Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Αλλά-ατταπάνν

 

40 Ο Βεελζεβούλ διηγείται πώς οι άνθρωποι έμαθαν και εν συνεχεία ξέχασαν τον θεμελιώδη κοσμικό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ

40.18-9.Γ

Οι δύο σημαντικοί Κινέζοι σοφοί κατέφυγαν τότε για τις έρευνές τους σε κάθε είδους πειράματα της χημείας, της φυσικής και της μηχανικής, ώσπου επινόησαν μια εξαιρετικά πολύπλοκη συσκευή, από τις πιο διδακτικές, την οποία ονόμασαν «Αλλά-ατταπάνν».

40.19.Γ

Μέσω της συσκευής «Αλλά-ατταπάνν», μπόρεσαν τότε να αποδείξουν στον εαυτό τους και να δείξουν στους άλλους ότι τα τρία «παροδικά αποτελέσματα» των κοσμικών διαδικασιών, δηλαδή το Πολορμεντερχτικό προϊόν που καλείται «όπιο», η «λευκή ακτίνα» και ο «ήχος», περιείχαν στην ίδια την ουσία τους μια κοινή ιδιότητα — με άλλα λόγια ότι αυτά τα τρία κοσμικά φαινόμενα, με την ολωσδιόλου διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, είχαν ακριβώς την ίδια «δομή πραγμάτωσης», πράγμα που τους παρείχε, για να εκδηλωθούν, την ίδια «νομοτέλεια», η οποία γεννούσε αμοιβαίες δράσεις· και ότι χάρη σ’ αυτή τη νομοτέλεια, οι τρεις αυτές φαινομενικά ανεξάρτητες και διαφορετικής όψεως εκδηλώσεις δρούσαν η μία πάνω στην άλλη όπως ακριβώς και στο εσωτερικό των δικών τους ορίων. Με άλλα λόγια, το «Ντούζτζακο» αυτών των αποτελεσμάτων δρα στο αντίστοιχο «Ντούζτζακο» κάποιου άλλου αποτελέσματος ακριβώς όπως πρέπει να συμβαίνει στα πλαίσια του δεδομένου «Ντούζτζακο» το οποίο είναι η μία από τις επτά εκφάνσεις του άλλου ολόκληρου κοσμικού αποτελέσματος.

40.19.Γ

Επειδή ο λόγος των συμπτωματικών περιστάσεων οι οποίες με οδήγησαν να γνωρίσω τις λειτουργικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες εκείνης της αξιόλογης πειραματικής συσκευής Αλλά-ατταπάνν συνδέεται με τον φίλο της ουσίας μου Γκορναχούρ Χαρχάρχ, πιστεύω ακράδαντα πως θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ διδακτικό για σένα να σου την περιγράψω εξονυχιστικά.

40.19.Γ

Η λεπτομερής εξέταση εκείνης της εκπληκτικής συσκευής, η οποία, χάρη στον Γκορναχούρ Χαρχάρχ, έγινε τελικά ξακουστή σε όλους τους αληθινούς σοφούς ολόκληρου σχεδόν του Μεγαλόκοσμού μας, άρχισε με τα ακόλουθα τυχαία περιστατικά.

40.20.Γ

Όμως, καθώς το σκάφος μας Ευκαιρία για πολύ καιρό δεν έτυχε να ταξιδέψει στον πλανήτη Κρόνο, κράτησα τη συσκευή Αλλά-ατταπάνν στον Άρη· εκεί βρισκόταν συχνά στο πεδίο της αυτόματης αντίληψης των οπτικών οργάνων μου, και όταν αναπαυόμουνα από τις ενεργητικές σκέψεις, την παρατηρούσα με προσοχή, τόσο που τελικά εξοικειώθηκα με όλες τις κατασκευαστικές και λειτουργικές της λεπτομέρειες.

40.20.Γ

Αυτό το περίφημο όργανο πειραμάτων, το Αλλά-ατταπάνν, το αποτελούσαν τρία ανεξάρτητα μέρη.

40.20.Γ

Το μπροστινό μέρος ονομαζόταν «Λουσοτσεπάνα», το κεντρικό μέρος «Ντζεντβόχ», και το τελευταίο, το πίσω μέρος, «Ριάνκ-ποχορτάρτζ».

40.20.Γ

Το μπροστινό μέρος, το «Λουσοτσεπάνα», περιλάμβανε ένα είδος κωνικού σωλήνα, του οποίου το πλατύτερο άκρο είχε ερμητικά προσαρμοσθεί στο πλαίσιο του μοναδικού παράθυρου του δωματίου όπου γίνονταν τα πειράματα, ενώ το άλλο άκρο παρουσίαζε μια μικρή σχισμή μ’ ένα «συγκεντρωτικό δίσκο», από τον οποίο εκείνα που τα λένε ακτίνες του «φωτός της ημέρας», μπαίνοντας από το παράθυρο, μετασχηματίζονταν, όπως θα έλεγαν οι ευνοούμενοί σου, σε «συγκεντρωμένη ακτίνα λευκού φωτός».

40.20.Γ

Αυτή η «συγκεντρωμένη ακτίνα λευκού φωτός» περνούσε τότε από έναν κρύσταλλο με ειδικό σχήμα που τη διαθλούσε σε επτά «ξεχωριστές έγχρωμες ακτίνες», οι οποίες έπεφταν πάνω σε μια μικρή πλάκα από ελεφαντόδοντο, την «Πιριντζιέλ».

40.20.Γ

Η πλάκα «Πιριντζιέλ» ήταν κατασκευασμένη και τοποθετημένη έτσι που οι έγχρωμες ακτίνες συγκεντρώνονταν και πάλι, με άλλο τρόπο αυτή τη φορά, και, διαπερνώντας ένα δεύτερο κρύσταλλο, επίσης ειδικού σχήματος, έπεφταν πάνω σε μια άλλη πλάκα πιο μεγάλη, και πάλι από ελεφαντόδοντο, που την έλεγαν «Πολορισμπουρντά».

40.21.Γ

Μπροστά στην «Πολορισμπουρντά» βρισκόταν μια μικρή ειδικά κατασκευασμένη συσκευή, μέσω της οποίας, με μια κατάλληλη μετατόπιση, μπορούσε να απομονωθεί μία από τις έγχρωμες ακτίνες που έπεφταν πάνω στην «Πολορισμπουρντά» και να προβληθεί πιο πέρα, στο τρίτο τμήμα του Αλλά-ατταπάνν, στο «Ριάνκ-Ποχορτάρτζ».

40.21.Γ

Εδώ καλό θα ήταν να σου πω ότι οι γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητες του πρώτου κρυστάλλου αυτού του μέρους της συσκευής Αλλά-ατταπάνν έχουν φτάσει μέχρι τους συγχρόνους ευνοουμένους σου· κι ένα τέτοιο κρύσταλλο το ονομάζουν «πρίσμα».

40.25.Γ

Έτσι λοιπόν, παιδί μου, η εκπληκτική συσκευή Αλλά-ατταπάνν αποδείκνυε ότι τα τρία «παροδικά αποτελέσματα» των κοσμικών διαδικασιών για τα οποία σου μίλησα, όχι μόνο παίρνουν στις εσωτερικές τους εκδηλώσεις ανάλογες μορφές, αλλά συγκροτούνται από τους ίδιους παράγοντες.

40.31.Γ

Για την «επτάφθογγη κλίμακα ήχων», όμως, η οποία τους κληροδοτήθηκε από τα όντα της αρχαίας Κίνας, χρειάζεται να σου δώσω όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, καταρχήν επειδή έτσι θα καταλάβεις καλύτερα τους νόμους των δονήσεων που επιτρέπουν τον προσδιορισμό και τη γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, και στη συνέχεια γιατί έστειλα στο σπίτι, ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα που σκόπιμα κατασκευάστηκαν από τα τρίμυαλα όντα που σου αρέσουν και τα χρησιμοποιούν καθημερινά στη συνηθισμένη τους ύπαρξη, ένα «όργανο παραγωγής ήχων» με το όνομα «πιάνο», στο οποίο οι «χορδές» που παράγουν τους ήχους είναι διευθετημένες και μπορούν να κουρδιστούν όπως στο «Ντζεντβόχ», το δεύτερο δηλαδή από τα βασικά μέρη της περίφημης πειραματικής συσκευής Αλλά-ατταπάνν, το δημιούργημα των αξιόλογων δίδυμων αδελφών.

Όταν επιστρέψουμε στον αγαπημένο μας Καρατάς, θα μπορέσω να σου κάνω στο πιάνο μια άμεση επίδειξη αυτού που ονομάζεται «σειρά διαδοχής των διαδικασιών αμοιβαίας συγχώνευσης των δονήσεων». Χάρη στις πρακτικές μου εξηγήσεις θα μπορέσεις να αντιληφθείς καλύτερα και να κατανοήσεις μέχρις ένα ορισμένο σημείο το πώς και με ποια σειρά πραγματώνεται στον Μεγαλόκοσμό μας η διαδικασία του Μέγιστου Τρωγωαυτοεγωκράτη, και με ποιον τρόπο αναδύονται οι μεγάλες και οι μικρές κοσμικές συγκεντρώσεις.

40.32.Γ

Μεταξύ των διαδόχων τους εμφανίστηκε, ενάμιση αιώνα μετά το ιερό Ρασκουάρνο των αγίων αδελφών, ένας αληθινός σοφός με το όνομα Κινγκ-Του-Τοζ, ο οποίος βασιζόμενος στις αρχές της κατασκευής του κεντρικού μέρους της συσκευής Αλλά-ατταπάνν, του «Ντζεντβόχ», θεμελίωσε μια πολύ λεπτομερή θεωρία που τιτλοφόρησε «θεωρία εξέλιξης και ενέλιξης των δονήσεων»· για να στηρίξει τη θεωρία του, κατασκεύασε μια ειδική συσκευή επιδείξεων, την οποία ονόμασε «Λαβ-μερτζ-νοχ», και που αργότερα έγινε πασίγνωστη, πρέπει να πούμε, κι αυτή επίσης σε όλα σχεδόν τα σοφά όντα του δικού μας Μεγαλόκοσμου.

40.32.Γ

Αυτή η συσκευή, το «Λαβ-μερτζ-νοχ», ήταν ίδια κι απαράλλαχτη με το κεντρικό μέρος του Αλλά-ατταπάνν, είχε δηλαδή ένα πολύ γερό πλαίσιο, στο οποίο ήταν τεντωμένες πολλές χορδές φτιαγμένες από έντερα ή από τρίχες διάφορων τετραπόδων όντων από εκεί κάτω.

40.36.Γ

Πάντως, παιδί μου, η συσκευή Λαβ-μερτζ-νοχ, όπως και η λεπτομερής θεωρία εκείνου του ευσυνείδητου σοφού όντος της αρχαιότητας του Κινγκ-Του-Τοζ, υπέστησαν την ίδια μοίρα με την απαράμιλλη συσκευή Αλλά-ατταπάνν και με το σύνολο των αληθινών πληροφοριών που είχαν συνειδητοποιήσει τα αξιόλογα αδέλφια.

40.36.Γ

Ορίστε τώρα πώς εξηγείται το γεγονός ότι η βασική αρχή της διάταξης των χορδών της συσκευής Λαβ-μερτζ-νοχ, όπως ακριβώς και του Ντζεντβόχ, του κεντρικού μέρους του Αλλά-ατταπάνν, έχει αυτόματα φτάσει ως τους σημερινούς ευνοουμένους σου:

40.38.Γ

Η εξωτερική εμφάνιση αυτού του οργάνου, ο τρόπος κατασκευής του πλαισίου του, το κούρντισμα των χορδών, ακόμα και οι ονομασίες τους, τροποποιήθηκαν συχνότατα από τα όντα των επερχόμενων γενεών, για να καταλήξουν σήμερα, στους ευνοουμένους σου, σε κάτι ασήκωτα όργανα παραγωγής ήχων, περίπλοκα μέχρις ηλιθιότητας — τα οποία δεν αντιστοιχούν ούτε κατ’ ελάχιστο με τη σωματική τους δύναμη που ξανάπεσε σε νηπιακό επίπεδο — όργανα που τα ονομάζουν «κλειδοκύμβαλα», «κλαβεσέν», «εκκλησιαστικά όργανα», «όρθια πιάνα», «πιάνα με ουρά», «αρμόνια», και λοιπά… Ωστόσο, η θεμελιώδης αρχή αυτού που ονομάζεται «εναλλαγή των κεντροβαρικών ήχων» έχει παραμείνει ως τις μέρες μας ίδια μ’ αυτή που εφάρμοσαν τα Άγια αδέλφια Τσουν-Κιλ-Τες και Τσουν-Τρο-Πελ στο Ντζεντβόχ, δηλαδή στο κεντρικό μέρος της απαράμιλλης πειραματικής συσκευής Αλλά-ατταπάνν που επινόησαν.