Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Χανμπλεντζόιν

 

32 Ο υπνωτισμός

32.138.Β

Κατά την περίοδο του Τικλιαμουισιανού πολιτισμού, όταν τα σοφά όντα της Μαραλπλεϊσίς διαπίστωσαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα τέτοιων «συνδυασμών» στο συνολικό τους ψυχισμό, και προσπάθησαν να επιβάλουν τα μεν στα δε, θεληματικά, αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση, σύντομα ανακάλυψαν και κατάλαβαν τον τρόπο να τα καταφέρουν με τη βοήθεια αυτού που ονομάζεται «οντικό Χανμπλεντζόιν», δηλαδή με την κοσμική ύλη της οποίας την ουσία τα τρίμυαλα όντα του σημερινού πολιτισμού κόντεψαν σχεδόν να καταλάβουν, και την ονόμασαν «ζωικό μαγνητισμό».

32.138.Β

Επειδή για την κατανόηση αυτού του γεγονότος, καθώς ίσως και των παραπέρα εξηγήσεων μου, σου είναι απαραίτητο να μάθεις τι ακριβώς είναι το «Χανμπλεντζόιν», νιώθω την ανάγκη, πριν συνεχίσω, να σε πληροφορήσω αμέσως γι’ αυτή την οντική ύλη.

32.138-9.Β

Το Χανμπλεντζόιν δεν είναι τίποτε άλλο από το «αίμα» του «σώματος Κεστζάν» ενός όντος· και, όπως ακριβώς το σύνολο των κοσμικών ουσιών που ονομάζεται «αίμα» χρησιμεύει στη διατροφή και στην ανανέωση του πλανητικού σώματος του όντος, κατά τον ίδιο τρόπο το Χανμπλεντζόιν χρησιμεύει στη διατροφή και στην τελειοποίηση του σώματος Κεστζάν.

32.139.Β

Πρέπει να σου πω ότι, γενικά, η ποιότητα της σύνθεσης του αίματος — στη συνολική παρουσία των ευνοουμένων σου, όπως και σε όλα τα τρίμυαλα όντα — εξαρτάται από τον αριθμό των οντικών σωμάτων τα οποία έχουν κιόλας σχηματιστεί πλήρως σε αυτά.

32.139.Β

Στην παρουσία των τρίμυαλων όντων, το αίμα μπορεί να αποτελείται από ουσίες που προέρχονται από το μετασχηματισμό τριών «κοσμικών πηγών πραγματοποίησης» ξεχωριστών και ανεξάρτητων.

32.139.Β

Οι ουσίες του μέρους του οντικού αίματος που προορίζεται από τη Φύση να υπηρετεί το πλανητικό σώμα ενός όντος προέρχονται από το μετασχηματισμό των υλικών του πλανήτη στον οποίο συγκροτήθηκε και υπάρχει αυτό το όν.

32.139.Β

Τα υλικά όμως που προορίζονται να υπηρετούν το σώμα Κεστζάν ενός όντος, το σύνολο των οποίων ονομάζεται Χανμπλεντζόιν, αποκτώνται από το μετασχηματισμό των στοιχείων άλλων πλανητών, καθώς και του ήλιου του συστήματος εκείνου που είναι ο τόπος της εμφάνισης και της ύπαρξης του τρίμυαλου όντος.

32.139.Β

Το μέρος, τέλος, του οντικού αίματός τους που ονομάζεται σχεδόν παντού «ιερό Αϊσαχλαντόν», και υπηρετεί το υψηλότερο μέρος ενός όντος, εκείνο που ονομάζεται «ψυχή», αυτό συγκροτείται από τις εκπορεύσεις του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου μας.

 

33 Ο Βεελζεβούλ επαγγελματίας υπνωτιστής

33.148.Β

— Έτσι λοιπόν, ενώ περιέφερα την ύπαρξη μου ανάμεσα στους ευνοουμένους σου με την ιδιότητα του επαγγελματία υπνωτιστή, εξακολούθησα τα πειράματα μου για τον ψυχισμό τους χρησιμοποιώντας κυρίως εκείνη την ιδιαίτερη κατάσταση που τα σημερινά όντα εκεί κάτω την ονομάζουν «κατάσταση ύπνωσης».

33.148.Β

Για να τους φέρνω σ’ αυτή την κατάσταση, κατέφευγα αρχικά στα ίδια μέσα με τα οποία τα όντα της περιόδου του Τικλιαμουισιανού πολιτισμού έφερναν το ένα το άλλο στην κατάσταση αυτή, ενεργώντας δηλαδή πάνω τους μέσω του δικού μου «Χανμπλεντζόιν».

33.148.Β

Αργότερα όμως, καθώς η οντική παρόρμηση που ονομάζεται «αγάπη των ομοίων μας» άρχισε να αναδύεται συχνότερα στην παρουσία μου, χρειάστηκε να προκαλώ αυτή τη διαδικασία σε πάρα πολλά τρίμυαλα όντα εκεί κάτω, όχι πια μόνο για τον προσωπικό μου σκοπό, αλλά αυτή τη φορά και για το δικό τους καλό· και καθώς αυτή η μέθοδος αποδείχτηκε τότε πολύ βλαβερή για την οντική μου ύπαρξη, σκέφτηκα μια άλλη μέθοδο η οποία μου επέτρεπε να πετυχαίνω τα ίδια αποτελέσματα, χωρίς να ξοδεύω το «Χανμπλεντζόιν» μου.

 

38 Η θρησκεία

38.274.Β

Για να καταλάβεις την ουσία της προετοιμασίας για την ιερή διαδικασία του «μυστηρίου του Αλμτζνοσίνου», πρέπει να σου μιλήσω για δύο χαρακτηριστικές ιδιότητες του «οντικού Χανμπλεντζόιν», του αίματος δηλαδή του σώματος Κεστζάν.

38.274-5.Β

Η πρώτη από τις δύο ιδιότητες του οντικού Χανμπλεντζόιν είναι αυτή: όταν αφαιρέσουμε ένα οποιοδήποτε μέρος του για να το απομονώσουμε, ανάμεσα σ’ αυτό το μέρος — οπουδήποτε και όσο μακριά κι αν βρίσκεται — και στην κύρια συγκέντρωση της κοσμικής του ουσίας, σχηματίζεται ένα είδος «νηματοειδούς συνδέσμου»· το νήμα αυτό αποτελείται από την ίδια ουσία και η πυκνότητα ή το πάχος του εξαρτάται από την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο απομονωμένο μέρος και την κύρια συγκέντρωση.

38.275.Β

Η δεύτερη χαρακτηριστική ιδιότητα του Χανμπλεντζόιν είναι ότι αν, σκόπιμα ή τυχαία, ξαναβάλουμε εκείνο το απομονωμένο μέρος μέσα στην κύρια συγκέντρωση του, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται αυτή κι όση κι αν είναι η ποσότητα του εισαγόμενου Χανμπλεντζόιν, τούτο το τελευταίο συγχωνεύεται με το Χανμπλεντζόιν της αρχικής συγκέντρωσης και διαμοιράζεται παντού μέσα του σε ομοιόμορφη πυκνότητα και ποσότητα.

38.275.Β

Και επειδή το σώμα Κεστζάν ενός όντος επενδύεται με ουσίες που, στο σύνολό τους, κάνουν αυτό τον κοσμικό σχηματισμό πολύ ελαφρύτερο από τη μάζα των κοσμικών ουσιών που αποτελούν την ατμόσφαιρα η οποία περιβάλλει τους πλανήτες, μόλις το σώμα Κεστζάν αποχωριστεί από το πλανητικό σώμα του όντος, ανυψώνεται, σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο «Τενικντόα» — ή, όπως λέγεται μερικές φορές, το «νόμο της βαρύτητας» — μέχρι τη σφαίρα όπου συναντά περιβάλλουσες πυκνότητες της δικής του τάξης, σφαίρα η οποία είναι ο τόπος που ταιριάζει σε τέτοιες κοσμικές εμφανίσεις.

Η αναγκαία συνεπώς προετοιμασία συνίσταται στο να αφαιρεθεί από πριν, κατά τη διάρκεια της πλανητικής ύπαρξης εκείνου του όντος, στο σώμα Κεστζάν του οποίου σκοπεύουμε να προκαλέσουμε, μετά το Ρασκουάρνο, το μυστήριο του ιερού Αλμτζνοσίνου, μέρος από το Χανμπλεντζόιν του· κι αυτό το μέρος πρέπει να διατηρηθεί μέσα σ’ έναν κατάλληλο επιπλανητικό σχηματισμό, ή να εισαχθεί μέσα στα όντα που εκτελούν την «ιεροτελεστία», κι εκεί να συγχωνευτεί θεληματικά με το Χανμπλεντζόιν του δικού τους σώματος Κεστζάν.

38.275-6.Β

Μ’ αυτό τον τρόπο, χάρη στην πρώτη χαρακτηριστική ιδιότητα του οντικού Χανμπλεντζόιν, όταν πάψει να υπάρχει κάποιο τρίμυαλο ον, που ο βαθμός της τελειοποίησης του το προορίζει για το μυστήριο του Αλμτζνοσίνου, κι όταν το σώμα Κεστζάν αποσπαστεί από το πλανητικό του σώμα, εμφανίζεται ένας «νηματοειδής σύνδεσμος» ο οποίος, όπως σου είπα, συνδέει το σώμα Κεστζάν με το σημείο όπου φυλάχτηκε ένα σταγονίδιο του Χανμπλεντζόιν του, ή με τα όντα τα οποία θεληματικά επένδυσαν ένα μέρος από αυτό στα δικά τους σώματα Κεστζάν.

38.276.Β

Για να σου διευκρινίσω τα όσα θα πούμε παρακάτω για το ίδιο τούτο θέμα, πρέπει ακόμη να σου πω ότι ο νηματοειδής σύνδεσμος — το ένα άκρο του οποίου παραμένει στο σώμα Κεστζάν, που ανυψώθηκε μέχρι την αντίστοιχη σφαίρα, και το άλλο άκρο του οποίου, είτε μένει μέσα στους επιπλανητικούς σχηματισμούς όπου προσαρτήθηκε ένα σταγονίδιο της συνολικής μάζας του Χανμπλεντζόιν του σώματος Κεστζάν, ή μέσα στα όντα που θεληματικά το συγχώνεψαν με τα δικά τους σώματα Κεστζάν — είναι δυνατό να υφίσταται μέσα στο διάστημα μόνο για μια σαφώς προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, και, για την ακρίβεια, μέχρι ο πλανήτης στον οποίο είδε το φως εκείνο το συγκεκριμένο ον να διατρέξει μια πλήρη τροχιά γύρω από τον ήλιο του.

38.276.Β

Μόλις αρχίζει μια νέα περιφορά, το νήμα εξαφανίζεται τελείως.

38.276-7.Β

Λοιπόν, παιδί μου…

Όσο δεν έχει συμπληρωθεί η περιφορά του, τα όντα που υπάρχουν σε κάποιον πλανήτη, και τα οποία φυλάνε μέσα τους ένα σταγονίδιο του Χανμπλεντζόιν κάποιου σώματος Κεστζάν ή τα οποία έχουν στη διάθεσή τους τον επιπλανητικό σχηματισμό όπου προσαρτήθηκε ένα σταγονίδιο αυτού του Χανμπλεντζόιν, μπορούν οποτεδήποτε — υπό τον όρο, εξυπακούεται, ότι κατέχουν όλα τα αντίστοιχα δεδομένα — να προσελκύσουν αυτό το σώμα και να το κάνουν να ξανακατέβει στο στέρεο τμήμα του πλανήτη τους, και εκεί να το «κορέσουν», με τη βοήθεια των δικών τους Χανμπλεντζόιν, μέχρι την πυκνότητα που απαιτείται για να δημιουργηθεί μια επαφή με το Νου εκείνης της ήδη συγκροτημένης και ανεξάρτητης κοσμικής μονάδας.

38.277.Β

Κι αυτό το είδος έλξης, ή, όπως συχνά τη λένε, αυτή η «υλοποίηση», πραγματοποιείται από αυτό που λέγεται «Βαλλικρίν», τη συνειδητή και μ’ έναν ορισμένο τρόπο μετάγγιση του δικού του Χανμπλεντζόιν μέσα στο σώμα Κεστζάν όπου βρίσκεται το άλλο άκρο του νήματος.

38.277-8.Β

Εκείνοι οι έξι «μεγάλοι μύστες», οι οποίοι υπήρχαν ακόμα με την πλανητική τους ύπαρξη, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, που εναλλάσσονταν προσπαθώντας με τη σειρά, για τρεις μέρες και νύχτες αδιάκοπα, να εκπληρώσουν στο πλανητικό σώμα του πρώην αρχηγού τους τη διαδικασία «Βαλλικρίν», δηλαδή να μεταγγίσουν μέσα στο σώμα του τα δικά τους Χανμπλεντζόιν· αλλά επειδή δεν προηγήθηκε η προετοιμασία για τη σύνδεση με το δικό του σώμα Κεστζάν, το δικό τους Χανμπλεντζόιν δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση αυτού που περίμεναν — και δεν έκανε άλλο από το να συσσωρεύεται ατάκτως πάνω από το πλανητικό του σώμα. Και καθώς, για κακή τους τύχη, συνέβαινε τις ίδιες εκείνες μέρες, μέσα στην ατμόσφαιρα εκείνης της τοποθεσίας, να γίνεται μια έντονη ανάμιξη του ενεργού στοιχείου Οκιντανόχ, ή, όπως λένε τα όντα εκεί κάτω, είχε «άγριες καταιγίδες», προκλήθηκε, ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο κοσμικές εκδηλώσεις που βρίσκονταν ακόμη στο μεταβατικό στάδιο από ένα ορισμένο κοσμικό φαινόμενο σε ένα άλλο, μια όπως λέμε «Σομπριονολιανή» επαφή.

38.278.Β

Κι αυτή η επαφή ήταν το έναυσμα, σ’ εκείνη τη μικρή περιοχή του κακόμοιρου πλανήτη σου, για το επιταχυνόμενο κοσμικό φαινόμενο που λέγεται «Νιτστο-ουνιτστόνο», δηλαδή την απρόβλεπτη και στιγμιαία εξέλιξη όλων των κοσμικών κρυσταλλώσεων του περιβάλλοντος· με άλλα λόγια, όλοι οι επιπλανητικοί σχηματισμοί που βρίσκονταν εκεί κοντά ξαναμετατράπηκαν απότομα σε Αιθεροκρίλνο.

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.302.Β

5. Για τις ακτινοβολίες που εκλύονται από τους Τεταρτόκοσμους: «Χανμπλεντζόιν».

 

48 Συμπεράσματα του συγγραφέα

48.330-1.Γ

Πραγματικά, όπως τα διάφορα ανεξάρτητα τμήματα μιας «αγοραίας άμαξας» συνδέονται μεταξύ τους, το όχημα και το άλογο με τις στάγγες, και το άλογο και ο αμαξάς με τα χαλινάρια, έτσι ακριβώς και όλα τα διακεκριμένα μέρη της συνολικής οργάνωσης του ανθρώπου συνδέονται μεταξύ τους, το σώμα και η οργάνωση του συναισθήματος με το αίμα, και η οργάνωση του συναισθήματος και η σκέψη με αυτό που λέγεται «Χανμπλεντζόιν», με την ουσία δηλαδή που συγκροτείται στη συνολική παρουσία του ανθρώπου από όλες τις οντικές προσπάθειες τις οποίες κάνει σκόπιμα.

48.331.Γ

Το ελεεινό σύστημα της σημερινής εκπαίδευσης είχε σαν συνέπεια να μην έχει ο αμαξάς την παραμικρή επιρροή στο άλογο του· ίσα-ίσα που μπορεί με τα χαλινάρια να διεγείρει στη συνειδητότητα του ζώου αυτές τις τρεις ιδέες: δεξιά, αριστερά και στάση.

48.331.Γ

Και μάλιστα δεν είναι πάντα έτσι, γιατί τα χαλινάρια φτιάχνονται, συνήθως, από υλικά που αντιδρούν σε όλα τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα: σε μια δυνατή βροχή, για παράδειγμα, φουσκώνουν και τεντώνονται· όταν κάνει ζέστη, γίνεται το αντίθετο· έτσι η δράση τους στην αυτοματοποιημένη ευαισθησία πρόσληψης του αλόγου είναι ευμετάβλητη.

48.331.Γ

Το ίδιο πράγμα διενεργείται στη συνολική οργάνωση του συνηθισμένου ανθρώπου, κάθε φορά που μεταβάλλεται μέσα του, σαν αποτέλεσμα μιας οποιασδήποτε εντύπωσης, αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «πυκνότητα και ρυθμό του Χανμπλεντζόιν»: η σκέψη του χάνει τότε κάθε δυνατότητα δράσης στην οργάνωση του συναισθήματος.

48.331.Γ

Έτσι λοιπόν, για να συνοψίσουμε όλα όσα ειπώθηκαν, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, θέλοντας και μη, ότι κάθε άνθρωπος οφείλει να πασχίσει να αποκτήσει το δικό του «Εγώ»· διαφορετικά, δε θα είναι παρά μια «αγοραία άμαξα», στην οποία θα μπορεί να επιβιβαστεί ο οποιοσδήποτε περαστικός και να κάνει ό,τι του καπνίσει.