Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Εγωπλαστικούρες

 

24 Ο Βεελζεβούλ πετάει στον πλανήτη Γη για πέμπτη φορά

24.290.Α

— θέλω τώρα να σου εξηγήσω την έκφραση «Πύργος της Βαβέλ», που μόλις μεταχειρίστηκα, έκφραση που χρησιμοποιούν συχνά στον πλανήτη σου τα σημερινά τρίμυαλα όντα.

24.290-1.Α

Επιμένω να σταθώ σ’ αυτή την έκφραση και να σου την εξηγήσω, πρώτον επειδή έτυχε να είμαι μάρτυρας όλων των γεγονότων που τη δημιούργησαν, κι έπειτα, επειδή το χρονικό της εμφάνισης της και των μεταβολών που έχει υποστεί στην αντίληψη των ευνοουμένων σου μπορεί να σου δείξει ξεκάθαρα ότι οι συνθήκες της συνηθισμένης τους οντικής ύπαρξης, που δημιουργούνται πάντοτε ανώμαλα, δεν αφήνουν να φτάσει μέχρι τα όντα των μεταγενέστερων γενεών καμιά ακριβής πληροφορία για τα πραγματικά γεγονότα που συνέβηκαν σε όντα μακρινών εποχών. Κι αν κατά τύχη κάτι σαν αυτή την έκφραση φτάσει ως τ’ αυτιά τους, αμέσως χρησιμεύει σαν βάση, στον φαντασιόπληκτο νου των ευνοουμένων σου, για μια ολόκληρη θεωρία, πολλαπλασιάζοντας έτσι στην παρουσία τους τις φανταστικές «οντικές Εγωπλαστικούρες», ή όπως οι ίδιοι θα έλεγαν, τις «ψυχικές αναπαραστάσεις», με αποτέλεσμα την εμφάνιση μέσα στο Σύμπαν εκείνου του «μοναδικού ψυχισμού», περίεργου για τρίμυαλα όντα, που έχει καθένας από τους ευνοουμένους σου.

 

28 Ο κύριος ένοχος της καταστροφής των Άγιων Εργασιών του Ασιάτα Σεϊμάς

28.346.Α

Τον καιρό που εκείνο το «χαϊδεμένο-του-μπαμπά-και-της-μαμάς» πλησίαζε στην ηλικία ενός υπεύθυνου όντος, ήταν πια, όπως λένε, πολύ «μορφωμένο» και «καλοαναθρεμένο», δηλαδή είχε στην παρουσία του πολλά δεδομένα για τις ποικίλες «Εγωπλαστικούρες» που αποτελούνταν, ως συνήθως εκεί κάτω, από διάφορες φανταστικές και αμφίβολες γνώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ένα ον, φτάνοντας στην υπεύθυνη ηλικία, κάτω από τις γνωστές αφύσικα δημιουργημένες συνθήκες ύπαρξης, αντιδρά αυτόματα σε όλα τα αντίστοιχα τυχαία σοκ.

 

29 Οι καρποί των αρχαίων πολιτισμών και τα άνθη των συγχρόνων

29.9.Β

Οι επιστήμες τους μεταδόθηκαν έτσι από γενιά σε γενιά, και μερικές μάλιστα έφτασαν ως τα σημερινά όντα του άτυχου εκείνου πλανήτη σχεδόν ανέπαφες. Εκεί πέρα μάλιστα, οι μισές σχεδόν από τις λεγόμενες «Εγωπλαστικούρες» που ξεφυτρώνουν στο νου τους και συγκροτούν στα όντα τη διαδικασία «της οντικής ενατένισης του κόσμου», κρυσταλλώνονται με αφετηρία τις «αλήθειες» που κάποτε επινόησαν από ανία εκείνοι οι ψαράδες.

29.25.Β

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η διάρκεια της οντικής τους ύπαρξης, καθώς και ολόκληρο το περιεχόμενο της συνολικής τους παρουσίας, εξαρτώνται συνήθως από αποτελέσματα που προέρχονται από τα εξής επτά περιβαλλοντικά δεδομένα:

(1) Την κληρονομικότητα, γενικά.
(2) Τις συνθήκες και το περιβάλλον τη στιγμή της σύλληψης.
(3) Το συνδυασμό της ακτινοβολίας όλων των πλανητών του ηλιακού τους συστήματος κατά τη διάρκεια του σχηματισμού τους μέσα στα σπλάχνα εκείνης που θα τα γεννήσει.
(4) Το επίπεδο των οντικών εκδηλώσεων των γεννητόρων τους — όσο δεν έχουν τα ίδια φτάσει στην ηλικία ενός υπεύθυνου όντος.
(5) Την ποιότητα της οντικής ύπαρξης των όντων του άμεσου περιβάλλοντός τους.
(6) Την ποιότητα των κυμάτων σκέψης που ονομάζονται «Τελεοκριμαλνιτσνιανά» και σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα που τα περιβάλλει — και πάλι μέχρι την ενηλικίωση τους· με άλλα λόγια, τις γεμάτες καλοσύνη πράξεις και επιθυμίες που εκδηλώνονται ειλικρινά από τα «όντα με το ίδιο αίμα». Και τέλος…
(7) Την ποιότητα από τις δικές τους «οντικές Εγωπλαστικούρες», δηλαδή των οντικών προσπαθειών που κάνουν για να μετουσιώσουν μέσα τους όλα τα αναγκαία δεδομένα για την απόκτηση ενός αντικειμενικού Νου.

29.25-6.Β

Η κύρια ιδιαιτερότητα μιας ύπαρξης υποταγμένης στο Ιτοκλανότζ είναι ότι, κάτω από την επιρροή των επτά εξωτερικών δεδομένων που απαρίθμησα, μέσα στην παρουσία των όντων που υπάρχουν σύμφωνα μ’ αυτή την αρχή, κρυσταλλώνονται στις «οντικές εντοπίσεις» τους, ή, όπως λένε οι ευνοούμενοί σου, στα «μυαλά» τους — τα οποία συγκροτούν τα κεντρικά σημεία εκδήλωσης όλων των ανεξάρτητων μερών της συνολικής τους παρουσίας — τα λεγόμενα «Μπομπινοκαντηλομάρς», «κάτι πράγματα», δηλαδή, που παρέχουν σ’ αυτές τις «εντοπίσεις», ή «μυαλά», μια συγκεκριμένη ποσότητα ενδεχομένων συνειρμών ή «βιωμάτων».

 

46 Ο Βεελζεβούλ εξηγεί στον εγγονό του τη σημασία της μορφής και της σειράς που διάλεξε για να εκθέσει τις πληροφορίες του σχετικά με τους ανθρώπους

46.298.Γ

Όταν, στην αρχή του ταξιδιού μας, πρόσεξα ότι ενδιαφερόσουν πολύ για τα τρίμυαλα όντα του πλανήτη Γη, αποφάσισα, με την πρόφαση ότι ικανοποιώ το ενδιαφέρον σου, να μιλήσω γι’ αυτά με τέτοιον τρόπο, ώστε οι «Εγωπλαστικούρες» οι απαραίτητες για τους μελλοντικούς οντικούς σου συνειρμούς να κρυσταλλώνονται μέσα σου χωρίς την παρέμβαση της παραμικρής αμφιβολίας.

46.298.Γ

Επίσης, σε όλες σχεδόν τις ιστορίες μου, τήρησα αυστηρότατα τις εξής δύο αρχές:

46.298.Γ

Η πρώτη ήταν να μη σου παρουσιάσω ποτέ τίποτε σαν να ήταν η προσωπική μου γνώμη, έτσι ώστε τα απαραίτητα δεδομένα για τη δική σου πεποίθηση να μην κρυσταλλώνονται μέσα σου με προκατασκευαμένη μορφή, σύμφωνα με τη γνώμη κάποιου άλλου.

46.298-9.Γ

Και η δεύτερη ήταν να διαλέξω σκόπιμα τη σειρά με την οποία σου διηγήθηκα όλα τα γεγονότα του πλανήτη Γη που σχετίζονται με την εμφάνιση και τη βαθμιαία εξέλιξη, κατά τη διαδικασία της συνηθισμένης ύπαρξης των ευνοουμένων σου, διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών ανωμαλιών, που το σύνολό τους καθορίζει τη σημερινή θλιβερή τους κατάσταση, τη σχεδόν αθεράπευτη, κι όλα αυτά με τρόπο ώστε, βασισμένος μόνο σε ορισμένα γεγονότα που θα σου μετέδιδα, να μπορέσεις να βγάλεις τα δικά σου υποκειμενικά συμπεράσματα, σχετικά με όλες τις αιτίες αυτών των γεγονότων.

46.299.Γ

Αποφάσισα να ενεργήσω έτσι, ώστε πολλές Εγωπλαστικούρες διαφορετικής ουσίας να κρυσταλλώνονται σε αντίστοιχες εντοπίσεις της παρουσίας σου, για τις ανάγκες των μελλοντικών σου λογικών αντιπαραθέσεων, και για να μπορέσει να πραγματώνεται μέσα σου, με ενεργητική σχέση, η επεξεργασία των ιερών ουσιών «Αμπρουστντονίς» και «Χελκντονίς» με εντονότερο τρόπο, ουσίες οι οποίες απαιτούνται για την επένδυση και την τελειοποίηση των δύο ανώτερων οντικών μερών σου.