Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Κρισνατχάρνα

 

38 Η θρησκεία

38.271-2.Β

Για να μπορέσεις καλύτερα να αναλογιστείς την αγχώδη κατάσταση μέσα στην οποία βρέθηκαν εκείνοι οι έξι αδελφοί που αποστερήθηκαν τον αρχηγό τους, και για να κατανοήσεις τις καταστρεπτικές συνέπειες αυτού του γεγονότος, πρέπει να σου εξηγήσω, τουλάχιστο σε γενικές γραμμές, την ιστορία της εμφάνισης και της ύπαρξης της μικρής θιβετιανής ομάδας, που απαρτιζόταν πάντοτε, και για αιώνες, από επτά τρίμυαλα όντα.

38.272.Β

Αυτή η ομάδα υπήρχε πριν ακόμα εμφανιστεί στον πλανήτη Γη το τελευταίο ιερό Άτομο, ο Άγιος Λάμα.

38.272.Β

Στην αρχή απαρτιζόταν από επτά όντα, που είχαν μυηθεί κατευθείαν από τον Άγιο Κρισνατχάρνα, Αγγελιοφόρο της Αιωνιότητάς μας προς τα τρίκεντρα όντα του πλανήτη Γη τα οποία κατοικούσαν στη χώρα της Περλανίας.

38.272.Β

Αργότερα, όταν ο Άγιος Βούδας εμφανίστηκε στην Περλανία, ανακάλυψε ότι πολλές υποδείξεις του Άγιου Κρισνατχάρνα, οι οποίες αφορούσαν τον ψυχισμό των όντων αυτής της χώρας, είχαν ακόμα αξία, και ότι, όταν αυτές οι οδηγίες αφομοιώνονταν, διευκόλυναν σε όλα τα όντα την καταστροφή των συνεπειών των ιδιοτήτων του οργάνου Κουνταμπάφερ, από τις οποίες είχε κι αυτός επιφορτιστεί να τα βοηθήσει να απελευθερωθούν· από τότε αποφάσισε να ενσωματώσει ορισμένες από αυτές τις οδηγίες του Άγιου Κρισνατχάρνα στη βάση της διδασκαλίας του.

Τα επτά όντα, που μυήθηκαν απευθείας από τον Άγιο Κρισνατχάρνα, όταν διδάχτηκαν από τον Άγιο Βούδα πώς να δικαιώνουν το σκοπό και την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους, κι όταν τα ένιωσαν αυτά ξεκάθαρα, τότε πείστηκαν ότι οι οδηγίες του Άγιου Βούδα, όχι μόνο δεν ήταν σε τίποτε αντίθετες προς τις οδηγίες του Άγιου Κρισνατχάρνα, αλλά, αντίθετα, ανταποκρίνονταν στον ψυχισμό των όντων εκείνης της εποχής — κι έτσι έγιναν μαθητές του Άγιου Βούδα.

38.272-3.Β

Πολύ αργότερα, όταν ο Άγιος Λάμα στάλθηκε επιτούτου ανάμεσα στα όντα του Θιβέτ, αναγνώρισε με τη σειρά του ότι πολλές υποδείξεις του Άγιου Βούδα μπορούσαν να ανταποκριθούν ακόμη θαυμάσια στον ψυχισμό των όντων αυτής της χώρας, φτάνει να τους γίνονταν μερικές μικρές τροποποιήσεις που ήταν απαραίτητες, εξαιτίας των αλλαγών οι οποίες προκλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου στις εξωτερικές συνθήκες ύπαρξης. Γι’ αυτό, βάσισε τη διδασκαλία του σε πολλές υποδείξεις, που αντλήθηκαν από αλήθειες οι οποίες είχαν ήδη αποκαλυφθεί από τον Άγιο Κρισνατχάρνα και ανανεωθεί από τον Άγιο Βούδα.

Και για άλλη μια φορά, όταν εκείνη η μικρή ομάδα μυημένων όντων ένιωσε ξεκάθαρα, μαζί με άλλες ομάδες μαθητών του δόγματος του Άγιου Βούδα, ότι οι προσθήκες και οι τροποποιήσεις που έγιναν στο δόγμα τους από τον Άγιο Λάμα ταίριαζαν καλύτερα στο σύγχρονο ψυχισμό, έγιναν μαθητές του Άγιου Λάμα.

38.273.Β

Ανάμεσα στα όντα αυτής της μικρής ομάδας υπήρχε ένας κανόνας τον οποίο όλοι τηρούσαν αυστηρότατα, σύμφωνα με τον οποίο ορισμένες μυστικές οδηγίες του Άγιου Λάμα, που αφορούσαν τα όντα της ομάδας τους, μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά μόνο από τον αρχηγό τους, ο οποίος μπορούσε να μυήσει τους άλλους έξι, μόνο αν είχαν αποκτήσει ορισμένες δυνατότητες.

38.273.Β

Γι’ αυτό και τα έξι μέλη εκείνης της μικρής ομάδας, που όλα, με την αρετή τους, ήταν ήδη έτοιμα να δεχτούν στο άμεσο μέλλον τη μύηση, τρόμαξαν τόσο πολύ όταν έμαθαν το τέλος του αρχηγού τους· γιατί η εξάλειψη του αρχηγού τους, του μοναδικού τότε μυημένου, τους αφαιρούσε για πάντα τη δυνατότητα να μυηθούν και τα ίδια στις πιο απόκρυφες υποδείξεις του Άγιου Λάμα.

38.273.Β

Το τέλος του αρχηγού τους ήταν τόσο απροσδόκητο, ώστε δεν ήταν σίγουρα ούτε για τη μοναδική δυνατότητα που τους απόμενε, να δεχτούν δηλαδή τις υποδείξεις επικοινωνώντας με το Νου του αρχηγού τους διαμέσου της διαδικασίας του «ιερού Αλμτζνοσίνου» — δυνατότητα της οποίας την ύπαρξη γνώριζαν και είχαν ήδη όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την πραγματοποίηση της.

38.278.Β

Η Σομπριονολιανή αυτή επαφή, ή, όπως θα έλεγαν οι ευνοούμενοί σου, αυτή η «έκρηξη», ήταν τόσο τρομερή, ώστε, κατά τη διάρκεια του Νιτστο-ουνιτστόνο, τα πάντα μετατράπηκαν σε Αιθεροκρίλνο, τόσο το πλανητικό σώμα του αρχηγού της μικρής ομάδας εκείνων των όντων, όσο και των υπόλοιπων έξι αδελφών που εκπλήρωναν την ιερή μυσταγωγία, καθώς και όλοι ανεξαίρετα οι άλλοι επιπλανητικοί σχηματισμοί, οι οποίοι ήταν ήδη πνευματοποιημένοι ή στην κατάσταση απλών συγκεντρώσεων, και ήταν σε ακτίνα ενός «σμάνα», ή, κατά την έκφρασή τους, ενός «τετραγωνικού χιλιομέτρου».

38.278.Β

Ανάμεσα στους σχηματισμούς που καταστράφηκαν, φυσικής ή τεχνητής προέλευσης, βρίσκονταν και όλα τα «βιβλία» που είχαν οι επτά γήινοι «μεγάλοι μύστες» και τα αντικείμενα που τους χρησίμευαν για να αναθυμούνται όλα όσα αναφέρονταν στα τρία ιερά Άτομα, τα σκόπιμα σταλμένα Άνωθεν, τον Άγιο Κρισνατχάρνα, τον Άγιο Βούδα και τον Άγιο Λάμα.