Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Τενικντόα

 

38 Η θρησκεία

38.275.Β

Και επειδή το σώμα Κεστζάν ενός όντος επενδύεται με ουσίες που, στο σύνολό τους, κάνουν αυτό τον κοσμικό σχηματισμό πολύ ελαφρύτερο από τη μάζα των κοσμικών ουσιών που αποτελούν την ατμόσφαιρα η οποία περιβάλλει τους πλανήτες, μόλις το σώμα Κεστζάν αποχωριστεί από το πλανητικό σώμα του όντος, ανυψώνεται, σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο «Τενικντόα» — ή, όπως λέγεται μερικές φορές, το «νόμο της βαρύτητας» — μέχρι τη σφαίρα όπου συναντά περιβάλλουσες πυκνότητες της δικής του τάξης, σφαίρα η οποία είναι ο τόπος που ταιριάζει σε τέτοιες κοσμικές εμφανίσεις.

Η αναγκαία συνεπώς προετοιμασία συνίσταται στο να αφαιρεθεί από πριν, κατά τη διάρκεια της πλανητικής ύπαρξης εκείνου του όντος, στο σώμα Κεστζάν του οποίου σκοπεύουμε να προκαλέσουμε, μετά το Ρασκουάρνο, το μυστήριο του ιερού Αλμτζνοσίνου, μέρος από το Χανμπλεντζόιν του· κι αυτό το μέρος πρέπει να διατηρηθεί μέσα σ’ έναν κατάλληλο επιπλανητικό σχηματισμό, ή να εισαχθεί μέσα στα όντα που εκτελούν την «ιεροτελεστία», κι εκεί να συγχωνευτεί θεληματικά με το Χανμπλεντζόιν του δικού τους σώματος Κεστζάν.

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.307-8.Β

Σύμφωνα με τις απίθανες θεωρίες αυτού του κλάδου της «επιστήμης» τους, τον οποίο ονομάζουν «πνευματισμό», υποθέτουν, μεταξύ άλλων, ότι ο καθένας τους έχει ήδη ένα ανώτερο οντικό σώμα, ή, όπως το λένε, μια «ψυχή», κι ότι αυτή η ψυχή πρέπει να υποστεί αδιάκοπες μετενσαρκώσεις, δηλαδή κάτι που μοιάζει με την Οκιπαχαλεβιανή αντικατάσταση για την οποία σου έλεγα λίγο πρωτύτερα.

39.308.Β

Βέβαια, αν αυτοί οι δυστυχισμένοι μπορούσαν απλώς και μόνο να πληροφορηθούν ότι, σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο δεύτερης τάξης που λέγεται «Τενικντόα», ή «νόμος της βαρύτητας», το οντικό αυτό μέρος, στις σπάνιες περιπτώσεις που εμφανίζεται μέσα τους, ανυψώνεται αμέσως μετά το πρώτο Ρασκουάρνο — ή, όπως λένε, μετά το «θάνατο» του όντος — πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη τους, τότε ίσως θα καταλάβαιναν ότι οι εξηγήσεις και οι άφθονες αποδείξεις εκείνου του κλάδου της «επιστήμης» τους, για όλων των ειδών τα φαινόμενα που υποτίθεται ότι προκαλούν αυτές οι «φανταστικές» ψυχές εκεί πέρα, δεν είναι παρά οι καρποί της ξεστρατισμένης φαντασίας τους, και ταυτόχρονα θα καταλάβαιναν ότι και όλες οι άλλες «αποδείξεις» εκείνης της επιστήμης δεν είναι τίποτε περισσότερο από «μπούρδες» αλλά Ναστραντίν Χότζα.

39.308.Β

Και τώρα άκουσε τι συμβαίνει στα δύο πρώτα οντικά σώματα, δηλαδή στο πλανητικό σώμα και στο σώμα Κεστζάν:

Μετά το πρώτο ιερό Ρασκουάρνο, το πλανητικό σώμα, το οποίο αποτελείται από μικρόκοσμους, δηλαδή από κρυσταλλώσεις που μετασχηματίστηκαν από τον πλανήτη, αποσυντίθεται σύμφωνα μ’ έναν κοσμικό νόμο δεύτερης τάξης που λέγεται «Ρεταρνοτολτούρ», και διασπάται βαθμιαία στις πρωταρχικές του ουσίες πάνω στον ίδιο τον πλανήτη.

39.308.Β

Όσο για το δεύτερο οντικό σώμα, το σώμα Κεστζάν, επειδή αποτελείται από ουσίες που εκπέμπονται είτε από άλλες συγκεντρώσεις του Τριτόκοσμου, είτε από τον ήλιο εκείνου του ηλιακού συστήματος από τον οποίο εξαρτάται, ανυψώνεται μέχρι τη σφαίρα για την οποία μιλήσαμε, όπου και αποσυντίθεται με τη σειρά του, μετά το δεύτερο Ρασκουάρνο, έτσι ώστε οι κρυσταλλώσεις που το αποτελούν να επιστρέψουν και πάλι στη σφαίρα της αρχικής τους εμφάνισης.

 

42 Ο Βεελζεβούλ στην Αμερική

42.200.Γ

Ανάμεσα σε όλες τις κακοήθεις καινοτομίες των όντων της μεγάλης εκείνης κοινότητας που τυχαία απόκτησε κύρος, η πιο βλαβερή, αυτή δηλαδή της οποίας τα άσχημα αποτελέσματα θα είναι στο μέλλον πιο δύσκολο να διορθωθούν στη συνολική τους παρουσία, είναι η συνήθεια που απόκτησαν να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής τους μέσα σε πανύψηλα κτίρια.

42.200.Γ

Για να καταλάβεις καλά μέχρι ποιο σημείο είναι βλαβερή αυτή η επινόηση, πρέπει πρώτα απ’ όλα να σου εξηγήσω κάτι ακόμα:

42.200-1.Γ

Θυμάσαι πως, όταν σου μίλησα για το «κακοήθες μέσο» που χρησιμοποιούν σήμερα και το λένε «σπορ», σου είπα ότι, στην αρχή, ακόμη και οι ευνοούμενοί σου είχαν «Φουλασνιταμνιανή» διάρκεια ύπαρξης, η οποία παρατεινόταν υποχρεωτικά ως ότου επενδυόταν μέσα τους το σώμα Κεστζάν και τελειοποιόταν μέχρι την απαιτούμενη βαθμίδα του νου, αλλά ότι, αργότερα, όταν καθιέρωσαν πολύ αφύσικες συνθήκες συνηθισμένης ύπαρξης, η Μεγάλη Φύση αναγκάστηκε, από τότε, να πραγματοποιεί την παρουσία τους και τη διαδικασία της ύπαρξής τους σύμφωνα προς την αρχή Ιτοκλανότζ, δηλαδή σύμφωνα προς τα αποτελέσματα ορισμένων αιτίων του περιβάλλοντός τους.

42.201.Γ

Από τότε, ένα από αυτά τα αίτια είναι ο «βαθμός της πυκνότητας των δονήσεων» της δεύτερης οντικής τροφής τους, ή, όπως θα έλεγαν οι ίδιοι, ο «βαθμός της πυκνότητας» του αέρα που αναπνέουν.

42.201.Γ

Πράγματι, αυτός ο κοσμικός σχηματισμός, που χρησιμεύει σαν δεύτερη τροφή των όντων, συγκροτείται, κι αυτός, σύμφωνα προς τον θεμελιώδη κοσμικό νόμο του ιερού Τριαμαζικάμνω, και συνεπώς πραγματοποιείται μέσω τριών κατηγοριών ετερογενών κοσμικών ουσιών, που αντιστοιχούν στις τρεις άγιες ανεξάρτητες δυνάμεις.

42.201.Γ

Οι πρώτες τέτοιες ουσίες είναι οι εκπορεύσεις του ήλιου του συστήματος μέσα στο οποίο αυτός ο κοσμικός σχηματισμός χρησιμεύει σαν δεύτερη τροφή των όντων.

42.201.Γ

Οι δεύτερες είναι οι ουσίες που μετασχηματίζονται από τον ίδιο τον πλανήτη πάνω στον οποίο υπάρχουν τα όντα που αφομοιώνουν αυτή την τροφή.

42.201.Γ

Και οι τρίτες είναι οι ουσίες που μετασχηματίζονται από τους άλλους πλανήτες αυτού του συστήματος, τις οποίες μεταβιβάζουν σ’ εκείνον τον πλανήτη με τις ακτινοβολίες τους.

42.201.Γ

Έτσι, η διαδικασία της συγχώνευσης όλων των αναγκαίων ουσιών για τον φυσιολογικό σχηματισμό και την ύπαρξη των όντων δεν μπορεί να πραγματωθεί με την απαιτούμενη αναλογία αν δεν γίνει σε μια καθορισμένη απόσταση από την επιφάνεια του πλανήτη, επειδή, σύμφωνα με έναν κοσμικό νόμο δεύτερης τάξης που λέγεται «Τενικντόα» ή, όπως τον λένε οι ευνοούμενοί σου, «νόμο της βαρύτητας», οι ουσίες που αντιστοιχούν στη δεύτερη άγια δύναμη του ιερού Τριαμαζικάμνω δεν έχουν τη δυνατότητα να διαπεράσουν ένα ορισμένο όριο της ατμόσφαιρας.

42.201-2.Γ

Κατά τη γνώμη μου, μπορείς τώρα και μόνος σου να συλλάβεις όλες τις συνέπειες αυτών που μόλις σου εξέθεσα, και να συνδυάσεις τα απαιτούμενα δεδομένα για μια προσωπική σου γνώμη για τη βαρύτητα αυτής της επινόησης.

42.202.Γ

Νομίζω άλλωστε, παιδί μου, ότι ικανοποίησα πλήρως την περιέργεια σου γι’ αυτούς τους «δολαριο-φοξ-τροτίζοντες» οπαδούς της πασίγνωστης «Christian Science».