Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Ιλνοσοπάρνο

 

9 Η αιτία της γέννησης της Σελήνης

9.74.Α

Ωστόσο, παιδί μου, αφού η Ανώτατη Επιτροπή εξέτασε όλα τα δεδομένα που είχε στη διάθεση της, καθώς και τις μεταβολές που ήταν πιθανόν να παρουσιαστούν στο μέλλον, έκρινε ότι τα κομμάτια του πλανήτη Γη, ακόμα κι αν παρέμεναν προσωρινά στις θέσεις που είχαν εκείνη τη στιγμή, θα μπορούσαν κάποτε να βγουν από αυτές — εξαιτίας ορισμένων «Τασταρτουναρνιανών μετατοπίσεων» τις οποίες προβλέπανε — και να προκαλέσουν κάθε είδους ανεπανόρθωτες συμφορές στο σύστημα Ορς, καθώς και στα γειτονικά ηλιακά συστήματα.

9.74.Α

Γι’ αυτό, η Ανώτατη Επιτροπή αποφάσισε να πάρει ορισμένα μέτρα για να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

9.74.Α

Και συμφώνησαν πως το καλύτερο, σ’ αυτή την περίπτωση, θα ήταν να τα κανονίσουν έτσι ώστε η αρχική μάζα, δηλαδή ο πλανήτης Γη, να συντηρεί τα δύο αποσπασμένα κομμάτια της, στέλνοντάς τους συνέχεια τις ιερές δονήσεις που λέγονται «Ασκοκίν».

9.74-5.Α

Η ιερή ουσία «Ασκοκίν» σχηματίζεται πάνω στους πλανήτες, μόνον όταν οι δύο θεμελιώδεις κοσμικοί νόμοι, το «Ιερό Επταπαραπαρσινόχ» και το «Ιερό Τριαμαζικάμνω» λειτουργούν εκεί με τον λεγόμενο «Ιλνοσοπαρνιανό» τρόπο, δηλαδή όταν αυτοί οι δύο ιεροί νόμοι αποκαλύπτονται και εκδηλώνονται στην επιφάνεια της δεδομένης κοσμικής συγκέντρωσης με τρόπο ανεξάρτητο — ανεξάρτητο, εννοείται, μόνο μέσα σε ορισμένα όρια.

9.75.Α

Λοιπόν, παιδί μου, καθώς μια τέτοια κοσμική πραγματοποίηση είναι δυνατή μόνο με την συγκατάθεση της ΑΥΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ, ο Μεγάλος Αρχάγγελος Σακάκι, με τη συνοδεία μερικών ιερών μελών εκείνης της Ανώτατης Επιτροπής, παρουσιάστηκε αμέσως στην ΑΥΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ για να ζητήσει τη συγκατάθεση αυτή.

9.75.Α

Και όταν πια τα Ιερά Άτομα πήραν τη συγκατάθεση της ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ, πραγματοποιήθηκε στη Γη αυτή η διαδικασία — πάντοτε κάτω από την διεύθυνση του Μεγάλου Αρχαγγέλου Σακάκι. Από τη στιγμή εκείνη, τα πάντα σ’ αυτόν τον πλανήτη, σχηματίζονταν σύμφωνα με το Ιλνοσοπάρνο, και τα αποσπασμένα του κομμάτια, που υπάρχουν ακόμα ως τις μέρες μας, έπαψαν πια ν’ αποτελούν απειλή για μια συμπαντική καταστροφή.

9.76.Α

Λοιπόν, παιδί μου, εμφανίστηκαν και στον πλανήτη Γη «Αναλογίες-του-Όλου» ή, όπως επίσης ονομάζονται, «Μικρόκοσμοι»· και στη συνέχεια, αυτοί οι Μικρόκοσμοι, συγκρότησαν τη λεγόμενη «Οντουριστολνιανή» ή «Πολορμεντερχτική» βλάστηση.

9.76.Α

Ακόμα πιο έπειτα, οι Μικρόκοσμοι σχημάτισαν ομάδες, όπως συνήθως γίνεται, για να συγκροτήσουν διάφορες μορφές «Τεταρτόκοσμων», με τρία συστήματα μυαλών.

Και ανάμεσα σ’ αυτούς τους τελευταίους, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι δίποδοι «Τεταρτόκοσμοι» που πριν λίγο τους αποκάλεσες «γλίτσηδες».

9.76.Α

Θα σου εξηγήσω ειδικά μια άλλη φορά γιατί και με ποιο τρόπο οι «Αναλογίες-του-Όλου» εμφανίζονται πάνω στους πλανήτες όταν οι τρεις ιεροί θεμελιώδεις νόμοι περνούν στο Ιλνοσοπάρνο· έπειτα θα σου μιλήσω για τους παράγοντες που συντέλεσαν στο σχηματισμό των διαφόρων «συστημάτων οντικών μυαλών», και γενικά θα σου εκθέσω όλους τους νόμους της Δημιουργίας και Ύπαρξης του Κόσμου.

 

10 Γιατί οι «άνθρωποι» δεν είναι άνθρωποι

10.78.Α

— Σύμφωνα με τον αντικειμενικό υπολογισμό του χρόνου, ένα έτος κύλησε από την πραγματοποίηση στη Γη της «Ιλνοσοπαρνιανής» διαδικασίας.

10.78.Α

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διευθετήθηκαν λίγο-λίγο οι διαδικασίες της εξέλιξης και της ενέλιξης όλων όσων αποκτούσαν ζωή πάνω σ’ εκείνο τον πλανήτη.

10.78.Α

Και, φυσικά, άρχισαν σιγά-σιγά να κρυσταλώνονται στα τρίμυαλα όντα τα κατάλληλα δεδομένα για την απόκτηση ενός αντικειμενικού Νου.

10.78.Α

Με λίγα λόγια, παιδί μου, τα πάντα κι εκεί είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται με τη συνηθισμένη και κανονική τάξη.

10.78.Α

Κι αν η Ανώτατη Επιτροπή δεν είχε ξαναγυρίσει εκεί την επόμενη χρονιά — πάντοτε κάτω από την ύψιστη διεύθυνση του Αρχαγγέλου Σακάκι — ίσως να μη συνέβαινε καμία από τις μετέπειτα παρεξηγήσεις που σχετίζονται με τα τρίμυαλα όντα εκεί κάτω.

10.78.Α

Η Ανώτατη Επιτροπή κατέβηκε στη Γη για δεύτερη φορά, επειδή, παρόλα τα μέτρα που είχαν ληφθεί, τα περισσότερα από τα ιερά της μέλη δεν είχαν πεισθεί απόλυτα ότι είχαν απομακρύνει κάθε μελλοντική πιθανότητα ανεπιθύμητων εκπλήξεων.

10.78-9.Α

Πριν ακόμη επαληθεύσει επιτόπου τα αποτελέσματα των προηγούμενων εργασιών της, η Ανώτατη Επιτροπή, για να καθησυχάσει, αποφάσισε να λάβει ένα ακόμη ειδικό μέτρο το οποίο είχε τρομαχτικές συνέπειες για τα τρίμυαλα όντα εκείνου του κακότυχου πλανήτη, κι εξαιτίας του οποίου υποφέρει από τότε ολόκληρο το Μεγάλο μας Σύμπαν σαν από κακοφορμισμένο τραύμα.

10.79.Α

Σου υπενθυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια, το λεγόμενο «μηχανικό ένστικτο» είχε κιόλας σιγά-σιγά δημιουργηθεί μέσα τους, όπως σε όλα τα τρίμυαλα όντα.

10.79.Α

Τα ιερά μέλη της Ανώτατης Επιτροπής έκριναν τότε ότι αν το «μηχανικό ένστικτο» συνέχιζε να τελειοποιείται στα δίποδα τρίμυαλα όντα εκεί κάτω, προς την κατεύθυνση της απόκτησης ενός Αντικειμενικού Νου, όπως ακριβώς συμβαίνει παντού και πάντοτε, εκείνα μπορεί να καταλάβαιναν πρόωρα την πραγματική αξία της παρουσίας τους στον κόσμο — που είναι να συντηρούν, μέσω της ύπαρξής τους, τα αποκολλημένα από τον πλανήτη τους κομμάτια — και θα προκαλούσαν τότε μεγάλες ταραχές· γιατί, αφού θα είχαν μ’ αυτό τον τρόπο πειστεί ότι είναι υποχείρια τελείως αλλότριων καταστάσεων, θα αρνιόντουσαν ίσως να συνεχίσουν να ζουν και θα άρχιζαν να αυτοκαταστρέφονται για λόγους αρχής.

10.79.Α

Έτσι, καλό μου παιδί, εκείνη η Ανώτατη Επιτροπή αποφάσισε να εμφυτεύσει, προσωρινά, στη συνολική παρουσία των τρίμυαλων όντων εκεί κάτω, ένα όργανο με ιδιότητες τέτοιες που θα τους έκανε στο εξής να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα «ανάποδα», ενώ κάθε επαναλαμβανόμενη εντύπωση που θα προερχόταν απ’ έξω θα κρυστάλλωνε μέσα τους τα απαραίτητα δεδομένα για την εμφάνιση ορισμένων παραγόντων που θα προκαλούσαν τις αισθήσεις της «απόλαυσης» και της «ικανοποίησης».

 

16 Η σχετικότητα της έννοιας του Χρόνου

16.109.Α

Θεωρούν ως μία «ημέρα» τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο πλανήτης τους συμπληρώνει μια πλήρη «περιστροφή» γύρω από τον εαυτό του, πάντα κάτω από τη δράση των κοσμικών νόμων που σου είπα.

16.109.Α

Έχε υπόψη σου, επίσης, ότι «ημέρα» ονομάζουν και την Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία η οποία επιτελείται περιοδικά μέσα στην ατμόσφαιρα του πλανήτη τους — όπως και σε όλες τις ατμόσφαιρες όπου πραγματοποιείται η κοσμική διαδικασία που φέρει, όπως σου είπα, το όνομα «Ιλνοσοπάρνο» — την οποία εμείς ονομάζουμε «Κστατσαβάχτ»· εκείνοι την καθορίζουν με την έκφραση «είναι μέρα», και στην αντίθετη της διαδικασία, αυτό που εμείς ονομάζουμε «Κλντατσαχτί», δίνουν το όνομα «νύχτα»· και τότε λένε: «είναι νύχτα».