Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Χελκντονίς

 

43 Ο Βεελζεβούλ εκθέτει τις απόψεις του για την περιοδική διαδικασία αμοιβαίας καταστροφής των ανθρώπων

43.246.Γ

Η Υποτακτικότητά Του μου εξήγησε ακόμη ότι η ιερή τούτη κοσμική ουσία Ασκοκίν υπάρχει γενικά στο Σύμπαν ανακατωμένη κυρίως με τις ιερές ουσίες «Αμπρουστντονίς» και «Χελκντονίς», και συνεπώς, για να έχει το βαθμό ζωογονητικότητας που της χρειάζεται για το ρόλο της υποστήριξης, πρέπει πρώτα η ιερή ουσία «Ασκοκίν» να απελευθερωθεί από τις άλλες δύο.

43.246-7.Γ

Για να πω την αλήθεια, παιδί μου, δεν κατάλαβα αμέσως όλα όσα μου είπε· όλα αυτά τα ξεκαθάρισα πολύ αργότερα, τότε που έμαθα, όταν μελετούσα τους θεμελιώδεις κοσμικούς νόμους, ότι αυτές ακριβώς οι ουσίες Αμπρουστντονίς και Χελκντονίς χρησιμεύουν στο σχηματισμό και την τελειοποίηση των ανώτερων οντικών σωμάτων στα τρίμυαλα όντα — δηλαδή του «σώματος Κεστζάν» και του «σώματος της ψυχής» — και ότι ο διαχωρισμός της ιερής Ασκοκίν από τις άλλες δύο ουσίες διενεργείται γενικά όταν τα όντα οποιουδήποτε πλανήτη τις μετουσιώνουν μέσα τους με τις συνειδητές τους προσπάθειες και τα θεληματικά τους βάσανα, για το σχηματισμό και την τελειοποίηση των ανώτερων σωμάτων τους.

43.247-8.Γ

Λοιπόν, αγαπημένε μου Χασίν, όταν ήταν πια ξεκάθαρο ότι η ενστικτώδης ανάγκη να κάνουν συνειδητές προσπάθειες και να ταλαιπωρούνται θεληματικά για να αντιλαμβάνονται και να μεταστοιχειώνουν μέσα τους τις ιερές ουσίες Αμπρουστντονίς και Χελκντονίς — απελευθερώνοντας έτσι τις ιερές Ασκοκίν για την υποστήριξη της Σελήνης και του Ανούλιου — εξαφανίστηκε τελείως από τον ψυχισμό των ευνοουμένων σου, η ίδια η Μεγάλη Φύση αναγκάστηκε να προσαρμοστεί για να παράγει την ιερή αυτή ουσία με άλλους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και η τρομερή περιοδική διαδικασία αμοιβαίας καταστροφής.

43.248.Γ

Για να μπορέσεις να αξιολογήσεις σωστά τους σημερινούς ευνοουμένους σου, είναι ευκαιρία να σου θυμήσω ότι μετά την εξάλειψη της δράσης του οργάνου Κουνταμπάφερ, τα τρίμυαλα όντα του πλανήτη σου έμαθαν πολύ γρήγορα, από τις πρώτες γενιές, ότι μια ορισμένη κοσμική ουσία έπρεπε να μετασχηματίζεται περνώντας μέσα τους, και ότι το να διευκολύνουν αυτό το μετασχηματισμό ήταν μία από τις σπουδαιότερες οντικές υποχρεώσεις τους.

43.249.Γ

Στους ναούς των ανδρών, ή στα «Αγοροχροστίνι», τα όντα αρσενικού φύλου της περιοχής ή της γειτονιάς, εκπλήρωναν ο καθένας με τη σειρά του, όντας σε μια ορισμένη κατάσταση η οποία ονομάζεται «ανάμνηση του εαυτού», τα κατάλληλα «μυστήρια».

43.249.Γ

Τα όντα της ηπείρου Ατλαντίδος είχαν αποκτήσει τη βεβαιότητα ότι τα όντα αρσενικού φύλου είναι πηγές ενεργητικής εκδήλωσης· επιδίδονταν λοιπόν αδιάκοπα, μέσα στα Αγοροχροστίνι τους, σ’ έναν ενεργητικό και συνειδητό διαλογισμό, και εκπλήρωναν μέσα σ’ αυτή την κατάσταση τα αντίστοιχα ιερά μυστήρια, για να μετουσιώνουν μέσα τους τις ιερές ουσίες Αμπρουστντονίς και Χελκντονίς.

43.249.Γ

Ενεργούσαν πάντα σκόπιμα και με πλήρη συνείδηση, ώστε η ιερή ουσία η οποία ελευθερωνόταν τότε μέσα τους και ακτινοβολούσε μέσω των εκπορεύσεών τους, προς μια απώτερη ζωογονητικότητα, να γίνεται το ενεργητικό μέρος του ιερού νόμου που ονόμαζαν «Νόμο της Αγίας Τριάδας».

 

46 Ο Βεελζεβούλ εξηγεί στον εγγονό του τη σημασία της μορφής και της σειράς που διάλεξε για να εκθέσει τις πληροφορίες του σχετικά με τους ανθρώπους

46.299.Γ

Αποφάσισα να ενεργήσω έτσι, ώστε πολλές Εγωπλαστικούρες διαφορετικής ουσίας να κρυσταλλώνονται σε αντίστοιχες εντοπίσεις της παρουσίας σου, για τις ανάγκες των μελλοντικών σου λογικών αντιπαραθέσεων, και για να μπορέσει να πραγματώνεται μέσα σου, με ενεργητική σχέση, η επεξεργασία των ιερών ουσιών «Αμπρουστντονίς» και «Χελκντονίς» με εντονότερο τρόπο, ουσίες οι οποίες απαιτούνται για την επένδυση και την τελειοποίηση των δύο ανώτερων οντικών μερών σου.

46.300-1.Γ

Με την ευκαιρία αυτή, δεν θα ήταν ανώφελο να σου θυμίσω, ακόμα και αν το ξέρεις ήδη, ότι στις τρεις εντοπίσεις των τρίμυαλων όντων, τα «οντικά Αυτοκολιτζικνέρ» τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο τα αποτελέσματα της πραγματοποίησης των «οντικών Πάρτκντολγκ-καθηκόντων», που είναι οι παράγοντες οι προορισμένοι από τον ΚΟΙΝΟ μας ΠΑΤΕΡΑ, από την αρχή της εμφάνισης των τρίμυαλων όντων, να χρησιμεύουν ως μέσα για την τελειοποίηση του εαυτού.

46.301.Γ

Αυτοί οι σχηματισμοί, στη συνολική παρουσία των τρίμυαλων όντων, πραγματοποιούν, ως τρίτη άγια δύναμη του Τριαμαζικάμνω, την έλευση του «νου της κατανόησης».

46.301.Γ

Μόνο αυτοί οι παράγοντες επιτρέπουν, κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης των νεο-προσλαμβανόμενων εντυπώσεων, και με βάση το ιερό Τριαμαζικάμνω, την κρυστάλλωση δεδομένων που ευνοούν μια προσωπική γνώση και κατανόηση, που αρμόζουν δηλαδή στο καθένα· ενώ παράλληλα, μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών κρυστάλλωσης δεδομένων που ευνοούν την απόκτηση της συνειδητότητας, παράγεται στην παρουσία τους αυτό που ονομάζουμε «Ζερνοφουκαλνιανή τριβή», η οποία προδιαγράφει στα τρίμυαλα όντα το σχηματισμό των δύο ιερών ουσιών «Αμπρουστντονίς» και «Χελκντονίς», που είναι απαραίτητες στην επένδυση και τελειοποίηση των ανώτερων μερών τους.