Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Κρεντοναλνιανή

 

16 Η σχετικότητα της έννοιας του Χρόνου

16.108.Α

Μάθε πριν απ’ όλα ότι για να υπολογίσουν το Χρόνο τα τρίμυαλα όντα της Γης, παίρνουν σαν μονάδα μέτρησης το «έτος», όπως κι εμείς, και ότι καθορίζουν τη διάρκεια του έτους τους σύμφωνα με το χρόνο που διαρκεί μια ορισμένη κίνηση του πλανήτη τους γύρω από κάποια άλλη κοσμική συγκέντρωση — δηλαδή το χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου ο πλανήτης τους, πραγματοποιώντας γύρω από τον ήλιο του τη διαδικασία της «πτώσης» και της «εκ νέου σύλληψης», διαγράφει τον λεγόμενο «Κρεντοναλνιανό κύκλο»·

16.108.Α

Με ανάλογο τρόπο κι εμείς καθορίζουμε με τη λέξη «έτος», στον πλανήτη Καρατάς, τη χρονική περίοδο που περιλαμβάνεται ανάμεσα στις στιγμές που οι ήλιοι «Σάμος» και «Σέλος» βρίσκονται κοντύτερα ο ένας στον άλλο.

16.108.Α

Τα όντα του πλανήτη Γη ονομάζουν μια εκατοντάδα από τα έτη τους «αιώνα».

16.109.Α

Χωρίζουν το έτος τους στα δώδεκα, και ονομάζουν καθεμία από τις υποδιαιρέσεις «μήνα».

16.109.Α

Καθορίζουν τη διάρκεια αυτού του μήνα από το χρόνο περιφοράς του μεγάλου κομματιού που αποσπάστηκε από τον πλανήτη τους — το οποίο σήμερα λέγεται «Σελήνη»· δηλαδή το χρόνο κατά τον οποίο το κομμάτι αυτό συμπληρώνει, πάντα σύμφωνα με τους κοσμικούς νόμους της «πτώσης» και της «εκ νέου σύλληψης» έναν πλήρη Κρεντοναλνιανό κύκλο γύρω από τον πλανήτη τους.

16.109.Α

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δώδεκα Κρεντοναλνιανοί κύκλοι της Σελήνης δεν αντιστοιχούν ακριβώς σε έναν Κρεντοναλνιανό κύκλο του πλανήτη τους γύρω από τον ήλιο του· γι’ αυτό κάνουν κάποιους συμβιβασμούς όταν υπολογίζουν τους μήνες τους, έτσι που το σύνολο να ανταποκρίνεται λίγο-πολύ στην πραγματικότητα.

16.114.Α

Υπολογίστηκε ακόμη, ότι κατά την περίοδο στη διάρκεια της οποίας ο ήλιος «Σάμος» βρίσκεται κοντύτερα στον Ήλιο «Σέλος» — περίοδος η οποία θεωρείται στον πλανήτη Καρατάς σαν ένα «έτος» — ο πλανήτης Γη διαγράφει γύρω από το δικό του τον ήλιο Ορς τριακόσιους ογδόντα εννιά Κρεντοναλνιανούς κύκλους.

Είναι λοιπόν επόμενο ότι, σύμφωνα με τον αντικειμενικά συμβατικό υπολογισμό του Χρόνου, το έτος μας είναι τριακόσιες ογδόντα εννιά φορές μεγαλύτερο από την περίοδο που οι ευνοούμενοί σου θεωρούν και ονομάζουν ένα «έτος» τους.

 

22 Ο Βεελζεβούλ για πρώτη φορά στο Θιβέτ

22.222.Α

Και μπορούσαν να περάσουν από κει μόνο τη μέρα, γιατί, εξαιτίας της «Κρεντοναλνιανής» θέσης του πλανήτη τους ως προς τον ήλιο, όλα εκείνα τα άγρια γήινα όντα βρίσκονται τότε σε μια οντική κατάσταση που λέγεται «ύπνος», στη διάρκεια της οποίας γίνεται στην παρουσία τους η αυτόματη επεξεργασία της ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη συνηθισμένη οντική τους ύπαρξη· μια διαδικασία που πραγματώνεται άλλωστε μέσα τους, μόνο κατ’ αυτήν τη χρονική περίοδο. Αντίθετα, στα τρίκεντρα όντα που υπάρχουν εκεί κάτω, η επεξεργασία της ενέργειας γίνεται μόνο όταν αυτή η ιερή ιδιότητα παύει να εκδηλώνεται μέσα στην ατμόσφαιρα, κατά τη διάρκεια δηλαδή της «νύχτας», όπως λένε.

22.222.Α

Γι’ αυτό, παιδί μου, οι ευνοούμενοί σου δεν μπορούσαν να διαβούν εκείνους τους τόπους παρά μόνο την «ημέρα».

Τη νύχτα έπρεπε να κατασκευάζουν τεχνητά καταφύγια και να επαγρυπνούν ασταμάτητα, για να προφυλαχτούν οι ίδιοι και να προστατέψουν τα «αγαθά» τους από τα «άγρια» όντα. Γιατί όσο διαρκεί η Κρεντοναλνιανή θέση του πλανήτη Γη, τα άγρια όντα ξαγρυπνούν, και είναι η ώρα που απορροφούν την πρώτη οντική τροφή τους. Εκείνα τα χρόνια είχαν πια σχεδόν συνηθίσει να χρησιμοποιούν, για το σκοπό αυτό, αποκλειστικά τα πλανητικά σώματα των αδύναμων όντων άλλων μορφών που υπήρχαν πάνω στον πλανήτη τους. Διάλεγαν λοιπόν εκείνη την ώρα για ν’ αρπάξουν τα άλλα όντα και να χρησιμοποιήσουν τα πλανητικά τους σώματα για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.252.Α

Μόλις στην παρουσία ενός όντος από το «ποίμνιο» τους, κάποια λειτουργία του βρισκόταν σε δυσαρμονία ή άρχιζε να δυσαρμονίζεται, το ον αυτό απευθυνόταν στον αστρολόγο της συνοικίας του. Εκείνος τότε, σύμφωνα με το Ομπλεκιουνερίς που ήδη είχε φτιάξει και σύμφωνα με τις μεταβολές των ατμοσφαιρικών διαδικασιών, μεταβολές που προκαλούσε η δράση άλλων πλανητών του ηλιακού τους συστήματος, κάτι που προβλεπόταν στους υπολογισμούς του, του υπεδείκνυε τι να κάνει με το πλανητικό του σώμα κατά τις περιόδους που καθορίζονταν από την Κρεντοναλνιανή κίνηση του πλανήτη τους· για παράδειγμα, προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να πλαγιάζει, πώς να αναπνέει, ποιες κινήσεις να προτιμάει να κάνει, ποιους τύπους όντων να αποφεύγει να συναναστρέφεται, κι ένα σωρό τέτοιες συνταγές.