Study of Beelzebub's Tales

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Γιατί οι «άνθρωποι» δεν είναι άνθρωποι

Περίληψη

O Βεελζεβούλ αφηγείται στο Χασίν τα γεγονότα που αφορούν την αιτία που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα ανάποδα. Σύμφωνα με την αφήγησή του η Ανώτατη Επιτροπή κατέβηκε στη Γη για δεύτερη φορά, επειδή, δεν είχαν πεισθεί απόλυτα ότι είχαν απομακρύνει κάθε μελλοντική πιθανότητα ανεπιθύμητων εκπλήξεων. Τα ιερά μέλη της Ανώτατης Επιτροπής έκριναν τότε ότι αν το «μηχανικό ένστικτο» συνέχιζε να τελειοποιείται στα τρίμυαλα όντα του πλανήτη γη προς την απόκτηση ενός Αντικειμενικού Νου, μπορεί να καταλάβαιναν πρόωρα την πραγματική αξία της παρουσίας τους στον κόσμο και ίσως να αρνιόντουσαν να συνεχίσουν να ζουν και να άρχιζαν να αυτοκαταστρέφονταν για λόγους αρχής.

Έτσι, η Ανώτατη Επιτροπή αποφάσισε να εμφυτεύσει, προσωρινά, στη συνολική παρουσία των τρίμυαλων όντων του πλανήτη γη ένα όργανο με ιδιότητες τέτοιες που θα τους έκανε στο εξής να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα «ανάποδα», ενώ κάθε επαναλαμβανόμενη εντύπωση που θα προερχόταν απ’ έξω θα κρυστάλλωνε μέσα τους τα απαραίτητα δεδομένα για την εμφάνιση ορισμένων παραγόντων που θα προκαλούσαν τις αισθήσεις της «απόλαυσης» και της «ικανοποίησης». Με τη βοήθεια του κυριότερου Παγκόσμιου Αρχι-Φυσικο-Χημικού, του Αγγέλου Λουίσιου, που ήταν κι αυτός μέλος της Επιτροπής, έκαναν με έναν ορισμένο τρόπο να φυτρώσει στη ρίζα της ουράς τους «κάτι» που το ονόμασαν «όργανο Κουνταμπάφερ».

Η Ανώτατη Επιτροπή, τρία χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τον αντικειμενικό υπολογισμό του χρόνου, κατέβηκε για τρίτη φορά, υπό τη διεύθυνση του Μεγάλου Αρχι-Σεραφείμ Σεβοτέφτρα και αφού βεβαιώθηκαν ότι τα μέτρα που είχανε λάβει δεν ήτανε πια αναγκαία, αφαίρεσαν, από τα τρίμυαλα όντα το όργανο Κουνταμπάφερ μαζί με όλες τις καταπληκτικές του ιδιότητες.

Την εποχή στην οποία αναφέρεται η ιστορία αυτή, ο Βελζεβούλ είχε ήδη τοποθετήσει το πρώτο του Τεσκουάνο στο αστεροσκοπείο που είχε στήσει, και ήταν απορροφημένος με την οργάνωση και την τελειοποίησή του. Συχνά παρατηρούσε με το Τεσκουάνο του και τον πλανήτη Γη και διαπίστωσε ότι αν και η διαδικασία της ύπαρξης εδραιωνόταν φαινομενικά και σ’ αυτόν τον πλανήτη όπως ακριβώς και σε όλους τους άλλους πλανήτες, παρατηρώντας προσεχτικά, γινόταν αντιληπτό ότι ο αριθμός των τρίμυαλων όντων αυξανόταν συνέχεια και από την άλλη μεριά, από καιρό σε καιρό, έτσι στα ξαφνικά, χωρίς λόγο και αιτία, άρχιζαν να αλληλοκαταστρέφονται.

Ο Βεελζεβούλ, αναφέρει ότι εκείνη την περίοδο είχε την άνεση να πάει σε όλους σχεδόν τους πλανήτες εκείνου του ηλιακού συστήματος και ότι έτρεφε προτίμηση για τα τρίκεντρα όντα που κατοικούν στον πλανήτη με το όνομα «Κρόνος», τα οποία εξωτερικά μοιάζουν κάπως με τα όντα-πουλιά που ονομάζονται «κοράκια». Η ύπαρξή τους διέπεται από αυστηρούς κανόνες, όπως το επιτάσσει η ένατη εντολή του Δημιουργού μας: «Φερθείτε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλατε να φερθούν και σ’ εσάς». Υποσχέθηκε στο Χασίν να μιλήσει με λεπτομέρειες για τα τρίμυαλα όντα που εμφανίζονται και υπάρχουν στον Κρόνο και για τον αληθινό φίλο του ένα ον από αυτόν τον πλανήτη, που η εξωτερική του εμφάνιση ήταν όπως ενός «κορακιού» και ο οποίος λεγόταν Χαρχάρχ.

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

10.78.Α

Ο Βεελζεβούλ αναστέναξε βαθιά, κι έπειτα συνέχισε την αφήγησή του:

10.78.Α

— Σύμφωνα με τον αντικειμενικό υπολογισμό του χρόνου, ένα έτος κύλησε από την πραγματοποίηση στη Γη της «Ιλνοσοπαρνιανής» διαδικασίας.

10.78.Α

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διευθετήθηκαν λίγο-λίγο οι διαδικασίες της εξέλιξης και της ενέλιξης όλων όσων αποκτούσαν ζωή πάνω σ’ εκείνο τον πλανήτη.

10.78.Α

Και, φυσικά, άρχισαν σιγά-σιγά να κρυσταλώνονται στα τρίμυαλα όντα τα κατάλληλα δεδομένα για την απόκτηση ενός αντικειμενικού Νου.

10.78.Α

Με λίγα λόγια, παιδί μου, τα πάντα κι εκεί είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται με τη συνηθισμένη και κανονική τάξη.

10.78.Α

Κι αν η Ανώτατη Επιτροπή δεν είχε ξαναγυρίσει εκεί την επόμενη χρονιά — πάντοτε κάτω από την ύψιστη διεύθυνση του Αρχαγγέλου Σακάκι — ίσως να μη συνέβαινε καμία από τις μετέπειτα παρεξηγήσεις που σχετίζονται με τα τρίμυαλα όντα εκεί κάτω.

10.78.Α

Η Ανώτατη Επιτροπή κατέβηκε στη Γη για δεύτερη φορά, επειδή, παρόλα τα μέτρα που είχαν ληφθεί, τα περισσότερα από τα ιερά της μέλη δεν είχαν πεισθεί απόλυτα ότι είχαν απομακρύνει κάθε μελλοντική πιθανότητα ανεπιθύμητων εκπλήξεων.

10.78-9.Α

Πριν ακόμη επαληθεύσει επιτόπου τα αποτελέσματα των προηγούμενων εργασιών της, η Ανώτατη Επιτροπή, για να καθησυχάσει, αποφάσισε να λάβει ένα ακόμη ειδικό μέτρο το οποίο είχε τρομαχτικές συνέπειες για τα τρίμυαλα όντα εκείνου του κακότυχου πλανήτη, κι εξαιτίας του οποίου υποφέρει από τότε ολόκληρο το Μεγάλο μας Σύμπαν σαν από κακοφορμισμένο τραύμα.

10.79.Α

Σου υπενθυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια, το λεγόμενο «μηχανικό ένστικτο» είχε κιόλας σιγά-σιγά δημιουργηθεί μέσα τους, όπως σε όλα τα τρίμυαλα όντα.

10.79.Α

Τα ιερά μέλη της Ανώτατης Επιτροπής έκριναν τότε ότι αν το «μηχανικό ένστικτο» συνέχιζε να τελειοποιείται στα δίποδα τρίμυαλα όντα εκεί κάτω, προς την κατεύθυνση της απόκτησης ενός Αντικειμενικού Νου, όπως ακριβώς συμβαίνει παντού και πάντοτε, εκείνα μπορεί να καταλάβαιναν πρόωρα την πραγματική αξία της παρουσίας τους στον κόσμο — που είναι να συντηρούν, μέσω της ύπαρξής τους, τα αποκολλημένα από τον πλανήτη τους κομμάτια — και θα προκαλούσαν τότε μεγάλες ταραχές· γιατί, αφού θα είχαν μ’ αυτό τον τρόπο πειστεί ότι είναι υποχείρια τελείως αλλότριων καταστάσεων, θα αρνιόντουσαν ίσως να συνεχίσουν να ζουν και θα άρχιζαν να αυτοκαταστρέφονται για λόγους αρχής.

10.79.Α

Έτσι, καλό μου παιδί, εκείνη η Ανώτατη Επιτροπή αποφάσισε να εμφυτεύσει, προσωρινά, στη συνολική παρουσία των τρίμυαλων όντων εκεί κάτω, ένα όργανο με ιδιότητες τέτοιες που θα τους έκανε στο εξής να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα «ανάποδα», ενώ κάθε επαναλαμβανόμενη εντύπωση που θα προερχόταν απ’ έξω θα κρυστάλλωνε μέσα τους τα απαραίτητα δεδομένα για την εμφάνιση ορισμένων παραγόντων που θα προκαλούσαν τις αισθήσεις της «απόλαυσης» και της «ικανοποίησης».

10.79.Α

Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του κυριότερου Παγκόσμιου Αρχι-Φυσικο-Χημικού, του Αγγέλου Λουίσιου, που ήταν κι αυτός μέλος της Επιτροπής, έκαναν με έναν ορισμένο τρόπο να φυτρώσει στα τρίμυαλα όντα εκεί κάτω, στη ρίζα της ουράς τους — γιατί είχαν ουρά εκείνα τα χρόνια, και το μέρος αυτό της συνολικής τους παρουσίας διατηρούσε ακόμη τη φυσιολογική του όψη εκφράζοντας την «πληρότητα της οντικής τους σημασίας» — έκαναν, λέω, να φυτρώσει «κάτι», που ευνοούσε την εμφάνιση των ιδιοτήτων που λέγαμε.

10.79.Α

Και τότε ονόμασαν για πρώτη φορά αυτό το «κάτι», «όργανο Κουνταμπάφερ».

10.79-80.Α

Αφού προκάλεσε το φύτρωμα αυτού του οργάνου μέσα στην παρουσία τους και βεβαιώθηκε για την καλή του λειτουργία, η Ανώτατη Επιτροπή, που απαρτιζόταν από ιερά Άτομα και προεδρευόταν από τον Μεγάλο Αρχάγγελο Σακάκι, ξαναγύρισε στο Κέντρο, εφυσηχασμένη και με καθαρή τη συνείδηση, ενώ, εκεί κάτω, στον πλανήτη Γη που τόσο σ’ ενδιαφέρει, η δράση εκείνης της ιδιοφυούς και καταπληκτικής εφεύρεσης άρχισε να απλώνεται από την πρώτη μέρα, όπως θα’ λέγε και ο σοφός Ναστραντίν Χότζας, «υπό τους ήχους των σαλπίγγων της Ιεριχούς».

10.80.Α

Τώρα, παιδί μου, αν θέλεις να κατανοήσεις ποια αποτελέσματα προκάλεσαν οι ιδιότητες του οργάνου που επινόησε και πραγματοποίησε ο ασύγκριτος Άγγελος Λουίσιος — ευλογημένο το όνομά του στους αιώνες των αιώνων — πρέπει να γνωρίσεις τις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις των τρίμυαλων όντων εκείνου του πλανήτη, όχι μόνο κατά την περίοδο που υπήρχε μέσα τους το όργανο Κουνταμπάφερ, αλλά και μετά την καταστροφή του, επειδή αν και οι ιδιότητες εκείνου του εκπληκτικού οργάνου εξαφανίστηκαν μαζί του, ωστόσο οι συνέπειές τους είχαν ήδη, για πολυάριθμες αιτίες, αρχίσει να κρυσταλλώνονται μέσα στην παρουσία τους.

10.80.Α

Αλλά, αυτό, θα σου το εξηγήσω μια άλλη φορά.

10.80.Α

Στο μεταξύ, μάθε πως η Ανώτατη Επιτροπή, τρία χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τον αντικειμενικό υπολογισμό του χρόνου, κατέβηκε για τρίτη φορά, υπό τη διεύθυνση του Μεγάλου Αρχι-Σεραφείμ Σεβοτέφτρα — επειδή, εκείνη την εποχή, ο Μεγάλος Αρχάγγελος Σακάκι είχε κιόλας αξιωθεί να γίνει το Θείο Άτομο που είναι σήμερα, δηλαδή ένας από τους τέσσερις Στυλοβάτες των Τεταρτημορίων του Σύμπαντος.

10.80.Α

Σ’ αυτή την τρίτη κάθοδό τους, τα ιερά μέλη της Ανώτατης Επιτροπής, αφού μετά από διεξοδικές έρευνες βεβαιώθηκαν ότι τα μέτρα που είχανε λάβει δεν ήτανε πια αναγκαία για τη διατήρηση της ύπαρξης των αποσπασμένων από τη Γη κομματιών, αφαίρεσαν, από τα τρίμυαλα όντα εκεί κάτω, ανάμεσα σε άλλα πράγματα — πάντοτε με τη βοήθεια του Αρχι-Φυσικο-Χημικού Αγγέλου Λουίσιου — το όργανο Κουνταμπάφερ μαζί με όλες τις καταπληκτικές του ιδιότητες.

10.80.Α

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην ιστορία μας.

10.81.Α

Μόλις συνήλθαμε από τη σύγχυση που μας είχε προξενήσει η καταστροφή η οποία απειλούσε ολόκληρο εκείνο το ηλιακό σύστημα, συνεχίσαμε, χωρίς να βιαζόμαστε, την εγκατάστασή μας στον πλανήτη Άρη, που τόσο απρόοπτα είχε διακοπεί.

10.81.Α

Μετά από κάμποσο καιρό, είχαμε εξοικειωθεί όλοι με τη γύρω φύση και αρχίσαμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί πέρα.

10.81.Α

Όπως ήδη σου είπα, ένας μεγάλος αριθμός από τους δικούς μας εγκαταστάθηκε στον Άρη. Οι άλλοι είχαν φύγει ή ετοιμάζονταν να φύγουν για άλλους πλανήτες εκείνου του ηλιακού συστήματος με το σκάφος Ευκαιρία, που είχε παραμείνει στη διάθεση των όντων της φυλής μας για τις διαπλανητικές τους επικοινωνίες.

10.81.Α

Όσο για μένα, έμεινα στον πλανήτη Άρη με μερικούς από τους φίλους μου και τους συγγενείς μου.

10.81.Α

Την εποχή λοιπόν στην οποία αναφέρεται η ιστορία μου, το πρώτο μου Τεσκουάνο είχε πια τοποθετηθεί στο αστεροσκοπείο που είχα στήσει, και ήμουν απορροφημένος από την οργάνωση και την τελειοποίησή του, με σκοπό να αφιερωθώ σε μια λεπτομερέστερη εξέταση των απόμακρων συγκεντρώσεων του Μεγάλου μας σύμπαντος, καθώς και των πλανητών εκείνου του ηλιακού συστήματος.

Κι ανάμεσά τους ο πλανήτης Γη τραβούσε ιδιαίτερα την προσοχή μου.

10.81.Α

Περνούσε ο καιρός…

10.81.Α

Η διαδικασία της ύπαρξης εδραιωνόταν σιγά-σιγά πάνω σ’ εκείνον τον πλανήτη, και θα μπορούσε κανείς να πιστέψει πως, κατά τα φαινόμενα, πραγματωνόταν κι εκεί όπως ακριβώς σε όλους τους άλλους.

10.81.Α

Αλλά παρατηρώντας προσεχτικά, αντιλαμβανόταν κανείς ότι ο αριθμός των τρίμυαλων όντων αυξανόταν συνέχεια. Από την άλλη μεριά, τα έβλεπε κανείς, από καιρό σε καιρό, να επιδίδονται σε εκδηλώσεις μοναδικές, άγνωστες στα τρίμυαλα όντα των άλλων πλανητών: έτσι στα ξαφνικά, χωρίς λόγο και αιτία, άρχιζαν να αλληλοκαταστρέφονται.

10.81-2.Α

Πού και πού αυτή η αμοιβαία καταστροφή δεν περιοριζόταν σε μία μόνο περιοχή, αλλά εξαπλωνόταν σε πολυάριθμες χώρες, και δεν διαρκούσε μόνο ένα «Ντιανόσκ»1, αλλά περισσότερο, κάποτε μάλιστα και ολόκληρα «Ορνάκρ»2.

10.82.Α

Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή η τρομερή διαδικασία προκαλούσε τη γρήγορη μείωση του αριθμού τους, ενώ σε άλλες πάλι περιόδους, μόλις παρουσιαζόταν κάποια ηρεμία, οι αριθμοί τους αυξάνονταν «εν ριπή οφθαλμού».

10.82.Α

Σιγά-σιγά συνηθίσαμε σ’ αυτή την τελευταία ιδιαιτερότητα, λέγοντας πως η γονιμότητά τους πρέπει να ήταν μια ιδιότητα του οργάνου Κουνταμπάφερ, που η Ανώτατη Επιτροπή τους είχε σκόπιμα προσαρτήσει· η αλήθεια είναι ότι υποθέσαμε πως η γονιμότητα εκείνων των δίποδων όντων ήταν προμελετημένη, επειδή για τη διατήρηση της «συνολικής-αρμονίας-της-κοσμικής-κίνησης» είναι αναγκαίος μεγάλος αριθμός υπάρξεων. Χωρίς αυτή την παράξενη ιδιαιτερότητα, ούτε που θα μας είχε ποτέ περάσει η ιδέα ότι σ’ εκείνον τον πλανήτη υπήρχε κάτι «ύποπτο».

10.82.Α

Κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία σου μιλώ, είχα την άνεση να πάω σε όλους σχεδόν τους πλανήτες εκείνου του ηλιακού συστήματος, κατοικημένους και μη.

10.82.Α

Προσωπικά έτρεφα προτίμηση για τα τρίκεντρα όντα που κατοικούν στον πλανήτη με το όνομα «Κρόνος». Η εξωτερική τους εμφάνιση δεν έχει τίποτα το κοινό με τη δική μας· μοιάζουν κάπως με τα όντα-πουλιά που ονομάζονται «κοράκια».

10.82.Α

Αξίζει να σημειώσω ότι τα όντα-πουλιά που ονομάζονται «κοράκια» μπορεί κανείς να τα συναντήσει σε όλους σχεδόν τους πλανήτες του Μεγάλου μας Σύμπαντος όπου εμφανίζονται όντα προικισμένα με διάφορα συστήματα μυαλών και επενδύονται με πλανητικά σώματα που έχουν ποικίλες εξωτερικές μορφές.

10.82.Α

Τα όντα-κοράκια του πλανήτη Κρόνου έχουνε προφορικές επικοινωνίες ανάλογες με τις δικές μας.

Αλλά η ομιλία τους «αυτή καθ’ εαυτή» είναι κατά τη γνώμη μου η ωραιότερη που έχω ακούσει.

10.82.Α

Μπορεί να συγκριθεί με τις μελωδίες των καλύτερων τραγουδιστών μας, όταν με όλο τους το είναι τραγουδούν σε κλίμακα ελάσσονα.

10.83.Α

Όσο για τις σχέσεις τους με τους άλλους, είναι… δεν ξέρω πώς να σου τις περιγράψω. Δεν μπορεί κανείς να τις καταλάβει αν δεν ζήσει ανάμεσά τους, νιώθοντάς τες ο ίδιος.

10.83.Α

Το μόνο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι εκείνα τα όντα-πουλιά έχουν καρδιά παρόμοια με των Αγγέλων των πιο κοντινών στον ΑΙΩΝΙΟ ΠΛΑΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ μας.

10.83.Α

Η ύπαρξή τους διέπεται από αυστηρούς κανόνες, όπως το επιτάσσει η ένατη εντολή του Δημιουργού μας:

«Φερθείτε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλατε να φερθούν και σ’ εσάς».

10.83.Α

Αργότερα θα σου μιλήσω με λεπτομέρειες για τα τρίμυαλα όντα που εμφανίζονται και υπάρχουν στον Κρόνο, γιατί, σε όλη τη διάρκεια της εξορίας μου σ’ εκείνο το ηλιακό σύστημα, έκανα αληθινό φίλο μου ένα ον από αυτόν τον πλανήτη, που η εξωτερική του εμφάνιση ήταν όπως ενός «κορακιού» και ο οποίος λεγόταν Χαρχάρχ.

10.83.Α

1 «Ντιανόσκ» σημαίνει «ημέρα» (Σημ. Τ.Σ.).

2 «Ορνάκρ» σημαίνει «μήνας» (Σημ. Τ.Σ.).