Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Ηρωπάς

 

1 Η αφύπνιση της σκέψης

1.28.Α

Και όταν μετασχηματίστηκα σε νεαρό του τύπου που χαρακτήρισα πιο πάνω — με τη βοήθεια, εννοείται, του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΑΝΕΛΕΗΤΟΥ ΗΡΩΠΑΣ, δηλαδή του «Χρόνου που περνάει» — η νέα αυτή ιδιότητα έφτασε να γίνει αστείρευτη πηγή και διαρκής εστία συνειδητότητας για μένα.

 

16 Η σχετικότητα της έννοιας του Χρόνου

16.110.Α

Πρέπει να σημειώσω ότι κάθε φαινόμενο στο Μεγάλο Σύμπαν, χωρίς εξαίρεση, οπουδήποτε κι αν εμφανίζεται και αν συμβαίνει, δεν είναι παρά τα διαδοχικά νομοτελειακά «Κλάσματα» κάποιου ολοκληρωτικού φαινομένου το οποίο αντλεί την προέλευση του από τον Αγιότατο Απόλυτο Ήλιο.

16.110.Α

Κατά συνέπεια, όλα τα κοσμικά φαινόμενα, όπου κι αν παράγονται, έχουν «αντικειμενική» σημασία.

16.110.Α

Και αυτά τα διαδοχικά νομοτελειακά «Κλάσματα» πραγματοποιούνται, από κάθε άποψη, ακόμα και κατά την ενέλιξη και την εξέλιξή τους, σύμφωνα με το θεμελιώδη κοσμικό νόμο του Ιερού Επταπαραπαρσινόχ.

16.110.Α

Μόνος, ο Χρόνος δεν έχει αντικειμενική σημασία, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα υποδιαίρεσης κανενός καθορισμένου κοσμικού φαινομένου. Καθώς δεν απορρέει από τίποτα, αλλά πάντοτε ταυτίζεται με τα πάντα, ενώ παραμένει αυτάρκης και ανεξάρτητος, μόνο αυτός, μέσα σ’ ολόκληρο το Σύμπαν, μπορεί να αποκαλείται και να εκθειάζεται ως «το Μοναδικό Ιδανικά Υποκειμενικό Φαινόμενο».

16.110-1.Α

Έτσι, παιδί μου, ο Χρόνος, τον οποίο μερικές φορές ονομάζουμε και «Ηρωπάς», είναι το μόνο φαινόμενο που η εμφάνιση του δεν εξαρτάται από καμιά πηγή· μόνο αυτός, κατ’ εικόνα της «Θεϊκής Αγάπης», απορρέει ανεξάρτητα, πάντα από τον εαυτό του, και ταυτίζεται, όπως σου είπα, δημιουργώντας συγκεκριμένες σχέσεις με όλα τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν μέσα σε κάθε έκφανση του Μεγάλου μας Σύμπαντος και είναι παρόντα σ’ ένα δεδομένο τόπο.

16.117.Α

Στο μεταξύ να θυμάσαι τούτο: αν και είναι αλήθεια ότι αρχικά η κυριότερη αιτία της μείωσης της διάρκειας ύπαρξης των τρίμυαλων όντων εκείνου του πλανήτη δεν εξαρτιόταν από τα ίδια, ωστόσο αργότερα, η κυριότερη αιτία αυτού του θλιβερού αποτελέσματος προήλθε — και προέρχεται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ — από τις ανώμαλες συνθήκες της συνηθισμένης οντικής ύπαρξης που δημιούργησαν από μόνα τους.

Σήμερα πια, οι συνθήκες αυτές έχουν ευνοήσει τόσο πολύ αυτή τη μείωση, που αν συγκρίνουμε τη διάρκεια ύπαρξης των τρίμυαλων όντων του πλανήτη Γη με αυτή των τρίμυαλων όντων όλων των άλλων πλανητών του Σύμπαντος, θα διαπιστώσουμε την ίδια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη διάρκεια ύπαρξης των απειροελάχιστων όντων που περιέχονται μέσα στη σταγόνα νερού που πήραμε σαν παράδειγμα, και στη δική τους.

16.118.Α

Καταλαβαίνεις τώρα, παιδί μου, γιατί ο ίδιος ο Μέγας Ηρωπάς δηλαδή ο Χρόνος, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει τέτοιους ολοφάνερους παραλογισμούς μέσα στην παρουσία εκείνων των δυστυχισμένων τρίμυαλων όντων του πλανήτη Γη.

16.118.Α

Μετά από όλες τις εξηγήσεις μου, μπορείς να έρθεις στη θέση του Ηρωπάς και να τον καταλάβεις, αυτόν που, αν και αμείλικτος, είναι δίκαιος, πάντοτε και σε όλα.

 

17 Το Αρχι-παράλογο
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Βεελζεβούλ, ο ήλιος μας ούτε φωτίζει ούτε θερμαίνει.

17.122.Α

Μάθε, πρώτα απ’ όλα, ότι όλα όσα δημιουργήθηκαν προσχεδιασμένα, καθώς και όλα όσα αναφάνηκαν αυτόματα μέσα στο Σύμπαν, υπάρχουν και συντηρούνται μόνο με βάση την «κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία».

17.122.Α

Αυτή η Μέγιστη κοσμική Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία πραγματώθηκε από το ΑΙΩΝΙΟ μας ΠΑΝ-ΟΝ, αφού ήδη υπήρχε ο Μέγιστος και Αγιότατος Απόλυτος Ήλιος μας, που ήταν και είναι ακόμα και σήμερα, ο κύριος τόπος ύπαρξης του ΠΟΛΥΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ μας.

17.122.Α

Το σύστημα αυτό, το οποίο στηρίζει όλα όσα εμφανίζονται και υπάρχουν, πραγματώθηκε από τον ΑΙΩΝΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ μας για να διενεργείται η «ανταλλαγή των ουσιών» ή η «αμοιβαία θρέψη» όλων όσων υπάρχουν στο Σύμπαν, έτσι ώστε ν’ αναχαιτίζεται, στον Απόλυτο Ήλιο, η δράση του αμείλικτου Ηρωπάς.

 

23 Τέταρτη προσωπική επίσκεψη του Βεελζεβούλ στον πλανήτη Γη

23.244.Α

Μια τόσο αφύσικη συγχώνευση δύο ετερογενών Εξιοεχάρυ θα ήταν αδύνατη, σ’ αυτή την περίπτωση, αν δεν, υπήρχε ένας κοσμικός νόμος που ονομάζεται «νόμος της συγγένειας του συνόλου των δονήσεων» — ένας νόμος που εμφανίστηκε μετά τη δεύτερη Τρανσαπαλνιανή διαταραχή που υπέστη εκείνος ο άμοιρος πλανήτης, και του οποίου η δράση ακόμα συνεχίζεται στη συνολική του παρουσία.

23.244-5.Α

Σχετικά με τον κοσμικό αυτό νόμο, θα πρέπει να σου πω ότι εμφανίστηκε και διατηρήθηκε μέσα στο Σύμπαν έπειτα από την τροποποίηση που επέφερε ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣ στο θεμελιώδη ιερό νόμο του Τριαμαζικάμνω, με σκοπό να κάνει τον Ηρωπάς ακίνδυνο, δηλαδή αφού τα μέχρι τότε τελείως ανεξάρτητα στοιχεία αυτού του νόμου είχαν αρχίσει να υποκύπτουν σε εξωγενείς δυνάμεις.

Δεν θα μπορέσεις ωστόσο να καταλάβεις τον κοσμικό αυτό νόμο από όλες του τις πλευρές αν δεν σου εξηγήσω με κάθε λεπτομέρεια, όπως ήδη σου υποσχέθηκα, τους θεμελειώδεις νόμους της Δημιουργίας και Ύπαρξης του Κόσμου.

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.292.Β

Χάρη στον τρίτο Αγιότατο Ψαλμό των Χερουβείμ και Σεραφείμ μας, αξιωθήκαμε να μάθουμε ότι ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ μας διαπίστωσε μια μέρα ότι, με τρόπο σχεδόν ανεπαίσθητο αλλά κανονικό, ο Απόλυτος Ήλιος, όπου Αυτός υπήρχε με τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ Του, ελαττωνόταν σε όγκο.

39.292.Β

Καθώς αυτή η θεία διαπίστωσή ΤΟΥ φάνηκε πολύ σοβαρή, αποφάσισε να αναθεωρήσει αμέσως όλους τους νόμους που διατηρούσαν την ύπαρξη εκείνης της κοσμικής συγκέντρωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναθεώρησης, ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ μας κατάλαβε, για πρώτη φορά, ότι η αιτία αυτής της βαθμιαίας ελάττωσης του όγκου του Απόλυτου Ήλιου ήταν απλούστατα ο Ηρωπάς, το ίδιο δηλαδή το πέρασμα του Χρόνου.

39.292.Β

Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ μας έπεσε τότε σε βαθύ συλλογισμό, γιατί συνειδητοποίησε καθαρά ότι αν ο Απόλυτος Ήλιος συνέχιζε έτσι να ελαττώνεται σε όγκο από τη δράση του Ηρωπάς, ο μοναδικός αυτός Τόπος του Είναι ΤΟΥ θα υπέκυπτε αργά ή γρήγορα στον οριστικό αφανισμό.

39.292.Β

Τότε, παιδί μου, η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ μας αναγκάστηκε να υιοθετήσει ορισμένα κατάλληλα μέτρα, ώστε ο αμείλικτος Ηρωπάς να μην μπορέσει, τελικά, να προξενήσει την εξαφάνιση του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου μας.

39.292-3.Β

Ύστερα, πάντα χάρη σ’ έναν από τους ιερούς ψαλμούς των Χερουβείμ και Σεραφείμ μας — τον πέμπτο αυτή τη φορά — αξιωθήκαμε να μάθουμε ότι αφού αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην αναζήτηση ενός μέσου για να αποτρέψει την απειλή του αναπόφευκτου τέλους που θα συνέβαινε σύμφωνα με την αμείλικτη νομοτέλεια του Ηρωπάς, η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ μας, έπειτα από μακρόχρονους και θείους συλλογισμούς, αποφάσισε να δημιουργήσει τον «Μεγαλόκοσμο» που υπάρχει ως τις μέρες μας.

39.293.Β

Για να καταλάβεις καλύτερα το πώς η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ μας αποφάσισε να εξουδετερώσει την ολέθρια δράση του αμείλικτου Ηρωπάς, και πώς πραγματοποίησε τελικά το σχέδιο ΤΗΣ, πρέπει πρώτα να μάθεις ότι, αρχικά, η ύπαρξη του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου βασιζόταν στην Αρχή που ονομάζεται «Αυτοεγωκράτης», σύμφωνα με την οποία, οι εσωτερικές δυνάμεις που διατηρούσαν την ύπαρξη αυτής της κοσμικής συγκέντρωσης λειτουργούσαν ανεξάρτητα, χωρίς να εξαρτώνται από καμιά εξωτερική δύναμη. Κι αυτό το σύστημα δυνάμεων βασιζόταν, με τη σειρά του, πάνω στους δύο θεμελιώδεις ιερούς κοσμικούς νόμους δια των οποίων διατηρείται το σύνολο του σημερινού μας Μεγαλόκοσμου, δηλαδή πάνω στους πρωταρχικούς ιερούς κοσμικούς νόμους που φέρουν το όνομα «ιερό Επταπαραπαρσινόχ» και «ιερό Τριαμαζικάμνω».

39.300-1.Β

Έτσι λοιπόν, παιδί μου, λόγω αυτού του νέου συστήματος αμοιβαίας θρέψης όλων όσων υπάρχουν, στο οποίο συμμετείχε και ο Ίδιος ο Αγιότατος Απόλυτος Ήλιος, επήλθε στο Σύμπαν αυτή η ισορροπία, που δεν αφήνει τώρα πια καμιά δυνατότητα στον αμείλικτο Ηρωπάς να προξενήσει οτιδήποτε απρόβλεπτο στον Μέγιστο και Αγιότατο Απόλυτο Ήλιο μας. Μ’ αυτό τον τρόπο, κάθε αιτία θεϊκής ανησυχίας του ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΑΝ-ΟΝΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ μας για την ακεραιότητα του τόπου της αιώνιας διαμονής ΤΟΥ εξαφανίστηκε μια για πάντα.

39.323.Β

Τα εκατοντάδες ενεργά στοιχεία τα οποία ανήκουν στις επτά Οκταπανατσαχιανές τάξεις και είναι προικισμένα με επτά υποκειμενικές ιδιότητες, ανάμεσα στις οποίες κυριαρχούν οι ικανότητες «ζωογόνησης» και «αποσύνθεσης» συγκροτούν στο σύνολό τους το θεμελιώδες κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ από το οποίο εξαρτάται η πραγματοποίηση του Μέγιστου κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη, του αλάθητού μας σωτήρα, από τη νομοτελειακή δράση του αμείλικτου Ηρωπάς.

 

42 Ο Βεελζεβούλ στην Αμερική

42.131.Γ

Αν όμως αυτό το ζυμάρι, δηλαδή το μίγμα νερού και αλευριού, ψηθεί πάνω στη φωτιά, τότε, χάρη στις ουσίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από τη φωτιά, και οι οποίες σ’ αυτή την περίπτωση αντιπροσωπεύουν, όπως σου είπα, την τρίτη άγια δύναμη, την εξουδετερωτική, του ιερού νόμου του Τριαμαζικάμνω, θα προκληθεί μια «χημική συγχώνευση», δηλαδή μία «σταθερή συγχώνευση των ουσιών», το αποτέλεσμα της οποίας είναι ένα νέο σύνολο ουσιών με βάση το νερό και το αλεύρι, το λεγόμενο «Πρόσφορο», ή «ψωμί», το οποίο τώρα θα αντισταθεί στον αμείλικτο Ηρωπάς και θα αργήσει πολύ να χαλάσει.

42.195.Γ

Εκείνη τη μέρα, καθόμουνα στο «Columbus Circle», μέσα σ’ ένα από τα ανεπανάληπτα καφενεία τους που λέγονται «Childs», περιμένοντας τα όντα από την ήπειρο της Ευρώπης που με είχαν συνοδέψει στην Αμερική, να πάμε όλοι μαζί στην αποβάθρα. Από το παράθυρο έβλεπα το πήγαιν’ έλα των περαστικών που έμοιαζαν, για μια αυτόματη αντίληψη, να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, τουλάχιστον στην εξωτερική τους εμφάνιση, χάρη στην ολέθρια εκείνη επινόηση, τη «μόδα», που πρόσφατα εμφυτεύτηκε μέσα τους, και στην οποία έχουν άλλωστε σκλαβωθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα όντα, που όμως μου φαίνονταν, όσον αφορά το «εσωτερικό τους περιεχόμενο», εκπληκτικά ομοιόμορφοι.

42.195.Γ

Παρατηρώντας τους, ξαναθυμόμουν τα τελικά συμπεράσματα στα οποία είχα καταλήξει την προηγούμενη μέρα, και σκεφτόμουν ότι, στη συνολική πλανητική διαδικασία της συνηθισμένης ύπαρξης αυτών των παράξενων τρίμυαλων όντων, τα όντα εκείνης της νέας κοινότητας αντιπροσωπεύουν, για ένα κλάσμα της «ροής του Ηρωπάς», την πρόσκαιρη εστία της έντονης εκδήλωσης μιας ιδιαιτερότητας που από παλιά είναι έμφυτη στο σύνολο του παράξενου ψυχισμού τους, την οποία ένα από τα Αγιότατα Άτομα χαρακτήρισε κάποτε σαν την «κυριότερη περιοδική πηγή νέων ανωμαλιών».

 

46 Ο Βεελζεβούλ εξηγεί στον εγγονό του τη σημασία της μορφής και της σειράς που διάλεξε για να εκθέσει τις πληροφορίες του σχετικά με τους ανθρώπους

46.297.Γ

— Πριν απ’ όλα, θα αρχίσω εκφράζοντας την παρόρμηση χαράς που ανάβρυσε στην συνολική μου παρουσία για σένα. Είμαι προσωπικά πολύ-πολύ χαρούμενος για την κρίση που εκδηλώθηκε και συνεχίζεται μέσα σου.

Είμαι χαρούμενος, πριν απ’ όλα, γιατί οι ειλικρινείς λυγμοί που διαπίστωσα εκδηλώνονται κατά την περίοδο της ύπαρξης που, σύμφωνα με τους νόμους του μεγάλου Ηρωπάς, βρίσκεσαι πια στο κατώφλι του Είναι ενός υπεύθυνου όντος — δηλαδή στην ηλικία ακριβώς που κρυσταλλώνονται όλα τα αναγκαία δεδομένα για τις λειτουργίες οι οποίες συγκροτούν την ατομικότητα κάθε τρίμυαλου όντος κατά την υπεύθυνη ύπαρξη του, και τότε ακριβώς που αποκτούν έναν αρμονικό «ρυθμό» στους κόλπους της λειτουργίας των πάντων. Οι λυγμοί σου μου δίνουν τη βεβαιότητα ότι η κατά προσέγγιση συνείδηση, ακόμη και η απλή «αίσθηση», που μπορείς να έχεις της οντικής μου χαράς, της φαινομενικά παράλογης, θα σου είναι αργότερα πολύ επωφελείς, ή μάλλον απαραίτητες, όπως και για κάθε τρίμυαλο ον κατά την περίοδο της υπεύθυνης ύπαρξής του. Έτσι θα αρχίσω εξηγώντας σου αυτό ακριβώς το θέμα.

 

47 Νομοτελειακό αποτέλεσμα μιας αμερόληπτης σκέψης

47.307.Γ

Όταν η πομπή από την Εγκολιονοπτία έφτασε κοντά στα όντα της ίδιας φύσης με το Βεελζεβούλ, που συνάχτηκαν για να την περιμένουν, σταμάτησε· οι δυο ομάδες των διαφορετικής φύσεως τρίμυαλων όντων έψαλαν τότε έναν ύμνο στην ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ μας, ύμνο που ψάλλεται πάντα σε παρόμοιες περιπτώσεις σε ολόκληρο το Σύμπαν από τα όντα, ανεξάρτητα από τη φύση τους και τη μορφή της εξωτερικής τους επένδυσης.

47.307.Γ

Το κείμενο του ύμνου που ψάλλεται είναι:

47.307.Γ

Ω Εσύ, απείρως υπομονετικέ Δημιουργέ όλων όσων αναπνέουν,
Εσύ, γεμάτη με αγάπη Αιτία όλων όσων υπάρχουν,
Εσύ, Μοναδικέ Νικητή του αμείλικτου Ηρωπάς,
Στον ήχο των δοξασιών μας
Χαίρε τώρα και αναπαύσου στη μακαριότητα.
Με τον πρωτοφανή Σου μόχθο, δημιούγησες την Αρχή,
Από την οποία προήλθε η έλευσή μας.
Και με τη νίκη Σου κατά του Ηρωπάς,
Μας έδωσες τη δυνατότητα
Να τελειοποιηθούμε ως το ιερό Ανκλάντ.
Αναπαύσου τώρα, το δικαιούσαι.
Εμείς, ευγνωμωνόντας Σε,
Θα διατηρήσουμε όλα όσα δημιούργησες,
Και παντού και πάντα, θα Σε δοξάζουμε αιώνια.
Εσένα το Δημιουργό και Πλάστη,
Εσένα, την Αρχή του κάθε Τέλους,
Εσένα, την απόρροια της Αιωνιότητας,
Εσένα, που έχεις εντός Σου το τέλος κάθε πράγματος,
Εσένα, ω Άπειρη Αιωνιότητα.