Study of Beelzebub's Tales

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Το σύστημα του Αρχαγγέλου Χαρίτωνα

Περίληψη

O κυβερνήτης του σκάφους Καρνάκ εξηγεί στον Βελζεβούλ και στον Χασίν ότι το νέο σύστημα διαστημοπλοίων του Αρχαγγέλου Χαρίτωνα αναγνωρίστηκε από όλους ως το καλύτερο, και πολύ σύντομα υιοθετήθηκε από την παγκόσμια υπηρεσία έτσι ώστε αντικατέστησε σιγά-σιγά όλα τα προηγούμενα.

Στην συνέχεια περιγράφει πως λειτουργεί αυτό το σύστημα λέγοντας: Αυτό το σύστημα δεν είναι πολύ περίπλοκο. Όλη αυτή η μεγάλη εφεύρεση αποτελείται από ένα μόνο κύλινδρο που έχει τη μορφή ενός κοινού βαρελιού. Το μυστικό αυτού του κυλίνδρου βρίσκεται στη διάταξη των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένα τα εσωτερικά του τοιχώματα. Αυτά είναι μονωμένα μεταξύ τους με «ήλεκτρο» και έχουν την ιδιότητα, επειδή είναι τοποθετημένα με μία ορισμένη διάταξη, να δρουν σε κάθε κοσμική αέρια ύλη που διεισδύει στο χώρο που περικλείουν — είτε πρόκειται για «ατμόσφαιρα», «αέρα» ή «αιθέρα» είτε για οποιοδήποτε άλλο «σύνολο» από ομοιογενή κοσμικά στοιχεία — και να την κάνουν να διαστέλλεται αμέσως. Ο πυθμένας αυτού του «κυλίνδρου-βαρελιού» είναι ερμητικά σφραγισμένος, αλλά το σκέπασμα του, αν και μπορεί κι αυτό να κλείσει ερμητικά, είναι στερεωμένο σε άξονες, έτσι που να μπορεί να ανοίγει από την πίεση που έρχεται από το εσωτερικό και μετά να ξανακλείνει. Έτσι, όταν ο κύλινδρος γεμίσει με αέρα ή ατμόσφαιρα ή κάποιο άλλο παρόμοιο στοιχείο, αυτές οι ουσίες, κάτω από τη δράση των τοιχωμάτων αυτού του περίεργου κυλίνδρου-βαρελιού, διαστέλλονται τόσο πολύ ώστε ο χώρος δεν τους επαρκεί πια. Προσπαθώντας να βρουν μία διέξοδο από τον περιορισμένο χώρο τους, σπρώχνουν, φυσικά, το σκέπασμα του κυλίνδρου· αυτό περιστρέφεται στους άξονες του, ανοίγει, αφήνει να διαφύγουν οι ουσίες που έχουν διασταλεί και ξανακλείνει αμέσως. Και αφού η Φύση απεχθάνεται το κενό, ταυτόχρονα, καθώς διαφεύγουν τα αέρια που έχουν διασταλεί, ο κύλινδρος-βαρέλι γεμίζει ξανά με νέες ουσίες απ’ έξω, οι οποίες έχουν την ίδια τύχη με τις προηγούμενες και ούτω καθεξής, χωρίς τέλος. Έτσι, οι ουσίες ανανεώνονται διαρκώς, και το σκέπασμα του κυλίνδρου-βαρελιού ανοιγοκλείνει διαδοχικά. Πάνω στο σκέπασμα είναι προσαρμοσμένος ένας μοχλός, πολύ απλός, που κινείται με την ίδια την κίνηση του σκεπάσματος, ο οποίος με τη σειρά του βάζει σε κίνηση πολλά απλά γρανάζια· κι αυτά, με τη σειρά τους, περιστρέφουν τα πτερύγια που είναι στερεωμένα στα πλευρά και στην πρύμνη του σκάφους.

Ο Κυβερνήτης συνεχίζει λέγοντας ότι, μέσα στα διαστήματα τα οποία δεν παρουσιάζουν καμία αντίσταση, τα σημερινά σκάφη πέφτουν απλώς προς την πιο κοντινή «σταθερότητα»· αλλά και μέσα σε διαστήματα όπου υπάρχουν κοσμικές ουσίες που τους φέρνουν αντίσταση, οι ίδιες οι ουσίες, όποια κι αν είναι η πυκνότητά τους, με τη βοήθεια του κυλίνδρου, εξασφαλίζουν την κίνηση του σκάφους προς κάθε επιθυμητή κατεύθυνση και πέφτουν όπου θέλουν, χωρίς τους πολύπλοκους χειρισμούς που ήταν απαραίτητοι στα σκάφη του συστήματος του Αγίου Βενόμα.

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

5.61.Α

ΚΑΙ πράγματι, μόλις τα νέα μαθεύτηκαν, έγιναν δημόσια πρακτικά πειράματα με την καινούργια εφεύρεση, που αργότερα θα γινόταν πασίγνωστη — πάντοτε υπό την εποπτεία του Αρχαγγέλου Αντόσια.

5.61.Α

Το νέο σύστημα αναγνωρίστηκε από όλους ως το καλύτερο, και πολύ σύντομα υιοθετήθηκε από την παγκόσμια υπηρεσία έτσι ώστε αντικατέστησε σιγά-σιγά όλα τα προηγούμενα. Ακόμα και στις μέρες μας, το σύστημα του Μεγάλου Αγγέλου, του σημερινού Αρχαγγέλου Χαρίτωνα, εφαρμόζεται παντού.

Το σκάφος με το οποίο πετάμε αυτή τη στιγμή βασίζεται στις ίδιες αρχές και η κατασκευή του είναι παρόμοια μ’ εκείνη που είναι φτιαγμένα όλα τα σκάφη με το σύστημα του Αγγέλου Χαρίτωνα.

Αυτό το σύστημα δεν είναι πολύ περίπλοκο.

5.61.Α

Όλη αυτή η μεγάλη εφεύρεση αποτελείται από ένα μόνο κύλινδρο που έχει τη μορφή ενός κοινού βαρελιού.

5.61.Α

Το μυστικό αυτού του κυλίνδρου βρίσκεται στη διάταξη των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένα τα εσωτερικά του τοιχώματα.

5.61.Α

Αυτά είναι μονωμένα μεταξύ τους με «ήλεκτρο» και έχουν την ιδιότητα, επειδή είναι τοποθετημένα με μία ορισμένη διάταξη, να δρουν σε κάθε κοσμική αέρια ύλη που διεισδύει στο χώρο που περικλείουν — είτε πρόκειται για «ατμόσφαιρα», «αέρα» ή «αιθέρα» είτε για οποιοδήποτε άλλο «σύνολο» από ομοιογενή κοσμικά στοιχεία — και να την κάνουν να διαστέλλεται αμέσως.

5.61.Α

Ο πυθμένας αυτού του «κυλίνδρου-βαρελιού» είναι ερμητικά σφραγισμένος, αλλά το σκέπασμα του, αν και μπορεί κι αυτό να κλείσει ερμητικά, είναι στερεωμένο σε άξονες, έτσι που να μπορεί να ανοίγει από την πίεση που έρχεται από το εσωτερικό και μετά να ξανακλείνει.

5.62.Α

Έτσι, Σεβασμιότατε, όταν ο κύλινδρος γεμίσει με αέρα ή ατμόσφαιρα ή κάποιο άλλο παρόμοιο στοιχείο, αυτές οι ουσίες, κάτω από τη δράση των τοιχωμάτων αυτού του περίεργου κυλίνδρου-βαρελιού, διαστέλλονται τόσο πολύ ώστε ο χώρος δεν τους επαρκεί πια.

5.62.Α

Προσπαθώντας να βρουν μία διέξοδο από τον περιορισμένο χώρο τους, σπρώχνουν, φυσικά, το σκέπασμα του κυλίνδρου· αυτό περιστρέφεται στους άξονες του, ανοίγει, αφήνει να διαφύγουν οι ουσίες που έχουν διασταλεί και ξανακλείνει αμέσως. Και αφού η Φύση απεχθάνεται το κενό, ταυτόχρονα, καθώς διαφεύγουν τα αέρια που έχουν διασταλεί, ο κύλινδρος-βαρέλι γεμίζει ξανά με νέες ουσίες απ’ έξω, οι οποίες έχουν την ίδια τύχη με τις προηγούμενες και ούτω καθεξής, χωρίς τέλος.

Έτσι, οι ουσίες ανανεώνονται διαρκώς, και το σκέπασμα του κυλίνδρου-βαρελιού ανοιγοκλείνει διαδοχικά.

5.62.Α

Πάνω στο σκέπασμα είναι προσαρμοσμένος ένας μοχλός, πολύ απλός, που κινείται με την ίδια την κίνηση του σκεπάσματος, ο οποίος με τη σειρά του βάζει σε κίνηση πολλά απλά γρανάζια· κι αυτά, με τη σειρά τους, περιστρέφουν τα πτερύγια που είναι στερεωμένα στα πλευρά και στην πρύμνη του σκάφους.

5.62.Α

Έτσι λοιπόν, Σεβασμιότατε, μέσα στα διαστήματα τα οποία δεν παρουσιάζουν καμία αντίσταση, τα σημερινά σκάφη σαν και το δικό μας, πέφτουν απλώς προς την πιο κοντινή «σταθερότητα»· αλλά και μέσα σε διαστήματα όπου υπάρχουν κοσμικές ουσίες που τους φέρνουν αντίσταση, οι ίδιες οι ουσίες, όποια κι αν είναι η πυκνότητά τους, με τη βοήθεια του κυλίνδρου, εξασφαλίζουν την κίνηση του σκάφους προς κάθε επιθυμητή κατεύθυνση.

5.62.Α

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όσο πυκνότερη είναι μία ουσία σε ένα δεδομένο τμήμα του Σύμπαντος, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η φόρτιση και η εκφόρτιση του κυλίνδρου-βαρελιού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα της κίνησης των μοχλών.

5.62-3.Α

Ωστόσο, το επαναλαμβάνω, το διάστημα χωρίς ατμόσφαιρα, δηλαδή το διάστημα που δεν περιέχει παρά μόνο το Παγκόσμιο «Αιθεροκρίλνο», είναι το καλύτερο για τα σημερινά σκάφη, όπως και για τα παλαιά, επειδή δεν παρουσιάζει καμία αντίσταση, και ο «νόμος της πτώσης» μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί πλήρως, χωρίς καμία βοήθεια από τη λειτουργία του κυλίνδρου.

5.63.Α

Τα σημερινά σκάφη έχουν ακόμη το πλεονέκτημα ότι μπορούν, μέσα στα διαστήματα που δεν έχουν ατμόσφαιρα, να ωθούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να πέφτουν όπου θέλουμε, χωρίς τους πολύπλοκους χειρισμούς που ήταν απαραίτητοι στα σκάφη του συστήματος του Αγίου Βενόμα.

5.63.Α

Με λίγα λόγια, Σεβασμιότατε, τα σημερινά σκάφη, λόγω των ανέσεων και της απλότητάς τους, δεν έχουν τίποτα το κοινό με τα παλαιά, τα οποία, ενώ ήταν συχνά πολύ περίπλοκα, δεν είχαν καμία από τις δυνατότητες που έχουν τα σκάφη που χρησιμοποιούμε σήμερα.