Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Ασκοκίν

 

9 Η αιτία της γέννησης της Σελήνης

9.74.Α

Ωστόσο, παιδί μου, αφού η Ανώτατη Επιτροπή εξέτασε όλα τα δεδομένα που είχε στη διάθεση της, καθώς και τις μεταβολές που ήταν πιθανόν να παρουσιαστούν στο μέλλον, έκρινε ότι τα κομμάτια του πλανήτη Γη, ακόμα κι αν παρέμεναν προσωρινά στις θέσεις που είχαν εκείνη τη στιγμή, θα μπορούσαν κάποτε να βγουν από αυτές — εξαιτίας ορισμένων «Τασταρτουναρνιανών μετατοπίσεων» τις οποίες προβλέπανε — και να προκαλέσουν κάθε είδους ανεπανόρθωτες συμφορές στο σύστημα Ορς, καθώς και στα γειτονικά ηλιακά συστήματα.

9.74.Α

Και συμφώνησαν πως το καλύτερο, σ’ αυτή την περίπτωση, θα ήταν να τα κανονίσουν έτσι ώστε η αρχική μάζα, δηλαδή ο πλανήτης Γη, να συντηρεί τα δύο αποσπασμένα κομμάτια της, στέλνοντάς τους συνέχεια τις ιερές δονήσεις που λέγονται «Ασκοκίν».

9.74-5.Α

Η ιερή ουσία «Ασκοκίν» σχηματίζεται πάνω στους πλανήτες, μόνον όταν οι δύο θεμελιώδεις κοσμικοί νόμοι, το «Ιερό Επταπαραπαρσινόχ» και το «Ιερό Τριαμαζικάμνω» λειτουργούν εκεί με τον λεγόμενο «Ιλνοσοπαρνιανό» τρόπο, δηλαδή όταν αυτοί οι δύο ιεροί νόμοι αποκαλύπτονται και εκδηλώνονται στην επιφάνεια της δεδομένης κοσμικής συγκέντρωσης με τρόπο ανεξάρτητο — ανεξάρτητο, εννοείται, μόνο μέσα σε ορισμένα όρια.

 

19 Ο Βεελζεβούλ μιλάει για τη δεύτερη κάθοδό του στον πλανήτη Γη

19.161.Α

«Σήμερα, αυτό το ολέθριο έθιμο είναι πολύ διαδεδομένο εκεί κάτω, και η καταστροφή όντων με ποικίλες μορφές έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε ήδη παράγονται εκεί υπερβολικά μεγάλες ποσότητες από τις “ιερές Ασκοκίν” που απαιτεί ο πλανήτης Γη για τη συντήρηση των πρώην τμημάτων του. Όπως γνωρίζετε, Σεβασμιότατε, οι “ιερές Ασκοκίν” είναι οι δονήσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του “Ρασκουάρνο” στα όντα πάσης εξωτερικής μορφής τα οποία ζουν σ’ εκείνο τον πλανήτη, ο οποίος πρέπει να σχηματίσει αυτές τις ιερές ουσίες.

19.161.Α

«Κι αυτή η περίσσεια των “ιερών Ασκοκίν” άρχισε κιόλας να παρεμποδίζει σοβαρά την απαιτούμενη θρεπτική ανταλλαγή ανάμεσα στον πλανήτη “Σελήνη” και την ατμόσφαιρα του, πράγμα που μας κάνει να φοβόμαστε ότι η ατμόσφαιρα του σχηματίζεται πια με λανθασμένο τρόπο και ότι αργότερα θα παρεκκλίνει από την αρμονική κίνηση ολόκληρου του συστήματος Ορς, αποτελώντας ίσως μια νέα απειλή τεράστιας κοσμικής έκτασης.

 

43 Ο Βεελζεβούλ εκθέτει τις απόψεις του για την περιοδική διαδικασία αμοιβαίας καταστροφής των ανθρώπων

43.246.Γ

Θα θυμάσαι ότι, όταν αξιώθηκα να συζητήσω προσωπικά με την Υποτακτικότητά Του τον Άγγελο Λουίσιο, τον σημερινό Αρχάγγελο, έμαθα γιατί και πώς τα τρίμυαλα όντα εκείνου του πλανήτη έχουν για κύριο προορισμό τους να επεξεργάζονται — μέσω της διαδικασίας της ίδιας τους της ύπαρξης — τις δονήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη φύση για την υποστήριξη των παμπάλαιων κομματιών του πλανήτη τους, που ονομάζονται τώρα «Σελήνη» και «Ανούλιος».

43.246.Γ

Η Υποτακτικότητά Του μου είπε τότε, ότι τα δύο πρώην κομμάτια της Γης πήραν οριστικά την κανονική τους θέση μέσα στην κίνηση της συνολικής αρμονίας, και ότι δεν υπήρχε πια κανένας κίνδυνος για κανενός είδους έκπληξη, αλλά ότι, για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενη περιπλοκή στο μακρινό μέλλον, αποφασίστηκε από Ύψιστα και Αγιότατα Άτομα να πραγματοποιηθούν στη Γη τα αναγκαία μέτρα για το σχηματισμό της ουσίας «Ασκοκίν», έτσι ώστε τούτη η ιερή κοσμική ουσία, η απαραίτητη για την υποστήριξη της Σελήνης και του Ανούλιου, να μπορεί να παράγεται από τον πλανήτη σου συνέχεια.

43.246.Γ

Η Υποτακτικότητά Του μου εξήγησε ακόμη ότι η ιερή τούτη κοσμική ουσία Ασκοκίν υπάρχει γενικά στο Σύμπαν ανακατωμένη κυρίως με τις ιερές ουσίες «Αμπρουστντονίς» και «Χελκντονίς», και συνεπώς, για να έχει το βαθμό ζωογονητικότητας που της χρειάζεται για το ρόλο της υποστήριξης, πρέπει πρώτα η ιερή ουσία «Ασκοκίν» να απελευθερωθεί από τις άλλες δύο.

43.246-7.Γ

Για να πω την αλήθεια, παιδί μου, δεν κατάλαβα αμέσως όλα όσα μου είπε· όλα αυτά τα ξεκαθάρισα πολύ αργότερα, τότε που έμαθα, όταν μελετούσα τους θεμελιώδεις κοσμικούς νόμους, ότι αυτές ακριβώς οι ουσίες Αμπρουστντονίς και Χελκντονίς χρησιμεύουν στο σχηματισμό και την τελειοποίηση των ανώτερων οντικών σωμάτων στα τρίμυαλα όντα — δηλαδή του «σώματος Κεστζάν» και του «σώματος της ψυχής» — και ότι ο διαχωρισμός της ιερής Ασκοκίν από τις άλλες δύο ουσίες διενεργείται γενικά όταν τα όντα οποιουδήποτε πλανήτη τις μετουσιώνουν μέσα τους με τις συνειδητές τους προσπάθειες και τα θεληματικά τους βάσανα, για το σχηματισμό και την τελειοποίηση των ανώτερων σωμάτων τους.

43.247-8.Γ

Λοιπόν, αγαπημένε μου Χασίν, όταν ήταν πια ξεκάθαρο ότι η ενστικτώδης ανάγκη να κάνουν συνειδητές προσπάθειες και να ταλαιπωρούνται θεληματικά για να αντιλαμβάνονται και να μεταστοιχειώνουν μέσα τους τις ιερές ουσίες Αμπρουστντονίς και Χελκντονίς — απελευθερώνοντας έτσι τις ιερές Ασκοκίν για την υποστήριξη της Σελήνης και του Ανούλιου — εξαφανίστηκε τελείως από τον ψυχισμό των ευνοουμένων σου, η ίδια η Μεγάλη Φύση αναγκάστηκε να προσαρμοστεί για να παράγει την ιερή αυτή ουσία με άλλους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και η τρομερή περιοδική διαδικασία αμοιβαίας καταστροφής.