Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Ανσαμπλουιτζάρ

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.302.Β

Ονόμασαν τέλος το σύνολο των αποτελεσμάτων που προκύπτουν απ’ όλες τις μικρές ή μεγάλες κοσμικές πηγές «συνολικό κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ».

39.302.Β

Αξίζει να σημειωθεί πως η αντικειμενική επιστήμη δίνει για το «συνολικό κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ» τον ακόλουθο ορισμό: «Το Όλον προέρχεται από το Όλον και επιστρέφει στο Όλον».

39.313-4.Β

Όσο για τις ιδιαιτερότητες του μετασχηματισμού των κοσμικών ουσιών με τις οποίες πραγματοποιείται σήμερα η συνέχιση του είδους στα διάφορα είδη των όντων, με ποικίλους τρόπους, θα περιοριστώ προς το παρόν να σου πω ότι εξαρτώνται από τον τόπο συγκέντρωσης των «ιερών Ασαγκιπρωτοεχάρυ», δηλαδή από τον τόπο συγκέντρωσης των κοσμικών ουσιών που είναι τα αποτελέσματα του τελευταίου Στόπιντερ του συνολικού κοσμικού Ανσαμπλουιτζάρ.

39.320-1.Β

Όσο για τις ανώτερες κοσμικές ουσίες, μια ορισμένη ποσότητα των οποίων πρέπει οπωσδήποτε να μετασχηματιστεί μέσα τους, τόσο για τη συνέχιση του είδους τους όσο και για τη συντήρηση της συνολικής αρμονίας του «κοσμικού Ανσαμπλουιτζάρ», οι σημερινοί ευνοούμενοί σου δεν έχουν κανένα λόγο να ενοχλήσουν τον «αυτο-καθησυχαστικό» εσωτερικό τους Θεό, επειδή, όπως σου είπα, αυτός ο μετασχηματισμός γίνεται σήμερα μέσα τους εντελώς αυτόματα, χωρίς καμιά συνειδητή πρόθεση από μέρους τους.

39.323.Β

Τα εκατοντάδες ενεργά στοιχεία τα οποία ανήκουν στις επτά Οκταπανατσαχιανές τάξεις και είναι προικισμένα με επτά υποκειμενικές ιδιότητες, ανάμεσα στις οποίες κυριαρχούν οι ικανότητες «ζωογόνησης» και «αποσύνθεσης» συγκροτούν στο σύνολό τους το θεμελιώδες κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ από το οποίο εξαρτάται η πραγματοποίηση του Μέγιστου κοσμικού Τρωγωαυτοεγωκράτη, του αλάθητού μας σωτήρα, από τη νομοτελειακή δράση του αμείλικτου Ηρωπάς.

39.323.Β

Πρέπει ακόμα να σου πω ότι η πρώτη εμφάνιση των κάθε είδους συγκεντρώσεων που προέρχονται από το Αιθεροκρίλνο, το οποίο υπάρχει παντού μέσα στο Σύμπαν, όταν υπόκειται στον κοσμικό νόμο της «έλξης και της συγχώνευσης των ομοίων», γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

39.323.Β

Αν, για τον άλφα ή βήτα λόγο, τα σωματίδια του Αιθεροκρίλνο, που ήδη βρίσκονται μέσα στις διάφορες σφαίρες των επτά Στόπιντερ του θεμελιώδους κοσμικού Ανσαμπλουιτζάρ, συγκρουστούν, παράγουν τότε με τους συνδυασμούς τους «κρυσταλλώσεις», οι οποίες δεν έχουν ακόμη καμία υποκειμενική ιδιότητα· στη συνέχεια εκείνοι οι συνδυασμοί σωματιδίων του Αιθεροκρίλνο, που βρίσκονται τυχαία μέσα σε συνθήκες όπου διενεργείται η διαδικασία του «Χαρνέλ-μιατσνέλ», συγχωνεύονται αναμεταξύ τους και μετασχηματίζονται σε ενεργά στοιχεία, προικισμένα αυτή τη φορά, ανάλογα με τη φύση των δονήσεών τους, με ειδικές ιδιότητες καλά προσδιορισμένες.

39.325.Β

Όλες αυτές οι κοσμικές ουσίες που κρυσταλλώνονται προσωρινά στη συνολική παρουσία των «όντων-συσκευών», και που οι δονήσεις τους αντιστοιχούν στα «οντικά Τριτοεχάρυ», συγκεντρώνονται κυρίως στο όργανο το οποίο λέγεται «συκώτι».

39.325.Β

Σ’ αυτό το σταθμό του «οντικού Ανσαμπλουιτζάρ» βρίσκεται το «κατώτερο Μντνελ-ιν» του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, που λέγεται «μηχανικο-συμπτωτικό Μντνελ-ιν»· έτσι οι ουσίες από τις οποίες αποτελούνται τα «οντικά Τριτοεχάρυ» παύουν να εξελίσσονται με ανεξάρτητο τρόπο, με μόνη τη διαδικασία του Χαρνέλ-μιατσνέλ.

39.325.Β

Πραγματικά, λόγω της τροποποίησης που έγινε στη συνολική λειτουργία του πρωταρχικού νόμου του ιερού κοσμικού Επταπαραπαρσινόχ, το σύνολο των ουσιών που λέγονται «οντικά Τριτοεχάρυ» δεν μπορεί από δω και πέρα να εξακολουθήσει την εξέλιξη του παρά μόνο με τη βοήθεια δυνάμεων που προέρχονται απ’ έξω.

39.325.Β

Κι αν τα «οντικά Τριτοεχάρυ» δεν πάρουν καμιά εξωτερική βοήθεια για να συνεχίσουν να εξελίσσονται μέσα στη συνολική παρουσία των όντων, αυτές οι ουσίες, ακριβώς όπως κι εκείνες που προηγουμένως κρυσταλλώθηκαν σαν κέντρα βάρους του οντικού Ανσαμπλουιτζάρ, πρέπει οπωσδήποτε να ενελιχθούν μέχρι το σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν, για να ξαναγίνουν οι συγκεκριμένες κοσμικές κρυσταλλώσεις που ήταν προηγουμένως.

 

40 Ο Βεελζεβούλ διηγείται πώς οι άνθρωποι έμαθαν και εν συνεχεία ξέχασαν τον θεμελιώδη κοσμικό νόμο του Επταπαραπαρσινόχ

40.46.Γ

Όπως και να ’ναι, παιδί μου, λυπάμαι πολύ που είναι αδύνατον με εκείνο το σύγχρονο όργανο παραγωγής ήχων, το πιάνο που πήρα από τον πλανήτη σου, να σου δώσω ολοκληρωμένη ερμηνεία των νόμων των δονήσεων που προέρχονται από όλες τις πηγές, και πραγματοποιούν το γενικό κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ, πράγμα που θα μπορούσε κανείς να πετύχει με ιδανικό τρόπο με το εντυπωσιακό Λαβ-μερτζ-νοχ, το δημιούργημα εκείνου που διαδέχθηκε τους αξιόλογους δίδυμους αδελφούς, και εξίσου ονομαστού σοφού, του Κινέζου Κινγκ-Του-Τοζ.

 

45 Κατά το Βεελζεβούλ το γεγονός ότι οι άνθρωποι βγάζουν τον ηλεκτρισμό από τη Φύση και τον ξοδεύουν χρησιμοποιώντας τον είναι μία από τις κυριότερες αιτίες της ελάττωσης της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής

45.284.Γ

Τα τρίμυαλα όντα που εμφανίζονται και υπάρχουν στον πλανήτη Άρη έχουν πλήρη τη δυνατότητα, όπως άλλωστε και τα άλλα όντα των πλανητών του Μεγαλόκοσμού μας όπου εκτυλίσσεται μια φυσιολογική για τρίμυαλα όντα ύπαρξη, να φτάσουν στην κατάσταση του ιερού Ισμέτς, την κατάσταση δηλαδή όπου η ύπαρξη ενός όντος δεν εξαρτάται πια, από το Μέγιστο Κοσμικό Ιρανιρανουμάνζ, αλλά από τις ουσίες που αναδύονται κατευθείαν από τις εκδηλώσεις της ίδιας της Πανάγιας Αρχικής Πηγής, ενώ για τα άλλα όντα, η ύπαρξή τους εξαρτάται από τις κοσμικές ουσίες που αναδύονται σαν αποτέλεσμα όλων των συγκετρώσεων οι οποίες είναι κέντρα βάρους του θεμελιώδους κοσμικού Ανσαμπλουιτζάρ.

45.291.Γ

«Στη διάρκεια των κατοπινών πειραματικών ερευνών μου, βεβαιώθηκα επίσης απόλυτα ότι παρόλο που το ηλιακό μας σύστημα έχει, όπως όλα τα άλλα ηλιακά συστήματα του Μεγάλου μας Σύμπαντος, το δικό του “Ανσαμπλουιτζάρ”, και παρόλο που ο κάθε πλανήτης, με την ατμόσφαιρα του, είναι ο ειδικός τόπος συγκέντρωσης κοσμικών ουσιών διαφόρων τάξεων του δεδομένου συστημικού Ανσαμπλουιτζάρ, η κοσμική ουσία Οκιντανόχ δεν παύει να είναι αναπόσπαστο μέρος, και μάλιστα υπερίσχυαν, της παρουσίας κάθε πλανήτη.