Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Αλμτζνοσίνου

 

38 Η θρησκεία

38.273.Β

Το τέλος του αρχηγού τους ήταν τόσο απροσδόκητο, ώστε δεν ήταν σίγουρα ούτε για τη μοναδική δυνατότητα που τους απόμενε, να δεχτούν δηλαδή τις υποδείξεις επικοινωνώντας με το Νου του αρχηγού τους διαμέσου της διαδικασίας του «ιερού Αλμτζνοσίνου» — δυνατότητα της οποίας την ύπαρξη γνώριζαν και είχαν ήδη όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την πραγματοποίηση της.

38.273.Β

Αλλά ίσως, καλό μου παιδί, δεν γνωρίζεις τίποτε γι’ αυτή την ιερή διαδικασία.

38.273.Β

«Ιερό Αλμτζνοσίνου» λέγεται η διαδικασία, χάρη στην οποία ορισμένα τρίκεντρα όντα — τα οποία επένδυσαν το δικό τους σώμα Κεστζάν και πέτυχαν να το οδηγήσουν σε τέλεια λειτουργία, καθώς και σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα του Νου — προκαλούν θεληματικά την «υλοποίηση» του σώματος Κεστζάν ενός όντος, το οποίο έχει πάψει πια να υπάρχει, μέχρι μια τέτοια πυκνότητα, που αυτό το δεύτερο σώμα αποκτά πάλι, για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη δυνατότητα να εκδηλώνεται με ορισμένες χαρακτηριστικές λειτουργίες του παλιού πλανητικού του σώματος.

38.273-4.Β

Είναι δυνατό να προκαλέσουμε αυτή την ιερή διαδικασία στο σώμα Κεστζάν ενός όντος, το οποίο, κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, οδήγησε, κι αυτό, το ανώτερο οντικό σώμα μέχρι την τέλεια λειτουργία, και το οποίο, επιπλέον, ανέπτυξε το νου αυτού του σώματος μέχρι τη βαθμίδα που λέγεται «ιερό Μιροτζίνου της ουσίας».

38.274.Β

Εκτός από τη διαδικασία της υλοποίησης, ή της θεληματικής επένδυσης, του οντικού σώματος Κεστζάν ενός όντος που έπαψε να υπάρχει, μπορεί ακόμη στο Μεγάλο μας Σύμπαν να επιτελεσθεί αυτό που ονομάζουμε «ιερότατο Ντζεριμετλί».

Η δεύτερη αυτή ιερή διαδικασία απαιτεί να γίνει πρώτα η θεληματική επένδυση του ανώτατου οντικού σώματος, δηλαδή του σώματος της ψυχής· μόνο τότε, όπως και στην πρώτη περίπτωση, μπορεί να πραγματωθεί το ιερό Αλμτζνοσίνου.

38.274.Β

Φυσικά, αυτές οι δύο διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο αν τα ανώτερα οντικά σώματα βρίσκονται ακόμη μέσα στις ζώνες που παραμένουν σε επαφή με την ατμόσφαιρα του πλανήτη, στην επιφάνεια του οποίου πραγματοποιείται αυτό το «ιερό μυστήριο».

38.274.Β

Η ύπαρξη αυτών των «υλοποιήσεων», που προκαλούνται επίτηδες και συνειδητά από ορισμένα όντα, και η δυνατότητα να διατηρείται ο σύνδεσμος και η επικοινωνία μαζί τους, διαρκεί μόνο όσο τα όντα εξακολουθούν να τρέφουν συνειδητά εκείνα τα ανώτερα οντικά σώματα με το δικό τους «ιερό Αϊσαχλαντόν».

38.274.Β

Σε τούτη λοιπόν την ιερή διαδικασία του Αλμτζνοσίνου μπορούσαν να καταφύγουν τα υπόλοιπα έξι μέλη της μικρής «ομάδας των επτά», για να έρθουν σε επικοινωνία με το Νου του αρχηγού τους, φτάνει να είχαν μπορέσει, όσο ζούσε, να προβλέψουν την πιθανότητα του ξαφνικού τέλους του, και να είχαν εκτελέσει μια συγκεκριμένη προετοιμασία, απαραίτητη για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

38.274.Β

Για να καταλάβεις την ουσία της προετοιμασίας για την ιερή διαδικασία του «μυστηρίου του Αλμτζνοσίνου», πρέπει να σου μιλήσω για δύο χαρακτηριστικές ιδιότητες του «οντικού Χανμπλεντζόιν», του αίματος δηλαδή του σώματος Κεστζάν.

38.274-5.Β

Η πρώτη από τις δύο ιδιότητες του οντικού Χανμπλεντζόιν είναι αυτή: όταν αφαιρέσουμε ένα οποιοδήποτε μέρος του για να το απομονώσουμε, ανάμεσα σ’ αυτό το μέρος — οπουδήποτε και όσο μακριά κι αν βρίσκεται — και στην κύρια συγκέντρωση της κοσμικής του ουσίας, σχηματίζεται ένα είδος «νηματοειδούς συνδέσμου»· το νήμα αυτό αποτελείται από την ίδια ουσία και η πυκνότητα ή το πάχος του εξαρτάται από την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο απομονωμένο μέρος και την κύρια συγκέντρωση.

38.275.Β

Η δεύτερη χαρακτηριστική ιδιότητα του Χανμπλεντζόιν είναι ότι αν, σκόπιμα ή τυχαία, ξαναβάλουμε εκείνο το απομονωμένο μέρος μέσα στην κύρια συγκέντρωση του, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται αυτή κι όση κι αν είναι η ποσότητα του εισαγόμενου Χανμπλεντζόιν, τούτο το τελευταίο συγχωνεύεται με το Χανμπλεντζόιν της αρχικής συγκέντρωσης και διαμοιράζεται παντού μέσα του σε ομοιόμορφη πυκνότητα και ποσότητα.

38.275.Β

Και επειδή το σώμα Κεστζάν ενός όντος επενδύεται με ουσίες που, στο σύνολό τους, κάνουν αυτό τον κοσμικό σχηματισμό πολύ ελαφρύτερο από τη μάζα των κοσμικών ουσιών που αποτελούν την ατμόσφαιρα η οποία περιβάλλει τους πλανήτες, μόλις το σώμα Κεστζάν αποχωριστεί από το πλανητικό σώμα του όντος, ανυψώνεται, σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο «Τενικντόα» — ή, όπως λέγεται μερικές φορές, το «νόμο της βαρύτητας» — μέχρι τη σφαίρα όπου συναντά περιβάλλουσες πυκνότητες της δικής του τάξης, σφαίρα η οποία είναι ο τόπος που ταιριάζει σε τέτοιες κοσμικές εμφανίσεις.

Η αναγκαία συνεπώς προετοιμασία συνίσταται στο να αφαιρεθεί από πριν, κατά τη διάρκεια της πλανητικής ύπαρξης εκείνου του όντος, στο σώμα Κεστζάν του οποίου σκοπεύουμε να προκαλέσουμε, μετά το Ρασκουάρνο, το μυστήριο του ιερού Αλμτζνοσίνου, μέρος από το Χανμπλεντζόιν του· κι αυτό το μέρος πρέπει να διατηρηθεί μέσα σ’ έναν κατάλληλο επιπλανητικό σχηματισμό, ή να εισαχθεί μέσα στα όντα που εκτελούν την «ιεροτελεστία», κι εκεί να συγχωνευτεί θεληματικά με το Χανμπλεντζόιν του δικού τους σώματος Κεστζάν.

38.275-6.Β

Μ’ αυτό τον τρόπο, χάρη στην πρώτη χαρακτηριστική ιδιότητα του οντικού Χανμπλεντζόιν, όταν πάψει να υπάρχει κάποιο τρίμυαλο ον, που ο βαθμός της τελειοποίησης του το προορίζει για το μυστήριο του Αλμτζνοσίνου, κι όταν το σώμα Κεστζάν αποσπαστεί από το πλανητικό του σώμα, εμφανίζεται ένας «νηματοειδής σύνδεσμος» ο οποίος, όπως σου είπα, συνδέει το σώμα Κεστζάν με το σημείο όπου φυλάχτηκε ένα σταγονίδιο του Χανμπλεντζόιν του, ή με τα όντα τα οποία θεληματικά επένδυσαν ένα μέρος από αυτό στα δικά τους σώματα Κεστζάν.

38.276.Β

Για να σου διευκρινίσω τα όσα θα πούμε παρακάτω για το ίδιο τούτο θέμα, πρέπει ακόμη να σου πω ότι ο νηματοειδής σύνδεσμος — το ένα άκρο του οποίου παραμένει στο σώμα Κεστζάν, που ανυψώθηκε μέχρι την αντίστοιχη σφαίρα, και το άλλο άκρο του οποίου, είτε μένει μέσα στους επιπλανητικούς σχηματισμούς όπου προσαρτήθηκε ένα σταγονίδιο της συνολικής μάζας του Χανμπλεντζόιν του σώματος Κεστζάν, ή μέσα στα όντα που θεληματικά το συγχώνεψαν με τα δικά τους σώματα Κεστζάν — είναι δυνατό να υφίσταται μέσα στο διάστημα μόνο για μια σαφώς προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, και, για την ακρίβεια, μέχρι ο πλανήτης στον οποίο είδε το φως εκείνο το συγκεκριμένο ον να διατρέξει μια πλήρη τροχιά γύρω από τον ήλιο του.

38.276.Β

Μόλις αρχίζει μια νέα περιφορά, το νήμα εξαφανίζεται τελείως.

38.276.Β

Κι εξαφανίζεται επειδή, σύμφωνα με τον θεμελιώδη ιερό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ, η εξέλιξη και η ενέλιξη των κοσμικών ουσιών, που χρειάζονται στον Μέγιστο Τρωγωαυτοεγωκράτη, μέσα στην ατμόσφαιρα η οποία περιβάλλει κάθε πλανήτη, χρησιμεύουν, πάλι, μόνο για την τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή περιορίζονται μέσα στα όρια της «αυτόνομης δραστηριότητας» εκείνου του δεδομένου ηλιακού συστήματος· επομένως όλες ανεξαίρετα οι κοσμικές ουσίες που βρίσκονται μέσα στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιφοράς, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και το νήμα που λέγαμε, μετασχηματίζονται αμέσως σε κοσμικές ουσίες που ταιριάζουν σ’ αυτή την ατμόσφαιρα.

38.276-7.Β

Λοιπόν, παιδί μου…

Όσο δεν έχει συμπληρωθεί η περιφορά του, τα όντα που υπάρχουν σε κάποιον πλανήτη, και τα οποία φυλάνε μέσα τους ένα σταγονίδιο του Χανμπλεντζόιν κάποιου σώματος Κεστζάν ή τα οποία έχουν στη διάθεσή τους τον επιπλανητικό σχηματισμό όπου προσαρτήθηκε ένα σταγονίδιο αυτού του Χανμπλεντζόιν, μπορούν οποτεδήποτε — υπό τον όρο, εξυπακούεται, ότι κατέχουν όλα τα αντίστοιχα δεδομένα — να προσελκύσουν αυτό το σώμα και να το κάνουν να ξανακατέβει στο στέρεο τμήμα του πλανήτη τους, και εκεί να το «κορέσουν», με τη βοήθεια των δικών τους Χανμπλεντζόιν, μέχρι την πυκνότητα που απαιτείται για να δημιουργηθεί μια επαφή με το Νου εκείνης της ήδη συγκροτημένης και ανεξάρτητης κοσμικής μονάδας.

38.277.Β

Κι αυτό το είδος έλξης, ή, όπως συχνά τη λένε, αυτή η «υλοποίηση», πραγματοποιείται από αυτό που λέγεται «Βαλλικρίν», τη συνειδητή και μ’ έναν ορισμένο τρόπο μετάγγιση του δικού του Χανμπλεντζόιν μέσα στο σώμα Κεστζάν όπου βρίσκεται το άλλο άκρο του νήματος.

38.277.Β

Η ιερή διαδικασία του Αλμτζνοσίνου είχε ήδη εκπληρωθεί πολλές φορές από τρίκεντρα όντα στον πλανήτη σου πριν επιχειρηθεί και στο Θιβέτ. Υπήρχαν κιόλας εκεί πέρα διάφοροι Λεγομινισμοί με θέμα τις ιερές εκείνες διαδικασίες των προγενέστερων εποχών.

38.280.Β

— Τώρα σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμο για το νου σου, αν σου διηγόμουν άλλο ένα γεγονός σχετικό με το μυστήριο του ιερού Αλμτζνοσίνου, που αφορά το ένα από τα ιερά Άτομα, η σύλληψη των οποίων πραγματώθηκε ανάμεσα στους ευνοουμένους σου, εκείνο που, μετά το σχηματισμό του, ονομάστηκε Ιησούς Χριστός.

38.280.Β

Το σημαντικό γεγονός, που αφορά αυτό το ιερό και πραγματωμένο ανάμεσά τους Άτομο, είναι εκείνο το οποίο οι ευνοούμενοί σου, ανάλογα με την κατανόησή τους, το ορίζουν με τις λέξεις: «Ο Θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού».

38.280.Β

Η γνώση αυτού του συμβάντος θα σε διαφωτίσει για την βαρύτητα και την ουσιώδη σημασία του ιερού μυστηρίου του Αλμτζνοσίνου· και θα σου δώσει ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι πρώτοι κιόλας απόγονοι της σύγχρονης γενιάς εκείνων των ιερών Ατόμων διαστρέβλωσαν τελείως το νόημα των συμβουλών και των υποδείξεων που τους άφησαν τα αληθινά ιερά Άτομα που σκόπιμα πραγματώθηκαν Άνωθεν ανάμεσά τους, και των οποίων τα αποσπάσματα μαζεύουν από δω κι από κει για να τα ενώσουν σ’ ένα ενιαίο σύνολο. Και σαν αποτέλεσμα της αλλόκοτης ιδιότητας του ψυχισμού τους που ονομάζεται «σοφιστεία», οι αλλοιώσεις που τους επέφεραν είναι τέτοιες που, απ’ όλες τις λεγόμενες θρησκευτικές διδασκαλίες, δεν απόμειναν στα όντα των απογόνων τους παρά πληροφορίες κατάλληλες να χρησιμέψουν μόνο σαν θέματα «παιδικών παραμυθιών».

38.280-1.Β

Λοιπόν, παιδί μου, όταν ο Ιησούς Χριστός, εκείνο το ιερό Άτομο που πραγματώθηκε στο πλανητικό σώμα ενός τρίμυαλου γήινου όντος, έπρεπε να αντιμετωπίσει τον αποχωρισμό Του από την εξωτερική πλανητική Του επένδυση, ορισμένα όντα εκεί κάτω προξένησαν στο σώμα Κεστζάν Του την ιερή διαδικασία του Αλμτζνοσίνου για να έχουν τη δυνατότητα — στην περίπτωση της βίαιης διακοπής της πλανητικής Του ύπαρξης — να συνεχίσουν την επικοινωνία με το Θείο Νου Του, παίρνοντας έτσι πληροφορίες για ορισμένες κοσμικές αλήθειες, καθώς και διάφορες οδηγίες για το μέλλον, τις οποίες δε θα προλάβαινε να τους δώσει.

38.282-3.Β

Οι πληροφορίες για το γεγονός που ονομάζεται «Μυστικός Δείπνος», οι οποίες περιέχονται στη «συλλογή των σημειώσεων» που έφτασαν μέχρι τους σημερινούς ευνοουμένους σου, και οι οποίες, όπως λένε, αντιπροσωπεύουν την ακριβή και αληθινή ιστορία εκείνου του ιερού Ατόμου, και τις ονομάζουν «Αγία Γραφή», δεν είναι τίποτε άλλο από την περιγραφή της προετοιμασίας για το μεγάλο μυστήριο του Αλμτζνοσίνου που έγινε στο σώμα Κεστζάν του Άγιου Ιησού Χριστού.

38.285.Β

Για να συλλάβεις καλύτερα την αληθινά μοναδική ατομικότητα του Ιούδα, και τη βαρύτητα της εκδήλωσης της, πρέπει να μάθεις ότι αφού σχηματίστηκε οριστικά ο Ιησούς Χριστός ως υπεύθυνο ον, τούτο το ιερό Άτομο, που περιβλήθηκε το πλανητικό σώμα ενός γήινου όντος, αποφάσισε, για να πραγματώσει την αποστολή η οποία Του ανατέθηκε Άνωθεν, να φωτίσει το νου των γήινων τρίμυαλων όντων με τη μεσολάβηση δώδεκα όντων, που ανήκαν σε διαφορετικούς τύπους, και τα οποία βάλθηκε να μυήσει και να προετοιμάσει ο Ίδιος προσωπικά.

38.285.Β

Όμως, την εντονότερη στιγμή των Θείων δραστηριοτήτων Του, οι περιστάσεις οι ανεξάρτητες από Αυτόν τον ανάγκασαν, πριν ευοδωθούν τα σχέδια Του — πριν δηλαδή προλάβει να τους εξηγήσει ορισμένες κοσμικές αλήθειες και να τους δώσει τις απαιτούμενες οδηγίες για το μέλλον — να επιτρέψει να εκπληρωθεί η πρόωρη διακοπή της πλανητικής Του ύπαρξης.

38.285.Β

Αποφάσισε τότε, με τη σύμφωνη γνώμη των δώδεκα γήινων όντων που είχε σκόπιμα μυήσει, να προσφύγει στο ιερό μυστήριο του Αλμτζνοσίνου — του οποίου όλοι ήδη γνώριζαν τη διαδικασία πραγμάτωσης, και είχαν πια αποκτήσει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για την επιτέλεση του — έτσι ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα, όσο χρόνο θα παρέμενε στην κατάσταση της κοσμικής ατομικότητας, μέσα στην οποία βρισκόταν, να τελειώσουν την προπαρασκευαστική εργασία σύμφωνα προς το σχέδιο που είχε χαραχτεί για την εκπλήρωση της αποστολής που Του ανατέθηκε Άνωθεν.

38.285-6.Β

Αφού όμως πήραν αυτή την απόφαση, και όταν πια ήταν έτοιμοι να επιχειρήσουν την προκαταρκτική απαραίτητη προετοιμασία του ιερού μυστηρίου, διαπίστωσαν ότι δεν προλάβαιναν να την κάνουν, επειδή ήταν ήδη πολύ αργά.

Είχαν περικυκλωθεί από «στρατιώτες», και περίμεναν από στιγμή σε στιγμή τη σύλληψή τους, με όλες τις συνέπειες της.

Τότε λοιπόν παρενέβηκε ο Ιούδας.

Αυτόν τον μελλοντικό Άγιο, τον αχώριστο και πιστό σύντροφο του Ιησού Χριστού, τον «αναθεματίζουν» και τον «απεχθάνονται» τα παράξενα όντα του πλανήτη σου, μέσα στην απλοϊκή βλακεία τους, ενώ θα έπρεπε αντίθετα να χαίρει της ευγνωμοσύνης των γήινων τρίμυαλων όντων όλων των επόμενων γενεών, επειδή τους πρόσφερε μια τόσο μεγάλη αντικειμενική υπηρεσία.

38.286.Β

Αυτή η συνετή, θαρραλέα πράξη, της οποίας πήρε την πρωτοβουλία με αφιλοκερδή αφοσίωση, ήταν η παρακάτω: τη στιγμή που όλοι ήταν απελπισμένοι που δεν θα προλάβαιναν να κάνουν την αναγκαία προετοιμασία για την εκπλήρωση του ιερού Αλμτζνοσίνου, αυτός, ο οποίος είναι σήμερα ο Άγιος Ιούδας, σηκώθηκε ξαφνικά και είπε όλο βιάση:

38.286.Β

«Θα πάω να κάνω ότι είναι απαραίτητο να γίνει, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε ανεμπόδιστα την ιερή προετοιμασία· εσείς οι άλλοι, στρωθείτε αμέσως στη δουλειά.

38.286.Β

Λέγοντας αυτά τα λόγια, πλησίασε τον Ιησού Χριστό, και αφού κουβέντιασε χαμηλόφωνα για λίγο μαζί του και δέχτηκε την ευλογία του, έφυγε βιαστικά.

38.286.Β

Και οι υπόλοιποι τότε, χωρίς καμιά ενόχληση, μπόρεσαν να τελειώσουν ό,τι χρειαζόταν για την ολοκλήρωση της ιερής διαδικασίας του Αλμτζνοσίνου.