Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Σαλιακουριάπα

 

6 Το Αεικίνητο

6.66.Α

Το κύριο μέρος του είναι φτιαγμένο από «ήλεκτρο» και περιβάλλεται από «πλατίνη»· τα εσωτερικά τοιχώματα των πλευρών του είναι φτιαγμένα από «γαιάνθρακα», «χαλκό» και «ελεφαντόδοντο» και από μια πολύ στερεή «μαστίχη» που δεν επηρεάζεται ούτε από το «Πεϊσακίρ»1, ούτε από το «Ταϊνολαίρ»2, ούτε από τη «Σαλιακουριάπα»3, ούτε κι από αυτές ακόμη τις ακτινοβολίες των κοσμικών συγκεντρώσεων.

6.66.Α

1 «Πεϊσακίρ»: το κρύο.

2 «Ταϊνολαίρ»: η ζέστη.

3 «Σαλιακουριάπα»: το νερό.

 

21 Η πρώτη επίσκεψη του Βεελζεβούλ στις Ινδίες

21.203.Α

Κι ένα από τα μπιχλιμπίδια τους, στην ήπειρο της Ατλαντίδος — όπως και σ’ ολόκληρη τη Γη σήμερα — ήταν ακριβώς αυτό το «μαργαριτάρι».

Τα «μαργαριτάρια», παιδί μου, σχηματίζονται μέσα σε ορισμένα μονόμυαλα όντα που ζουν στις «Σαλιακουριάπες» του πλανήτη Γη, δηλαδή στις ζώνες που λέγονται «Χεντραλισπάνα» και βρίσκονται μέσα στη συνολική παρουσία κάθε πλανήτη, χρησιμεύοντας στην πραγμάτωση της διαδικασίας του Μέγιστου γενικού κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη. «Χεντραλισπάνα» σημαίνει «αίμα του πλανήτη», και στη γλώσσα των ευνοουμένων σου λέγεται «νερό».

21.203.Α

Τα μονόμυαλα όντα στα οποία σχηματίζεται το «μαργαριτάρι» ζούσαν αρχικά στις «Σαλιακουριαπινές» — ή υδάτινες εκτάσεις — που περιτριγύριζαν την Ατλαντίδα· καθώς όμως αυτά τα μαργαριτάρια είχαν μεγάλη ζήτηση, η καταστροφή των μονόμυαλων «φορέων μαργαριταριών» ήταν τέτοια ώστε σε λίγο εξαφανίστηκαν από εκείνη την ήπειρο. Στη συνέχεια, τα όντα εκεί κάτω, τα οποία είχανε κάνει σκοπό της ζωής τους να καταστρέφουνε αυτά τα μαργαριτοφόρα όντα, εξολοθρεύοντάς τα για να αρπάξουν εκείνα τα κομμάτια της συνολικής τους παρουσίας που θα ικανοποιούσαν τον ανόητο εγωισμό τους, αυτοί οι «επαγγελματίες», καθώς δεν έβρισκαν πια άλλους «φορείς μαργαριταριών» μέσα στις γειτονικές «Σαλιακουριάπες» της ηπείρου Ατλαντίδος, άρχισαν να τους αναζητούν και σε άλλες υδάτινες εκτάσεις, ταξιδεύοντας έτσι όλο και μακρύτερα από την ήπειρό τους.

21.203.Α

Μια μέρα, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεών τους, οι σχεδίες τους παρασύρθηκαν από «μεγάλες Σαλιακουριαπινές μετατοπίσεις», ή, όπως τις λένε, από «καταιγίδες», σε τόπους όπου αφθονούσαν τα μαργαριτοφόρα όντα· και η περιοχή ήταν πρόσφορη για την καταστροφή τους.

 

22 Ο Βεελζεβούλ για πρώτη φορά στο Θιβέτ

22.232-3.Α

Για να καταλάβεις τι είδους εργασίες ήταν αυτές που προκάλεσαν το ενδιαφέρον μου, πρέπει να ξέρεις ότι ο πλανήτης Άρης είναι, για το σύστημα Ορς, του οποίου αποτελεί μέρος, ένας «Μντνελχαουτιανός κρίκος» για τον μετασχηματισμό των κοσμικών ουσιών· εμφανίζει κατά συνέπεια, αυτό που ονομάζεται «Κεσκεστασαντιανή στερεή επιφάνεια», που σημαίνει ότι το μισό της επιφάνειας αυτής αποτελείται από στερεή παρουσία και το άλλο μισό από «Σαλιακουριαπινές» μάζες, ή, όπως θα έλεγαν οι ευνοούμενοί σου, το μισό του είναι ξηρά, κάτι σαν τεράστια ήπειρος, και το υπόλοιπο καλύπτεται από νερά.

22.233.Α

Καθώς όμως, τα όντα του πλανήτη Άρη χρησιμοποιούν για την πρώτη οντική τροφή τους μόνο «πρόσφορα», ή «ψωμί», όπως το λένε οι ευνοούμενοί σου, σπέρνουν πάντοτε στο στέρεο μέρος του πλανήτη τους «σιτάρι».

Το σιτάρι αντλούσε τότε την αναγκαία για το «εξελικτικό Ντζαρτκλόμ» υγρασία αποκλειστικά και μόνο από αυτό που ονομάζεται «δροσιά»· έτσι ένας σπόρος σιταριού δεν έδινε παρά το ένα έβδομο της ολικής διαδικασίας του Ιερού Επταπαραπαρσινόχ, δηλαδή η συγκομιδή δεν ήταν, όπως λένε, παρά μιας «εβδόμης».

22.233.Α

Επειδή όμως αυτή η απόδοση ήταν ανεπαρκής για τις ανάγκες τους, κι ένας μεγαλύτερος «πολλαπλασιασμός» του σιταριού απαιτούσε να γίνει χρήση των πλανητικών Σαλιακουριαπών, τα τρίκεντρα όντα εκεί κάτω είχαν αρχίσει κιόλας να συζητούν, από τότε που πρωτοπήγαμε εκεί, πώς θα έφερναν την απαιτούμενη ποσότητα Σαλιακουριαπών από την άλλη μεριά του πλανήτη τους σε αυτήν που κυλούσε η οντική τους ύπαρξη.

22.233.Α

Μετά από μερικά χρόνια, όταν πια είχαν αποφασίσει οριστικά γι’ αυτό το ζήτημα και έκαναν τις αναγκαίες προετοιμασίες, στρώθηκαν στη δουλειά. Αυτά έγιναν τότε που βρισκόμουν στον πλανήτη Γη, και, τη στιγμή της επιστροφής μου, έσκαβαν κιόλας ειδικά κανάλια για να διοχετεύσουν τις Σαλιακουριάπες.

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.250.Α

Κοντά στο σημείο όπου ο ποταμός αυτός χύνεται σε μια μεγάλη «Σαλιακουριαπινή έκταση» βρήκαμε σχεδόν τελειωμένα τα αρχιτεκτονήματα, τα περισσότερα από τα οποία μ’ ενδιέφεραν.

 

24 Ο Βεελζεβούλ πετάει στον πλανήτη Γη για πέμπτη φορά

24.278-9.Α

Όσα προχώρησαν προς την Ανατολή, αφού διάβηκαν ψηλά βουνά, εγκαταστάθηκαν στις ακτές μιας μεγάλης «Σαλιακουριαπινής έκτασης», σ’ έναν τόπο που αργότερα ονομάστηκε «Κίνα».

24.281.Α

Το σκάφος μας Ευκαιρία κατέβηκε αυτή τη φορά στην τοποθεσία που ονομάζεται «Περσικός κόλπος», γιατί είχαμε υπολογίσει, κοιτώντας με το Τεσκουάνο πριν από την πτήση, ότι το ευνοϊκότερο μέρος, τόσο για το πρόγραμμα του ταξιδιού μας, να φτάσουμε στην πόλη της Βαβυλώνας, όσο και για αγκυροβόλιο του σκάφους μας, ήταν ακριβώς αυτή η Σαλιακουριαπινή έκταση της επιφάνειας του πλανήτη σου που υπάρχει και σήμερα εκεί κάτω με τ’ όνομα «Περσικός κόλπος».

 

33 Ο Βεελζεβούλ επαγγελματίας υπνωτιστής

33.154.Β

Κατά τη διάρκεια εκείνου του τρεμουλιάσματος του πλανήτη τους, ένα νησί που λεγόταν τότε «Σιαπούρα», και βρισκόταν στα βόρεια του νησιού που υπάρχει ακόμα και σήμερα με το όνομα «Κύπρος», βυθίστηκε σιγά-σιγά στο εσωτερικό του πλανήτη, με πολύ ιδιόρρυθμο τρόπο, μέσα σε διάστημα πέντε χρόνων τους, και όσο κράτησε αυτή η διαδικασία, ασυνήθιστες «παλίρροιες» και «αμπώτιδες» προκλήθηκαν στις μεγάλες «Σαλιακουριαπινές» εκτάσεις εκεί γύρω, αποθέτοντας έτσι στη στεριά τεράστιες μάζες άμμου, οι οποίες ανακατεύτηκαν μ’ αυτές που είχαν φέρει οι άνεμοι.