Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Κεστζάν

 

16 Η σχετικότητα της έννοιας του Χρόνου

16.116-7.Α

Για να ξεδιαλύνεις καλύτερα την παραξενιά του ψυχισμού των τρίμυαλων όντων που τόσο σου αρέσουν, πρέπει να ξέρεις ότι, αρχικά, από τότε που το όργανο Κουνταμπάφερ, μαζί με όλες τις ιδιότητες του, ξεριζώθηκε από την παρουσία τους, η διάρκεια της ύπαρξής τους συμμορφωνόταν με την «Φουλασνιταμνιανή» αρχή· έπρεπε δηλαδή ακόμη κι αυτά να υπάρχουν μέχρι να αναπτυχθεί μέσα τους και να τελειοποιηθεί οριστικά σε Νου, αυτό που ονομάζεται «σώμα Κεστζάν» — ή «αστρικό σώμα» όπως το ονομάσανε αργότερα τα ίδια — και το οποίο, άλλωστε, τα σημερινά όντα το γνωρίζουν μόνο εξ ακοής.

 

28 Ο κύριος ένοχος της καταστροφής των Άγιων Εργασιών του Ασιάτα Σεϊμάς

28.357.Α

Το δεύτερο είδος Ατόμων Χασναμούς περιλαμβάνει τα τρίμυαλα όντα στων οποίων τη συνολική παρουσία έχει επενδυθεί πια το «σώμα Κεστζάν», με τη συμμετοχή όμως εκείνου του «κάτι»· και έκτοτε, αποκτούν την ιδιότητα «Τουρινορίνο», την έμφυτη σε κάθε κοσμικό σχηματισμό αυτού του είδους, δηλαδή δεν υποκύπτουν στην αποσύνθεση σε καμιά από τις σφαίρες του πλανήτη στον οποίο εμφανίστηκαν, αλλά πρέπει συνέχεια να υπάρχουν όπως-όπως, υποκείμενα σε ορισμένους μετασχηματισμούς, μέχρι να εξαφανιστεί από μέσα τους και αυτό το «κάτι».

28.358-9.Α

Στο δεύτερο είδος Χασναμουσιανών Ατόμων — στη συνολική παρουσία των οποίων έχει ήδη επενδυθεί το «σώμα Κεστζάν» — οι εξιλεωτικές ταλαιπωρίες οφείλονται καταρχήν, για τους δύστυχους αυτούς σχηματισμούς που απελευθερώθηκαν από το πλανητικό τους τρίμυαλο σώμα, στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να τελειοποιηθούν χωρίς να επενδυθούν με ένα πλανητικό σώμα, ούτε μπορούν να ξεριζώσουν από την παρουσία τους εκείνο το ολέθριο «κάτι», που μερικές φορές αποκτούν χωρίς να φταίνε, αλλά το οποίο είναι, παντού και πάντα μέσα στο Σύμπαν, εμπόδιο στη κανονική πορεία της «συνολικής Τρωγωαυτοεγωκρατικής κοσμικής διαδικασίας»· από την άλλη μεριά, επειδή δεν υπόκεινται σε αποσύνθεση — λόγω της ιδιότητας «Τουρινορίνο» — σε καμία από τις σφαίρες του ηλιακού συστήματος στο οποίο σχηματίστηκαν, πρέπει αναπόφευκτα να επενδύσουν ένα νέο πλανητικό σώμα, και στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι το σώμα ενός όντος με εξωτερική μορφή κάποιου «μονόμυαλου» ή «δίμυαλου» συστήματος, πράγμα που τα υποχρεώνει — επειδή η ύπαρξη αυτών των πλανητικών σχηματισμών είναι πολύ σύντομη — να ξαναρχίζουν τα πάντα διαρκώς από την αρχή, με τη μορφή ενός διαφορετικού όντος του ίδιου πλανήτη, χωρίς την παραμικρή βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της επένδυσης τους.

 

29 Οι καρποί των αρχαίων πολιτισμών και τα άνθη των συγχρόνων

29.24.Β

Θυμάσαι, παιδί μου, ότι τότε που σου εξήγησα το πώς καθόριζαν οι ευνοούμενοί σου το «πέρασμα του χρόνου», σου έλεγα ότι όταν πια απαλλάχτηκε η παρουσία τους από το όργανο Κουνταμπάφερ κι απ’ όλες του τις ιδιότητες — και η διάρκεια της ύπαρξής τους, σύμφωνα με τη «Φουλασνιταμνιανή» αρχή, καθώς ήταν από κει και πέρα ίδια με την ύπαρξη όλων των φυσιολογικών τρίμυαλων όντων ολόκληρου του Σύμπαντος — θα έπρεπε κατ’ ανάγκη να υπάρχουν έως ότου το δεύτερο οντικό τους σώμα, το «σώμα Κεστζάν», επενδυθεί εντελώς μέσα τους και τελειοποιηθεί νοητικά μέχρι το «ιερό Ισμέτς».

 

32 Ο υπνωτισμός

32.138-9.Β

Το Χανμπλεντζόιν δεν είναι τίποτε άλλο από το «αίμα» του «σώματος Κεστζάν» ενός όντος· και, όπως ακριβώς το σύνολο των κοσμικών ουσιών που ονομάζεται «αίμα» χρησιμεύει στη διατροφή και στην ανανέωση του πλανητικού σώματος του όντος, κατά τον ίδιο τρόπο το Χανμπλεντζόιν χρησιμεύει στη διατροφή και στην τελειοποίηση του σώματος Κεστζάν.

32.139.Β

Πρέπει να σου πω ότι, γενικά, η ποιότητα της σύνθεσης του αίματος — στη συνολική παρουσία των ευνοουμένων σου, όπως και σε όλα τα τρίμυαλα όντα — εξαρτάται από τον αριθμό των οντικών σωμάτων τα οποία έχουν κιόλας σχηματιστεί πλήρως σε αυτά.

32.139.Β

Στην παρουσία των τρίμυαλων όντων, το αίμα μπορεί να αποτελείται από ουσίες που προέρχονται από το μετασχηματισμό τριών «κοσμικών πηγών πραγματοποίησης» ξεχωριστών και ανεξάρτητων.

32.139.Β

Οι ουσίες του μέρους του οντικού αίματος που προορίζεται από τη Φύση να υπηρετεί το πλανητικό σώμα ενός όντος προέρχονται από το μετασχηματισμό των υλικών του πλανήτη στον οποίο συγκροτήθηκε και υπάρχει αυτό το όν.

32.139.Β

Τα υλικά όμως που προορίζονται να υπηρετούν το σώμα Κεστζάν ενός όντος, το σύνολο των οποίων ονομάζεται Χανμπλεντζόιν, αποκτώνται από το μετασχηματισμό των στοιχείων άλλων πλανητών, καθώς και του ήλιου του συστήματος εκείνου που είναι ο τόπος της εμφάνισης και της ύπαρξης του τρίμυαλου όντος.

32.139.Β

Το μέρος, τέλος, του οντικού αίματός τους που ονομάζεται σχεδόν παντού «ιερό Αϊσαχλαντόν», και υπηρετεί το υψηλότερο μέρος ενός όντος, εκείνο που ονομάζεται «ψυχή», αυτό συγκροτείται από τις εκπορεύσεις του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου μας.

32.139.Β

Οι απαραίτητες ουσίες για το σχηματισμό του αίματος του πλανητικού σώματος των όντων εισέρχονται μέσα τους με την πρώτη οντική τροφή, ή, όπως λένε οι ευνοούμενοί σου, με το «φαγητό».

32.139.Β

Οι αναγκαίες ουσίες για την επένδυση και την τελειοποίηση του «ανώτερου οντικού σώματος Κεστζάν» εισέρχονται στη συνολική παρουσία τους μαζί με τον αέρα που εισπνέουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας που τη λένε «αναπνοή», και από κάτι «πόρους» που έχουν στο δέρμα τους.

32.140.Β

Στην αρχή, μετά την καταστροφή του οργάνου Κουνταμπάφερ, όταν είχαν, όπως και όλα τα άλλα τρίμυαλα όντα του Μεγάλου μας Σύμπαντος, «Φουλασνιταμνιανή ύπαρξη», η δεύτερη οντική τροφή μετασχηματιζόταν ομαλά μέσα τους και όλα τα βασικά στοιχεία που την αποτελούν — εκείνα που προκύπτουν από μετασχηματισμούς που συντελούνται στον πλανήτη τους, καθώς και εκείνα που συρρέουν στην ατμόσφαιρά τους από μετασχηματισμούς που συντελούνται στις υπόλοιπες συγκεντρώσεις του ηλιακού τους συστήματος — αφομοιώνονταν από τη συνολική τους παρουσία ανάλογα με τα συγκεκριμένα δεδομένα που ήδη υπήρχαν μέσα τους. Ένα μέρος του περισσεύματος των στοιχείων που συνθέτουν αυτή την τροφή δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από εκείνα τα όντα, και περνούσε αυτόματα, όπως και σε μας, στην κατοχή των άξιων όντων του περίγυρού τους.

32.140-1.Β

Αργότερα όμως, όταν τα περισσότερα απ’ αυτά τα όντα, άρχισαν να ζουν με ανάρμοστο για τρίμυαλα όντα τρόπο, η μεγάλη Φύση αναγκάστηκε να μετατρέψει τη «Φουλασνιταμνιανή» ύπαρξή τους σε μια ύπαρξη σύμφωνη προς την αρχή του Ιτοκλανότζ. Από τότε, οι συγκεκριμένες κρυσταλλώσεις που προβλέπει η Μεγάλη Φύση, οι οποίες αποτελούν το σημαντικότερο μέρος της δεύτερης οντικής τροφής — και οι οποίες, αφού αφομοιωθούν από τα όντα, μετατρέπονται σε ουσίες για την επένδυση και τελειοποίηση του «ανώτερου οντικού τους σώματος Κεστζάν» — στα περισσότερα όντα έπαψαν σιγά-σιγά να αφομοιώνονται, άλλοτε συνειδητά κι άλλοτε ασυνείδητα, για τον προκαθορισμένο σκοπό, λόγω της αφύσικης οντικής του ύπαρξης.

Και καθώς οι ουσίες που μετασχηματίζονταν στις άλλες κοσμικές συγκεντρώσεις έρρεαν ασταμάτητα προς την ατμόσφαιρα του πλανήτη τους, εμφανίστηκε ανάμεσα στους δύστυχους ευνοουμένους σου, κατά τους τελευταίους αιώνες, μια καινούργια «αρρώστια», της οποίας η επίδραση είναι τώρα ολοφάνερα βλαβερή πάνω τους.

 

34 Ο Βεελζεβούλ στη Ρωσία

34.197.Β

Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ανώφελο να σου πω, μ’ αυτή την ευκαιρία, ότι τούτο το οντικό συναίσθημά τους, που χαρακτηρίζεται θαυμάσια με την έκφραση: «αγανακτώ ειλικρινά τζάμπα και βερεσέ», είναι άλλη μία από τις ατυχείς ιδιαιτερότητες του ψυχισμού των τρίμυαλων όντων που σου αρέσουν — και κυρίως των σημερινών.

34.197-8.Β

Αυτή η ψυχική ανωμαλία διαταράσσει, σιγά-σιγά, στη συνολική τους παρουσία πολλές ήδη απορρυθμισμένες λειτουργίες του πλανητικού τους σώματος, και ίσως και του σώματος Κεστζάν — αν βέβαια το δεύτερο οντικό τους σώμα έχει ήδη επενδυθεί και έχει φτάσει στην απαιτούμενη «ατομικότητα».

 

38 Η θρησκεία

38.273.Β

«Ιερό Αλμτζνοσίνου» λέγεται η διαδικασία, χάρη στην οποία ορισμένα τρίκεντρα όντα — τα οποία επένδυσαν το δικό τους σώμα Κεστζάν και πέτυχαν να το οδηγήσουν σε τέλεια λειτουργία, καθώς και σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα του Νου — προκαλούν θεληματικά την «υλοποίηση» του σώματος Κεστζάν ενός όντος, το οποίο έχει πάψει πια να υπάρχει, μέχρι μια τέτοια πυκνότητα, που αυτό το δεύτερο σώμα αποκτά πάλι, για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη δυνατότητα να εκδηλώνεται με ορισμένες χαρακτηριστικές λειτουργίες του παλιού πλανητικού του σώματος.

38.273-4.Β

Είναι δυνατό να προκαλέσουμε αυτή την ιερή διαδικασία στο σώμα Κεστζάν ενός όντος, το οποίο, κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, οδήγησε, κι αυτό, το ανώτερο οντικό σώμα μέχρι την τέλεια λειτουργία, και το οποίο, επιπλέον, ανέπτυξε το νου αυτού του σώματος μέχρι τη βαθμίδα που λέγεται «ιερό Μιροτζίνου της ουσίας».

38.274.Β

Εκτός από τη διαδικασία της υλοποίησης, ή της θεληματικής επένδυσης, του οντικού σώματος Κεστζάν ενός όντος που έπαψε να υπάρχει, μπορεί ακόμη στο Μεγάλο μας Σύμπαν να επιτελεσθεί αυτό που ονομάζουμε «ιερότατο Ντζεριμετλί».

Η δεύτερη αυτή ιερή διαδικασία απαιτεί να γίνει πρώτα η θεληματική επένδυση του ανώτατου οντικού σώματος, δηλαδή του σώματος της ψυχής· μόνο τότε, όπως και στην πρώτη περίπτωση, μπορεί να πραγματωθεί το ιερό Αλμτζνοσίνου.

38.274.Β

Φυσικά, αυτές οι δύο διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο αν τα ανώτερα οντικά σώματα βρίσκονται ακόμη μέσα στις ζώνες που παραμένουν σε επαφή με την ατμόσφαιρα του πλανήτη, στην επιφάνεια του οποίου πραγματοποιείται αυτό το «ιερό μυστήριο».

38.274.Β

Η ύπαρξη αυτών των «υλοποιήσεων», που προκαλούνται επίτηδες και συνειδητά από ορισμένα όντα, και η δυνατότητα να διατηρείται ο σύνδεσμος και η επικοινωνία μαζί τους, διαρκεί μόνο όσο τα όντα εξακολουθούν να τρέφουν συνειδητά εκείνα τα ανώτερα οντικά σώματα με το δικό τους «ιερό Αϊσαχλαντόν».

38.274.Β

Σε τούτη λοιπόν την ιερή διαδικασία του Αλμτζνοσίνου μπορούσαν να καταφύγουν τα υπόλοιπα έξι μέλη της μικρής «ομάδας των επτά», για να έρθουν σε επικοινωνία με το Νου του αρχηγού τους, φτάνει να είχαν μπορέσει, όσο ζούσε, να προβλέψουν την πιθανότητα του ξαφνικού τέλους του, και να είχαν εκτελέσει μια συγκεκριμένη προετοιμασία, απαραίτητη για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

38.274.Β

Για να καταλάβεις την ουσία της προετοιμασίας για την ιερή διαδικασία του «μυστηρίου του Αλμτζνοσίνου», πρέπει να σου μιλήσω για δύο χαρακτηριστικές ιδιότητες του «οντικού Χανμπλεντζόιν», του αίματος δηλαδή του σώματος Κεστζάν.

38.274-5.Β

Η πρώτη από τις δύο ιδιότητες του οντικού Χανμπλεντζόιν είναι αυτή: όταν αφαιρέσουμε ένα οποιοδήποτε μέρος του για να το απομονώσουμε, ανάμεσα σ’ αυτό το μέρος — οπουδήποτε και όσο μακριά κι αν βρίσκεται — και στην κύρια συγκέντρωση της κοσμικής του ουσίας, σχηματίζεται ένα είδος «νηματοειδούς συνδέσμου»· το νήμα αυτό αποτελείται από την ίδια ουσία και η πυκνότητα ή το πάχος του εξαρτάται από την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο απομονωμένο μέρος και την κύρια συγκέντρωση.

38.275.Β

Η δεύτερη χαρακτηριστική ιδιότητα του Χανμπλεντζόιν είναι ότι αν, σκόπιμα ή τυχαία, ξαναβάλουμε εκείνο το απομονωμένο μέρος μέσα στην κύρια συγκέντρωση του, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται αυτή κι όση κι αν είναι η ποσότητα του εισαγόμενου Χανμπλεντζόιν, τούτο το τελευταίο συγχωνεύεται με το Χανμπλεντζόιν της αρχικής συγκέντρωσης και διαμοιράζεται παντού μέσα του σε ομοιόμορφη πυκνότητα και ποσότητα.

38.275.Β

Και επειδή το σώμα Κεστζάν ενός όντος επενδύεται με ουσίες που, στο σύνολό τους, κάνουν αυτό τον κοσμικό σχηματισμό πολύ ελαφρύτερο από τη μάζα των κοσμικών ουσιών που αποτελούν την ατμόσφαιρα η οποία περιβάλλει τους πλανήτες, μόλις το σώμα Κεστζάν αποχωριστεί από το πλανητικό σώμα του όντος, ανυψώνεται, σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο «Τενικντόα» — ή, όπως λέγεται μερικές φορές, το «νόμο της βαρύτητας» — μέχρι τη σφαίρα όπου συναντά περιβάλλουσες πυκνότητες της δικής του τάξης, σφαίρα η οποία είναι ο τόπος που ταιριάζει σε τέτοιες κοσμικές εμφανίσεις.

Η αναγκαία συνεπώς προετοιμασία συνίσταται στο να αφαιρεθεί από πριν, κατά τη διάρκεια της πλανητικής ύπαρξης εκείνου του όντος, στο σώμα Κεστζάν του οποίου σκοπεύουμε να προκαλέσουμε, μετά το Ρασκουάρνο, το μυστήριο του ιερού Αλμτζνοσίνου, μέρος από το Χανμπλεντζόιν του· κι αυτό το μέρος πρέπει να διατηρηθεί μέσα σ’ έναν κατάλληλο επιπλανητικό σχηματισμό, ή να εισαχθεί μέσα στα όντα που εκτελούν την «ιεροτελεστία», κι εκεί να συγχωνευτεί θεληματικά με το Χανμπλεντζόιν του δικού τους σώματος Κεστζάν.

38.275-6.Β

Μ’ αυτό τον τρόπο, χάρη στην πρώτη χαρακτηριστική ιδιότητα του οντικού Χανμπλεντζόιν, όταν πάψει να υπάρχει κάποιο τρίμυαλο ον, που ο βαθμός της τελειοποίησης του το προορίζει για το μυστήριο του Αλμτζνοσίνου, κι όταν το σώμα Κεστζάν αποσπαστεί από το πλανητικό του σώμα, εμφανίζεται ένας «νηματοειδής σύνδεσμος» ο οποίος, όπως σου είπα, συνδέει το σώμα Κεστζάν με το σημείο όπου φυλάχτηκε ένα σταγονίδιο του Χανμπλεντζόιν του, ή με τα όντα τα οποία θεληματικά επένδυσαν ένα μέρος από αυτό στα δικά τους σώματα Κεστζάν.

38.276.Β

Για να σου διευκρινίσω τα όσα θα πούμε παρακάτω για το ίδιο τούτο θέμα, πρέπει ακόμη να σου πω ότι ο νηματοειδής σύνδεσμος — το ένα άκρο του οποίου παραμένει στο σώμα Κεστζάν, που ανυψώθηκε μέχρι την αντίστοιχη σφαίρα, και το άλλο άκρο του οποίου, είτε μένει μέσα στους επιπλανητικούς σχηματισμούς όπου προσαρτήθηκε ένα σταγονίδιο της συνολικής μάζας του Χανμπλεντζόιν του σώματος Κεστζάν, ή μέσα στα όντα που θεληματικά το συγχώνεψαν με τα δικά τους σώματα Κεστζάν — είναι δυνατό να υφίσταται μέσα στο διάστημα μόνο για μια σαφώς προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, και, για την ακρίβεια, μέχρι ο πλανήτης στον οποίο είδε το φως εκείνο το συγκεκριμένο ον να διατρέξει μια πλήρη τροχιά γύρω από τον ήλιο του.

38.276.Β

Μόλις αρχίζει μια νέα περιφορά, το νήμα εξαφανίζεται τελείως.

38.276.Β

Κι εξαφανίζεται επειδή, σύμφωνα με τον θεμελιώδη ιερό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ, η εξέλιξη και η ενέλιξη των κοσμικών ουσιών, που χρειάζονται στον Μέγιστο Τρωγωαυτοεγωκράτη, μέσα στην ατμόσφαιρα η οποία περιβάλλει κάθε πλανήτη, χρησιμεύουν, πάλι, μόνο για την τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή περιορίζονται μέσα στα όρια της «αυτόνομης δραστηριότητας» εκείνου του δεδομένου ηλιακού συστήματος· επομένως όλες ανεξαίρετα οι κοσμικές ουσίες που βρίσκονται μέσα στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιφοράς, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και το νήμα που λέγαμε, μετασχηματίζονται αμέσως σε κοσμικές ουσίες που ταιριάζουν σ’ αυτή την ατμόσφαιρα.

38.276-7.Β

Λοιπόν, παιδί μου…

Όσο δεν έχει συμπληρωθεί η περιφορά του, τα όντα που υπάρχουν σε κάποιον πλανήτη, και τα οποία φυλάνε μέσα τους ένα σταγονίδιο του Χανμπλεντζόιν κάποιου σώματος Κεστζάν ή τα οποία έχουν στη διάθεσή τους τον επιπλανητικό σχηματισμό όπου προσαρτήθηκε ένα σταγονίδιο αυτού του Χανμπλεντζόιν, μπορούν οποτεδήποτε — υπό τον όρο, εξυπακούεται, ότι κατέχουν όλα τα αντίστοιχα δεδομένα — να προσελκύσουν αυτό το σώμα και να το κάνουν να ξανακατέβει στο στέρεο τμήμα του πλανήτη τους, και εκεί να το «κορέσουν», με τη βοήθεια των δικών τους Χανμπλεντζόιν, μέχρι την πυκνότητα που απαιτείται για να δημιουργηθεί μια επαφή με το Νου εκείνης της ήδη συγκροτημένης και ανεξάρτητης κοσμικής μονάδας.

38.277.Β

Κι αυτό το είδος έλξης, ή, όπως συχνά τη λένε, αυτή η «υλοποίηση», πραγματοποιείται από αυτό που λέγεται «Βαλλικρίν», τη συνειδητή και μ’ έναν ορισμένο τρόπο μετάγγιση του δικού του Χανμπλεντζόιν μέσα στο σώμα Κεστζάν όπου βρίσκεται το άλλο άκρο του νήματος.

38.277.Β

Η ιερή διαδικασία του Αλμτζνοσίνου είχε ήδη εκπληρωθεί πολλές φορές από τρίκεντρα όντα στον πλανήτη σου πριν επιχειρηθεί και στο Θιβέτ. Υπήρχαν κιόλας εκεί πέρα διάφοροι Λεγομινισμοί με θέμα τις ιερές εκείνες διαδικασίες των προγενέστερων εποχών.

38.277.Β

Η μικρή ομάδα των θιβετιανών όντων εγνώριζε, από εκείνους τους Λεγομινισμούς, όλες τις λεπτομέρειες τις σχετικές με αυτή την ιερή διαδικασία, και, εξυπακούεται, γνώριζε πόσο αναντικατάστατη ήταν η ειδική προετοιμασία που χρειαζόταν.

38.277.Β

Αλλά επειδή δεν είχαν καμιά άλλη δυνατότητα να μάθουν όλα τα απόκρυφα μυστικά παρά να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια επαφή με το Νου του νεκρού αρχηγού τους, αποφάσισαν να ριψοκινδυνέψουν την εκπλήρωση αυτού του ιερού μυστηρίου στο σώμα Κεστζάν του πρώην αρχηγού τους, παρόλο που η σωστή προετοιμασία δεν είχε γίνει.

38.277.Β

Κι από το γεγονός ότι το ριψοκινδύνεψαν ξεκίνησε η διαδικασία που ήταν η απαρχή της συμφοράς για την οποία σου είπα.

38.277.Β

Όπως έμαθα από μεταγενέστερες έρευνες μου, αυτή η καταστροφή προκλήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο:

38.277-8.Β

Εκείνοι οι έξι «μεγάλοι μύστες», οι οποίοι υπήρχαν ακόμα με την πλανητική τους ύπαρξη, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, που εναλλάσσονταν προσπαθώντας με τη σειρά, για τρεις μέρες και νύχτες αδιάκοπα, να εκπληρώσουν στο πλανητικό σώμα του πρώην αρχηγού τους τη διαδικασία «Βαλλικρίν», δηλαδή να μεταγγίσουν μέσα στο σώμα του τα δικά τους Χανμπλεντζόιν· αλλά επειδή δεν προηγήθηκε η προετοιμασία για τη σύνδεση με το δικό του σώμα Κεστζάν, το δικό τους Χανμπλεντζόιν δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση αυτού που περίμεναν — και δεν έκανε άλλο από το να συσσωρεύεται ατάκτως πάνω από το πλανητικό του σώμα. Και καθώς, για κακή τους τύχη, συνέβαινε τις ίδιες εκείνες μέρες, μέσα στην ατμόσφαιρα εκείνης της τοποθεσίας, να γίνεται μια έντονη ανάμιξη του ενεργού στοιχείου Οκιντανόχ, ή, όπως λένε τα όντα εκεί κάτω, είχε «άγριες καταιγίδες», προκλήθηκε, ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο κοσμικές εκδηλώσεις που βρίσκονταν ακόμη στο μεταβατικό στάδιο από ένα ορισμένο κοσμικό φαινόμενο σε ένα άλλο, μια όπως λέμε «Σομπριονολιανή» επαφή.

38.278.Β

Κι αυτή η επαφή ήταν το έναυσμα, σ’ εκείνη τη μικρή περιοχή του κακόμοιρου πλανήτη σου, για το επιταχυνόμενο κοσμικό φαινόμενο που λέγεται «Νιτστο-ουνιτστόνο», δηλαδή την απρόβλεπτη και στιγμιαία εξέλιξη όλων των κοσμικών κρυσταλλώσεων του περιβάλλοντος· με άλλα λόγια, όλοι οι επιπλανητικοί σχηματισμοί που βρίσκονταν εκεί κοντά ξαναμετατράπηκαν απότομα σε Αιθεροκρίλνο.

38.278.Β

Η Σομπριονολιανή αυτή επαφή, ή, όπως θα έλεγαν οι ευνοούμενοί σου, αυτή η «έκρηξη», ήταν τόσο τρομερή, ώστε, κατά τη διάρκεια του Νιτστο-ουνιτστόνο, τα πάντα μετατράπηκαν σε Αιθεροκρίλνο, τόσο το πλανητικό σώμα του αρχηγού της μικρής ομάδας εκείνων των όντων, όσο και των υπόλοιπων έξι αδελφών που εκπλήρωναν την ιερή μυσταγωγία, καθώς και όλοι ανεξαίρετα οι άλλοι επιπλανητικοί σχηματισμοί, οι οποίοι ήταν ήδη πνευματοποιημένοι ή στην κατάσταση απλών συγκεντρώσεων, και ήταν σε ακτίνα ενός «σμάνα», ή, κατά την έκφρασή τους, ενός «τετραγωνικού χιλιομέτρου».

38.278.Β

Ανάμεσα στους σχηματισμούς που καταστράφηκαν, φυσικής ή τεχνητής προέλευσης, βρίσκονταν και όλα τα «βιβλία» που είχαν οι επτά γήινοι «μεγάλοι μύστες» και τα αντικείμενα που τους χρησίμευαν για να αναθυμούνται όλα όσα αναφέρονταν στα τρία ιερά Άτομα, τα σκόπιμα σταλμένα Άνωθεν, τον Άγιο Κρισνατχάρνα, τον Άγιο Βούδα και τον Άγιο Λάμα.

38.280.Β

— Τώρα σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμο για το νου σου, αν σου διηγόμουν άλλο ένα γεγονός σχετικό με το μυστήριο του ιερού Αλμτζνοσίνου, που αφορά το ένα από τα ιερά Άτομα, η σύλληψη των οποίων πραγματώθηκε ανάμεσα στους ευνοουμένους σου, εκείνο που, μετά το σχηματισμό του, ονομάστηκε Ιησούς Χριστός.

38.280-1.Β

Λοιπόν, παιδί μου, όταν ο Ιησούς Χριστός, εκείνο το ιερό Άτομο που πραγματώθηκε στο πλανητικό σώμα ενός τρίμυαλου γήινου όντος, έπρεπε να αντιμετωπίσει τον αποχωρισμό Του από την εξωτερική πλανητική Του επένδυση, ορισμένα όντα εκεί κάτω προξένησαν στο σώμα Κεστζάν Του την ιερή διαδικασία του Αλμτζνοσίνου για να έχουν τη δυνατότητα — στην περίπτωση της βίαιης διακοπής της πλανητικής Του ύπαρξης — να συνεχίσουν την επικοινωνία με το Θείο Νου Του, παίρνοντας έτσι πληροφορίες για ορισμένες κοσμικές αλήθειες, καθώς και διάφορες οδηγίες για το μέλλον, τις οποίες δε θα προλάβαινε να τους δώσει.

38.282-3.Β

Οι πληροφορίες για το γεγονός που ονομάζεται «Μυστικός Δείπνος», οι οποίες περιέχονται στη «συλλογή των σημειώσεων» που έφτασαν μέχρι τους σημερινούς ευνοουμένους σου, και οι οποίες, όπως λένε, αντιπροσωπεύουν την ακριβή και αληθινή ιστορία εκείνου του ιερού Ατόμου, και τις ονομάζουν «Αγία Γραφή», δεν είναι τίποτε άλλο από την περιγραφή της προετοιμασίας για το μεγάλο μυστήριο του Αλμτζνοσίνου που έγινε στο σώμα Κεστζάν του Άγιου Ιησού Χριστού.

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.305.Β

Έτσι λοιπόν, παιδί μου, μόλις συμπληρώθηκε αυτή η καινούργια επένδυση και άρχισε να λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο στην παρουσία εκείνων των Τεταρτόκοσμων, τούτοι έπαψαν πια να λέγονται «Τεταρτόκοσμοι» και ονομάστηκαν «όντα», λέξη που σήμαινε «τα έχοντα δύο φύσεις», και η δεύτερη επένδυσή τους ονομάστηκε τότε «σώμα Κεστζάν».

39.305.Β

Αργότερα, όταν αυτό το δεύτερο σώμα των σχηματισμών με διπλή φύση απόκτησε όλα όσα του χρειάζονταν, και όταν όλες οι λειτουργίες που αρμόζουν στις κοσμικές πραγματώσεις αυτής της τάξης καθιερώθηκαν με τρόπο οριστικό, εκείνοι οι σχηματισμοί άρχισαν με τη σειρά τους, και στην ίδια βάση, διαμέσου μιας ορισμένης μεταβολής της λειτουργίας τους, να απορροφούν και να αφομοιώνουν κοσμικές ουσίες που προέρχονταν κατευθείαν από τον Αγιότατο Θεομερτμάλογο, από τις οποίες επενδύθηκαν μέσα τους αναλογίες ενός τρίτου είδους.

Αυτές οι επενδύσεις, που αποτελούν τα «ιερά ανώτερα μέρη» των όντων, ονομάστηκαν «ανώτερα οντικά σώματα».

39.306.Β

Αρχικά, πάνω σε κάθε πλανήτη, το «δεύτερο οντικό σώμα», ή «σώμα Κεστζάν», και το «τρίτο οντικό σώμα» αποχωρίζονται από το «θεμελιώδες πλανητικό σώμα» και, αφού αφήσουν αυτό το τελευταίο πάνω στον πλανήτη, ανυψώνονται και τα δύο μαζί μέχρι τη σφαίρα που είναι ο τόπος συγκέντρωσης των κοσμικών ουσιών από τις οποίες σχηματίζεται το «σώμα Κεστζάν».

39.306.Β

Και μόνο μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, αυτές οι πραγματοποιήσεις με «διπλή φύση» υποκύπτουν στο οριστικό και κύριο ιερό Ρασκουάρνο, μετά από το οποίο τα «ανώτερα οντικά μέρη» αυτής της τάξης γίνονται ανεξάρτητα Άτομα με τον δικό τους ατομικό Νου.

Παλιότερα — πριν από την Τσουτμπογκλιτανική περίοδο — μόλις ολοκληρωνόταν η δεύτερη διαδικασία του ιερού Ρασκουάρνο, αυτή η ιερή κοσμική πραγματοποίηση κρινόταν άξια είτε για να ενωθεί με την παρουσία του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου, ή για να σταλεί σε άλλες κοσμικές συγκεντρώσεις όπου ήταν αισθητή η ανάγκη τέτοιων ανεξάρτητων Ατόμων.

39.306.Β

Όταν όμως έρθει η στιγμή της οριστικής διαδικασίας του ιερού Ρασκουάρνο, και οι κοσμικές πραγματοποιήσεις αυτής της τάξης δεν έχουν ακόμη φτάσει ως την απαιτούμενη βαθμίδα της ιερής κλίμακας του Νου, αυτά τα ανώτερα οντικά σώματα πρέπει να υπάρχουν μέσα στη σφαίρα που ανέφερα μέχρι να τελειοποιήσουν το Νου τους ως την αναγκαία βαθμίδα.

39.306.Β

Εδώ είναι αδύνατο να μην επισημάνουμε τον αντικειμενικό τρόμο που δοκιμάζουν εκείνα τα ήδη συγκροτημένα ανώτερα οντικά μέρη, που δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμη ως την αναγκαία βαθμίδα του Νου, εξαιτίας του συνόλου των αποτελεσμάτων που δεν προβλέφθηκαν Άνωθεν στις νέες κοσμικές διαδικασίες.

39.306-7.Β

Είναι γεγονός, ότι, σύμφωνα με διάφορους κοσμικούς νόμους δεύτερης τάξης, το «οντικό σώμα Κεστζάν» δεν μπορεί να υπάρχει για πολύ μέσα σ’ αυτή τη σφαίρα, και μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα πρέπει να αποσυντεθεί, ακόμα και αν το ανώτατο οντικό μέρος που βρίσκεται μέσα του δεν έχει αποκτήσει την απαιτούμενη βαθμίδα του Νου. Επομένως τούτο το ανώτατο οντικό μέρος, όσο δεν έχει τελειοποιηθεί μέχρι την απαιτούμενη βαθμίδα του Νου, πρέπει πάντα να εξαρτάται από μία Κεστζανική πραγμάτωση· επίσης, αμέσως μετά το δεύτερο ιερό Ρασκουάρνο, τούτο το ανώτερο οντικό μέρος, που δεν τελειοποιήθηκε ακόμα, βρίσκεται σε μια κατάσταση που ονομάζεται «Τεσγκεκντνέλ», ή «αναζήτηση για μια παρόμοια διφυή πραγματοποίηση που να του αντιστοιχεί», με την ελπίδα — μόλις το ανώτερο μέρος εκείνης της άλλης διφυούς πραγματοποίησης φτάσει στην απαιτούμενη βαθμίδα του Νου, αφού πρώτα υποστεί το τελικό ιερό Ρασκουάρνο, και πριν γίνει αισθητή η ταχύρρυθμη αποσύνθεση του αντίστοιχου σώματος Κεστζάν — να μπορέσει να εισχωρήσει, στη στιγμή, στο ξένο σώμα Κεστζάν και να συνεχίσει να υπάρχει εκεί με προοπτική τη μελλοντική τελειοποίηση του, τελειοποίηση η οποία πρέπει να εκπληρωθεί, αργά ή γρήγορα, από κάθε ανώτερο οντικό μέρος.

39.307.Β

Να γιατί, μέσα στη σφαίρα όπου ανυψώνονται τα ανώτερα οντικά σώματα, μετά το πρώτο ιερό Ρασκουάρνο, συντελείται η διαδικασία που ονομάζεται «Οκιπαχαλεβιανή αντικατάσταση των εξωτερικών μερών των ψυχών» ή «αντικατάσταση του παλιού οντικού σώματος Κεστζάν μ’ ένα καινούργιο».

39.308.Β

Και τώρα άκουσε τι συμβαίνει στα δύο πρώτα οντικά σώματα, δηλαδή στο πλανητικό σώμα και στο σώμα Κεστζάν:

Μετά το πρώτο ιερό Ρασκουάρνο, το πλανητικό σώμα, το οποίο αποτελείται από μικρόκοσμους, δηλαδή από κρυσταλλώσεις που μετασχηματίστηκαν από τον πλανήτη, αποσυντίθεται σύμφωνα μ’ έναν κοσμικό νόμο δεύτερης τάξης που λέγεται «Ρεταρνοτολτούρ», και διασπάται βαθμιαία στις πρωταρχικές του ουσίες πάνω στον ίδιο τον πλανήτη.

39.308.Β

Όσο για το δεύτερο οντικό σώμα, το σώμα Κεστζάν, επειδή αποτελείται από ουσίες που εκπέμπονται είτε από άλλες συγκεντρώσεις του Τριτόκοσμου, είτε από τον ήλιο εκείνου του ηλιακού συστήματος από τον οποίο εξαρτάται, ανυψώνεται μέχρι τη σφαίρα για την οποία μιλήσαμε, όπου και αποσυντίθεται με τη σειρά του, μετά το δεύτερο Ρασκουάρνο, έτσι ώστε οι κρυσταλλώσεις που το αποτελούν να επιστρέψουν και πάλι στη σφαίρα της αρχικής τους εμφάνισης.

39.308-9.Β

Το ανώτερο όμως οντικό σώμα, επειδή αποτελείται από κρυσταλλώσεις που προέρχονται κατευθείαν από τον ιερό Θεομερτμάλογο, δεν μπορεί ποτέ να αποσυντεθεί μέσα στα όρια του ηλιακού εκείνου συστήματος όπου το ον είδε το φως και όπου πέρασε την ύπαρξη του. Αυτό το ανώτερο μέρος πρέπει να παραμείνει μέσα σ’ εκείνο το ηλιακό σύστημα για όσο διάστημα δεν έχει τελειοποιηθεί μέχρι την απαιτούμενη βαθμίδα του Νου, η οποία παρέχει στους κοσμικούς σχηματισμούς αυτής της τάξης την ικανότητα του «Ιρανκιπαέχ», την ικανότητα δηλαδή που έχουν οι πραγματώσεις οι οποίες συγκροτούνται από ιερότατες ουσίες να υπάρχουν χωρίς να εξαρτώνται από κάποιον Κεστζανικό σχηματισμό, ούτε και από την «οδυνηρή επίδραση» κανενός εξωτερικού κοσμικού παράγοντα, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός.

39.309.Β

Έτσι λοιπόν, παιδί μου, στην αρχή, μόλις αυτές οι κοσμικές πραγματοποιήσεις τελειοποιούνταν μέχρι την απαιτούμενη βαθμίδα της «ιερής κλίμακας του Νου», τις πήγαιναν στον Απόλυτο Ήλιο, για να εκπληρώσουν εκεί το ρόλο που τους είχε ορίσει ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ.

39.310.Β

Το πρώτο και υψηλότερο είδος οντικού νου είναι ο «καθαρός» ή «αντικειμενικός Νους», που είναι έμφυτος στο ανώτερο οντικό σώμα, και τον οποίο κατέχει μόνο το ον μέσα στην παρουσία του οποίου έχει ήδη σχηματιστεί και τελειοποιηθεί αυτό το ανώτερο μέρος — και πάλι όμως μόνο στην περίπτωση που αυτός ο Νους αποτελεί «αφετηρία εκκινήσεως» της ατομικής λειτουργίας στην παρουσία του όντος.

39.310.Β

Το δεύτερο είδος οντικού νου, που λέγεται «Οκιαρταϊτόχσα», εμφανίζεται στην παρουσία των τρίμυαλων όντων στα οποία το δεύτερο οντικό σώμα, ή σώμα Κεστζάν, έχει πια ολοκληρωτικά επενδυθεί και λειτουργεί ανεξάρτητα.

39.310.Β

Όσο για το τρίτο είδος νου, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την αυτοματική λειτουργία που συντελείται στην παρουσία όλων γενικά των όντων, καθώς και σε όλους τους επιπλανητικούς οντικούς σχηματισμούς, κάτω από τη δράση αλλεπάλληλων σοκ τα οποία προέρχονται από έξω, σοκ που προκαλούν μέσα τους τις συνηθισμένες αντιδράσεις με αφετηρία δεδομένα ήδη κρυσταλλωμένα, και αντίστοιχα με προηγούμενες συμπτωματικά αποκτημένες εντυπώσεις.

39.325-6.Β

Για να τους εξασφαλίσει αυτή τη βοήθεια, η Φύση, μέσα στην απέραντη σοφία της, προσάρμοσε την εσωτερική οργάνωση των όντων με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ουσίες που εισέρχονται αναγκαστικά στη συνολική τους παρουσία για να επενδύσουν και να θρέψουν το «δεύτερο οντικό σώμα» ή «σώμα Κεστζάν» — δηλαδή οι κοσμικές ουσίες που οι ευνοούμενοί σου ονομάζουν «αέρα» — να μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν την απαραίτητη εξωτερική βοήθεια για την εξέλιξη των ουσιών της «πρώτης οντικής τροφής».

39.332-3.Β

Λοιπόν, στις αρχές, τον καιρό που αυτά τα ανώτατα οντικά μέρη εμφανίζονταν στα όντα με τη διαδικασία που σου περιέγραψα, και τελειοποιούνταν μέχρι την επιθυμητή βαθμίδα του αντικειμενικού Νου — μ’ άλλα λόγια, όταν σύμφωνα προς το «κατώτερο Μντνελ-ιν» του ιερού Επταπαραπαρσινόχ σχηματιζόταν στα όντα το σώμα Κεστζάν από τη δεύτερη οντική τροφή, κι όταν σύμφωνα προς το «ανώτερο Μντνελ-ιν» του ίδιου ιερού νόμου επενδυόταν και τελειοποιόταν το «τρίτο οντικό σώμα» ή «ανώτερο σώμα» από την τρίτη οντική τροφή — μόλις αυτά τα ανώτερα οντικά σώματα, που τελειοποιήθηκαν ολότελα, αποχωρίζονταν από τα κατώτερα οντικά τους μέρη, θεωρούνταν άξια να έλθουν σε κοινωνία με την Αγιότατη Αρχική Πηγή και να εκπληρώσουν έτσι το θείο πεπρωμένο τους.

 

42 Ο Βεελζεβούλ στην Αμερική

42.200-1.Γ

Θυμάσαι πως, όταν σου μίλησα για το «κακοήθες μέσο» που χρησιμοποιούν σήμερα και το λένε «σπορ», σου είπα ότι, στην αρχή, ακόμη και οι ευνοούμενοί σου είχαν «Φουλασνιταμνιανή» διάρκεια ύπαρξης, η οποία παρατεινόταν υποχρεωτικά ως ότου επενδυόταν μέσα τους το σώμα Κεστζάν και τελειοποιόταν μέχρι την απαιτούμενη βαθμίδα του νου, αλλά ότι, αργότερα, όταν καθιέρωσαν πολύ αφύσικες συνθήκες συνηθισμένης ύπαρξης, η Μεγάλη Φύση αναγκάστηκε, από τότε, να πραγματοποιεί την παρουσία τους και τη διαδικασία της ύπαρξής τους σύμφωνα προς την αρχή Ιτοκλανότζ, δηλαδή σύμφωνα προς τα αποτελέσματα ορισμένων αιτίων του περιβάλλοντός τους.

 

43 Ο Βεελζεβούλ εκθέτει τις απόψεις του για την περιοδική διαδικασία αμοιβαίας καταστροφής των ανθρώπων

43.246.Γ

Η Υποτακτικότητά Του μου εξήγησε ακόμη ότι η ιερή τούτη κοσμική ουσία Ασκοκίν υπάρχει γενικά στο Σύμπαν ανακατωμένη κυρίως με τις ιερές ουσίες «Αμπρουστντονίς» και «Χελκντονίς», και συνεπώς, για να έχει το βαθμό ζωογονητικότητας που της χρειάζεται για το ρόλο της υποστήριξης, πρέπει πρώτα η ιερή ουσία «Ασκοκίν» να απελευθερωθεί από τις άλλες δύο.

43.246-7.Γ

Για να πω την αλήθεια, παιδί μου, δεν κατάλαβα αμέσως όλα όσα μου είπε· όλα αυτά τα ξεκαθάρισα πολύ αργότερα, τότε που έμαθα, όταν μελετούσα τους θεμελιώδεις κοσμικούς νόμους, ότι αυτές ακριβώς οι ουσίες Αμπρουστντονίς και Χελκντονίς χρησιμεύουν στο σχηματισμό και την τελειοποίηση των ανώτερων οντικών σωμάτων στα τρίμυαλα όντα — δηλαδή του «σώματος Κεστζάν» και του «σώματος της ψυχής» — και ότι ο διαχωρισμός της ιερής Ασκοκίν από τις άλλες δύο ουσίες διενεργείται γενικά όταν τα όντα οποιουδήποτε πλανήτη τις μετουσιώνουν μέσα τους με τις συνειδητές τους προσπάθειες και τα θεληματικά τους βάσανα, για το σχηματισμό και την τελειοποίηση των ανώτερων σωμάτων τους.

 

45 Κατά το Βεελζεβούλ το γεγονός ότι οι άνθρωποι βγάζουν τον ηλεκτρισμό από τη Φύση και τον ξοδεύουν χρησιμοποιώντας τον είναι μία από τις κυριότερες αιτίες της ελάττωσης της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής

45.287.Γ

Από τη βραδιά της άφιξής μας, ρώτησα το φίλο της ουσίας μου, ενώ είχαμε μια φιλική συζήτηση, πώς πραγματωνόταν η διαδικασία ύπαρξης του διαδόχου του, του αγαπημένου μου «εξωτερικού Κεστζανιανού αποτελέσματος», ή, όπως θα έλεγαν οι ευνοούμενοί σου, του «βαφτιστικού» μου, Γκορναχούρ Ραούρχ.

45.288-9.Γ

«Παρόλο που είσαι μόνο «Κεστζανιανός πατέρας» μου, έχουν κρυσταλλωθεί μέσα μου για το πρόσωπο σου — επειδή εκπλήρωσες τόσο ευσυνείδητα τις θείες υποχρεώσεις που ανέλαβες απέναντι μου κατά τη “Χρι-χρα-χρι4 μου — δεδομένα ισοδύναμα μ’ εκείνα που θα έπρεπε να βρίσκονται στη συνολική παρουσία κάθε τρίμυαλου όντος όταν αντικρίζει τον παραγωγό του τον ίδιο: κι αυτός είναι αναμφίβολα ο λόγος που σε θυμάμαι τόσο συχνά και εύχομαι κάθε φορά από μέσα μου να έχεις πάντα ευνοϊκές συνθήκες για ένα αντικειμενικά καλό και ευτυχισμένο μέλλον».

45.289.Γ

Έτσι λοιπόν αφού βολεύτηκε στην κούρνια του και μου ευχήθηκε το καλωσόρισες, το αγαπημένο μου «εξωτερικό Κεστζανιανό αποτέλεσμα», ή «βαφτιστικό», ο Γκορναχούρ Ραούρχ, πήρε μέρος στη συζήτησή μας.

45.293.Γ

Έτσι, χάρη στις εξηγήσεις του «εξωτερικού Κεστζανιανού αποτελέσματος» μου, απόκτησα την ακλόνητη βεβαιότητα για τον ολέθριο χαρακτήρα της επίδρασης που ήδη ασκούν τα αποτελέσματα της αφύσικης συνηθισμένης ύπαρξης των τρίμυαλων όντων που σου αρέσουν· και απαντήθηκε από μόνο του το βασανιστικό ερώτημα του παλιού μου φίλου, που ήθελε να μάθει: γιατί, εδώ και πολύν καιρό, γινόταν όλο και πιο δύσκολο να τελειοποιηθούν τα τρίμυαλα όντα του πλανήτη Άρη.