Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Τσάι-Γιου

 

40 Ο Βεελζεβούλ διηγείται πώς οι άνθρωποι έμαθαν και εν συνεχεία ξέχασαν τον θεμελιώδη κοσμικό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ

40.36.Γ

Επειδή στα μέρη ορισμένων ευνοουμένων σου σχηματίζονταν επίμονα, και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό, οι νέου τύπου σοφοί με την έμφυτη κλίση τους να «αμπελοφιλοσοφούν πονηρά», όλο αυτό το σύνολο των πληροφοριών αλλοιώθηκε, και σιγά-σιγά η αληθινή σημασία και η πραγματική σπουδαιότητα του ξεχάστηκαν.

40.36.Γ

Ορίστε τώρα πώς εξηγείται το γεγονός ότι η βασική αρχή της διάταξης των χορδών της συσκευής Λαβ-μερτζ-νοχ, όπως ακριβώς και του Ντζεντβόχ, του κεντρικού μέρους του Αλλά-ατταπάνν, έχει αυτόματα φτάσει ως τους σημερινούς ευνοουμένους σου:

40.36-7.Γ

Όταν πέρασε η οξεία κρίση εκείνης της «ταραγμένης περιόδου», ορισμένα αποσπάσματα που παρέμεναν ανέπαφα από τα επιτεύγματα που οφείλονταν στο νου τρίμυαλων όντων που ήταν ακόμα «σχετικά φυσιολογικά», μεταδόθηκαν πάλι στις επερχόμενες γενιές με τον τρόπο που είχε καθιερωθεί προηγουμένως στη διαδικασία της συνηθισμένης τους ύπαρξης, που βασιζόταν αποκλειστικά στο ότι υπήρχαν όντα άξια να μυηθούν και να αποκτήσουν τη γνώση. Ωστόσο, από χρόνο σε χρόνο, όλο και αυξανόταν ο αριθμός των υπεύθυνων όντων που μαστίζονταν από εκείνη την περιβόητη τάση τους· τότε λοιπόν εμφανίστηκε στην Κίνα ένα τρίμυαλο ον με το όνομα «Τσάι-Γιου», το οποίο, φτάνοντας στην υπεύθυνη ηλικία, έγινε με τη σειρά του σοφός της νέας φουρνιάς. Ο Τσάι-Γιου έγινε η αφορμή, που αυτή η επιστήμη της επτάφθογγης κλίμακας ήχων και η πρακτική εφαρμογή της έγινε προσιτή σε όλους και μεταδόθηκε αυτόματα από γενιά σε γενιά μέχρι τους σύγχρονους ευνοουμένους σου.

40.37.Γ

Στα πρώτα χρόνια της υπεύθυνης ύπαρξής του, ο Τσάι-Γιου, εξαιτίας ορισμένων αντίστοιχων υποκειμενικών αρετών, προοριζόταν για υποψήφιος του τίτλου «μυημένος πρώτης τάξης»· εν συνεχεία, χωρίς να το ξέρει, τον βοήθησε κάποιος αρμόδιος, σύμφωνα με μια συνήθεια καθιερωμένη από πολύ παλιά μεταξύ των αληθινών μυημένων, έτσι ώστε να πάρει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με πολλά και διάφορα πραγματικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν άλλοτε στον πλανήτη τους.

40.37.Γ

Όπως απέδειξαν αργότερα οι εμπεριστατωμένες έρευνες μου, αξιώθηκε να γνωρίσει όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μεγάλης συσκευής Λαβ-μερτζ-νοχ.

40.37.Γ

Και τότε, θέτοντας μοναδικό σκοπό του να θεωρηθεί «σοφός» από τα όντα του περιβάλλοντος του, εκείνος ο Τσάι-Γιου, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους τύπους «ιδανικού σοφού της νέας φουρνιάς», δηλαδή ένα ον με εντελώς ανεπτυγμένη την τάση της «σοφιστείας», επιχείρησε, με βάση πληροφορίες που σχετίζονταν με τις λεπτομέρειες της μεγάλης συσκευής Λαβ-μερτζ-νοχ, τις οποίες έμαθε με τον τρόπο που σου είπα, όχι μόνο να σκαρώσει μια θεωρία του γούστου του — θεωρία που δεν επικύρωνε ούτε απέρριπτε τίποτα απολύτως στο θέμα των νόμων των δονήσεων — αλλά και να κατασκευάσει ένα νέο όργανο παραγωγής ήχων, απλοποιημένο, που το ονόμασε «Κινγκ».

40.37.Γ

Αυτή η απλοποίηση συνίστατο στο ότι, χωρίς να υπολογίσει ούτε τις κόκκινες χορδές ούτε τις τρίχινες χορδές που υπήρχαν στο Λαβ-μερτζ-νοχ, πήρε σαν βάση, για το δικό του όργανο παραγωγής ήχων, μόνο τις λευκές και τις μαύρες χορδές, διατηρώντας μόνο τον αριθμό των χορδών που αντιστοιχούσαν σε δύο οκτάβες, και τις διέταξε έτσι ώστε ολόκληρη η μεσαία οκτάβα χρειαζόταν, για να αναπτυχθεί εξελικτικά και ενελικτικά, το μισό της ανώτερη επόμενης οκτάβας και το μισό της κατώτερης προηγούμενης οκτάβας.

40.37-8.Γ

Παρόλο που η θεωρία που «σκάρωσε» ο Τσάι-Γιου δεν στάθηκε για πολύ, το όργανο παραγωγής ήχων «Κινγκ» που κατασκεύασε έγινε προσιτό σε όλους, χάρη στην απλότητα του. Και καθώς τα αποτελέσματα που έδινε η σκόπιμη χρήση του αποδείχθηκαν έξοχα και πλέον κατάλληλα για να «γαργαλούν» τα πολυάριθμα κρυσταλλωμένα δεδομένα της συνολικής τους παρουσίας λόγω των συνεπειών των ιδιοτήτων του οργάνου Κουνταμπάφερ, πέρασε αυτόματα από γενιά σε γενιά.

40.38.Γ

Η εξωτερική εμφάνιση αυτού του οργάνου, ο τρόπος κατασκευής του πλαισίου του, το κούρντισμα των χορδών, ακόμα και οι ονομασίες τους, τροποποιήθηκαν συχνότατα από τα όντα των επερχόμενων γενεών, για να καταλήξουν σήμερα, στους ευνοουμένους σου, σε κάτι ασήκωτα όργανα παραγωγής ήχων, περίπλοκα μέχρις ηλιθιότητας — τα οποία δεν αντιστοιχούν ούτε κατ’ ελάχιστο με τη σωματική τους δύναμη που ξανάπεσε σε νηπιακό επίπεδο — όργανα που τα ονομάζουν «κλειδοκύμβαλα», «κλαβεσέν», «εκκλησιαστικά όργανα», «όρθια πιάνα», «πιάνα με ουρά», «αρμόνια», και λοιπά… Ωστόσο, η θεμελιώδης αρχή αυτού που ονομάζεται «εναλλαγή των κεντροβαρικών ήχων» έχει παραμείνει ως τις μέρες μας ίδια μ’ αυτή που εφάρμοσαν τα Άγια αδέλφια Τσουν-Κιλ-Τες και Τσουν-Τρο-Πελ στο Ντζεντβόχ, δηλαδή στο κεντρικό μέρος της απαράμιλλης πειραματικής συσκευής Αλλά-ατταπάνν που επινόησαν.

40.38.Γ

Γι’ αυτό, παιδί, μου, η «κινέζικη υποδιαίρεση της επτάφθογγης ηχητικής οκτάβας» που απλοποιήθηκε από τον Τσάι-Γιου και έφτασε μέχρι τους σύγχρονους ευνοουμένους σου, οι οποίοι την εφαρμόζουν σήμερα σε όλα τα όργανα παραγωγής ήχων που σου απαρίθμησα, μπορεί ακόμα να χρησιμεύσει, όπως σου είπα, στην «άμεση συγκριτική μελέτη» και στην κατά προσέγγιση γνώση του τρόπου με τον οποίο συγκροτούνται οι κοσμικές ουσίες με διαφορετική πυκνότητα και ζωογονητικότητα, στη διάρκεια της μέγιστης Τρωγωαυτοεγωκρατικής διαδικασίας, αρχίζοντας από αυτό που λέγεται «ροή των δονήσεων που γεννώνται οι μεν από τις δε», και τον τρόπο με τον οποίο ενώνονται και χωρίζονται για να σχηματίσουν μεγάλες και μικρές, σχετικά ανεξάρτητες συγκεντρώσεις, πραγματωποιώντας έτσι το γενικό κοσμικό Ιρανιρανουμάνζ.

40.38-9.Γ

Θα πεισθείς άλλωστε σε λίγο μόνος σου γι’ αυτό, όταν, αφού φτάσουμε στον αγαπητό μας Καρατάς, θα σου δείξω και θα σου εξηγήσω πρακτικά, όπως σου υποσχέθηκα, τη σημασία της αρχής κουρντίσματος του οργάνου που σήμερα το λένε «πιάνο», του οργάνου παραγωγής ήχων που πήρα μαζί με άλλα αντικείμενα από την επιφάνεια του πλανήτη σου για να διευκρινίσω πειραματικά στο σπίτι μου, με όλη μου την άνεση — αφού δε βρήκα χρόνο επιτόπου — μια από τις ιδιαιτερότητες του, που συνδέεται με τον παράδοξο ψυχισμό των τρίμυαλων όντων που σε ενδιαφέρουν και με τις δονήσεις διαφορετικής ζωογονητικότητας που παράγονται γύρω τους.