Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Αιθεροκρίλνο

 

5 Το σύστημα του Αρχαγγέλου Χαρίτωνα

5.62-3.Α

Ωστόσο, το επαναλαμβάνω, το διάστημα χωρίς ατμόσφαιρα, δηλαδή το διάστημα που δεν περιέχει παρά μόνο το Παγκόσμιο «Αιθεροκρίλνο», είναι το καλύτερο για τα σημερινά σκάφη, όπως και για τα παλαιά, επειδή δεν παρουσιάζει καμία αντίσταση, και ο «νόμος της πτώσης» μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί πλήρως, χωρίς καμία βοήθεια από τη λειτουργία του κυλίνδρου.

 

17 Το Αρχι-παράλογο
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Βεελζεβούλ, ο ήλιος μας ούτε φωτίζει ούτε θερμαίνει.

17.122.Α

Κάτω από τη δράση των δύο αυτών ιερών κοσμικών νόμων αναδύονται αρχικά από την ουσία που λέγεται «Αιθεροκρίλνο», κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, διάφορες «κρυσταλλώσεις». Και από αυτές τις κρυσταλλώσεις συγκροτούνται με τη σειρά τους, πάλι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, διάφοροι μεγάλοι ή μικροί κοσμικοί σχηματισμοί, λίγο-πολύ ανεξάρτητοι.

17.123.Α

Το «Αιθεροκρίλνο» είναι η πρωταρχική ουσία με την οποία είναι γεμάτο το Μεγάλο μας Σύμπαν, η οποία χρησιμεύει ως βάση για το καθετί που υπάρχει.

17.123.Α

17.123.Α

Μάθε ακόμα ότι μόνο μία κοσμική κρυστάλλωση, που υπάρχει με το όνομα «Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ», παρόλο που κι αυτή έχει ως βάση της το Αιθεροκρίλνο, αντλεί άμεσα την προέλευσή της από τις τρεις Άγιες αρχές του «ιερού Θεομερτμάλογου», δηλαδή από τις εκπορεύσεις του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου.

17.126-7.Α

Για να μπορέσεις να καταλάβεις καλύτερα τα φαινόμενα που παράγονται μέσα στις ατμόσφαιρες, πρέπει να μάθεις και να θυμάσαι πάντοτε ότι κατά τις περιόδους που το Πανταχού Παρόν Οκιντανόχ υφίσταται το «Ντζαρτκλόμ», κάτω από τη δράση της ιερής διαδικασίας του «Αϊεϊοϊουοά», το μέρος του καθαρού Αιθεροκρίλνο — δηλαδή το «αναλοίωτο» μέρος του — που εισχωρεί απαραίτητα σε όλους τους κοσμικούς σχηματισμούς και χρησιμεύει, ας πούμε, για να συνδέει μεταξύ τους όλα τα ενεργά στοιχεία αυτών των σχηματισμών, αποσπάται προσωρινά από αυτό, για να ενοποιηθεί και πάλι μόλις τα τρία κύρια μέρη του Οκιντανόχ ξανασυγχωνευτούν.

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.236.Α

Τότε, σ’ εκείνη ακριβώς την επίσκεψή του στον Άρη, επινόησε το «Τεσκουάνο», ή, όπως θα έλεγαν οι ευνοούμενοί σου, το «τηλεσκόπιο», που έμελλε να κάνει το αστεροσκοπείο μου ξακουστό σ’ ολόκληρο το Σύμπαν.

Το Τεσκουάνο που κατασκεύασε είναι πραγματικά ένα θαύμα οντικής ευφυΐας, γιατί αυξάνει την ορατότητα των μακρινών κοσμικών συγκεντρώσεων μέχρι 7.000.285 φορές, τόσο κατά τη διάρκεια ορισμένων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στις κοσμικές ουσίες των ατμοσφαιρών που περιβάλλουν όλες σχεδόν αυτές τις συγκεντρώσεις, όσο και κατά τη διάρκεια ορισμένων διαδικασιών στο κοσμικό Αιθεροκρίλνο των ενδοατμοσφαιρικών διαστημάτων.

 

38 Η θρησκεία

38.278.Β

Κι αυτή η επαφή ήταν το έναυσμα, σ’ εκείνη τη μικρή περιοχή του κακόμοιρου πλανήτη σου, για το επιταχυνόμενο κοσμικό φαινόμενο που λέγεται «Νιτστο-ουνιτστόνο», δηλαδή την απρόβλεπτη και στιγμιαία εξέλιξη όλων των κοσμικών κρυσταλλώσεων του περιβάλλοντος· με άλλα λόγια, όλοι οι επιπλανητικοί σχηματισμοί που βρίσκονταν εκεί κοντά ξαναμετατράπηκαν απότομα σε Αιθεροκρίλνο.

38.278.Β

Η Σομπριονολιανή αυτή επαφή, ή, όπως θα έλεγαν οι ευνοούμενοί σου, αυτή η «έκρηξη», ήταν τόσο τρομερή, ώστε, κατά τη διάρκεια του Νιτστο-ουνιτστόνο, τα πάντα μετατράπηκαν σε Αιθεροκρίλνο, τόσο το πλανητικό σώμα του αρχηγού της μικρής ομάδας εκείνων των όντων, όσο και των υπόλοιπων έξι αδελφών που εκπλήρωναν την ιερή μυσταγωγία, καθώς και όλοι ανεξαίρετα οι άλλοι επιπλανητικοί σχηματισμοί, οι οποίοι ήταν ήδη πνευματοποιημένοι ή στην κατάσταση απλών συγκεντρώσεων, και ήταν σε ακτίνα ενός «σμάνα», ή, κατά την έκφρασή τους, ενός «τετραγωνικού χιλιομέτρου».

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.292.Β

Αρχικά, τον καιρό που τίποτε δεν είχε ακόμη εκδηλωθεί, και το Σύμπαν μας δεν ήταν παρά ένα άπειρο κενό διάστημα που το γέμιζε η παρουσία της πρωταρχικής Κοσμικής ουσίας Αιθεροκρίλνο, μόνος, μέσα σε όλο αυτό το κενό, υπήρχε ο Μέγιστος και Αγιότατος Απόλυτος Ήλιος μας, κι αυτή η μοναδική κοσμική συγκέντρωση ήταν για τον ΠΑΝ-ΟΝΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ μας, καθώς και για τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ του, ο τόπος διαμονής του Δοξασμένου ΤΟΥ Είναι.

39.298.Β

Χάρη στη νέα ιδιαιτερότητα του πέμπτου Στόπιντερ του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, οι εκπορεύσεις που προέρχονταν από τον Απόλυτο Ήλιο ασκούσαν τη δράση τους, σε ορισμένα σημεία στο διάστημα του Σύμπαντος, πάνω στην αρχέγονη κοσμική ουσία Αιθεροκρίλνο και συμπύκνωναν έτσι, χάρη στο σύνολο των παλιών και νέων ιδιαιτεροτήτων των πρωταρχικών ιερών νόμων, κάποιες καθορισμένες συγκεντρώσεις.

39.299.Β

Μόλις η κοσμική διαδικασία του ιερού Τριαμαζικάμνω καθιερώθηκε με αυτό τον τρόπο μέσα στο διάστημα του Σύμπαντος, κρυσταλλώσεις διαφορετικής «πυκνότητας» άρχισαν να συγκροτούνται από το αρχέγονο Αιθεροκρίλνο και να ομαδοποιούνται γύρω από κάθε Ήλιο Δεύτερης Τάξης, για να σχηματίσουν νέες συγκεντρώσεις — και μ’ αυτό τον τρόπο εμφανίσθηκαν οι νέοι Ήλιοι, που αυτή τη φορά ονομάστηκαν «Ήλιοι Τρίτης Τάξης».

39.323.Β

Πρέπει ακόμα να σου πω ότι η πρώτη εμφάνιση των κάθε είδους συγκεντρώσεων που προέρχονται από το Αιθεροκρίλνο, το οποίο υπάρχει παντού μέσα στο Σύμπαν, όταν υπόκειται στον κοσμικό νόμο της «έλξης και της συγχώνευσης των ομοίων», γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

39.323.Β

Αν, για τον άλφα ή βήτα λόγο, τα σωματίδια του Αιθεροκρίλνο, που ήδη βρίσκονται μέσα στις διάφορες σφαίρες των επτά Στόπιντερ του θεμελιώδους κοσμικού Ανσαμπλουιτζάρ, συγκρουστούν, παράγουν τότε με τους συνδυασμούς τους «κρυσταλλώσεις», οι οποίες δεν έχουν ακόμη καμία υποκειμενική ιδιότητα· στη συνέχεια εκείνοι οι συνδυασμοί σωματιδίων του Αιθεροκρίλνο, που βρίσκονται τυχαία μέσα σε συνθήκες όπου διενεργείται η διαδικασία του «Χαρνέλ-μιατσνέλ», συγχωνεύονται αναμεταξύ τους και μετασχηματίζονται σε ενεργά στοιχεία, προικισμένα αυτή τη φορά, ανάλογα με τη φύση των δονήσεών τους, με ειδικές ιδιότητες καλά προσδιορισμένες.