Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Τριτοεχάρυ

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.302.Β

Συγκεκριμένα ονόματα δόθηκαν επίσης σε όλες τις «πρόσκαιρες ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις» που εμφανίζονται πάνω στον καθένα από τους αναρίθμητους κόσμους κατά τη διάρκεια των εξελικτικών και των ενελικτικών διαδικασιών των θεμελιωδών ιερών νόμων.

39.302.Β

Δεν θα απαριθμήσω τα ονόματα όλων των «κέντρων βάρους» που κρυσταλλώνονται στον καθένα από τους κόσμους· θα κατονομάσω μόνο τα «κεντροβαρικά ενεργά στοιχεία» που κρυσταλλώνονται μέσα στους κόσμους στους οποίους θα αναφερθούν οι κατοπινές επεξηγήσεις μου — αυτά δηλαδή που κρυσταλλώνονται στην παρουσία των Τεταρτόκοσμων, όπου συγκροτούν «προσωπικά ανεξάρτητα κέντρα βάρους».

39.302-3.Β

Αυτές οι ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις που συγκροτούνται μέσα στους Τεταρτόκοσμους έχουν τα ακόλουθα ονόματα:

1. Πρωτοεχάρυ
2. Δευτεροεχάρυ
3. Τριτοεχάρυ
4. Τεταρτοεχάρυ
5. Πεντοεχάρυ
6. Εξιοεχάρυ
7. Ρεζουλζάριον

39.324.Β

Αν τώρα, παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι ικανοποιητικά το ξετύλιγμα της διαδικασίας μετασχηματισμού των κοσμικών ουσιών με τη μεσολάβηση των «όντων-συσκευών», μέσα στην παρουσία των οποίων εισδύουν αυτές οι ουσίες με τη μορφή της «πρώτης οντικής τροφής», τότε θα καταλάβεις, ταυτόχρονα με τη διαδικασία της ενέλιξης και της εξέλιξης των ανώτερων οντικών τροφών, και όλα σχεδόν όσα έχουν σχέση με τις βασικές ιδιαιτερότητες του ιερού νόμου του Επταπαραπαρσινόχ.

39.324.Β

Όταν αυτά τα ενεργά στοιχεία, κατά την ανοδική τους εξελικτική επιστροφή με αφετηρία το τελευταίο Στόπιντερ του θεμελιώδους ιερού κοσμικού Επταπαραπαρσινόχ, εισδύουν στη συνολική παρουσία των «όντων-συσκευών» σαν πρώτη οντική τροφή, αρχίζουν, μόλις μπουν μέσα στο στόμα, να μετατρέπονται ακολουθώντας τη διαδικασία του νόμου δεύτερης τάξης που λέγεται Χαρνέλ-μιατσνέλ, δηλαδή αναμιγνύονται και συγχωνεύονται, ανάλογα με τη «συγγένεια των δονήσεών» τους, με τα ενεργά στοιχεία τα οποία, έχοντας ήδη εξελιχτεί μέσα στην παρουσία των όντων, έχουν αποκτήσει μια ποιότητα δονήσεων αντίστοιχη προς το επόμενο Στόπιντερ της διαδικασίας του οντικού Επταπαραπαρσινόχ. Μέσα στο στομάχι μετασχηματίζονται σε συγκεκριμένα ενεργά στοιχεία που λέγονται «οντικά Πρωτοεχάρυ», τα οποία αντιστοιχούν, με τις δονήσεις τους, στο τέταρτο ανερχόμενο Στόπιντερ του θεμελιώδους ιερού κοσμικού Επταπαραπαρσινόχ.

39.324-5.Β

Ακολουθώντας τότε αυτό που ονομάζεται «εντερική διαδρομή», ένα μέρος από εκείνες τις συγκεκριμένες ουσίες, ή «οντικά Δευτεροεχάρυ», χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ίδιου του πλανητικού σώματος, καθώς και για το τοπικό Χαρνέλ-μιατσνέλ που υφίσταται η νεοεισερχόμενη φρέσκια τροφή, ενώ το υπόλοιπο μέρος τους, με τη βοήθεια της ίδιας διαδικασίας του Χαρνέλ-μιατσνέλ τοπικού χαρακτήρα, συνεχίζει την ανεξάρτητη εξέλιξη του για να μετασχηματιστεί τελικά σε ειδικές ανώτερες ουσίες, που λέγονται «οντικά Τριτοεχάρυ».

39.325.Β

Όλες αυτές οι κοσμικές ουσίες που κρυσταλλώνονται προσωρινά στη συνολική παρουσία των «όντων-συσκευών», και που οι δονήσεις τους αντιστοιχούν στα «οντικά Τριτοεχάρυ», συγκεντρώνονται κυρίως στο όργανο το οποίο λέγεται «συκώτι».

39.325.Β

Σ’ αυτό το σταθμό του «οντικού Ανσαμπλουιτζάρ» βρίσκεται το «κατώτερο Μντνελ-ιν» του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, που λέγεται «μηχανικο-συμπτωτικό Μντνελ-ιν»· έτσι οι ουσίες από τις οποίες αποτελούνται τα «οντικά Τριτοεχάρυ» παύουν να εξελίσσονται με ανεξάρτητο τρόπο, με μόνη τη διαδικασία του Χαρνέλ-μιατσνέλ.

39.325.Β

Πραγματικά, λόγω της τροποποίησης που έγινε στη συνολική λειτουργία του πρωταρχικού νόμου του ιερού κοσμικού Επταπαραπαρσινόχ, το σύνολο των ουσιών που λέγονται «οντικά Τριτοεχάρυ» δεν μπορεί από δω και πέρα να εξακολουθήσει την εξέλιξη του παρά μόνο με τη βοήθεια δυνάμεων που προέρχονται απ’ έξω.

39.325.Β

Κι αν τα «οντικά Τριτοεχάρυ» δεν πάρουν καμιά εξωτερική βοήθεια για να συνεχίσουν να εξελίσσονται μέσα στη συνολική παρουσία των όντων, αυτές οι ουσίες, ακριβώς όπως κι εκείνες που προηγουμένως κρυσταλλώθηκαν σαν κέντρα βάρους του οντικού Ανσαμπλουιτζάρ, πρέπει οπωσδήποτε να ενελιχθούν μέχρι το σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν, για να ξαναγίνουν οι συγκεκριμένες κοσμικές κρυσταλλώσεις που ήταν προηγουμένως.

39.325-6.Β

Για να τους εξασφαλίσει αυτή τη βοήθεια, η Φύση, μέσα στην απέραντη σοφία της, προσάρμοσε την εσωτερική οργάνωση των όντων με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ουσίες που εισέρχονται αναγκαστικά στη συνολική τους παρουσία για να επενδύσουν και να θρέψουν το «δεύτερο οντικό σώμα» ή «σώμα Κεστζάν» — δηλαδή οι κοσμικές ουσίες που οι ευνοούμενοί σου ονομάζουν «αέρα» — να μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν την απαραίτητη εξωτερική βοήθεια για την εξέλιξη των ουσιών της «πρώτης οντικής τροφής».