Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Πράνα

 

21 Η πρώτη επίσκεψη του Βεελζεβούλ στις Ινδίες

21.215.Α

«Και αυτό το Μέγιστο Παν-Περιλαμβάνον όλα τα υπαρκτά πράγματα φέρει το όνομα “Άγιο Πράνα”».

21.215.Α

Την ακριβέστατη αυτή εξήγηση του Άγιου Βούδα την κατάλαβαν καλά οι σύγχρονοί του, κι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς έκανε έντονες προσπάθειες να αφομοιώσουν, κι έπειτα να επενδύσουν στην παρουσία τους μόρια του Ανώτατου Μεγαλείου, και με τη μεσολάβησή τους να εκφραστεί έτσι ο Θείος Αντικειμενικός Νους.

21.215.Α

Αλλά τα όντα της δεύτερης και της τρίτης γενιάς, που προήλθαν από τους συγχρόνους του Άγιου Βούδα, αφού άρχισαν ατέλειωτες σοφιστείες με τις εξηγήσεις που τους είχε δώσει για τις κοσμικές αλήθειες, συνέλαβαν με την παράδοξη λογική τους και, με σκοπό τη μεταγενέστερη μετάδοση των εξηγήσεων αυτών, σχημάτισαν την πολύ συγκεκριμένη εικόνα ότι εκείνος ο «Κύριος Πράνα» βρισκόταν μέσα τους από τη στιγμή του ερχομού τους στον κόσμο.

21.215-6.Α

Εξαιτίας αυτής της πλάνης, τα όντα εκείνης της περιόδου και όλων των επόμενων γενεών φαντάστηκαν, όπως κάνουν ακόμα και σήμερα, ότι, χωρίς να έχουν εκπληρώσει κανένα οντικό Πάρτκντολγκ-καθήκον, ήταν ήδη κοινωνοί του Ανώτατου Μεγαλείου που προσδιορίστηκε από τον ίδιο τον Άγιο Βούδα με ακριβέστατο τρόπο.

21.216.Α

Έτσι, παιδί μου, μόλις κατάλαβα αυτή την παρεξήγηση και διαπίστωσα ότι τα όντα της χώρας της Περλανίας ήταν όλα ανεξαιρέτως σίγουρα ότι αποτελούσαν κιόλας μόρια του «Κυρίου Πράνα», αποφάσισα να επωφεληθώ από την πλάνη τους, με σκοπό, πάλι μέσα από τη θρησκεία τους, να πετύχω το στόχο μου.

21.216.Α

Πριν συνεχίσω, είναι απαραίτητο να σημειώσω ότι, όπως μου έδειξαν καθαρά οι προσωπικές μου έρευνες, εκείνα τα υποτιθέμενα λόγια του Άγιου Βούδα, σύμφωνα με τα οποία τα όντα έχουν ήδη μέσα τους, από τη στιγμή του ερχομού τους στον κόσμο, ένα μόριο του Ανώτατου Μεγαλείου, δε θα μπορούσε ποτέ να τα είχε πει Εκείνος.

21.216.Α

Και ο Άγιος Βούδας δε θα μπορούσε ποτέ να τα είχε πει, γιατί, όταν βρισκόταν μια μέρα ανάμεσα στους πιστούς μαθητές του, στην τοποθεσία «Σενκουόρι», είπε συγκεκριμένα:

21.216.Α

«Αν τούτο το Αγιότατο Πράνα κρυσταλλωθεί μέσα σας, με τη συνειδητή ή την ασυνείδητη συμμετοχή του “Εγώ” σας, θα σας είναι απαραίτητο να προωθήσετε την τελειοποίηση του προσωπικού Νου αυτού του συνόλου των αγιότατων μορίων μέχρι την επιθυμητή βαθμίδα· σε αντίθετη περίπτωση, αυτή η Άγια Επένδυση, περνώντας από διάφορες εξωτερικές μορφές, θα υποφέρει και θα μαραζώνει αιώνια».

21.216.Α

Είναι άλλωστε ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι κι άλλο ένα Άγιο Άτομο, ο αληθινός Άνωθεν Αγγελιοφόρος Άγιος Κιρμινινάσα, τους είχε δώσει, κι αυτός, μια παρόμοια προειδοποίηση.

Εκείνος ο Άγιος Απεσταλμένος τους είχε πράγματι αποκαλύψει το εξής:

21.216.Α

«Μακάριος αυτός που έχει ψυχή· μακάριος κι αυτός που δεν έχει καθόλου· αλλά συμφορά και θλίψη σε όποιον έχει μόνο το σπέρμα της».

21.216.Α

Έτσι λοιπόν, παιδί μου, αφού αποσαφήνισα αυτό το γεγονός, αποφάσισα αμέσως να επωφεληθώ από την πλάνη τους, με σκοπό να ολοκληρώσω τα σχέδιά μου.

21.216-7.Α

Ακριβώς όπως στην πόλη Γκομπ, άρχισα και στην Περλανία συμπληρώνοντας το θρησκευτικό τους δόγμα και διαδίδοντας την επινόησή μου με κάθε τρόπο.

21.217.Α

Διέσπειρα την ιδέα ότι εκείνο το Αγιότατο Πράνα, για το οποίο είχε μιλήσει ο Θείος μας Διδάσκαλος ο Άγιος Βούδας, δεν βρίσκεται μόνο μέσα σε μας, στους ανθρώπους, αλλά βρίσκεται και σε όλα τα όντα που εμφανίζονται και υπάρχουν στον πλανήτη μας τη Γη.

Ένα μόριο του Ανώτατου Παν-Περιλαμβάνοντος Μεγαλείου, δηλαδή του Αγιότατου Πράνα, είναι τοποθετημένο, από τη στιγμή της εμφάνισής τους, σε καθεμία από τις μορφές των όντων όλων των διαστάσεων τα οποία ζουν από την επιφάνεια του πλανήτη ως τα βάθη του, τόσο στο νερό όσο και στην ατμόσφαιρα.

21.217.Α

Εδώ, παιδί μου, πρέπει να πω με λύπη μου ότι πολλές φορές ήμουν υποχρεωμένος να ισχυριστώ ότι τούτα τα λόγια τα είχε ξεστομίσει ο ίδιος ο Άγιος Βούδας.

 

22 Ο Βεελζεβούλ για πρώτη φορά στο Θιβέτ

22.225-6.Α

Για να καταλάβεις καλύτερα τα όσα ακολουθούν, πρέπει να μάθεις την κυριότερη αιτία εκείνου του σχίσματος. Πριν εγκαταλείψουν τη χώρα της Περλανίας, οι αρχηγοί αυτής της αίρεσης είχαν αναλάβει, με κοινή συμφωνία, την υποχρέωση να απομακρυνθούν τελείως από τους ομοίους τους και να μην υποχωρήσουν μπροστά σε τίποτε, προκειμένου να κατορθώσουν να απελευθερωθούν από τις συνέπειες των ιδιοτήτων του οργάνου για το οποίο μιλούσε ο Θείος Διδάσκαλος Άγιος Βούδας.

Στην υποχρέωσή τους περιλαμβανόταν η ανάγκη να ζούνε με έναν ορισμένο τρόπο μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή του πλανητικού τους σώματος, μέχρι δηλαδή το θάνατό τους· έτσι, με την ιδιαίτερη αυτή μορφή ύπαρξης, θα κατόρθωναν να «εξαγνίσουν» τις «ψυχές» τους, όπως έλεγαν, από κάθε ξένο στοιχείο που οφειλόταν στο όργανο Κουνταμπάφερ, που, όπως τους δίδαξε ο Άγιος Βούδας, είχαν οι πρόγονοί τους. Ήθελαν, αφού απελευθερωθούν από τις συνέπειες εκείνου του οργάνου, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συγχωνευθούν, όπως τους είπε ο Θείος Διδάσκαλος, με το Παν-Περιλαμβάνον Άγιο Πράνα.