Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Βιοτσαχάν

 

18 Το Αρχι-εξωφρενικό

18.137.Α

Μάθε στο μεταξύ ότι μέσα στο τεράστιο Χρχ του Γκορναχούρ Χαρχάρχ, βρίσκονταν, εκτός από το Χραχαρτσάχα, πολλές άλλες μεμονωμένες συσκευές, κι ανάμεσά τους δύο εντελώς μοναδικά «Βιοτσαχάν», τα οποία ο Γκορναχούρ Χαρχάρχ τα ονόμαζε «Χριχιρχί».

18.137.Α

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοια Βιοτσαχάν ή Χριχιρχί μπορείς να βρεις και στον πλανήτη των ευνοουμένων σου, όπου τα ονομάζουν «δυναμό».

18.137.Α

Ενώ τα περιεργαζόμουν όλα αυτά έκπληκτος, ο Γκορναχούρ Χαρχάρχ πλησίασε την «περίπλοκα-κατασκευασμένη-αντλία», και μετακίνησε με την αριστερή του φτερούγα ένα εξάρτημά της, εκείνο που έβαζε σε κίνηση κάποιο μηχανισμό. Κατόπιν στράφηκε προς εμάς, και δείχνοντας, πάντα με το ίδιο φτερό της δεξιάς του φτερούγας, το μεγαλύτερο Βιοτσαχάν, ή Χριχιρχί, ή «δυναμό», συνέχισε τις εξηγήσεις του:

18.137.Α

«Τούτη η ειδική συσκευή επιτρέπει να εξάγουμε χωριστά, είτε από την ατμόσφαιρα, είτε από οποιονδήποτε διαπλανητικό ή επιπλανητικό σχηματισμό, τα τρία ανεξάρτητα μέρη του Πανταχού Παρόντος Ενεργού Στοιχείου Οκιντανόχ· έπειτα, όταν συγχωνευθούν, πάλι με τεχνητό τρόπο, τα τρία ανεξάρτητα μέρη σ’ ένα ενιαίο σύνολο μέσα στο «Χριχιρχί, το Οκιντανόχ όντας πλέον στη συνηθισμένη του κατάσταση, ρέει και συγκεντρώνεται εκεί μέσα σε τούτο το “δοχείο”» — και λέγοντας αυτά έδειξε, πάντα με το ίδιο φτερό, κάποιο πράγμα που έμοιαζε μ’ αυτό που ονομάζεται «πυκνωτής».

 

45 Κατά το Βεελζεβούλ το γεγονός ότι οι άνθρωποι βγάζουν τον ηλεκτρισμό από τη Φύση και τον ξοδεύουν χρησιμοποιώντας τον είναι μία από τις κυριότερες αιτίες της ελάττωσης της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής

45.289-90.Γ

Ενώ όμως μιλούσαμε, παιδί μου, για διάφορα θέματα, είχα την περιέργεια να ρωτήσω το βαφτιστικό μου για ποιους λόγους κρυσταλλώθηκαν στην παρουσία του τα δεδομένα που του δημιούργησαν την παρόρμηση να ενδιαφερθεί σοβαρά για τη γνώση όλων των εκφάνσεων της κοσμικής ουσίας του πανταχού-παρόντος Οκιντανόχ και τον αξίωσαν να κάνει σημαντικές, κατά τον παραγωγό του, κοσμικές ανακαλύψεις. Ύστερα από τις λεπτομερείς του απαντήσεις, μου έγινε φανερό ότι η αφύσικη ύπαρξη των ευνοουμένων σου σίγουρα ασκεί μια ολέθρια δράση πάνω στη φυσιολογική ύπαρξη και τη συνειδητή τελειοποίηση των όντων που κατοικούν στον πλανήτη Άρη· ταυτόχρονα βρήκα στην ακριβέστατη απάντηση του, τη θεμελιωμένη σε επιστημονικές βάσεις, στοιχεία κατάλληλα να λύσουν το πρόβλημα το οποίο ο γερο-αρειανός φίλος μου, ο μεγάλος Τουφ-νεφ-τεφ, μου είχε ζητήσει να εξετάσει.

45.290.Γ

Θα προσπαθήσω, παιδί μου, να σου μεταδώσω στη γλώσσα μας, όσο το δυνατόν ακριβέστερα, το νόημα της απάντησης του.

45.290.Γ

Αφού συλλογίστηκε για λίγο το ερώτημα που του έθεσα, ο Γκορναχούρ Ραούρχ μου απάντησε με πολλή σοβαρότητα.

45.290.Γ

«Στην αρχή της ύπαρξής μου, στην ηλικία δηλαδή που προετοιμαζόμουν να γίνω υπεύθυνο ον, αφιέρωνα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου — όπως αρμόζει σε όλα τα τρίμυαλα όντα αυτής της ηλικίας — στις ασκήσεις για να αποκτήσω την ικανότητα να “συλλογίζομαι ενεργητικά με αδιάλειπτο τρόπο”· συνήθιζα λοιπόν τότε, κατά τα διαστήματα της απαραίτητης ανάπαυσης μου, να θέτω σε λειτουργία τις διάφορες πειραματικές συσκευές του παραγωγού μου.

45.290.Γ

«Στη διάρκεια όμως αυτής της περιόδου της ύπαρξής μου, παρατήρησα περισσότερο από μια φορά, ότι, ορισμένες ημέρες, η δύναμη και το επίπεδο της ενεργητικής μου σκέψης ελαττώνονταν ιδιαίτερα σημαντικά.

45.290.Γ

«Η διαπίστωση αυτή μου ξύπνησε ένα υποκειμενικό ενδιαφέρον, που με ωθούσε με επιτακτικό τρόπο να συνειδητοποιήσω τις αιτίες αυτού του γεγονότος. Άρχισα από τότε να αναζητώ τις αιτίες, μοιράζοντας την προσοχή μου και σε μένα τον ίδιο αλλά και σε ό,τι γινόταν γύρω μου, και μετά από ένα “Χρι”, βεβαιώθηκα ανεπιφύλακτα ότι η ανεπιθύμητη αυτή κατάσταση προξενιόταν μέσα μου κάθε φορά που έπαιρνε μπρος το μεγάλο μας “Βιοτσαχάν”.5

45.294.Γ

5 Το «Βιοτσαχάν» αντιστοιχεί περίπου με αυτό που στη Γη ονομάζεται «δυναμό».