγμή, επιστρέφω από το τελευταίο μου ίσως συμβούλιο, και νομίζω εγώ προσωπικά, όπως άλλωστε και τα περισσότερα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά μου, ότι η λειτουργία του καθενός από τα πνευματοποιημένα μέρη της σημερινής συνολικής μου παρουσίας είναι απόλυτα ικανοποιητική· και αυτό προκαλεί μέσα μου την εμφάνιση μιας άσβεστης οντικής παρόρμησης για μια βαθύτατη ευγνωμοσύνη προς τον μεγάλο Σαρουνουρισάν.

35.215.Β

Το ξέρω καλά, αγαπητέ μου κυβερνήτη, ότι το έργο που σας αναθέτω δεν είναι εύκολο, επειδή έτυχε στο παρελθόν να γίνω μάρτυρας των δυσκολιών του εγχειρήματος, όταν εζήτησα να επισκεφτώ για πρώτη φορά τον πλανήτη Δεσκαλδίνω ύστερα από τη χάρη που μου δόθηκε, κατά την επιστροφή μου προς τον πλανήτη Καρατάς, τον τόπο όπου γεννήθηκα· ο κυβερνήτης τότε του διαστημικού σκάφους Πανταχουπαρόν, ο οποίος συμφώνησε να το κάνει, προσπάθησε να στρέψει την πτώση του σκάφους προς την κατεύθυνση της ατμόσφαιρας εκείνου του πλανήτη.

Ξεπέρασε τότε με μεγάλο κόπο όλες τις δυσκολίες, και κατάφερε να κάνει αυτό που του ζήτησα, δίνοντας μου έτσι τη δυνατότητα, πριν επιστρέψω στην πατρίδα μου, να πάω στον πλανήτη Δεσκαλδίνω, όπου είχα την ευτυχία να χαιρετήσω το δημιουργό της σημερινής οντικής μου ουσίας, τον μεγάλο Σαρουνουρισάν, και να λάβω εκεί ό,τι πολυτιμότερο και προσφιλέστερο για μένα — την «ευλογία του δημιουργού».

35.215.Β

Στην παράκληση του Βεελζεβούλ, ο κυβερνήτης του σκάφους Καρνάκ απάντησε:

35.215-6.Β

— Στις διαταγές σας, Σεβασμιότατε. Θα σκεφτώ τον τρόπο για να ικανοποιήσω την επιθυμία σας. Αγνοώ τα εμπόδια που συνάντησε ο κυβερνήτης του σκάφους Πανταχουπαρόν, αλλά στην ευθεία μεταξύ του Άγιου Πλανήτη του Καθαρτηρίου και του πλανήτη Δεσκαλδίνω συναντάμε ένα ηλιακό σύστημα που λέγεται Σαλτζμανίνο, το οποίο περικλείει πολλές από εκείνες τις κοσμικές συγκεντρώσεις που προορίζονται από τη μέγιστη Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία για το μετασχηματισμό και την ακτινοβολία της ύλης Τζιλνοτράγο. Επομένως το σκάφος μας, το Καρνάκ, θα δυσκολευτεί να συνεχίσει την πτώση του σε ευθεία γραμμή μέσα από εκείνο το σύστημα.

Τέλος πάντων, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα προσπαθήσω, Σεβασμιότατε, να ικανοποιήσω την επιθυμία που εκφράσατε.»

35.216.Β

Λέγοντας αυτά, ο κυβερνήτης σηκώθηκε, χαιρέτησε με σεβασμό το Βεελζεβούλ και βγήκε έξω.

35.216.Β

Όταν ο κυβερνήτης έφυγε από εκεί όπου ο Βεελζεβούλ συζητούσε με τους δικούς του, ο εγγονός του ο Χασίν έτρεξε κοντά του, κάθισε όπως συνήθως στα πόδια του και, με χαδιάρικο τόνο, του ζήτησε να συνεχίσει την ιστορία για όσα του συνέβηκαν μετά την επίσκεψη του στην πρωτεύουσα της μεγάλης κοινότητας των όντων του πλανήτη Γη, την πρωτεύουσα που λεγόταν τότε Αγία Πετρούπολη.