Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Λογικνεστεριανή

 

31 Η έκτη και τελευταία παραμονή του Βεελζεβούλ στην επιφάνεια της Γης

31.115.Β

Επί του προκειμένου, θα είναι χρησιμότατο για την ανάπτυξη του νου σου να εμπλουτιστεί η συνολική σου παρουσία με μια νέα «Λογικνεστεριανή εμφύτευση», ή, με άλλα λόγια, με μια πληροφορία, που αναφέρεται σε μια πολύ ιδιότυπη ιδιότητα την οποία αποκτά ο ψυχισμός των σημερινών αυτών επαγγελματιών του πλανήτη Γη.

 

32 Ο υπνωτισμός

32.135-6.Β

Το δεύτερο γεγονός, το οποίο προέρχεται από τις αφύσικες συνθήκες της οντικής ύπαρξης των ευνοουμένων σου, είναι το εξής: μόλις γεννηθούν τα τέκνα τους, προσπαθούν σκόπιμα, για να τα προσαρμόσουν στις αφύσικες συνθήκες που τα περιβάλλουν, να σταθεροποιήσουν στις Λογικνεστεριανές εντοπίσεις τους, με κάθε δυνατό μέσο, τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εντυπώσεων που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από επίπλαστες αντιλήψεις οι οποίες οφείλονται στα αποτελέσματα της αφύσικης ύπαρξής τους — κι αυτή την ολέθρια επίδραση που ασκούν στους απογόνους τους την ονομάζουν «εκπαίδευση». Το σύνολο όλων των επίπλαστων αντιλήψεων απομονώνεται τότε σιγά-σιγά στη συνολική παρουσία αυτών που εκπαιδεύονται, και αποκτά την ανεξάρτητη λειτουργία του, η οποία δεν συνδέεται με τη λειτουργία του πλανητικού τους σώματος παρά μόνο όσο χρειάζεται για την αυτόματη εκδήλωση της. Κι αυτό ακριβώς το σύνολο των επίπλαστων αντιλήψεων το παίρνουν σήμερα λόγω της αφέλειάς τους για αληθινή τους «συνειδητότητα».

Όσο για τα ιερά δεδομένα που εναποτέθηκαν μέσα τους από τη μεγάλη Φύση για την πραγματική οντική συνειδητότητα — την οποία θα ’πρεπε και τα όντα αυτά να διαθέτουν από το ξεκίνημα της προπαρασκευής τους για υπεύθυνη ύπαρξη, μαζί με τις έμφυτες ιδιότητές της οι οποίες γεννούν τις αληθινές ιερές οντικές παρορμήσεις που λέγονται «Πίστη», «Αγάπη», «Ελπίδα», και «Αντικειμενική ηθική Συνείδηση» — απομονώνονται κι αυτά σιγά-σιγά, και, μένοντας μόνα τους, εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις προθέσεις των υπεύθυνων όντων και, φυσικά, και των ίδιων των φορέων, οι οποίοι τα παίρνουν για το λεγόμενο «υποσυνείδητο».

32.136.Β

Και μόνο μ’ αυτή την επίδραση που ασκούν στους απογόνους τους — επίδραση ολέθρια, από αντικειμενική άποψη, πλην όμως «ωφέλιμη» κατά την αφελή υποκειμενική αντίληψή τους — όλα τα ιερά δεδομένα που τοποθετήθηκαν μέσα τους από τη Μεγάλη Φύση για τη διαμόρφωση της πραγματικής οντικής συνειδητότητας, απομονώνονται και παραμένουν για όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους σε πρωτόγονη κατάσταση· και όλες οι αναπόφευκτα προσλαμβανόμενες εντυπώσεις από τα έξι «οντικά Σκερναλιτσιόνικ» — ή, σύμφωνα με την ορολογία τους, από τα έξι «αισθητήρια όργανα» που υπάρχουν στην παρουσία τους για τη συγκεκριμένη πρόσληψη κάθε εξωτερικού αντικειμένου, και τα οποία υπολογίζουν, παρεμπιπτόντως, ότι είναι μόνο πέντε — εντοπίζονται, και αποκτώντας την ανεξάρτητη λειτουργία τους, κυριαρχούν σταδιακά σε ολόκληρη τη συνολική τους παρουσία.

32.136.Β

Παρόλο που αυτή η «εντόπιση» εντυπώσεων που προσλαμβάνονται τυχαία βρίσκεται μέσα τους και νιώθουν τη δράση της, δεν συμμετέχει σε καμιά απολύτως λειτουργία, σύμφυτη προς το πλανητικό τους σώμα, ούτε στην απόκτηση «Αντικειμενικού Νου» στην παρουσία τους.

32.136.Β

Όλες αυτές οι εντυπώσεις, που προσλαμβάνονται σκόπιμα ή τυχαία, από τις οποίες σχηματίζεται αυτή η εντόπιση — που δεν θα έπρεπε να τους χρησιμεύουν παρά μόνο ως υλικό για την αντιπαραθετική λογική της πραγματικής οντικής συνειδητότητας, την οποία θα έπρεπε να διαθέτουν — δίνουν τυχαία αποτελέσματα, τα οποία τώρα, με την αφέλεια που τους διακρίνει, τα βλέπουν σαν απλά αντανακλαστικά του κατά τη γνώμη τους ασήμαντου «ζωικού ενστίκτου», όπως το ονομάζουν.

32.136-7.Β

Επειδή οι ευνοούμενοί σου, και προπαντός οι σύγχρονοι, αγνοούν τελείως και ούτε καν υποπτεύονται την ανάγκη να προσαρμόσουν τουλάχιστον την περιβόητη εκπαίδευσή τους στο υποσυνείδητο των απογόνων τους, ενεργούν δε πάντοτε με τρόπο ώστε κάθε ον της νέας γενιάς να προσλαμβάνει εντυπώσεις μόνο από αφύσικα τεχνητές πηγές — όταν κάποιο από εκείνα τα όντα φτάσει στην υπεύθυνη ηλικία όλες οι οντικές κρίσεις και όλα τα συμπεράσματα που βγάζει είναι πια καθαρά υποκειμενικά. Κι αυτές οι κρίσεις και τα συμπεράσματα δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις αληθινές οντικές παρορμήσεις οι οποίες εμφανίζονται μέσα του, αλλά ούτε και με το σύνολο των κοσμικών φαινομένων που αρμόζει να νιώθει ο νους κάθε τρίμυαλου όντος, και διαμέσου των οποίων θεμελιώνεται ένας δεσμός ανάμεσα σε όλα τα τρίμυαλα όντα του Μεγάλου μας Σύμπαντος, για να συμβάλουν όλα μαζί στην πραγματοποίηση της συνολικής κοσμικής λειτουργίας, χάρη της οποίας υπάρχει καθετί που υπάρχει μέσα στο Σύμπαν.

32.137.Β

Για να καταλάβεις καλύτερα αυτή την ιδιαίτερη «ψυχική κατάσταση», την τόσο ολέθρια για τους ευνοουμένους σου, πρέπει να μάθεις ότι, ακόμα και στις μέρες μας, έρχονται στον κόσμο με κάθε είδους δεδομένα για την απόκτηση ενός αληθινού οντικού Νου, και ότι η παρουσία τους δεν έχει, τη στιγμή της εμφάνισής τους, καμιά από εκείνες τις «Λογικνεστεριανές ενσταλάξεις» οι οποίες αργότερα χρησιμεύουν σαν βάση της εντόπισης της «ψεύτικης συνειδητότητάς» τους και της ανεξάρτητης λειτουργίας της. Στην πραγματικότητα όμως, πολύ αργότερα, όταν πια αρχίσουν να αναπτύσσονται και προετοιμάζονται να γίνουν υπεύθυνα όντα, είτε από μόνα τους, είτε με τη μεθοδευμένη καθοδήγηση αυτών που ονομάζουν «γονείς» ή «δασκάλους» τους — δηλαδή από κάποια υπεύθυνα όντα τα οποία ανέλαβαν την υποχρέωση να τα προετοιμάσουν για μια υπεύθυνη ύπαρξη — αντιλαμβάνονται και παγιώνουν μέσα τους μόνο εκείνες τις εντυπώσεις που θα αποτελέσουν, αργότερα, δεδομένα για παρορμήσεις αντίστοιχες προς τις αφύσικα δημιουργημένες συνθήκες του περιβάλλοντος. Κι από κει κι έπειτα η επίπλαστη «συνειδητότητα» διαμορφώνεται βαθμιαία μέσα τους, για να κυριαρχήσει τελικά στη συνολική τους παρουσία.

32.137-8.Β

Όσο για το σύνολο των πνευματοποιημένων δεδομένων που εντοπίζονται στην παρουσία τους για την πραγματική οντική συνειδητότητα — την οποία εκείνα ονομάζουν «υποσυνείδητο» — καθώς δεν έχουν και δεν αποκτούν καμία «Λογικνεστεριανή ενστάλαξη» που να τους δίνει τη δυνατότητα να αντιπαραθέτουν και να αξιολογούν, και καθώς από την αρχή τα δεδομένα τους έχουν απλώς τη δυνατότητα να γεννούν τις ιερές οντικές παρορμήσεις που λέγονται «Πίστη», «Αγάπη», «Ελπίδα», και «Αντικειμενική ηθική Συνείδηση» — συνεχίζουν πάντοτε να πιστεύουν, να αγαπούν και να ελπίζουν, όποιο κι αν είναι το αντικείμενο των νέων τους προσλήψεων.

 

37 Η Γαλλία

37.222.Β

Φτάνοντας στην πρωτεύουσά τους που ονομάζεται «Παρίσι» — η οποία, παρεμπιπτόντως, είχε γίνει πια, στις «Λογικνεστεριανές κρυσταλλώσεις» των γήινων τρίμυαλων όντων όλων των ηπείρων, το κέντρο του «κατά φαντασίαν πολιτισμού» τους, όπως ακριβώς ήταν τα παλιά χρόνια για τα όντα των αρχαίων χρόνων οι πόλεις Σάμλιος, Κουρκαλάι, Βαβυλώνα, και άλλες — πήγα κατευθείαν από το σιδηροδρομικό σταθμό σ’ ένα ξενοδοχείο που μου είχαν συστήσει φίλοι από το Βερολίνο.

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.315.Β

Σε ορισμένα όντα εκεί κάτω, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, η Τελεονοφνιανή οντική σκέψη, ή, «αισθαντική λογική», έχει εκφυλιστεί τελείως, έτσι ώστε σύμφωνα με την εικόνα που έχουν για το Θεό τους, τον βλέπουν ξεκάθαρα μ’ ένα χτενάκι να προεξέχει από το αριστερό τσεπάκι, χτενάκι που χρησιμοποιεί για να χτενίζει πού και πού την περίφημη γενειάδα του.

39.315-6.Β

Αυτή η παράξενη Τελεονοφνιανή ιδέα που οι ευνοούμενοί σου σχηματίζουν για το Θεό τους, προέρχεται κυρίως από τις Χασναμουσιανές εκδηλώσεις εκείνων των «σοφών» όντων, που, όπως θυμάσαι, είχαν μαζευτεί στην πόλη της Βαβυλώνας, για να επινοήσουν διάφορα κακοήθη «μυθεύματα» γύρω από το Θεό τους, τα οποία αργότερα έτυχε να διαδοθούν σε ολόκληρη την επιφάνεια του κακόμοιρου πλανήτη τους — επειδή εκείνη την εποχή τα τρίμυαλα όντα εκεί κάτω, αρχίζοντας να ζουν μ’ έναν ιδιαίτερα «Σελζελνουαλνιανό» τρόπο, δηλαδή παραμένοντας «παθητικά» απέναντι στις οντικές προσπάθειες που απαιτούνται από τα τρίκεντρα όντα, απορροφούσαν και αφομοίωναν με απληστία κάθε τέτοια ολέθρια επινόηση.

39.316.Β

Αργότερα, κατά τη μετάδοσή τους από γενιά σε γενιά, κρυσταλλώθηκε προοδευτικά μέσα τους ένα τερατώδες «Λογικνεστεριανό υλικό», που είχε σαν αποτέλεσμα να ευνοείται στον ψυχισμό των σημερινών τρίμυαλων όντων η Τελεονοφνιανή οντική σκέψη, που είναι τόσο τρομερά αφύσικη.