Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Πυθία

 

12 Οι πρώτοι βρυχηθμοί

12.90.Α

Υποδέχονται τα γραφτά του με τον ίδιο σεβασμό που οι αρχαίοι Κολχιδιανοί άκουγαν τις προφητείες των ιερών «Πυθιών» τους.

 

19 Ο Βεελζεβούλ μιλάει για τη δεύτερη κάθοδό του στον πλανήτη Γη

19.157.Α

Έτυχε όμως, ένα χρόνο πριν την καταστροφή, η «Πυθία της φυλής» μας, όπως την ονομάζαμε, να δώσει ένα χρησμό, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι δικοί μας έπρεπε να εγκαταλείψουν την ήπειρο Ατλαντίδα και να μεταναστεύσουν σε μια μικρή γειτονική ήπειρο, και να εξακολουθήσουν να ζουν εκεί, σ’ ένα μέρος που εκείνη τους υπέδειξε.

19.157.Α

Αυτή η μικρή ήπειρος ονομαζόταν τότε «Γκραμποντζέ», και το μέρος που τους καθόρισε η Πυθία γλίτωσε πραγματικά από τις φοβερές διαταραχές που έγιναν σε όλα τα άλλα μέρη της συνολικής παρουσίας εκείνου του άτυχου πλανήτη.

19.157.Α

Έτσι λοιπόν, παιδί μου, με την προειδοποίησή της, η «Πυθία μας» κατόρθωσε να σώσει από ένα σχεδόν αναπόφευκτο «Αποκαλυπτικό τέλος» τα όντα της φυλής μας, όσα ήταν υποχρεωμένα να υπάρχουν εκείνα τα χρόνια πάνω σ’ εκείνο τον πλανήτη· και το κατόρθωσε χάρη σε μία ιδιαίτερη οντική ιδιότητα, την οποία άλλωστε μπορούν να αποκτήσουν όλα τα όντα — με μοναδικό όρο ότι θα εκτελούν θεληματικά τα «οντικά τους Πάρτκντολγκ-καθήκοντα», για τα οποία θα σου μιλήσω λίγο αργότερα.

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.264-5.Α

Σου είπα κάποτε ότι ακριβώς πριν τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή, η Πυθία μας, σε μια προφητεία της, είχε υποδείξει σε όλα τα όντα της φυλής μας να μεταναστεύσουν, χωρίς καθυστέρηση, και να συνεχίσουν την ύπαρξή τους, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της επιφάνειας της ηπείρου που τώρα ονομάζεται «Αφρική».

Το συγκεκριμένο εκείνο μέρος της ηπείρου που υποδείχτηκε από την Πυθία βρισκόταν στις όχθες του μεγάλου ποταμού «Νιπιλχουάτσι»· σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης μεγάλης Τρανσαπαλνιανής διαταραχής, τα όντα της φυλής μας έμειναν εκεί, και συνέχισαν να βρίσκονται εκεί, μέχρις ότου όλα επανήλθαν σιγά-σιγά σε μια σχετικά φυσιολογική κατάσταση. Όταν τα περισσότερα από τα όντα εκεί κάτω που επέζησαν είχαν σχεδόν ξεχάσει το τι είχε συμβεί, διαπιστώνοντας ότι δεν έπαθαν τίποτα, θεμελίωσαν πάλι ένα από τα περίφημα «πολιτιστικά κέντρα» τους στο μέσο ακριβώς αυτής της μελλοντικής Αφρικής, και τα παλαιά μέλη της εταιρίας των Αχαλντανών που είχαν αρχίσει, όπως σου είπα, ν’ αναζητούν έναν τόπο μόνιμης διαμονής κατάλληλο για την ύπαρξή τους, συνάντησαν κατά τύχη ορισμένα όντα της φυλής μας, που τους συμβούλεψαν να μεταναστεύσουν προς τις εκβολές του ποταμού που είπαμε.

 

30 Η Τέχνη

30.95.Β

Τις «Τικλούνιες» τις έλεγαν τότε εκεί κάτω «Πυθίες»· τα σημερινά όμως όντα τις λένε «μέντιουμ».

 

44 Για το Βεελζεβούλ, η ανθρώπινη αντίληψη της δικαιοσύνης είναι, μιλώντας αντικειμενικά, μία «καταραμένη αυταπάτη»

44.272.Γ

Όσο διάρκεσαν οι δραστηριότητες μου στους ευνοουμένους σου, υπέβαλλα ορισμένους από αυτούς σε μια ειδική προετοιμασία, μεταβάλλοντάς τους σ’ αυτό που στα αρχαία χρόνια ονόμαζαν «πυθίες», και οι σύγχρονοι ονομάζουν «μέντιουμ».

44.272.Γ

Μπορούν να μετασχηματιστούν σε «πυθίες, ή «μέντιουμ», τα τρίμυαλα όντα που ή εσωτερική λειτουργία του πλανητικού τους σώματος προσαρμόζεται, είτε αυθόρμητα, σαν αποτέλεσμα ενός και μόνο τυχαίου συνδυασμού των συνθηκών του περιβάλλοντος, είτε από τη σκόπιμη δράση μιας άλλης συνειδητότητας, σε κάθε μεταβολή του συνολικού εσωτερικού ψυχισμού που συμβαίνει μετά από μια απότομη τροποποίηση της κυκλοφορίας του αίματος. Σε τέτοια άτομα, τίποτε δεν εναντιώνεται στην ελεύθερη άσκηση των διαφόρων ιδιαιτεροτήτων του ψυχισμού τους, που συνειδητά ή ασυνείδητα κατευθύνονται απ’ έξω, ούτε και στην αυτόματη επικράτηση δεδομένων, τα οποία υπάρχουν ακόμη στους ευνοουμένους σου, για το σχηματισμό της αληθινής οντικής συνείδησης — δεδομένα και ιδιαιτερότητες, η συνολική λειτουργία των οποίων συγκροτεί αυτό που ονομάζουν «υποσυνείδητο».