Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Κινγκ-Του-Τοζ

 

40 Ο Βεελζεβούλ διηγείται πώς οι άνθρωποι έμαθαν και εν συνεχεία ξέχασαν τον θεμελιώδη κοσμικό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ

40.32.Γ

Μεταξύ των διαδόχων τους εμφανίστηκε, ενάμιση αιώνα μετά το ιερό Ρασκουάρνο των αγίων αδελφών, ένας αληθινός σοφός με το όνομα Κινγκ-Του-Τοζ, ο οποίος βασιζόμενος στις αρχές της κατασκευής του κεντρικού μέρους της συσκευής Αλλά-ατταπάνν, του «Ντζεντβόχ», θεμελίωσε μια πολύ λεπτομερή θεωρία που τιτλοφόρησε «θεωρία εξέλιξης και ενέλιξης των δονήσεων»· για να στηρίξει τη θεωρία του, κατασκεύασε μια ειδική συσκευή επιδείξεων, την οποία ονόμασε «Λαβ-μερτζ-νοχ», και που αργότερα έγινε πασίγνωστη, πρέπει να πούμε, κι αυτή επίσης σε όλα σχεδόν τα σοφά όντα του δικού μας Μεγαλόκοσμου.

40.32.Γ

Αυτή η συσκευή, το «Λαβ-μερτζ-νοχ», ήταν ίδια κι απαράλλαχτη με το κεντρικό μέρος του Αλλά-ατταπάνν, είχε δηλαδή ένα πολύ γερό πλαίσιο, στο οποίο ήταν τεντωμένες πολλές χορδές φτιαγμένες από έντερα ή από τρίχες διάφορων τετραπόδων όντων από εκεί κάτω.

40.33.Γ

Στο Λαβ-μερτζ-νοχ του, το σοφό ον της Κίνας, ο Κινγκ-Του-Τοζ, κούρδιζε χωριστά κάθε λευκή χορδή, ώστε να δίνει τον ανάλογο αριθμό δονήσεων που θα έπρεπε να βρίσκεται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αξιόλογων αδελφών, στις ουσίες που συγκροτούν το ένα από τα επτά κέντρα βάρους ενός δεδομένου συνόλου ουσιών, σύνολο που συγκροτεί με τη σειρά του το ένα από τα επτά κέντρα βάρους της θεμελιώδους κοσμικής οκτάβας των ουσιών.

40.34-5.Γ

Έπειτα εκείνος ο σοφός, ο Κινγκ-Του-Τοζ, προσάρμοσε στο Λαβ-μερτζ-νοχ, σε ορισμένα σημεία κάθε οκτάβας, ανάμεσα στις λευκές χορδές που αντιστοιχούσαν στους ολόκληρους τόνους, πέντε άλλες χορδές, που αυτή τη φορά τις έβαψαν μαύρες. Ονόμασε τις μαύρες χορδές «Ημισαχσάχσα», που αντιστοιχούσαν, σύμφωνα με την ορολογία των γήινων όντων, σε αυτά που ονομάζουν «ημιτόνια».

Στο Λαβ-μερτζ-νοχ, καμία «χορδή ημιτονίων» δεν τεντώθηκε ανάμεσα στις χορδές ολόκληρων τόνων, όπου, κατά τις υποδείξεις των Αγίων Τσουν-Κιλ-Τες και Τσουν-Τρο-Πελ, και σύμφωνα με το ιερό Επταπαραπαρσινόχ, δεν υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητης εξέλιξης ή ενέλιξης των δονήσεων του ήχου — τα διαστήματα αυτά ήταν οι πρώτοι που τα ονόμασαν «χάσματα». Και ακριβώς στα σημεία της οκτάβας όπου έπρεπε να βρίσκονται τα «χάσματα», εκείνο το σοφό ον, ο Κινγκ-Του-Τοζ, προσάρμοσε ανάμεσα στους ολόκληρους τόνους ειδικές χορδές φτιαγμένες από τρίχες που τις πήρε από την ουρά των όντων που εκεί κάτω λέγονται «άλογα».

40.35.Γ

Αυτές οι τρίχινες χορδές έδιναν δονήσεις που δεν ήταν πάντα οι ίδιες· έτσι ο Κινγκ-Του-Τοζ τις ονόμασε «χαοτικές δονήσεις».

40.36.Γ

Πάντως, παιδί μου, η συσκευή Λαβ-μερτζ-νοχ, όπως και η λεπτομερής θεωρία εκείνου του ευσυνείδητου σοφού όντος της αρχαιότητας του Κινγκ-Του-Τοζ, υπέστησαν την ίδια μοίρα με την απαράμιλλη συσκευή Αλλά-ατταπάνν και με το σύνολο των αληθινών πληροφοριών που είχαν συνειδητοποιήσει τα αξιόλογα αδέλφια.

40.36.Γ

Επειδή στα μέρη ορισμένων ευνοουμένων σου σχηματίζονταν επίμονα, και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό, οι νέου τύπου σοφοί με την έμφυτη κλίση τους να «αμπελοφιλοσοφούν πονηρά», όλο αυτό το σύνολο των πληροφοριών αλλοιώθηκε, και σιγά-σιγά η αληθινή σημασία και η πραγματική σπουδαιότητα του ξεχάστηκαν.

40.46.Γ

Όπως και να ’ναι, παιδί μου, λυπάμαι πολύ που είναι αδύνατον με εκείνο το σύγχρονο όργανο παραγωγής ήχων, το πιάνο που πήρα από τον πλανήτη σου, να σου δώσω ολοκληρωμένη ερμηνεία των νόμων των δονήσεων που προέρχονται από όλες τις πηγές, και πραγματοποιούν το γενικό κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ, πράγμα που θα μπορούσε κανείς να πετύχει με ιδανικό τρόπο με το εντυπωσιακό Λαβ-μερτζ-νοχ, το δημιούργημα εκείνου που διαδέχθηκε τους αξιόλογους δίδυμους αδελφούς, και εξίσου ονομαστού σοφού, του Κινέζου Κινγκ-Του-Τοζ.

40.46-7.Γ

Σ’ αυτή την εντυπωσιακή πειραματική συσκευή, το Λαβ-μερτζ-νοχ, ο Κινγκ-Του-Τοζ διάταξε και κούρδισε, με τη μέθοδο υπολογισμού των αξιόλογων αδελφών, τόσες ακριβώς χορδές παραγωγής δονήσεων όσες είναι και οι διαδοχικές πηγές του Σύμπαντος, από τον οποιοδήποτε πλανήτη μέχρι τον Πρωτόκοσμο, στην παρουσία των οποίων οι δονήσεις των κοσμικών ουσιών, ενώ μεταβάλλονται νομοτελειακά, συγχωνεύονται κατάλληλα κατά την Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία, για να επιφέρουν όλες τις περαιτέρω πραγματώσεις.