Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Γυναικοχροστίνι

 

43 Ο Βεελζεβούλ εκθέτει τις απόψεις του για την περιοδική διαδικασία αμοιβαίας καταστροφής των ανθρώπων

43.248.Γ

Εκείνα μάλιστα τα όντα σκέφτηκαν έναν σοφότατο και πρακτικότατο τρόπο για να εκπληρώνουν δύο από τις οντικές τους υποχρεώσεις — την τελειοποίηση δηλαδή των ανώτερων οντικών τους σωμάτων και την εξυπηρέτηση του Μέγιστου Τρωγωαυτοεγωκράτη — συνενώνοντας και επιτελώντας τες ταυτόχρονα.

43.248.Γ

Τούτη τη συνένωση την πραγματοποίησαν με τον ακόλουθο τρόπο:

43.248.Γ

Σε κάθε συνάθροισή τους, ακόμα και σε κάθε γειτονιά τους, υψώνονταν υποχρεωτικά τρία ειδικά κτίρια, πολύ επιβλητικά.

43.248.Γ

Το δεύτερο, που προοριζόταν για τα όντα θηλυκού φύλου, ονομαζόταν «Γυναικοχροστίνι».

43.248.Γ

Τα δύο πρώτα επιβλητικά κτίρια θεωρούνταν ιερά από τα όντα της ηπείρου της Ατλαντίδος. Αντιπροσώπευαν γι’ αυτά ό,τι είναι για τα όντα της Γης οι «ναοί», οι «εκκλησίες», τα «παρεκκλήσια» και άλλοι ιεροί τόποι.

43.249.Γ

Στα «Γυναικοχροστίνι», τα οποία προορίζονταν για τα όντα θηλυκού φύλου, κάθε γυναίκα κλεινόταν υποχρεωτικά καθόλη τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, που τα σύγχρονα όντα ονομάζουν «εμμηνόρροιες». Επιπλέον, οι γυναίκες, θεωρώντας οι ίδιες τον εαυτό τους όντα παθητικά, προσπαθούσαν να παραμένουν παθητικές κατά τη διάρκεια της απομόνωσής τους, ώστε η ουσία που ακτινοβολούσε μέσω των εκπορεύσεών τους να χρησιμεύει ως παθητικό μέρος στην διαδικασία του ίδιου εκείνου ιερού νόμου, προς την απώτερη ζωογονητικότητά του.

43.249.Γ

Περνούσαν λοιπόν τον καιρό τους, μέσα στα Γυναικοχροστίνι, σε μια κατάσταση πλήρους παθητικότητας, προσπαθώντας συνειδητά να μη σκέφτονται τίποτε.

43.249.Γ

Για να το πετύχουν αυτό, προσπαθούσαν να μην έχουν καμιά ενεργητική εμπειρία κατά την έμμηνη περίοδό τους, και για να μην παρεμποδίζει την αυτοσυγκέντρωσή τους η ροή των συνειρμών, τα πάντα ήταν τακτοποιημένα με τρόπο που να προσανατολίζονται συνέχεια οι σκέψεις τους προς το καλό των υπαρκτών ή μελλοντικών παιδιών τους.

43.251.Γ

Πολύν καιρό μετά την καταστροφή της ηπείρου Ατλαντίδος, ένα από αυτά τα έθιμα κόντεψε παραλίγο να αποκατασταθεί: το έθιμο δηλαδή να χρησιμοποιούν, στη διαδικασία της συνηθισμένης ύπαρξης, κτίρια παρόμοια με αυτά για τα οποία σου μίλησα.

43.251.Γ

Η αναγκαιότητα των κτιρίων αυτών κατανοήθηκε πάλι από έναν Εβραίο βασιλιά πολύ γνωστικό, με το όνομα Σολομών, που κι αυτός αποφάσισε να τα καθιερώσει.

43.251.Γ

Ο τύπος του ειδικού κτιρίου του οποίου την κατασκευή αποφάσισε εκείνος ο πάνσοφος Εβραίος βασιλιάς, και ο οποίος διάρκεσε για πολύ μετά από αυτόν, ονομάστηκε από τους υπηκόους του «Τακ-τσαν-ναν».

43.251.Γ

Έμοιαζε με τα Γυναικοχροστίνι της ηπείρου Ατλαντίδας. Προοριζόταν, όπως κι εκείνα, για όντα θηλυκού φύλου, τα οποία έπρεπε να μένουν εκεί καθόλη τη διάρκεια της εμμηνόρροιάς τους.

43.251-2.Γ

Ο βασιλιάς Σολομών βιάστηκε να καθιερώσει αυτό το έθιμο κατά τη σοφή βασιλεία του, γιατί διαπίστωσε επανειλημμένα ότι, στην κατάσταση της εμμηνόρροιας, ο χαρακτήρας των όντων θηλυκού φύλου γινόταν για το περιβάλλον τους, και κυρίως για τους συζύγους τους, τελείως ανυπόφορος, και μάλιστα, από ψυχοσωματική άποψη, βλαβερός, γιατί η συμπεριφορά τους γινόταν ιδιαίτερα ασυνεπής απέναντι στα άλλα όντα· κι έτσι αποφάσισε να θεσμοθετήσει, χωρίς αναβολές, έναν αυστηρό νόμο για τους υπηκόους του, σύμφωνα με τον οποίο θα χτίζονταν υποχρεωτικά σε κάθε κατοικημένο μέρος ειδικά κτίρια, όπου θα κλείνονταν τα όντα θηλυκού φύλου καθόλη τη διάρκεια αυτής της κατάστασής τους.