Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Ζερνοφουκαλνιανή

 

46 Ο Βεελζεβούλ εξηγεί στον εγγονό του τη σημασία της μορφής και της σειράς που διάλεξε για να εκθέσει τις πληροφορίες του σχετικά με τους ανθρώπους

46.300-1.Γ

Με την ευκαιρία αυτή, δεν θα ήταν ανώφελο να σου θυμίσω, ακόμα και αν το ξέρεις ήδη, ότι στις τρεις εντοπίσεις των τρίμυαλων όντων, τα «οντικά Αυτοκολιτζικνέρ» τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο τα αποτελέσματα της πραγματοποίησης των «οντικών Πάρτκντολγκ-καθηκόντων», που είναι οι παράγοντες οι προορισμένοι από τον ΚΟΙΝΟ μας ΠΑΤΕΡΑ, από την αρχή της εμφάνισης των τρίμυαλων όντων, να χρησιμεύουν ως μέσα για την τελειοποίηση του εαυτού.

46.301.Γ

Αυτοί οι σχηματισμοί, στη συνολική παρουσία των τρίμυαλων όντων, πραγματοποιούν, ως τρίτη άγια δύναμη του Τριαμαζικάμνω, την έλευση του «νου της κατανόησης».

46.301.Γ

Μόνο αυτοί οι παράγοντες επιτρέπουν, κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης των νεο-προσλαμβανόμενων εντυπώσεων, και με βάση το ιερό Τριαμαζικάμνω, την κρυστάλλωση δεδομένων που ευνοούν μια προσωπική γνώση και κατανόηση, που αρμόζουν δηλαδή στο καθένα· ενώ παράλληλα, μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών κρυστάλλωσης δεδομένων που ευνοούν την απόκτηση της συνειδητότητας, παράγεται στην παρουσία τους αυτό που ονομάζουμε «Ζερνοφουκαλνιανή τριβή», η οποία προδιαγράφει στα τρίμυαλα όντα το σχηματισμό των δύο ιερών ουσιών «Αμπρουστντονίς» και «Χελκντονίς», που είναι απαραίτητες στην επένδυση και τελειοποίηση των ανώτερων μερών τους.

46.302.Γ

Έτσι λοιπόν, παιδί μου, αποφάσισα να επιφέρω στο είναι σου μια τέτοια «Ζερνοφουκαλνιανή τριβή» που θα επέτρεπε την κρυστάλλωση νέων προσλήψεων προς όφελος του «νου της κατανόησης», πόσο μάλλον αφού γνώριζα ήδη άριστα τους λεγόμενους «νόμους παγίωσης και διάλυσης των ιδεών στις εντοπίσεις των όντων», τις λεπτομέρειες των οποίων είχα μελετήσει στα τρίμυαλα όντα που σου αρέσουν όταν έμενα ανάμεσά τους με την ιδιότητα του «επαγγελματία υπνωτιστή».

Και για να σιγουρευτώ ότι θα προσλάμβανες τις νέες πληροφορίες που θα σου έδινα, διάλεξα, μαζί με άλλες απαράβατες αρχές, να ενεργώ πάντοτε έτσι ώστε η προοδευτική εισχώρηση της «πεμπτουσίας των πληροφοριών» να διενεργείται μέσα σου με παντελή απουσία των οντικών παρορμήσεων της «αγανάκτησης», της «προσβολής», της «ενόχλησης», και άλλων…

46.302.Γ

Όσο για τη σειρά με την οποία σου έδωσα τις πληροφορίες, και το αποτέλεσμά τους στην κατανόηση της ουσίας σου, θα πρέπει να σου πω ότι αν, από τη στιγμή που πρόσεξα το ενδιαφέρον σου για τα γήινα τρίμυαλα όντα, σου μετέδιδα, για το κάθε συμβάν, μόνο τις προσωπικές μου πεποιθήσεις και τις γνώμες που παγιώθηκαν μέσα μου όσο έκανα τις παρατηρήσεις μου πάνω τους, αφήνοντας γι’ αργότερα το πολυάριθμο και ποικίλο «σύνολο πληροφοριών» το οποίο σταδιακά σου γνωστοποίησα, τότε όλα αυτά τα γεγονότα θα προσλαμβάνονταν μέσα σου χωρίς καμιά λογική αντιπαράθεση, και τα δεδομένα που θα κρυσταλλώνονταν έτσι, θα καταχωρούνταν στις αντίστοιχες εντοπίσεις σαν απλές πληροφορίες, χωρίς αληθινή οντική κατανόηση.

46.302-3.Γ

Γι’ αυτό και χειρίστηκα τις αφηγήσεις μου, για τα τρίμυαλα όντα που κατοικούν στον πλανήτη Γη, με τρόπο ώστε να κρυσταλλώνονται μέσα στις εντοπίσεις σου πάρα πολλά δεδομένα για τους μελλοντικούς σου οντικούς συνειρμούς, γύρω από το σύνολο ή τους διάφορους κλάδους της αντικειμενικής γνώσης, και παράλληλα ώστε η διαδικασία της «Ζερνοφουκαλνιανής τριβής» να πραγματώνεται έντονα στη συνολική σου παρουσία, για να καταλήξει στο αποτέλεσμα που διαπίστωσα από τον τρόπο με τον οποίο απάντησες όταν σε ρώτησα «γιατί κλαις».