Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Αχαλντάν

 

20 Η τρίτη πτήση του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

20.185.Α

Την εποχή που οι κυνηγοί των πιρμαράλ αποφάσισαν να εγκατασταθούν στις ακτές της Θάλασσας της Αφθονίας, εκεί βρισκόταν ήδη ένα πολύ σημαντικό ον από την ήπειρο της Ατλαντίδος, το οποίο, με την ιδιότητα του «Αστροσοβόρ», ανήκε σε μια «σοφή εταιρία», όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναδεί και ίσως να μη δούμε ποτέ πια πάνω στη Γη.

20.185.Α

Αυτή η σοφή εταιρία ονομαζόταν «Αχαλντάν».

20.185.Α

Η αιτία που είχε οδηγήσει αυτόν τον «Αχαλντανό» στις ακτές της Θάλασσας της Αφθονίας, ήταν η ακόλουθη:

20.185.Α

Λίγο πριν τη δεύτερη καταστροφή, οι αληθινοί σοφοί της Ατλαντίδος, οι ιδρυτές εκείνης της πραγματικά μεγάλης Αχαλντανικής εταιρίας, υπολόγισαν ότι κάτι πολύ σοβαρό θα συνέβαινε σε λίγο πάνω στον πλανήτη τους· άρχισαν λοιπόν να παρατηρούν προσεκτικά όλα τα φυσικά φαινόμενα του περιβάλλοντος· αλλά παρόλες τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τι ακριβώς θα γινόταν.

Λίγο αργότερα, έστειλαν ορισμένα μέλη τους στις άλλες ηπείρους και στα άλλα νησιά, με την ελπίδα ότι, με το σύνολο των παρατηρήσεών τους, θα ξεκαθάριζαν ποιος ήταν ο επικείμενος κίνδυνος.

20.185-6.Α

Ήταν απαραίτητο να μελετήσουν όχι μόνο τις φυσικές διεργασίες του πλανήτη Γη, αλλά και όλα τα «ουράνια φαινόμενα», όπως τα έλεγαν.

Ένας από αυτούς, εκείνο το σημαντικό ον για το οποίο μίλησα, έχοντας διαλέξει την ήπειρο Ιρανάν για να κάνει τις παρατηρήσεις του, είχε μεταναστεύσει εκεί με τους υπηρέτες του και εγκαταστάθηκε στις ακτές της υδάτινης έκτασης που αργότερα ονομάστηκε Θάλασσα της Αφθονίας.

20.186.Α

Τούτο λοιπόν το σοφό μέλος της εταιρίας Αχαλντάν, όταν μια μέρα συνάντησε στις ακτές εκείνης της θάλασσας μερικούς από τους κυνηγούς μας, έμαθε ότι κι εκείνοι προέρχονταν από την ήπειρο της Ατλαντίδος. Και όπως ήταν φυσικό, χάρηκε πολύ, και σύντομα έγιναν φίλοι.

20.186.Α

Όταν λοιπόν η ήπειρος Ατλαντίδα καταποντίστηκε στα βάθη του πλανήτη, αυτός ο σοφός Αχαλντανός, μη ξέροντας πια πού να επιστρέψει, έμεινε μαζί με τους κυνηγούς σ’ εκείνη τη χώρα η οποία ονομάστηκε Μαραλπλεϊσίς.

20.186.Α

Εκείνη η ομάδα των κυνηγών εξέλεξε αυτόν το σοφό ως αρχηγό τους, γιατί ήταν ο πιο συνετός· κι ακόμη αργότερα, τούτο το μέλος της μεγάλης εταιρίας Αχαλντάν παντρεύτηκε τη Ριμάλα, την κόρη ενός κυνηγού, δημιουργώντας έτσι τις καταβολές της δυναστείας της δεύτερης ομάδας της ηπείρου Ασχάρκ, ή όπως λέγεται σήμερα, της Ασίας.

20.186-7.Α

Πολύ αργότερα σχημάτισαν στα νοτιοανατολικά της θάλασσας ένα κέντρο ομαδικής ύπαρξης, που το ονόμασαν πόλη «Γκομπ». Και αυτή η πόλη έγινε ο κύριος τόπος διαμονής των αρχηγών τους, τους οποίους πρώτα αυτά τα όντα ονόμασαν «αυτοκράτορες».

Η εξουσία του αυτοκράτορα ήταν κληρονομική και πήγαζε από τον πρώτο αρχηγό που είχαν εκλέξει, το σοφό εκείνο μέλος της εταιρίας των Αχαλντανών.

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.255-6.Α

Πριν συνεχίσω την περιγραφή εκείνου του αστεροσκοπείου και των άλλων οικοδομημάτων που ανεγέρθηκαν για το καλό της οντικής ύπαρξης, και επειδή η «συνειδητή δύναμη» που εκδηλωνόταν στη δημιουργία εκείνων των αρχιτεκτονημάτων που είδα με τα ίδια μου τα μάτια — παρόμοια των οποίων δεν ξανάγιναν ούτε πριν ούτε μετά την περίοδο αυτή — ήταν επίσης αποτέλεσμα των επιτευγμάτων των συνηθισμένων τρίμυαλων όντων που ήταν μέλη της σοφής εταιρίας των Αχαλντανών, η οποία ιδρύθηκε στην ήπειρο Ατλαντίδα πριν τη δεύτερη μεγάλη γήινη καταστροφή, θα ήταν νομίζω καλύτερα να σου διηγηθώ, όσο γίνεται πιο σύντομα, την ιστορία τούτης της πραγματικά σημαντικής «επιστημονικής εταιρίας».

23.257.Α

Μια Τηλεογκινάρα αποτελείται από την ποιότητα οντικού διαλογισμού που διαθέτουν και μπορούν να ενεργοποιήσουν εκείνα μόνο τα τρίμυαλα όντα που έχουν επενδύσει στην παρουσία τους τα ανώτερα οντικά τους σώματα, και προώθησαν την τελειοποίηση του Νου των ανώτερων οντικών τους μερών μέχρι τη βαθμίδα του ιερού «Μαρτφωτάι».

Μια συνεχής σειρά από οντικές ιδέες που έχουν υλοποιηθεί με αυτό τον τρόπο, σε όποιο γεγονός κι αν αναφέρονται, ονομάζονται «Κορκαπτιλιανές ταινίες σκέψης».

23.257.Α

Οι «Κορκαπτιλιανές ταινίες σκέψης» που αφορούν την ιστορία της δημιουργίας της σοφής εταιρίας των Αχαλντανών παγιώθηκαν σκόπιμα, όπως έμαθα πολύ αργότερα, από κάποιον Ασουχιλών, το σημερινό άγιο «Αιώνιο Άτομο», που επένδυσε τη συνολική παρουσία ενός τρίμυαλου όντος, ονόματι Τετετός, και γεννήθηκε στον πλανήτη σου στην ήπειρο Ατλαντίδα, όπου έζησε τέσσερις αιώνες πριν τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή.

23.257-8.Α

Έτσι λοιπόν έμαθα κι εγώ, παιδί μου, τις λεπτομέρειες για τη δημιουργία της εταιρίας των Αχαλντανών, εν μέρει από το περιεχόμενο της Τηλεογκινάρας που προανέφερα και εν μέρει χάρη σε πολλά δεδομένα που συγκέντρωσα πολύ αργότερα, όταν επιδόθηκα σε έρευνες, διεξοδικές όπως πάντα, σχετικά με ένα γεγονός που με ενδιέφερε πολύ.

Σύμφωνα με το κείμενο της Τηλεογκινάρας, και από τα δεδομένα που συγκέντρωσα αργότερα, μου έγινε απόλυτα σαφές ότι αυτή η εταιρία των Αχαλντανών, η οποία εμφανίστηκε στην ήπειρο Ατλαντίδα και την αποτελούσαν τρίκεντρα όντα της Γης, ιδρύθηκε 735 χρόνια πριν τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή.

23.260.Α

Λίγο αργότερα, έγιναν μέλη της ομάδας τους πολλά όντα που είχαν αποκτήσει την ίδια παρουσία.

Και στη συνέχεια ίδρυσαν την εταιρία την οποία ονόμασαν «Εταιρία των Αχαλντανών».

23.260-1.Α

Με τη λέξη «Αχαλντάν» εκφραζόταν τότε η εξής ιδέα:

«Να προσπαθείς να συνειδητοποιείς τη σημασία και το σκοπό του Είναι των όντων».

23.261.Α

Από την αρχή που ιδρύθηκε η εταιρία αυτή, επικεφαλής της μπήκε ο Μπελκουλτάσι, και με τη δική του καθοδήγηση πραγματοποιήθηκαν οι κατοπινές δραστηριότητες των μελών της.

Για πολλά από τα χρόνια τους, εκείνη η εταιρία διατήρησε το όνομα της, και τα όντα-μέλη της είχαν το όνομα «Αχαλντανσοβόρ». Όταν όμως, για γενικότερους σκοπούς, χωρίστηκαν σε πολλές ανεξάρτητες ομάδες, τα μέλη της κάθε ομάδας πήραν διαφορετικά ονόματα.

23.262.Α

Τα μέλη εκείνης της πρώτης, που ήταν ίσως και η τελευταία μεγάλη γήινη σοφή εταιρία, χωρίστηκαν τότε σε επτά ανεξάρτητες ομάδες, ή, όπως λένε αλλιώς, «τομείς», και κάθε ομάδα ή τομέας είχε ένα ορισμένο όνομα.

23.262.Α

Τα μέλη της πρώτης ομάδας της εταιρίας των Αχαλντανών ονομάστηκαν «Αχαλντανφοχσοβόρ», που σήμαινε ότι τα όντα που την αποτελούσαν επιδίδονταν στη μελέτη της παρουσίας του πλανήτη τους και της αμοιβαίας δράσης των ξεχωριστών του μερών.

23.262.Α

Τα μέλη του δεύτερου τομέα ονομάστηκαν «Αχαλντανστρασοβόρ», που σήμαινε ότι τα όντα που ανήκαν σ’ αυτή την ομάδα μελετούσαν αυτό που ονομάζουν «ακτινοβολία» των υπόλοιπων πλανητών του ηλιακού τους συστήματος, καθώς και την αμοιβαία δράση των διάφορων αυτών ακτινοβολιών.

23.262.Α

Τα μέλη που ανήκαν στον τρίτο τομέα ονομάστηκαν «Αχαλντανμετροσοβόρ», που σήμαινε ότι αυτά τα όντα μελετούσαν έναν κλάδο της επιστήμης παρόμοιο μ’ εκείνον που ονομάζουμε «Σιλκουρνάνο», και αντιστοιχεί εν μέρει με αυτό που οι σημερινοί ευνοούμενοί σου ονομάζουν «μαθηματικά».

23.262.Α

Τα μέλη της τέταρτης ομάδας ονομάζονταν «Αχαλντανψυχοσοβόρ»· τα ονόμαζαν έτσι, επειδή οι παρατηρήσεις τους αφορούσαν τις προσλήψεις, τα συναισθήματα και τις εκδηλώσεις των ομοίων τους — παρατηρήσεις που έλεγχαν με τη στατιστική.

23.262.Α

Τα μέλη που ανήκαν στην πέμπτη ομάδα ονομάστηκαν «Αχαλντανχαρνοσοβόρ», που σήμαινε ότι τα όντα του τομέα αυτού επιδίδονταν στη μελέτη ενός κλάδου της επιστήμης ο οποίος περιείχε τις δύο σημερινές επιστήμες που οι ευνοούμενοί σου ονομάζουν εκεί κάτω «χημεία» και «φυσική».

23.262.Α

Τα μέλη που ανήκαν στον έκτο τομέα ονομάστηκαν «Αχαλντανμιστεσοβόρ»· αυτοί μελετούσαν όλα τα γεγονότα που παράγονταν έξω από τα όντα, τόσο εκείνα που προκαλούνται συνειδητά απ’ έξω, όσο και εκείνα που εμφανίζονται αυτόματα· και προσπαθούσαν να προσδιορίσουν ποια από αυτά τα γεγονότα και σε ποιες περιπτώσεις γίνονταν αντιληπτά από τα όντα κατά τρόπο λαθεμένο.

23.263.Α

Τα όντα, τέλος, της έβδομης και τελευταίας ομάδας ονομάστηκαν «Αχαλντανγκεζπουντζνισοβόρ»· αυτά τα μέλη της εταιρίας των Αχαλντανών μελετούσαν τις εκδηλώσεις εκείνες που πραγματώνονται στην παρουσία των όντων του πλανήτη τους, όχι απλώς σαν επακόλουθο διαφόρων λειτουργιών που προέρχονται από διαφορετικού είδους παρορμήσεις και προκαλούνται από τα δεδομένα που κατέχουν, αλλά και σαν επακόλουθο εξωτερικών κοσμικών επιδράσεων πέρα από τον έλεγχό τους.

23.263.Α

Όσα από τα τρίμυαλα όντα του πλανήτη σου έγιναν μέλη εκείνης της εταιρίας, προσέγγισαν έτσι πολύ την αντικειμενική επιστήμη, σε βαθμό που δεν έφθασαν έκτοτε εκεί κάτω, και που ίσως ποτέ δε θα ξαναφθάσουν.

23.263.Α

Δεν μπορεί κανείς να μην εκφράσει, για μία ακόμη φορά, λύπη, αν θυμηθεί ότι, για κακή τύχη των τρίμυαλων όντων όλων των κατοπινών εποχών εκεί κάτω, τη στιγμή ακριβώς που είχε τελικά καθιερωθεί στα όντα-μέλη της μεγάλης εκείνης εταιρίας, μετά από απίστευτες οντικές προσπάθειες, ο απαιτούμενος ρυθμός εργασίας — τόσο από την πλευρά μιας συνειδητής από μέρους τους διορατικότητας όσο και μιας ασυνείδητης προετοιμασίας προς όφελος των απογόνων τους — στο αποκορύφωμα λοιπόν ακριβώς των προσπαθειών τους, ορισμένοι από αυτούς διαπίστωσαν, όπως ήδη είπα, ότι πολύ σύντομα κάτι πολύ σοβαρό θα συνέβαινε στον πλανήτη τους.

23.263.Α

Για να διαγνώσουν το χαρακτήρα του σοβαρού αυτού γεγονότος που περίμεναν, σκορπίστηκαν σε όλες τις ηπείρους, και, ύστερα από λίγο, όπως ξέρεις, ο άτυχος πλανήτης τους υπέστη τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή.

23.263-4.Α

Λοιπόν, παιδί μου, ύστερα από αυτή την καταστροφή, ορισμένα από τα όντα-μέλη εκείνης της μεγάλης σοφής εταιρίας που έμειναν σώα και αβλαβή, ξανασυγκεντρώθηκαν σιγά-σιγά, και επειδή δεν είχαν πια πατρίδα, εγκαταστάθηκαν, στην αρχή, μαζί με διάφορα άλλα όντα που είχαν επιζήσει, στο κέντρο της ηπείρου Γκραμποντζέ· αργότερα όμως, όταν «συνήλθαν» κάπως μετά από τον «μη νομοτελειακό εκείνο κοσμοχαλασμό», αποφάσισαν να δοκιμάσουν να ξαναφτιάξουν όλοι μαζί την εταιρία τους, και, ίσως έτσι, να συνέχιζαν και να πραγματοποιούσαν το έργο που αποτελούσε τη βάση της αποδεκατισμένης εταιρίας τους.

Για κακή τους όμως τύχη, εκείνη την εποχή, σ’ αυτό το μέρος της επιφάνειας της ηπείρου Γκραμποντζέ, οι ανώμαλες συνθήκες της οντικής ύπαρξης των περισσότερων τρίμυαλων όντων εκεί κάτω, συνθήκες που είχαν καθερωθεί πριν την καταστροφή, είχαν κιόλας ξαναφουντώσει· έτσι όσα μέλη της εταιρίας των Αχαλντανών επέζησαν, βάλθηκαν να αναζητούν, στην ίδια εκείνη ήπειρο, ένα άλλο μέρος μόνιμης ύπαρξης, πιο ευνοϊκό για την εργασία τους, η οποία απαιτούσε απόλυτη γαλήνη.

23.264.Α

Για τα σχέδια τους έκριναν κατάλληλη την κοιλάδα ενός μεγάλου ποταμού που κυλούσε προς τα βόρεια αυτής της ηπείρου, και μετανάστευσαν όλοι εκεί με τις οικογένειές τους, με σκοπό να συνεχίσουν απομονωμένοι την ολοκλήρωση του έργου που είχε αναλάβει η εταιρία τους.

23.264.Α

Την περιοχή αυτή, από την οποία περνούσε εκείνος ο μεγάλος ποταμός, την ονόμασαν αρχικά «Σακρουνακάρι».

Το όνομα αυτού του τόπου άλλαξε έκτοτε πολλές φορές· σήμερα ονομάζεται «Αίγυπτος», και ο μεγάλος ποταμός, που ονομαζότανε τότε «Νιπιλχουάτσι», σήμερα λέγεται «Νείλος», όπως άλλωστε σου είπα.

23.264.Α

Λίγον καιρό αργότερα, αφού ορισμένα από τα πρώτα μέλη της σοφής εταιρίας των Αχαλντανών είχαν εγκατασταθεί σ’ εκείνο το μέρος της επιφάνειας του πλανήτη Γη, πήγαν επίσης να μείνουν εκεί όλα τα μέλη της φυλής μας, όσα υπήρχαν τότε στην επιφάνεια εκείνου του πλανήτη που σε ενδιαφέρει.

Ανάμεσα στα τρίμυαλα όντα της φυλής μας που κατοικούσαν σ’ εκείνο το μέρος της επιφάνειας του πλανήτη σου και στους πρώτους μετανάστες των παλαιών μελών της εταιρίας των Αχαλντανών που κατά τύχη επέζησαν, υπήρχε η ακόλουθη σχέση:

23.264-5.Α

Σου είπα κάποτε ότι ακριβώς πριν τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή, η Πυθία μας, σε μια προφητεία της, είχε υποδείξει σε όλα τα όντα της φυλής μας να μεταναστεύσουν, χωρίς καθυστέρηση, και να συνεχίσουν την ύπαρξή τους, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της επιφάνειας της ηπείρου που τώρα ονομάζεται «Αφρική».

Το συγκεκριμένο εκείνο μέρος της ηπείρου που υποδείχτηκε από την Πυθία βρισκόταν στις όχθες του μεγάλου ποταμού «Νιπιλχουάτσι»· σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης μεγάλης Τρανσαπαλνιανής διαταραχής, τα όντα της φυλής μας έμειναν εκεί, και συνέχισαν να βρίσκονται εκεί, μέχρις ότου όλα επανήλθαν σιγά-σιγά σε μια σχετικά φυσιολογική κατάσταση. Όταν τα περισσότερα από τα όντα εκεί κάτω που επέζησαν είχαν σχεδόν ξεχάσει το τι είχε συμβεί, διαπιστώνοντας ότι δεν έπαθαν τίποτα, θεμελίωσαν πάλι ένα από τα περίφημα «πολιτιστικά κέντρα» τους στο μέσο ακριβώς αυτής της μελλοντικής Αφρικής, και τα παλαιά μέλη της εταιρίας των Αχαλντανών που είχαν αρχίσει, όπως σου είπα, ν’ αναζητούν έναν τόπο μόνιμης διαμονής κατάλληλο για την ύπαρξή τους, συνάντησαν κατά τύχη ορισμένα όντα της φυλής μας, που τους συμβούλεψαν να μεταναστεύσουν προς τις εκβολές του ποταμού που είπαμε.

23.265.Α

Οι φιλικές σχέσεις των δικών μας με πολλά μέλη της αρχαίας εταιρίας των Αχαλντανών χρονολογούνταν από την εποχή που γνωρίστηκαν στην ήπειρο Ατλαντίδα, σχεδόν από την ίδρυση της εταιρίας αυτής.

Σου είπα ήδη, αν θυμάσαι, ότι όταν κατέβηκα για πρώτη φορά σ’ εκείνον τον πλανήτη και όταν τα όντα της φυλής μας συγκεντρώθηκαν στη πόλη Σάμλιος για να βρουν, με τη βοήθεια μου, μια διέξοδο από τη δύσκολη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί την εποχή εκείνη, οι γενικές συνελεύσεις των δικών μας γίνονταν σ’ ένα παράρτημα του κεντρικού «κτιρίου» της εταιρίας των Αχαλντανών. Έτσι σφυρηλατήθηκαν φιλικές σχέσεις ανάμεσα στα όντα της φυλής μας και σε ορισμένα μέλη εκείνης της εταιρίας.

23.265.Α

Εκεί, στη μελλοντική Αίγυπτο, όπου και οι μεν και οι δε μετανάστευσαν με τον τρόπο που είπαμε, οι σχέσεις των δικών μας με τα παλαιά μέλη που κατά τύχη επέζησαν, ή με τους απογόνους τους, όχι μόνο δεν διακόπηκαν, αλλά συνεχίστηκαν μέχρι τη στιγμή που οι δικοί μας εγκατέλειψαν τον πλανήτη σου.

23.265.Α

Η ελπίδα μερικών μελών της εταιρίας των Αχαλντανών που διασώθηκαν, να αναβιώσουν την εταιρία τους και να ολοκληρώσουν το έργο της, δεν πραγματοποιήθηκε. Παρόλα αυτά, χάρη σ’ αυτούς διατηρήθηκε στην παρουσία των όντων για πολλές γενιές μετά την καταστροφή της Ατλαντίδος, το νόημα και η «ενστικτώδης πεποίθηση» για την αναγκαιότητα αυτού που ονομάζεται «ολοκληρωμένο προσωπικό Είναι».

23.266.Α

Και χάρη σ’ αυτούς, επίσης, διατηρήθηκαν ορισμένα από τα επιτεύγματα του νου των τρίμυαλων όντων εκεί κάτω, όσο τουλάχιστον ο νους τους παρέμεινε φυσιολογικός. Για ορισμένο δε χρονικό διάστημα, αυτά μεταδόθηκαν κληρονομικά από γενιά σε γενιά, για να φτάσουν μέχρι τα όντα πολύ μεταγενέστερων εποχών, ακόμα και μέχρι ορισμένα σύγχρονα όντα.

23.266.Α

Ανάμεσα στα αποτελέσματα των σοφών επιτευγμάτων που οφείλονται στα μέλη της εταιρίας των Αχαλντανών που μεταδόθηκαν κληρονομικά, αναμφίβολα συγκαταλέγονται τα επιβλητικά και μεγαλοφυή «αρχιτεκτονήματα» που είδα να χτίζονται, κατά την τέταρτη κάθοδο μου στον πλανήτη σου, από τα όντα που ζούσαν σ’ εκείνο το κομμάτι της ηπείρου που σήμερα ονομάζεται «Αφρική», και για τα οποία θα σου μιλήσω σε λίγο.

23.268.Α

Λοιπόν, παιδί μου, χάρη στα μηχανήματα που κατασκεύασαν στη μετέπειτα Αίγυπτο, με πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το νου των μακρινών απογόνων των μελών της σοφής εταιρίας των Αχαλντανών, και τα οποία προορίζονταν για την παρατήρηση άλλων κοσμικών συγκεντρώσεων, ο καθένας από τους δύστυχους ευνοουμένους σου απόχτησε, παρόλο που η όρασή τους είχε ήδη καταντήσει «Κοριτεσνοχνιανή», τη δυνατότητα να διακρίνει ανεμπόδιστα, όποτε ήθελε, ή, όπως λένε, «μέρα-νύχτα», τα είδωλα όλων των μακρινών κοσμικών συγκεντρώσεων που βρίσκονταν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της «συνολικής αρμονικής κίνησης», μέσα στο πεδίο των παρατηρήσεών τους.

23.270.Α

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι στην κύρια είσοδο του πελώριου εκείνου περιβόλου είχαν στήσει ένα αρκετά μεγάλο πέτρινο άγαλμα — μεγάλο, βέβαια, σε σχέση με το μέγεθος της συνολικής τους παρουσίας — που το έλεγαν «Σφίγγα» και το οποίο μου θύμισε πολύ ένα άγαλμα που είχα δει κατά την πρώτη προσωπική μου κάθοδο στον πλανήτη σου, στην πόλη Σάμλιος, μπροστά ακριβώς από το τεράστιο οικοδόμημα που ανήκε στη σοφή εταιρία των Αχαλντανών, και που τότε το ονόμαζαν «κεντρική μητρόπολη» της εταιρίας αυτής.

23.270.Α

Εκείνο το άγαλμα που μου προξένησε τόσο έντονο ενδιαφέρον, στην πόλη Σάμλιος, ήταν το έμβλημα της εταιρίας· και ονομαζόταν «Συνείδηση».

23.270.Α

Παρίστανε ένα αλληγορικό ον, ένα ον δηλαδή του οποίου το πλανητικό σώμα σχηματιζόταν από διαφορετικά μέλη πλανητικών σωμάτων κάποιων όντων καθορισμένης μορφής που υπάρχουν στη Γη, και που σύμφωνα με τις κρυσταλλωμένες αντιλήψεις των τρίμυαλων όντων εκεί κάτω, το καθένα τους εκπροσωπούσε το ιδανικό κάποιας οντικής λειτουργίας.

23.270.Α

Η κύρια μάζα του πλανητικού σώματος του αλληγορικού εκείνου όντος παρίστανε τον «κορμό» ενός όντος συγκεκριμένης μορφής που λέγεται εκεί «Ταύρος».

23.270.Α

Αυτός ο «κορμός» του Ταύρου στηριζόταν πάνω στα τέσσερα πόδια ενός άλλου όντος, συγκεκριμένης πάλι μορφής, με το όνομα «Λιοντάρι»· πάνω στο μέρος του κορμού του Ταύρου, το οποίο ονομάζεται «ράχη», ήταν προσαρμοσμένες δυο μεγάλες φτερούγες, ίδιες με τα φτερά ενός δυνατού όντος-πουλιού που το ονομάζουν «Αετό».

23.270.Α

Και στο σημείο όπου θα ’πρεπε να βρίσκεται η κεφαλή, είχαν προσαρτηθεί στον κορμό, μ’ ένα κομμάτι «Κεχριμπάρι», δυο μαστοί που παρίσταναν τα «Στήθη μιας παρθένου».

23.270.Α

Με πολύ ενδιαφέρον γι’ αυτή την παράξενη αλληγορική μορφή, ζήτησα να μάθω τη σημασία της, και ένα από τα σοφά μέλη εκείνης της μεγάλης εταιρίας των όντων-ανθρώπων μου την εξήγησε ως εξής:

23.270-1.Α

«Αυτό το άγαλμα είναι το έμβλημα της εταιρίας των Αχαλντανών και χρησιμεύει σε όλα τα μέλη σαν κίνητρο για να τους θυμίζει αδιάκοπα και να ξυπνάει μέσα τους τις παρορμήσεις που αντιστοιχούν σε ό,τι αντιπροσωπεύει».

23.271.Α

«Και όλοι εμείς, τα μέλη της εταιρίας των Αχαλντανών, κατανοούμε το έμβλημά μας με τον παρακάτω τρόπο:

23.271.Α

«Ο κορμός αυτού του αλληγορικού όντος, που παριστάνεται με τον κορμό ενός “Ταύρου” σημαίνει ότι οι κρυσταλλωμένοι μέσα μας παράγοντες που προξενούν ολέθριες παρορμήσεις στην παρουσία μας και που αποκτήθηκαν τόσο κληρονομικά όσο και προσωπικά, δεν μπορούν να αναμορφωθούν παρά μόνο με πεισματικό μόχθο σαν κι αυτόν για τον οποίο, ανάμεσα σε όλα τα όντα του πλανήτη μας, ο ταύρος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος.

23.271.Α

«Και το ότι ο κορμός αυτός στηρίζεται στα πόδια ενός “Λιονταριού” σημαίνει πως αυτός ο μόχθος πρέπει να πραγματοποιείται με τη συνείδηση και τη συναίσθηση του θάρρους και της πίστης στην προσωπική “δύναμη” του καθενός, μια και η “δύναμη” αυτή είναι η ιδιότητα που διαθέτει, περισσότερο από όλα τα όντα του πλανήτη, το ον που έχει αυτά τα πόδια, το πανίσχυρο Λιοντάρι.

23.271-2.Α

«Και οι φτερούγες του δυνατότερου πουλιού, εκείνου που πετάει πιο ψηλά από όλα τα άλλα, του “Αετού”, προσαρμοσμένες καθώς είναι στον κορμό του Ταύρου, θυμίζουν συνεχώς στα μέλη της εταιρίας μας ότι, σ’ αυτό το μόχθο, και κατά την εσωτερική δράση αυτών των ψυχικών ιδιοτήτων της εκτίμησης του εαυτού, σημασία έχει να διαλογίζεται κανείς ασταμάτητα πάνω σε ζητήματα που δεν αφορούν καθόλου τις εκδηλώσεις που άμεσα απαιτούνται για τη συνηθισμένη οντική ύπαρξη.

23.272.Α

«Όσο για την παράξενη εμφάνιση της κεφαλής του αλληγορικού μας όντος που παριστάνεται με τα “Στήθια της παρθένου”, αυτή σημαίνει πως παντού και πάντα, σε όλες τις λειτουργίες, τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές, που προκαλούνται από τη συνείδησή μας την ίδια, θα πρέπει να κυριαρχεί η “Αγάπη” — μια αγάπη που μπορεί να εμφανιστεί και να υφίσταται μόνο μέσα στην παρουσία συγκεντρώσεων που συγκροτούνται στα εναρμονισμένα προς τους νόμους μέρη κάθε ολοκληρωμένου υπεύθυνου όντος στο οποίο εναπόθεσε τις ελπίδες του ο ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ.

23.272.Α

«Και το ότι το κεφάλι αυτό στέκεται στον κορμό του Ταύρου, πάνω σε κεχριμπάρι, σημαίνει ότι η αγάπη αυτή πρέπει να είναι απόλυτα αμερόληπτη, δηλαδή απόλυτα απομονωμένη απ’ όλες τις άλλες λειτουργίες που πραγματώνονται στη συνολική παρουσία κάθε υπεύθυνου όντος».

23.272.Α

Για να καταλάβεις όμως, παιδί μου, τέλεια το νόημα του τελευταίου αυτού συμβόλου, που σχετίζεται με το υλικό που εκεί το λένε «κεχριμπάρι», πρέπει να ξέρεις ότι το κεχριμπάρι είναι ένας από τους επτά πλανητικούς σχηματισμούς, στη συγκρότηση των οποίων συμμετέχουν εξίσου τα τρία ξεχωριστά, ανεξάρτητα και ιερά μέρη του Πανταχού Παρόντος Ενεργού Στοιχείου Οκιντανόχ· και τούτοι οι ενδοπλανητικοί και επιπλανητικοί σχηματισμοί χρησιμεύουν στη διαδικασία της πλανητικής πραγμάτωσης σαν «εμπόδια» στις τρεις διακεκριμένες ροές αυτών των τριών άγιων μερών που εντοπίζονται ανεξάρτητα.»

23.272.Α

Στο σημείο αυτό της ιστορίας του, ο Βεελζεβούλ έκανε μια μικρή παύση, σα να συλλογιζόταν κάτι, και ξανάρχισε:

23.272-3.Α

— Ενώ σου περιέγραφα αυτά που είδα σ’ εκείνο το σημείο της στεριάς του πλανήτη σου, που σώζεται μέχρι σήμερα, κι όπου υπάρχουν ακόμα ορισμένοι απευθείας απόγονοι των μελών της πραγματικά μεγάλης σοφής εταιρίας των Αχαλντανών, άρχισε σιγά-σιγά να ξαναζεί μέσα μου — σαν αποτέλεσμα των εκδηλώσεων του οντικού μου νου, και με την επίδραση διαφόρων αναμνήσεων που είναι συνδεδεμένες με κάθε είδους εντυπώσεις παγιωμένες στην παρουσία μου, που προξενήθηκαν από τις οπτικές προσλήψεις του τοπίου εκείνης της περιοχής — όλη η σειρά των συνειρμικών σκέψεων που συνδέονταν με τις σκηνές οι οποίες προκάλεσαν ένα από τα οντικά συναισθήματα που ένιωσα κατά την τελευταία παραμονή μου εκεί κάτω, στη διάρκεια μιας επίσκεψής μου στη σημερινή Αίγυπτο, μια μέρα που, βυθισμένος στους στοχασμούς μου, καθόμουνα στη βάση ενός από εκείνα τα αρχαία οικοδομήματα που κατά τύχη έμειναν ανέπαφα, και σήμερα ονομάζονται «Πυραμίδες».

23.274.Α

Όταν λοιπόν, παιδί μου, κατά την περίοδο της τέταρτης προσωπικής μου παραμονής στην επιφάνεια του πλανήτη σου, μετά τον ερχομό μου στη χώρα που ονομάζεται σήμερα Αίγυπτος, έζησα μερικές μέρες ανάμεσα στους μακρινούς απογόνους εκείνων των όντων-μελών της μεγάλης σοφής εταιρίας των Αχαλντανών, και έμαθα για ορισμένα αποτελέσματα των οντικών τους Πάρτκντολγκ-καθηκόντων, αποτελέσματα που παρέμειναν ανέπαφα για το καλό των απογόνων τους, έφυγα, μαζί με δύο μέλη της φυλής μας, για τις νότιες χώρες εκείνης της ηπείρου, και εκεί, με τη βοήθεια των τρίμυαλων όντων της περιοχής, πιάσαμε όσα όντα-πιθήκους χρειαζόμασταν.

 

24 Ο Βεελζεβούλ πετάει στον πλανήτη Γη για πέμπτη φορά

24.288.Α

Αυτός ο Πέρσης κατακτητής αιχμαλώτισε όλα τα «σοφά» όντα που κατοικούσαν τότε στην Αίγυπτο, ξένους και ντόπιους· μεταξύ τους βρίσκονταν και πολλοί Αιγύπτιοι «αρχιερείς», απόγονοι των σοφών μελών της εταιρίας των Αχαλντανών που, έχοντας κατά τύχη επιζήσει, έγιναν οι πρώτοι κάτοικοι εκείνης της χώρας.

24.300.Α

Η πρώτη από αυτές τις αντιλήψεις υπάρχει και μεταβιβάζεται εκεί κάτω μόνο ανάμεσα σε όντα όπως εκείνα που κάποτε ήταν μέλη της εταιρίας Αχαλντάν στην ήπειρο της Ατλαντίδος, και όπως εκείνα που, αρκετούς αιώνες αργότερα, μετά τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή απέκτησαν στη συνολική τους παρουσία, αν και με διαφορετικό τρόπο, σχεδόν τα ίδια δεδομένα, και ονομάζονταν «μύστες».

 

31 Η έκτη και τελευταία παραμονή του Βεελζεβούλ στην επιφάνεια της Γης

31.124.Β

Οι γνώσεις για το «ρετσινόλαδο» μεταδόθηκαν στους ίδιους τους Αιγυπτίους από τα όντα της ηπείρου Ατλαντίδος, που ανήκαν στη σοφή εταιρία των «Αχαλντανών».

 

33 Ο Βεελζεβούλ επαγγελματίας υπνωτιστής

33.155.Β

Πριν σου μιλήσω γι’ αυτό το γεγονός, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί αξιοθρήνητα τραγικό, πρέπει να σου μιλήσω και πάλι, για να σχηματίσεις μια σαφέστερη εικόνα, για εκείνα τα τρίμυαλα όντα της ηπείρου της Ατλαντίδος που ίδρυσαν την επιστημονική κοινότητα η οποία είχε το όνομα Αχαλντάν.

33.156.Β

Η γνώση που τους παρείχε τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν αυτά τα πράγματα μεταδόθηκε κληρονομικά σε ορισμένα όντα της Αιγύπτου, για την ακρίβεια στα μυημένα όντα που ήταν οι άμεσοι απόγονοι των σοφών μελών της εταιρίας των Αχαλντανών.

33.158-9.Β

Αυτές οι «Πυραμίδες» και η «Σφίγγα» ήταν τα μοναδικά και αξιοθρήνητα απομεινάρια, που κατά τύχη παρέμειναν ανέπαφα, από τα μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονήματα τα οποία είχαν χτιστεί από τους απογόνους των ικανότατων Αχαλντανών κι από τους επιδέξιους προγόνους των όντων της σημερινής Αιγύπτου, οικοδομήματα των οποίων το χτίσιμο παρακολούθησα με τα ίδια μου τα μάτια κατά την τέταρτη παραμονή μου στον πλανήτη σου.

 

40 Ο Βεελζεβούλ διηγείται πώς οι άνθρωποι έμαθαν και εν συνεχεία ξέχασαν τον θεμελιώδη κοσμικό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ

40.10.Γ

Θα θυμάσαι, στο έχω ξαναπεί, ότι στην ήπειρο Ασία υπήρχε κάποτε μια χώρα που την έλεγαν «Μαραλπλεϊσίς», στην οποία βασίλευε ένας αυτοκράτορας με τ’ όνομα «Κονιουτσιόν», απόγονος του σοφού μέλους της κοινότητας των Αχαλντανών που είχε έρθει από την Ατλαντίδα για να παρατηρήσει σ’ εκείνα τα μέρη τα κάθε είδους φυσικά φαινόμενα του πλανήτη τους, κι ότι αυτός ο αυτοκράτορας είχε πλάσει για τους υπηκόους του τον «πάνσοφο μύθο» που σου διηγήθηκα, για να τους σώσει από την ολέθρια συνήθεια να μασούν τους σπόρους του άνθους «Γκουλγκουλιάν».

40.48.Γ

Ο πρώτος που τον ανακάλυψε ήταν ένα σοφό μέλος της εταιρίας των Αχαλντανών που ιδρύθηκε στην ήπειρο Ατλαντίδα, ο οποίος ήταν πρόγονος των δύο σοφών αδελφών, και αν θυμάσαι, συνάντησε κατά τύχη τους πρώτους κατοίκους της χώρας Μαραλπλεϊσίς, κι εκείνοι αμέσως τον έκαναν αρχηγό τους.

40.48.Γ

Εκείνα τα χρόνια, αυτό το σοφό ον της εταιρίας των Αχαλντανών εξακολουθούσε να παρατηρεί τα κάθε είδους κοσμικά φαινόμενα που προέκυπταν τόσο σ’ εκείνον τον πλανήτη όσο και αλλού, κι έτσι διαπίστωσε ότι, σε κάποια περιοχή αυτής της χώρας, πολύ κοντά στα μέρη που αργότερα χτίστηκε η πόλη Γκομπ, δύο φορές το χρόνο, μετά από κάποιες ατμοσφαιρικές διαταραχές, ο συγκεκριμένος ήχος ακουγόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

42 Ο Βεελζεβούλ στην Αμερική

42.165.Γ

«Όπως δείχνουν οι πληροφορίες που μας ήρθαν από τα πανάρχαια χρόνια — σύμφωνα άλλωστε και με τον κοινό νου — ο μεγάλος Μωυσής, πραγματική αυθεντία στην ιατρική επιστήμη, επιθυμούσε μ’ αυτόν τον τρόπο να κάνει τις ουσίες που συσσωρεύονταν σ’ εκείνο το μέρος να εξαλείφονται μόνες τους, μηχανικά, χάρη στις τυχαίες επαφές κάθε είδους, και να πάψουν έτσι να προκαλούν εκείνη την ολέθρια φαγούρα.

«Το μέγεθος των ιατρικών γνώσεων του μεγάλου Μωυσή επιβεβαιώνεται από πάμπολλες ιστορικές πηγές· αυτές εδώ συμφωνούν στις μαρτυρίες τους, ότι χρωστούσε τις γνώσεις του στους αρχιερείς των οποίων ήταν μαθητής κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αίγυπτο, και οι οποίοι πήραν την επιστήμη τους από τους προγόνους τους της ηπείρου Ατλαντίδος, εκείνους τους πρώτους και τελευταίους αληθινούς σοφούς της Γης, τα μέλη της εταιρίας των Αχαλντανών.

42.204.Γ

Εκείνη η μικρή ομάδα κατέληξε να σβήσει εξαιτίας μιας παράξενης ιδιαιτερότητας στη διαμόρφωση του πλανητικού σώματος των όντων θηλυκού φύλου, και ο τρόπος που σταμάτησε η συνέχεια αυτής της φυλής ονομάστηκε από τα σοφά μέλη της εταιρίας των Αχαλντανών «Ντεζσουπσεντοζιρόσο».

 

44 Για το Βεελζεβούλ, η ανθρώπινη αντίληψη της δικαιοσύνης είναι, μιλώντας αντικειμενικά, μία «καταραμένη αυταπάτη»

44.268.Γ

Σύντομα μάλιστα έγινε, με την επιστημονική του αξία, ισότιμο μέλος της εταιρίας των Αχαλντανών.

44.269.Γ

Θα σου είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ διδακτικό να μάθεις πώς το αντίγραφο του Μπουλμαρσάν που χαράχτηκε από το χέρι του Μακάρυ Κρονμπέρνκσιον, αντίγραφο το οποίο αποκρυπτογράφησα κατά την έκτη μου παραμονή στον πλανήτη σου, μπόρεσε να διατηρηθεί ως τη σύγχρονη εποχή· έτσι, λοιπόν, θα σου μιλήσω γι’ αυτό με συντομία.

44.269.Γ

Όταν το πρωτότυπο του Μπουλμαρσάν τελείωσε, τα άλλα σοφά μέλη της εταιρίας των Αχαλντανών το αποδέχτηκαν με ειλικρινή θαυμασμό, και το τοποθέτησαν στη μέση της κεντρικής «μητρόπολης» των όντων που ανήκαν στην εταιρία αυτή.