Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Ιρανιρανουμάνζ

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.300.Β

Και τα αποτελέσματα της εξέλιξης και της ενέλιξης αυτών των ενεργών στοιχείων, πραγματοποιώντας την Τρωγωαυτοεγωκρατική αρχή ύπαρξης, μέσω της αμοιβαίας θρέψης και συντήρησης όλων των πραγμάτων του Σύμπαντος, συγκρότησαν στο σύνολό τους την κοινή κοσμική διαδικασία «Ιρανιρανουμάνζ», ή, όπως ήδη σου είπα, αυτό που η αντικειμενική επιστήμη ονομάζει «παγκόσμια ανταλλαγή ουσιών».

39.304.Β

Πριν συνεχίσω να σου αφηγούμαι το πώς πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι η λειτουργία του συνολικού κοσμικού Ιρανιρανουμάνζ είναι εναρμονισμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών που επιτελούνται στους διάφορους κόσμους συγκεντρώνονται πάντα σύμφωνα με την «ποιότητα των δονήσεών» τους, κι έπειτα διεισδύουν παντού μέσα στο Σύμπαν, παίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο τους, τόσο στους πλανητικούς όσο και στους επιπλανητικούς σχηματισμούς. Ο προσωρινός τόπος της ελεύθερης συγκέντρωσής τους είναι γενικά αυτό που ονομάζεται «ατμόσφαιρα», που περιβάλλει όλους τους πλανήτες του Μεγαλόκοσμού μας, και μέσα από την οποία καθιερώνονται οι σχέσεις που είναι αναγκαίες για το κοσμικό Ιρανιρανουμάνζ.

39.304.Β

Έτσι, λοιπόν, εκείνη η θεία προσοχή που δόθηκε στους Τεταρτόκοσμους είχε σαν αποτέλεσμα να τους προσφέρει, μια και είναι συσκευές που υπηρετούν τον Μέγιστο κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, την ακόλουθη δυνατότητα: εκτός από τις κοσμικές ουσίες που μετασχηματίζονταν μέσα από αυτούς, τόσο για τις ανάγκες αυτής της μέγιστης διαδικασίας όσο και για τις απαραίτητες απώλειες στη διαδικασία της δικής τους ύπαρξης — ουσίες αποτελούμενες αποκλειστικά από κοσμικές κρυσταλλώσεις που προκύπτουν από μετασχηματισμούς του ίδιου του πλανήτη όπου εκείνοι οι Τεταρτόκοσμοι είδαν το φως — παρουσιάζονταν στη συνολική τους παρουσία και αποτελέσματα ανάλογα προς εκείνα που προέρχονται από κοσμικές πηγές ανώτερης τάξης και επομένως συγκροτούνται από δονήσεις μιας μεγαλύτερης «ζωογονητικότητας».

39.313.Β

Είναι άλλωστε πολύ φρόνιμο να πάρουμε τους ευνοουμένους σου για παράδειγμα, επειδή παρόλο που η διαδικασία μετασχηματισμού των ουσιών για τη συνέχιση του είδους τους δεν γίνεται πια, ούτε σ’ εμάς, ούτε στα γήινα τρίμυαλα όντα, όπως γινόταν στα πρώτα όντα που προέρχονταν κατευθείαν από τους Τεταρτόκοσμους, εντούτοις αυτός ο μετασχηματισμός λειτουργεί ακριβώς όπως και στους αρχικούς Τεταρτόκοσμους. Ταυτόχρονα θα βρεις εδώ πληροφορίες για ορισμένες λιγότερο σημαντικές λεπτομέρειες, που αφορούν τις ιδιαιτερότητες του παράξενου ψυχισμού τους, καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντιλαμβάνονται και βλέπουν το κυριότερο οντικό καθήκον τους — που είναι να υπηρετούν τη γενική κοσμική διαδικασία του Ιρανιρανουμάνζ — καταστρέφοντας, για να γεμίσουν τις κοιλίτσες τους, κάθε είδους πραγματοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται, σύμφωνα με τους νόμους, για το καλό ολόκληρου του Μεγαλόκοσμού μας.

39.313-4.Β

Όσο για τις ιδιαιτερότητες του μετασχηματισμού των κοσμικών ουσιών με τις οποίες πραγματοποιείται σήμερα η συνέχιση του είδους στα διάφορα είδη των όντων, με ποικίλους τρόπους, θα περιοριστώ προς το παρόν να σου πω ότι εξαρτώνται από τον τόπο συγκέντρωσης των «ιερών Ασαγκιπρωτοεχάρυ», δηλαδή από τον τόπο συγκέντρωσης των κοσμικών ουσιών που είναι τα αποτελέσματα του τελευταίου Στόπιντερ του συνολικού κοσμικού Ανσαμπλουιτζάρ.

39.314.Β

Τώρα, παιδί μου, σου το ξαναλέω: καθένας από τους ευνοουμένους σου είναι, σαν κι εμάς, και όπως όλα τα άλλα τρίκεντρα όντα του Μεγαλόκοσμού μας, μια μηχανή που προορίζεται για τον Μέγιστο Κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, όπως ακριβώς και οι αρχικοί Τεταρτόκοσμοι από τους οποίους προήλθαν οι πρόγονοι των σημερινών όντων του πλανήτη Γη και των άλλων πλανητών του Μεγάλου μας Σύμπαντος.

Οι κοσμικές ουσίες που αντιστοιχούν στα επτά Στόπιντερ του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, θα μπορούσαν έτσι να μετασχηματιστούν μέσω αυτών. Και ακόμα και σήμερα, ο καθένας από αυτούς, ενώ θα υπηρετούσε μηχανικά τον Μέγιστο Κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να αντλεί από τις κοσμικές ουσίες που θα μετασχηματίζονταν περνώντας από μέσα του, οτιδήποτε του ήταν απαραίτητο για την επένδυση και την τελειοποίηση των δύο ανώτερων οντικών του σωμάτων. Πραγματικά, κάθε τρίμυαλο ον που βλέπει το φως στον πλανήτη σου αντιπροσωπεύει αφεαυτού, από κάθε άποψη, όπως άλλωστε και κάθε άλλο τρίμυαλο ον, μια άποψη του Μεγαλόκοσμου.

39.315.Β

Ο καθένας από αυτούς, μέχρι τις παραμικρότερες λεπτομέρειές του, είναι η ακριβής εικόνα, σε μικρογραφία, του συνόλου του Μεγαλόκοσμου, και ο καθένας τους έχει όλες τις διακεκριμένες λειτουργίες που πραγματοποιούν, μέσα στην παρουσία του Μεγαλόκοσμου, το κοσμικό Ιρανιρανουμάνζ, ή την «αρμονική ανταλλαγή των ουσιών», που διατηρεί σε ένα ενιαίο σύνολο μέσα στο Μεγαλόκοσμο την ύπαρξη όλων όσων υπάρχουν.

39.328-9.Β

Λοιπόν, παιδί μου, τούτα τα «Εξιοεχάρυ», που προέρχονται από την εξέλιξη της πρώτης οντικής τροφής μέσα από τα «όντα-συσκευές», έχουν δονήσεις αντίστοιχες προς το τελευταίο Στόπιντερ του οντικού Επταπαραπαρσινόχ, και φθάνουν, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα αυτού του Στόπιντερ, ως το «θεληματικά πραγματοποιήσιμο ανώτερο Μντνελ-ιν» του νόμου του Επταπαραπαρσινόχ. Αλλά, για να πετύχουν το μετασχηματισμό τους σε καινούργιες ουσίες, ανώτερης τάξης, και να αποκτήσουν δονήσεις αντίστοιχες προς τη ζωογονητική δύναμη της επόμενης βαθμίδας, προς το πέμπτο δηλαδή Στόπιντερ της θεμελιώδους διαδικασίας του ιερού κοσμικού Επταπαραπαρσινόχ, τους χρειάζεται οπωσδήποτε η εξωτερική βοήθεια την οποία μπορούν να προσφέρουν, στην παρουσία των τρίμυαλων όντων, μόνο οι παράγοντες που συγκροτούνται από τα οντικά Πάρτκντολγκ-καθήκοντα, για τα οποία σου μίλησα πολλές φορές — με άλλα λόγια οι παράγοντες που ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ευδόκησε να ορίσει σαν τα πρέποντα μέσα τα οποία επιτρέπουν σε ορισμένους Τεταρτόκοσμους να γίνουν, ενώ θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του συνολικού κοσμικού Ιρανιρανουμάνζ, αρωγοί στη διοίκηση του διευρυνόμενου κόσμου. Αυτοί οι παράγοντες που είναι το μόνο μέχρι σήμερα μέσο για να αφομοιωθούν οι αναγκαίες κοσμικές ουσίες για την επένδυση και την τελειοποίηση των ανώτερων οντικών σωμάτων ονομάζονται σήμερα: «συνειδητή εργασία» και «θεληματική ταλαιπωρία».

 

40 Ο Βεελζεβούλ διηγείται πώς οι άνθρωποι έμαθαν και εν συνεχεία ξέχασαν τον θεμελιώδη κοσμικό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ

40.12.Γ

Για να μπορέσεις να καταλάβεις και να αντιληφθείς καλύτερα γιατί και πώς αυτός ο μικρός επιπλανητικός σχηματισμός, που λέγεται «Γκουλγκουλιάν» ή παπαρούνα, επέτρεψε στους δύο γήινους σοφούς να ανακαλύψουν ξανά εκείνον τον μεγάλο κοσμικό νόμο, πρέπει να ξέρεις καταρχήν ότι, σε όλους τους πλανήτες και σε όλους τους επιπλανητικούς και ενδοπλανητικούς σχηματισμούς, και ιδιαίτερα σε όσους αποτελούν αυτό που λέγεται «χλωρίδα», εμφανίζονται, με σκοπό το μετασχηματισμό των κοσμικών ουσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Ιρανιρανουμάνζ, τρεις τάξεις κρυσταλλώσεων.

40.12.Γ

Οι κρυσταλλώσεις που ανήκουν στην πρώτη τάξη ονομάζονται «Ουναστραλνιανές εμφανίσεις»· όσες ανήκουν στη δεύτερη τάξη, «Οχταστραλνιανές εμφανίσεις»· και όσες ανήκουν στην τρίτη τάξη, «Πολορμεντερχτικές εμφανίσεις».

40.12.Γ

Με την μεσολάβηση των «Ουναστραλνιανών» εμφανίσεων μετασχηματίζονται, στη διάρκεια των εξελικτικών ή ενελικτικών διαδικασιών, οι κοσμικές κρυσταλλώσεις, ή «ενεργά στοιχεία», που προέρχονται μόνο από στοιχεία που μετασχηματίζονται από τον ίδιο τον πλανήτη όπου συγκροτείται αυτό το είδος των επιπλανητικών ή ενδοπλανητικών σχηματισμών, εν όψει του γενικού κοσμικού Ιρανιρανουμάνζ.

40.12-3.Γ

Με τη μεσολάβηση των «Οχταστραλνιανών» εμφανίσεων μετασχηματίζονται, εκτός από τις κοσμικές κρυσταλλώσεις για τις οποίες μόλις σου μίλησα, και τα «ενεργά στοιχεία» που προέρχονται από ουσίες οι οποίες μετασχηματίζονται από τον ίδιο τον ήλιο και από τους άλλους πλανήτες του δεδομένου ηλιακού συστήματος.

40.13.Γ

Και με τη μεσολάβηση των εμφανίσεων τρίτης τάξης που ονομάζονται «Πολορμεντερχτικές», μετασχηματίζονται, εκτός από τις κοσμικές εμφανίσεις των δύο πρώτων τάξεων, τα «ενεργά στοιχεία» που προέρχονται από τον μετασχηματισμό των ουσιών διάφορων κοσμικών συγκεντρώσεων οι οποίες ανήκουν σε άλλα «ηλιακά συστήματα» του κοινού μας Μεγαλόκοσμου.

40.13.Γ

Ο επιπλανητικός σχηματισμός που είναι γνωστός στον πλανήτη σου με τ’ όνομα «άνθος της παπαρούνας» ανήκει σ’ αυτήν ακριβώς την τάξη των Πολορμεντερχτικών εμφανίσεων· μέσα από αυτές, διενεργείται η εξέλιξη ή η ενέλιξη του συνόλου εκείνων των αποτελεσμάτων μετασχηματισμού όλων των άλλων «κεντροβαρικών κοσμικών συγκεντρώσεων» που διεισδύουν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη σου στη διάρκεια της γενικής κοσμικής διαδικασίας που λέγεται «συμπαντική διάδοση των ακτινοβολιών όλων των κοσμικών συγκεντρώσεων».

40.38.Γ

Γι’ αυτό, παιδί, μου, η «κινέζικη υποδιαίρεση της επτάφθογγης ηχητικής οκτάβας» που απλοποιήθηκε από τον Τσάι-Γιου και έφτασε μέχρι τους σύγχρονους ευνοουμένους σου, οι οποίοι την εφαρμόζουν σήμερα σε όλα τα όργανα παραγωγής ήχων που σου απαρίθμησα, μπορεί ακόμα να χρησιμεύσει, όπως σου είπα, στην «άμεση συγκριτική μελέτη» και στην κατά προσέγγιση γνώση του τρόπου με τον οποίο συγκροτούνται οι κοσμικές ουσίες με διαφορετική πυκνότητα και ζωογονητικότητα, στη διάρκεια της μέγιστης Τρωγωαυτοεγωκρατικής διαδικασίας, αρχίζοντας από αυτό που λέγεται «ροή των δονήσεων που γεννώνται οι μεν από τις δε», και τον τρόπο με τον οποίο ενώνονται και χωρίζονται για να σχηματίσουν μεγάλες και μικρές, σχετικά ανεξάρτητες συγκεντρώσεις, πραγματωποιώντας έτσι το γενικό κοσμικό Ιρανιρανουμάνζ.

 

45 Κατά το Βεελζεβούλ το γεγονός ότι οι άνθρωποι βγάζουν τον ηλεκτρισμό από τη Φύση και τον ξοδεύουν χρησιμοποιώντας τον είναι μία από τις κυριότερες αιτίες της ελάττωσης της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής

45.284.Γ

Τα τρίμυαλα όντα που εμφανίζονται και υπάρχουν στον πλανήτη Άρη έχουν πλήρη τη δυνατότητα, όπως άλλωστε και τα άλλα όντα των πλανητών του Μεγαλόκοσμού μας όπου εκτυλίσσεται μια φυσιολογική για τρίμυαλα όντα ύπαρξη, να φτάσουν στην κατάσταση του ιερού Ισμέτς, την κατάσταση δηλαδή όπου η ύπαρξη ενός όντος δεν εξαρτάται πια, από το Μέγιστο Κοσμικό Ιρανιρανουμάνζ, αλλά από τις ουσίες που αναδύονται κατευθείαν από τις εκδηλώσεις της ίδιας της Πανάγιας Αρχικής Πηγής, ενώ για τα άλλα όντα, η ύπαρξή τους εξαρτάται από τις κοσμικές ουσίες που αναδύονται σαν αποτέλεσμα όλων των συγκετρώσεων οι οποίες είναι κέντρα βάρους του θεμελιώδους κοσμικού Ανσαμπλουιτζάρ.

 

46 Ο Βεελζεβούλ εξηγεί στον εγγονό του τη σημασία της μορφής και της σειράς που διάλεξε για να εκθέσει τις πληροφορίες του σχετικά με τους ανθρώπους

46.297-8.Γ

Χαίρομαι για σένα, ακόμα περισσότερο, επειδή τα απαραίτητα σε κάθε ον δεδομένα αρχίζουν να εκδηλώνονται μέσα σου, ακριβώς τη στιγμή που κρυσταλλώνονται και συγκροτούνται εκεί όλοι οι παράγοντες που ο σχηματισμός τους δεν εξαρτάται καθόλου από το νου του όντος, αλλά μόνον από το περιβάλλον, τις γύρω του εξωτερικές συνθήκες και το μεγάλο κοσμικό Ιρανιρανουμάνζ.