Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Μπελκουλτάσι

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.257-8.Α

Έτσι λοιπόν έμαθα κι εγώ, παιδί μου, τις λεπτομέρειες για τη δημιουργία της εταιρίας των Αχαλντανών, εν μέρει από το περιεχόμενο της Τηλεογκινάρας που προανέφερα και εν μέρει χάρη σε πολλά δεδομένα που συγκέντρωσα πολύ αργότερα, όταν επιδόθηκα σε έρευνες, διεξοδικές όπως πάντα, σχετικά με ένα γεγονός που με ενδιέφερε πολύ.

Σύμφωνα με το κείμενο της Τηλεογκινάρας, και από τα δεδομένα που συγκέντρωσα αργότερα, μου έγινε απόλυτα σαφές ότι αυτή η εταιρία των Αχαλντανών, η οποία εμφανίστηκε στην ήπειρο Ατλαντίδα και την αποτελούσαν τρίκεντρα όντα της Γης, ιδρύθηκε 735 χρόνια πριν τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή.

23.258.Α

Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία ενός όντος, ονόματι Μπελκουλτάσι, ο οποίος μπόρεσε να προωθήσει την τελειοποίηση των ανώτερων οντικών του μερών μέχρι το είναι ενός άγιου «Αιώνιου Ατόμου»· αυτό το ανώτερο μέρος του κατοικεί σήμερα στον Άγιο Πλανήτη του Καθαρτηρίου.

23.258.Α

Ερευνώντας όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές οντικές παρορμήσεις και εκδηλώσεις που οδήγησαν τον Μπελκουλτάσι να ιδρύσει αυτή την αληθινά μεγάλη εταιρία συνηθισμένων τρίμυαλων όντων, την οποία θεωρούσαν στον καιρό τους «άξια προς μίμηση» σε ολόκληρο το Σύμπαν, ανακάλυψα ότι εκείνο το μελλοντικό Άγιο Άτομο, ο Μπελκουλτάσι, ενώ βρισκόταν κάποια μέρα σε διαλογισμό, όπως συνηθίζουν όλα τα φυσιολογικά όντα, κι ενώ οι σκέψεις του συνειρμικά συγκεντρώνονταν στον εαυτό του, δηλαδή στο λόγο και στο σκοπό της ύπαρξής του, ένιωσε και αναγνώρισε ξαφνικά ότι η διαδικασία λειτουργίας του συνόλου του δεν είχε εξελιχθεί μέχρι την στιγμή εκείνη όπως θα έπρεπε να είχε, σύμφωνα με την υγιή λογική.

23.258.Α

Η απροσδόκητη αυτή διαπίστωση τον εκλόνισε τόσο βαθιά, που από τη στιγμή εκείνη αφιέρωσε ολόκληρο τον εαυτό του στην προσπάθεια να το ξεδιαλύνει αυτό και να το καταλάβει πάση θυσία.

23.258.Α

Αποφάσισε πριν απ’ όλα να αγωνιστεί για ν’ αποκτήσει χωρίς αναβολή τη «θέληση» που θα του έδινε τη δύναμη και τη δυνατότητα να είναι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό του, που θα του επέτρεπε δηλαδή να υπερνικήσει τις παρορμήσεις που είχε πια συνηθίσει η λειτουργία της συνολικής του παρουσίας, λόγω μιας πλημμυρίδας πολλαπλών ετερογενών συνειρμών που προκαλούνταν από τυχαίους ερεθισμούς όλων των ειδών, τόσο εξωτερικούς όσο και παραγόμενους βαθιά μέσα του, παρορμήσεις όπως η «φιλαυτία», η «περηφάνεια», η «κενοδοξία», και άλλες.

23.258-9.Α

Και όταν μετά από απίστευτες «σωματικές» και «ψυχικές προσπάθειες το κατόρθωσε, άρχισε να σκέφτεται και να θυμάται ανελέητα όλες εκείνες τις οντικές παρορμήσεις που ήταν έμφυτες στην παρουσία του, το πότε ακριβώς οι παρορμήσεις αυτές εμφανίστηκαν μέσα του κατά το παρελθόν της ύπαρξής του, σε ποιο είδος ανήκαν, και πώς είχε αντιδράσει συνειδητά ή ασυνείδητα.

23.259.Α

Αναλύοντας έτσι τον εαυτό του, στην αρχή θυμήθηκε, σιγά-σιγά, ποιες ήταν οι παρορμήσεις που είχαν προκαλέσει τούτη ή την άλλη αντίδραση στα «ανεξάρτητα πνευματοποιημένα» μέρη του, δηλαδή στο σώμα του, στα συναισθήματα του και στις σκέψεις του· ύστερα αναλογίστηκε τι συνέβαινε στην ουσία του όταν εκείνη αντιδρούσε λίγο-πολύ προσεκτικά σε κάτι· και τέλος, πότε και πώς εκδηλωνόταν συνειδητά μετά από αυτές τις αντιδράσεις το «εγώ»του, ή πότε ο ίδιος ενεργούσε με τρόπο αυτόματο, οδηγημένος από το ένστικτό του και μόνο.

23.259.Α

Όταν πια εκείνος ο φορέας ενός μελλοντικού Άγιου Ατόμου, ο Μπελκουλτάσι, θυμήθηκε έτσι όλες τις προηγούμενες προσλήψεις, τα συναισθήματα και τις εκδηλώσεις του, τότε διαπίστωσε ξεκάθαρα ότι οι εξωτερικές του εκδηλώσεις δεν αντιστοιχούσαν καθόλου ούτε με τις προσλήψεις ούτε και με τις καθορισμένες παρορμήσεις που σχηματίζονταν μέσα του.

23.259.Α

Έπειτα αφιερώθηκε, με την ίδια ειλικρίνεια, στο να παρατηρεί τις εσωτερικές και εξωτερικές εντυπώσεις που γίνονταν αντιληπτές εκείνη τη στιγμή από τη συνολική του παρουσία, εξασκώντας τον ίδιο πλήρη και συνειδητό έλεγχο για να επιβεβαιώσει τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν αντιληπτές αυτές οι εντυπώσεις από το καθένα πνευματοποιημένο μέρος του, σε ποιες περιπτώσεις και με ποιον τρόπο η συνολική παρουσία του τις προσλάμβανε και ποιες ακριβώς εκδηλώσεις είχαν προκαλέσει.

23.259.Α

Οι συνειδητές παρατηρήσεις του, που συνεχίστηκαν προς κάθε κατεύθυνση, καθώς και οι αμερόληπτες διαπιστώσεις του, έπεισαν οριστικά τον Μπελκουλτάσι ότι στην παρουσία του την ίδια κάτι δεν πήγαινε καλά, όπως θα ’πρεπε να γίνεται σύμφωνα με την υγιή οντική λογική.

23.259-60.Α

Όπως μου έδειξαν στην συνέχεια οι συστηματικές μου έρευνες, ο Μπελκουλτάσι, παρόλο που είχε πειστεί απόλυτα για την ακρίβεια των παρατηρήσεων που έκανε στον εαυτό του, άρχισε να αμφιβάλλει για την ακρίβεια των αισθήσεων και των αντιλήψεών του, και άρχισε να αναρωτιέται μήπως ήταν εσφαλμένη η δική του ψυχική οργάνωση· προσπάθησε λοιπόν να επαληθεύσει, πριν απ’ όλα, αν ο ίδιος ήταν ισορροπημένος που τα καταλάβαινε όλα αυτά και τα ένιωθε μ’ εκείνον ακριβώς τον τρόπο και όχι με διαφορετικό.

23.260.Α

Για να φέρει το έργο αυτό σε πέρας, αποφάσισε να ξεκαθαρίσει αν και οι άλλοι ένιωθαν και αναγνώριζαν το ίδιο πράγμα μ’ αυτόν.

Για να το πετύχει άρχισε να ρωτάει τους φίλους και τους γνωστούς του, ζητώντας να μάθει πώς τα ένιωθαν όλα αυτά, και πώς συνειδητοποιούσαν τις περασμένες και τις παρούσες προσλήψεις και εκδηλώσεις τους· εννοείται ότι το έκανε πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε να μη θίξει τις παρορμήσεις που και σ’ αυτούς ήταν έμφυτες, όπως: η «φιλαυτία», ο «κομπασμός», κ.λπ…

23.260.Α

Με τις ερωτήσεις του, ο Μπελκουλτάσι κατάφερε σιγά-σιγά να προκαλέσει την ειλικρίνεια των φίλων και των γνωστών του, πράγμα που τους έκανε να δουν και να νιώσουν μέσα τους τα ίδια πράγματα.

23.260.Α

Βρέθηκαν λοιπόν ανάμεσά τους πολλά σοβαρά όντα που, επειδή δεν είχαν ακόμη υποταχθεί ολοκληρωτικά στη δράση των συνεπειών των ιδιοτήτων του οργάνου Κουνταμπάφερ, διείσδυσαν ως το βάθος των πραγμάτων και, αποκτώντας και οι ίδιοι πραγματικό ενδιαφέρον για το ζήτημα, άρχισαν να επισημαίνουν αυτά που τους συνέβαιναν, και να παρατηρούν το περιβάλλον τους ανεπηρέαστα.

23.260.Α

Λίγο αργότερα, με πρωτοβουλία πάντοτε του Μπελκουλτάσι, άρχισαν να συγκεντρώνονται από καιρό σε καιρό, για να ανταλλάξουν τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις τους.

Μετά από μακρόχρονες επαληθεύσεις, παρατηρήσεις και αμερόληπτες διαπιστώσεις, ολόκληρη εκείνη η ομάδα των γήινων όντων πείστηκαν κατηγορηματικά, όπως πρωτύτερα και ο ίδιος ο Μπελκουλτάσι, ότι δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι.

23.260.Α

Λίγο αργότερα, έγιναν μέλη της ομάδας τους πολλά όντα που είχαν αποκτήσει την ίδια παρουσία.

Και στη συνέχεια ίδρυσαν την εταιρία την οποία ονόμασαν «Εταιρία των Αχαλντανών».

23.260-1.Α

Με τη λέξη «Αχαλντάν» εκφραζόταν τότε η εξής ιδέα:

«Να προσπαθείς να συνειδητοποιείς τη σημασία και το σκοπό του Είναι των όντων».

23.261.Α

Από την αρχή που ιδρύθηκε η εταιρία αυτή, επικεφαλής της μπήκε ο Μπελκουλτάσι, και με τη δική του καθοδήγηση πραγματοποιήθηκαν οι κατοπινές δραστηριότητες των μελών της.

Για πολλά από τα χρόνια τους, εκείνη η εταιρία διατήρησε το όνομα της, και τα όντα-μέλη της είχαν το όνομα «Αχαλντανσοβόρ». Όταν όμως, για γενικότερους σκοπούς, χωρίστηκαν σε πολλές ανεξάρτητες ομάδες, τα μέλη της κάθε ομάδας πήραν διαφορετικά ονόματα.